Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. akt II GSK 438/13 (G.Prawna 2014/143/6) stwierdził, iż: „prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z członkami rodziny, którzy mają stałe dochody, to wystarczający powód, aby ZUS mógł odmówić umorzenia zaległości składkowych płatnikowi niedysponującemu majątkiem.” Wynika z powyższego, iż jeżeli płatnik nie dysponuje żadnym majątkiem, tj. nie ma pracy, ruchomości, nieruchomości itd., zaś pozostaje z gospodarstwie domowym z osobą, która ma stałe dochody, to organ podatkowy odmówi takiemu płatnikowi umorzenia zaległości składkowych.…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ostatnimi czasy głośno zrobiło się o homoseksualnej parze z Krakowa, która, nie mogąc doczekać się wejścia w życie ustawy o związkach partnerskich, zawarła przed notariuszem tzw. umowę partnerską. Abstrahując od tego, że temat jest dość wrażliwy i nie zamierzam wchodzić w polemikę o charakterze światopoglądowym na temat tego, czy takie rozwiązanie było słuszne, sytuacja ta obrazuje, jak wiele spraw można uregulować umownie. Wspólność majątkowa małżeńska to podstawowy ustrój majątkowy małżonków charakteryzujący się tym, że co do zasady wszelkie przedmioty majątkowe nabyte…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W umowach, które za swój przedmiot mają odrębną własność lokalu zamiennie używane są pojęcia „pomieszczenia pomocniczego” i „pomieszczenia przynależnego”. Praktyka taka jest błędna, ustawodawca czyni bowiem wyraźne rozróżnienie między tymi określeniami. Pomieszczenie pomocnicze to w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali takie pomieszczenie, które wraz z izbą lub zespołem izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi bezpośrednio służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Pomieszczenie przynależne zaś to – jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 07 marca 2003…
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Proces globalizacji, ułatwianie przekraczania granic, zmieniająca się sytuacja geopolityczna oraz eskalacja patologii przesądzają o konieczności zacieśnienia współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Niewątpliwie najstarszą formą, sięgającą czasów starożytnych[1], jest instytucja ekstradycji. U jej podstaw leży przekonanie o wspólnym interesie państw w zwalczaniu przestępczości. Warto zaznaczyć, iż termin ten pojawił się dopiero w XVIII w. Jak podaje Z. Knypl, dawniej korzystano z terminów deditio (starożytny Rzym, Hugo Grocjusz) i restitution (Hiszpania, Francja)[2]. Z dniem 1 maja 2004 r. w Kodeksie postępowania karnego…
niedziela, 31 sierpień 2014 22:00

Zjawisko samobójstw poagresyjnych

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Problematyka samobójstw poagresyjnych (samobójstw rozszerzonych, dyadic death) jest niezwykle złożona i dotyka zagadnień z zakresu kryminologii, wiktymologii, psychologii oraz prawa karnego. Samobójstwo poagresyjne łączy w sobie cechy zabójstwa i samobójstwa - polega na tym, że sprawca jeszcze przed podjęciem zachowania suicydalnego decyduje o poszerzeniu grona osób, co do których śmierć zdaje mu się być koniecznością[1]. Istota tego zdarzenia sprowadza się do popełnienia zabójstwa, z którym w związku przyczynowo - skutkowym pozostaje późniejsze samobójstwo sprawcy. Zdaniem P. Kaliszczaka, J. Kunza, F.…
czwartek, 28 sierpień 2014 22:00

Zadatek już jest – co dalej

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W moim ostatnim wpisie pokazałem Ci, czym jest zadatek oraz jak skutecznie go ustanowić. Jednak co się dzieje wtedy, gdy strony już skutecznie zadatek ustanowiły? Jak ustanowienie zadatku wpływa na dalszy los umowy? O tym opowiem Ci w dzisiejszym wpisie.Skutki prawne dania zadatku aktualizują się w pełni wtedy, gdy dłużnik nie wykonuje swojego zobowiązania z przyczyn, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność. Wierzyciel może wtedy od umowy odstąpić – i to bez wyznaczania dodatkowego terminu (o odstąpieniu po upływie wyznaczonego terminu…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W lipcu 2014 r. na mocy Ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zmieniono tylko jeden jej artykuł tj. artykuł 15. Ta z pozoru niewielka zmiana ma jednak duży wpływ na wymiar czasu pracy zatrudnianych osób niepełnosprawnych. I tak dotychczas dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności czas pracy wynosił maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jeśli taka osoba chciała pracować krócej koniecznym było uzyskanie zaświadczenia od lekarza uzasadniającego…
wtorek, 26 sierpień 2014 22:00

Jak ustanowić zadatek?

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W moim poprzednim wpisie dotyczącym zaliczki obiecałem Ci, że zajmę się także omówieniem problemu zadatku. Jak obiecałem, tak robię – postaram się streścić w paru słowach, czym charakteryzuje się zadatek. Musisz wiedzieć, że termin „zadatek” używany jest w dwóch znaczeniach. Pojęcie to oznacza, po pierwsze, postanowienie umowne o skutkach prawnych określonych w art. 394 Kodeksu cywilnego – jest to właściwe rozumienie tego słowa w języku prawniczym. Po drugie, sam ustawodawca stwierdza również, że „zadatkiem” jest określona suma pieniężna lub przedmiot…
wtorek, 26 sierpień 2014 12:00

Zaliczka – każdy z nas wie, czym ona jest?

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zaliczka. Słowo znane i używane przez każdego człowieka w różnych sytuacjach – czasami bez głębszej refleksji. W dzisiejszym wpisie wyjaśnię Ci w kilku zdaniach, czym jest zaliczka na gruncie prawa umów zobowiązaniowych. Powszechnie przyjmuje się (brak jest jednak w Kodeksie cywilnym stosownego przepisu), że strony umowy mogą ustalić obowiązek zapłaty przez jedną z nich zaliczki (pewnej sumy pieniężnej) na poczet należnego drugiej stronie świadczenia pieniężnego. Zaliczkę daje się przed spełnieniem świadczenia przez drugą stronę umowy – a więc nie daje…
poniedziałek, 25 sierpień 2014 22:00

Postępowanie w sprawie o uznanie za zmarłego

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Według prowadzonych statystyk przez polską Policję, odnotowuje się około 17 tysięcy zaginięć Polaków rocznie. Jak wykazują badania ich liczba z roku na rok wzrasta, tym samym stając się bardzo niepokojącym zjawiskiem. Ludzie giną bez względu na wiek, płeć, czy wykształcenie, jednak najczęściej dotyczy to osób młodych[1]. Czym jest samo zaginięcie? Ustawa nie przewiduje definicji legalnej tego pojęcia. Z pomocą jednak przychodzi nam judykatura i doktryna, które jednoznacznie wskazują, iż jest to stan, w którym nie wiadomo, czy dana osoba na…
Reklama:
Najnowsze