Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
środa, 12 wrzesień 2012 09:21

Podsumowanie przebiegu egzaminu notarialnego Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
© arrow - fotolia.com © arrow - fotolia.com

W dniach 4-6 września 2012 r. został przeprowadzony egzamin notarialny.

W pierwszym dniu egzaminu, tj. 4 września 2012 r., zdający odpowiadali na 100 pytań testowych. Egzamin trwał 100 minut. W kolejnym dniu egzaminu (5 września) zdający – na podstawie przygotowanych na potrzeby egzaminu casusów oraz opisu problemu prawnego – rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu jednego projektu aktu notarialnego z drugiej części egzaminu oraz opinii prawnej z trzeciej części egzaminu notarialnego. Trzeciego dnia egzaminu (6 września) zdający rozwiązywali zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego z drugiej części egzaminu.

Egzamin notarialny przeprowadziło 13 komisji mających swe siedziby w 5 miastach (tj. w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu). Do składu każdej komisji zostało powołanych 7 osób: 4 sędziów – przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 notariuszy – oddelegowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz 1 pracownik naukowy, naukowo – dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczpospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.

 

Do egzaminu notarialnego przystąpiło 858 osób.

W tym roku po raz drugi zdający mogli zdawać egzamin przy użyciu sprzętu komputerowego (za wyjątkiem części testowej). Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego, wybór sposobu zdawania egzaminu (odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego) pozostawiono każdemu zdającemu. Około 96 % zdających złożyło oświadczenie o wyborze rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego.  

 

Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od Przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone z zachowaniem zasad poufności, do każdej komisji dostarczono właściwą liczbę pendrive'ów z aplikacją do zdawania egzaminów prawniczych. Zawarta na pendrive'ach aplikacja niemal u wszystkich zdających zadziałała sprawnie, w pojedynczych przypadkach zakłóceń w jej funkcjonowaniu zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków, zapewniających wsparcie techniczne. Podczas egzaminu (za wyjątkiem części testowej) zdający egzamin mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych.

 

Ogłoszenie wyników egzaminów we wszystkich komisjach przeprowadzających egzamin notarialny nastąpi w pierwszej połowie października br.

Czytany 2670 razy
Reklama:
Najnowsze