Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego organizują Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Perspektywy prawa rodzinnego i spadkowego wobec zmian społecznych i gospodarczych". Konferencja odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić na III Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym”.

W dniach 16 – 17 maja 2019r. odbędzie się już trzecia edycja konferencji naukowej poświęconej tematyce prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja Naukowa „Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym” ma na celu zrzeszenie studentów i doktorantów, którzy są żywo zainteresowani prawem medycznym. Ogólny zakres tematu pozwoli nam poruszyć wiele istotnych zagadnień oraz aktualnych problemów, a także podjąć dyskusję o wyzwaniach z jakimi w przyszłości, to być może nam przyjdzie się zmierzyć.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa czynnego oraz biernego!

Więcej informacji na stronie naszego wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/537144020143287/

Już po raz siódmy młodzi adepci zawodów prawniczych mają okazją rywalizować o płatny staż w jednej z największych kancelarii prawnych na Śląsku – Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Prestiżowy konkurs wiedzy prawniczej „Lex Empirica" został zainagurowany w marcu. Eliminacje pisemne potrwają tylko do 26 kwietnia, a już 22 maja odbędzie gala finałowa, podczas której laureaci wcielą się w rolę pełnomocnika procesowego.

Wydarzenie, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych prawników, z sukcesem organizowane jest od początku przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Ślązak, Zapiór i Wspólnicy z Katowic.

Konkurs „Lex Empirica" adresowany jest do studentów prawa II, III, IV i V roku oraz absolwentów prawa z roku akademickiego 2017/2018. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, umiejętności i znajomości z wielu gałęzi prawa. Przystępując do konkursu i kwalifikując się do etapu finałowego, stoją także przed niebywałą okazją zdobycia cennego doświadczenia, pożądanej praktyki procesowej oraz nabycia kompetencji komunikacyjnych i negocjacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu prawniczego.  - Podział konkursu na dwa etapy – pisemny i w formie publicznego wystąpienia, daje możliwość oceny, czy uczestnik ma predyspozycje, aby w przyszłości z powodzeniem wykonywać zawód prawnika. Kompetencje miękkie są bowiem bardzo istotne w naszej profesji. Stawiamy na najlepszych kandydatów, z którymi będziemy współpracować i mamy nadzieję, że współpraca ta będzie przyszłościowa. Cieszymy się, że dotychczasowe edycje konkursu przeniosły duże zainteresowanie - podsumowuje Radca Prawny Michał Badura, Wspólnik Zarządzający Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Ślązak, Zapiór i Wspólnicy.

Ceniony konkurs „Lex Empirica" to zatem nie lada gratka dla uczestników. Nagrodą główną w rozgrywkach prawnych jest dwumiesięczny staż z wynagrodzeniem w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Ślązak Zapiór i Wspólnicy.  Zwycięzcy, pod czujnymi okiem ekspertów i jednocześnie wspierających mentorów, będą mieli możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego w jednej z najlepszych śląskich kancelarii prawnych. Poczują także doskonałą i motywującą atmosferę pracy w zgranym zespole profesjonalistów. Nagroda przeznaczona jest dla laureatów I, II i III miejsca.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie rozwiązań 2 z 10 kazusów prawniczych (wybranych z dwóch różnych gałęzi prawa), dostępnych na stronie internetowej organizatora. Następnie jury dokona wyboru maksymalnie 10 najlepszych rozwiązań, których autorzy zostaną zakwalifikowani do udziału w etapie finałowym. Informacje o zakwalifikowaniu się uczestnicy otrzymają do 13 maja, by już 22 maja wcielić się w rolę pełnomocnika procesowego. Finał, który zorganizowany zostanie w auli Uniwersytetu Śląskiego przy udziale publiczności, ma charakter symulacji codziennej pracy prawnika. Uczestnicy będą mieli za zadanie wykazać się umiejętnościami zastosowania swojej wiedzy w udzieleniu krótkiej porady prawnej, przedstawieniu argumentacji procesowej i szeregu innych, podobnych zadań.

Patronat honorowy nad konkursem „Lex Empirica" objęli: Prezydent Miasta Katowice, Wojewoda Śląski oraz Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji. Patronem medialnym wydarzenia zostali TVP Katowice, INFOR oraz portal studentprawa.pl. Partnerami są: C.H.Beck Księgarnia prawnicza, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, Grupa INFOMAX, Muzeum Śląskie, Teatr Śląski oraz Wolters Kluwer Wydawnictwo Prawnicze.

