Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W nawiązaniu do ogłoszenia o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną, który odbędzie się w dniu 28 września 2013 r., Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o zmianie adresu siedziby Komisji Kwalifikacyjnej we Wrocławiu, mieszczącej się w siedzibie Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu. Obecny adres to: Plac Św. Macieja 21/2B, kod 50-244 Wrocław.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 28 września 2013 r. (sobota) godz. 11.00.   Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb notarialnych w: 1.  Gdańsku z siedzibą w…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1158, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2013 r.: ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Źródło: http://ms.gov.pl/ Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1158, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2013 r.:    ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o…
środa, 12 wrzesień 2012 09:21

Podsumowanie przebiegu egzaminu notarialnego

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W dniach 4-6 września 2012 r. został przeprowadzony egzamin notarialny. W pierwszym dniu egzaminu, tj. 4 września 2012 r., zdający odpowiadali na 100 pytań testowych. Egzamin trwał 100 minut. W kolejnym dniu egzaminu (5 września) zdający – na podstawie przygotowanych na potrzeby egzaminu casusów oraz opisu problemu prawnego – rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu jednego projektu aktu notarialnego z drugiej części egzaminu oraz opinii prawnej z trzeciej części egzaminu notarialnego. Trzeciego dnia egzaminu (6 września) zdający rozwiązywali zadanie polegające na…
czwartek, 31 maj 2012 09:28

Kto może zostać notariuszem?

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Do egzaminu notarialnego może przystąpić osoba, która ukończyła aplikację notarialną, a także bez obowiązku odbycia aplikacji: •    doktorzy nauk prawnych;•    osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora;•    osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 29 września 2012 r. (sobota) godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb notarialnych w: Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul.…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) oraz art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych wyznaczył termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego na…
wtorek, 06 grudzień 2011 11:17

Pełne wyniki egzaminu notarialnego

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Znane są już pełne wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 7 – 9 września 2011 r. Do egzaminu na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 411 osób, w tym: - 349 osób, które odbyły aplikację notarialną, - 62 osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż po odbyciu aplikacji notarialnej (art. 12 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie). Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskało 238 osób, co stanowi około 58% przystępujących…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości poniżej publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, który odbył się w dniach 7 - 9 września 2011 r. Pliki Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego Źródło: http://ms.gov.pl/
Strona 2 z 2
Reklama:
Najnowsze