Szczegółowe informacje o konkursie i drodze do jego przystąpienia znajdują się na stronie: https://www.kancelaria-szip.pl/konkurs

W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu pod adresem: lex.empirica@kancelaria-szip.pl

Szanowni Państwo,

Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studenckie Koło Nauk Penalnych mają zaszczyt zaprosić do udziału w „VII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Postępowania Karnego”, który odbędzie się 6-7 czerwca 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Postępowania Karnego skierowany jest do studentów Prawa uczelni publicznych, realizujących w roku akademickim 2018/2019 przedmiot Postępowanie Karne.

W konkursie może wziąć udział dwóch studentów z każdego Wydziału Prawa. Zgłoszeń dokonują pracownicy Katedry/Zakładu Postępowania Karnego zainteresowanego Wydziału, natomiast sposób wyłonienia uczestników konkursu Organizatorzy pozostawiają w gestii kadry naukowej danej jednostki.

Konkurs składa się z dwóch etapów podzielonych na dwa dni. Pierwszy z nich polega na rozwiązaniu testu. Do drugiego, finałowego etapu przechodzą studenci, którzy w pierwszej turze uzyskali najwięcej punktów. Finał konkursu będzie polegać na odpowiedzi ustnej przed Komisją Konkursową na dwa losowo wybrane pytania, sprawdzające wiedzę ogólną i umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących procedury karnej.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: prof. zw. dr hab. Stanisław Waltoś, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (przewodniczący Komisji Konkursowej), prof. zw. dr hab. Katarzyna Dudka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Justyna Karaźniewicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Radosław Olszewski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza, Uniwersytet w Białymstoku.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Regulamin konkursu został umieszczony na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB w zakładce “KONKURSY”.

W razie pytań proszę kontaktować się z Sekretarzem konkursu - Justyną Jarocką, tel. 500 835 614 lub wiadomością mailową na: studenckiekolonaukpenalnych@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów działające przy Zakładzie Prawa Administracyjnego serdecznie zaprasza na organizowaną w dniu 30 maja 2019 roku w Toruniu Ogólnopolską Konferencję Naukową p.t.:

„Prawa konsumentów na rynku usług turystycznych”

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym praw konsumentów oraz obowiązkom podmiotów świadczących usługi turystyczne w prawie publicznym i prywatnym (instytucje, zasady podejmowania działalności w zakresie usług turystycznych, odpowiedzialność administracyjnoprawna i cywilna podmiotów świadczących usługi turystyczne). Problematyka ta będzie rozpatrywana w kontekście regulacji polskiej oraz europejskiej w szczególności w zakresie praw konsumentów, przestrzegania praw konsumentów w usługach turystycznych, zasad odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi turystyczne, roli organów powołanych do ochrony konsumentów.  

Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ organizuje w tym roku szóstą konferencję w historii swojej działalności – tym razem poświęconą ochronie danych medycznych w kontekście nowych technologii. Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w sali Audytoryjnej, w budynku przy ul. Brackiej 12 w Krakowie.

Wydarzenie będzie miało na celu zwrócenie uwagi na problematykę ochrony danych osobowych, a także przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat wykorzystania najnowszych technologii do ochrony tych danych, kładąc szczególny nacisk na rozwiązania telemedyczne, technologię Blockchain oraz zastosowanie sztucznej inteligencji.

Prelegentami będą między innymi:

-Piotr Najbuk, prawnik, lekarz, ekonomista, związany z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka, który przybliży słuchaczom tematykę powiązań pomiędzy sztuczną inteligencją a ochroną danych osobowych,

-dr hab. Bogdan Fischer, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, partner kancelarii Chałas i Wspólnicy, oraz mgr Anna Wszołek, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy wygłoszą prelekcje dotyczące wykorzystania technologii Blockchain oraz cyberbezpieczeństwa,

-dr hab. prof. UJ Marta Romańska oraz dr Tomasz Sroka, pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy wystąpią w panelu poświęconym zwalnianiu z tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.

Prelekcję wygłosi również przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Za uczestnictwo w konferencji przyznane zostaną punkty edukacyjne od Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej.

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa biernego w konferencji można znaleźć pod adresem: https://bit.ly/2UiNDQC . Koszt uczestnictwa biernego wynosi 50 zł (istnieje możliwość wystawienia faktury). Z opłaty zwolnieni są studenci i doktoranci.

Informacje dotyczące konferencji zamieszczone są pod linkiem: www.facebook.com/events/440148803216527/ .

Wszelkie pytania można natomiast wysyłać na adres ochronadanychmedycznych2019@gmail.com.

Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych i Rynku Kapitałowego „Societas” ma ogromny zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania spółek publicznych”, która odbędzie się 30 marca 2019 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (sala 0.1). Pod pojęciem spółki publicznej należy rozumieć spółkę, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana. Dematerializacja akcji jest jedną z przesłanek umożliwiających jej dopuszczenie do publicznego obrotu. To z kolei wiąże się z możliwością pozyskania przez spółki znacznego kapitału, wzrostem wiarygodności wśród kontrahentów, zwiększeniem rozpoznawalności firmy czy z uzyskaniem rynkowej wyceny. Wagę zagadnienia spółek publicznych podkreśla ich wpływ na stabilność rynku kapitałowego - na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest obecnie ponad 460 spółek, których łączna wartość (kapitalizacja) sięga 1,2 biliona złotych. Z funkcjonowaniem spółek publicznych wiąże się jednak wiele problemów prawnych i ekonomicznych, które pojawiają się już na etapie procedury dopuszczenia spółki do publicznego obrotu, występują w momencie obrotu papierami wartościowymi na rynku kapitałowym, a niejednokrotnie nie ustają nawet po wycofaniu spółki z obrotu giełdowego. Spotkanie 30 marca 2019 r. będzie niezwykłą okazją do wymiany wiedzy i poglądów pomiędzy studentami, doktorantami oraz pracownikami naukowymi zainteresowanymi wskazaną problematyką. Uczestnictwo bierne w konferencji jest nieodpłatne. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu biernego uczestnictwa w Konferencji, poniżej zamieszczamy link do formularza: https://goo.gl/forms/CYGmPshx9s0cI42x1 Uprzejmie prosimy o wypełnienie go przez osoby zainteresowane udokumentowaniem biernego uczestnictwa najpóźniej do 28 marca 2019 r.

poniedziałek, 18 marzec 2019 16:30

Prawo Sport Finanse 2019

https://www.facebook.com/events/1212381008928723/?active_tab=about

Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego „Prawo. Sport. Finanse.” znów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego! Już 4-5 kwietnia 2019 roku odbędzie się szósta edycja sztandarowego projektu Koła Naukowego Prawa Sportowego „Ius et Sport”. Jest to jedno z największych tego typu wydarzeń akademickich w Polsce oraz forum dyskusji wybitnych specjalistów i praktyków prawa sportowego.

Jako organizatorzy, jak co roku, kierowaliśmy się dbałością o aktualność poruszanych tematów i interdyscyplinarność proponowanej wiedzy. Najwyższy poziom merytoryczny Konferencji zagwarantuje obecność ekspertów – autorytetów w dziedzinie prawa sportowego i cywilnego, ale także finansów i biznesu. Formuła wydarzenia, w postaci podziału na panele dyskusyjne, stworzy obszar do pogłębionej dyskusji i wymiany poglądów.

Informacje o tematyce paneli i nazwiskach ekspertów pojawią się już wkrótce.

Jednocześnie wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych czynnym udziałem w Konferencji zapraszamy do udziału w konkursie na abstrakt, który pozwoli nam wyłonić prelegentów paneli studencko-doktoranckich. Prosimy o przesyłanie abstraktów, wraz z imieniem i nazwiskiem autora, na adres mailowy: ius.et.sport@gmail.com do 21 marca 2019 roku. Opłata konferencyjna za udział w panelach studencko-doktoranckich wynosić będzie w tym roku 30 złotych.

Bierne uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego działające przy Katedrze Prawa Karnego WPiA UMK w Toruniu, serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Prawnokarne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”, która odbędzie się 10-13.04.2019r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja jest adresowana do studentów, doktorantów uczelni wyższych.
Konferencja została objęta patronatem honorowym:
– Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego.
Ogólnopolska konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu gospodarczych aspektów związanych z Prawem Karnym. Konferencję pragniemy skierować przede wszystkim do studentów oraz doktorantów uczelni wyższych. Podjęta problematyka nie jest przypadkowa – mając na względzie wachlarz zagadnień gospodarczych wpisujących się w przestępstwa penalizowane na gruncie nie tylko Kodeksu karnego, ale również Kodeksu Karnego Skarbowego, organizujemy konferencję, której tematyka pozwoli na podjęcie głębszej refleksji nad tymi dziedzinami prawa w najważniejszych aspektach. W związku w tym głównym celem konferencji będzie przeanalizowanie aktualnej polityki karnej i przyjętych poglądów doktryny oraz ich wpływu na proces legislacyjny. W ramach Konferencji przewidziany będzie czas nie tylko na poszerzenie zagadnień czysto teoretycznych (poprzez wysłuchanie referatów prelegentów), ale również wzięcie aktywnego udziału w dyskusji, co umożliwi podzielenie się przemyśleniami uczestników na przedmiotowy temat.

Planowane są panele interdyscyplinarne z zakresu:
prawa karnego materialnego,
prawa karnego skarbowego,
a także przestępczości gospodarczej mającej miejsce w służbach mundurowych.

Z uwagi na rozpiętość zakresu merytorycznego panele tematyczne na planowanej konferencji zostaną ustalone, dopiero po konkursie otrzymanych abstraktów.
Opłata za uczestnictwo czynne: 100 zł. Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie jednocześnie ABSTRAKTU (maksymalnie 500 słów) poprzez Formularz Google:
https://goo.gl/forms/Kkith1dJX4QplrMA3
do dnia 10.03.2019r.

W razie pytań prosimy kierować je pod adres: konferencja.karna.2019@gmail.com
Przewidywany czas prelekcji: maksymalnie 10 min
Istnieje możliwość wygłoszenia referatu z prezentacją multimedialną. Format prezentacji ppt lub pptx. Prosimy o przesłanie prezentacji: do 07.04.2019 r.

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 17.03.2019r.
Uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych spośród nadesłanych propozycji referatów. Wyboru referatów dokona Komisja złożona z pracowników naukowych WPiA UMK oraz Organizatorów Konferencji.

Opłata konferencyjna w dniu wystąpienia uczestników czynnych zawiera:
– pakiet materiałów konferencyjnych,
– certyfikat uczestnictwa,
– poczęstunek w przerwie kawowej,
– obiad (jest możliwość zamówienia posiłku wegetariańskiego po uprzednim zaznaczeniu tego w formularzu zgłoszeniowym). Informujemy, że opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu. W związku z tym osobom zainteresowanym noclegiem w Toruniu polecamy następujące miejsca:
– DS nr 10, ul. Gagarina 27 tel. 566114945 (najbliżej WPiA)
– DS nr 6, ul. Słowackiego 1/3 tel. 566121548 (położony w pobliżu centrum)

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: konferencja.karna.2019@gmail.com lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego UMK.

Serdecznie zapraszamy – SKNPK.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii ma zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawo w dobie cyfryzacji", która odbędzie się w środę 17 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest to już dziewiąta edycja konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu, cyberprzestępczości, ochronie danych osobowych i własności intelektualnej. Wydarzenie po raz kolejny zgromadzi studentów i doktorantów, prawników, praktyków z branży IT, a także wszystkich miłośników dynamicznie rozwijającej się dziedziny prawa nowych technologii. Przedmiotem referatów i dyskusji będą ważne i aktualne zagadnienia, takie jak: ochrona danych osobowych i nieosobowych; oszustwa i kradzieże z wykorzystaniem komputera; prawo a sztuczna inteligencja; technologia blockchain – możliwości i ryzyka; prawo podatkowe a nowe technologie – wzajemne oddziaływania.

Podczas tegorocznej edycji prelekcje wygłoszą m.in. przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prokuratur Okręgowych w Bydgoszczy i Toruniu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Instytutu Kościuszki, a także adwokat dr Paweł Litwiński.

Organizatorzy serdecznie zapraszają studentów i doktorantów do wzięcia czynnego udziału w konferencji! Termin nadsyłania abstaktów upływa z dniem 18 marca 2019 r. Rejestracja uczestników biernych trwa do 7 kwietnia 2019 r. Dla słuchaczy z UMK wstęp jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie: www.atakisieciowe.umk.pl oraz na stronie Koła na Facebooku: www.facebook.com/SKNPNT

Strona 1 z 136
Reklama:
Najnowsze