Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
środa, 16 maj 2012 14:06

Wolontariat - na dobry początek!

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
©  yuri arcurs - fotolia.com © yuri arcurs - fotolia.com

Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna oraz świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinne i koleżeńskie.  W Polsce aż 13% osób deklaruje zaangażowanie w nieodpłatną formę pomocy.  Pamiętajmy, że bezpłatna wcale nie oznacza bezinteresowna- wolontariusz w zamian za swoją pracą zyskuje satysfakcję oraz spełnienie własnych motywacji.


W wielu krajach wolontariat jest również bardzo popularną metodą zdobywania doświadczenia oraz nabywania praktycznych umiejętności. Również w Polsce powstaje coraz więcej stowarzyszeń akademickich nakierowanych na pomoc innym oraz rozwój zawodowy studentów. Zainteresowanie wolontariatem odnajdujemy również w branży prawnej- coraz więcej środowisk prawniczych angażuje się w działalność pro publico bono. Do takiej formy działalności zachęcamy szczególnie młodych adeptów prawa- wolontariat to doskonałe połączenie rozwoju swoich umiejętności i możliwości zrobienia czegoś na rzecz innych.


Miejscem, które oferuje najbogatszą ofertę aktywności, z jakiej mogą skorzystać studenci prawa są Studenckie Poradnie Prawne zwane również klinikami prawa. Zajmują się one nieodpłatną pomocą prawną dla osób, które ze względu na swoją sytuację finansową nie mają możliwości skorzystania z usług radców prawnych, czy prawników.  Pomysł powstania Studenckich Poradni Prawnych przypłynął do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie już w latach 60 XX wieku funkcjonowały legal clinics. W Polsce działają one z powodzeniem od 10 lat przy największych ośrodkach akademickich.  Fundacją koordynującą prace Studenckich Poradni Prawnych przy konkretnych uczelniach jest, powstała w 2002 roku, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Warto nadmienić, że Poradnie działają również przy uczelniach niepublicznych. Obecnie pracuje w nich, pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych i praktyków już ok. 1800 studentów z całej Polski.  Głównymi zadaniami klinik prawa jest udzielanie nieodpłatnych porad prawnych z różnych dziedzin, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie pism procesowych, wniosków, odwołań, zażaleń oraz skarg.

 

Od 1998 roku na Wydziałach Prawa Uniwersytetów w Białymstoku, Krakowie, Szczecinie,  od 2000 w Rzeszowie,  a od 2011 na Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego działają programy „street law”- czyli tzw. klinika Prawa Na Co Dzień. Działalność „street law” polega na prowadzeniu cyklu szkoleń dotyczących zagadnień prawnych w szkołach średnich i placówkach penitencjarnych. Ideą tej inicjatywy jest pośrednie budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawa procesu resocjalizacji poprzez skierowanie programu do osób najbardziej zagrożonych konfliktem z prawem.

Innym stowarzyszeniem, w którym z pewnością odnajdą się studenci prawa jest Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pomoc stowarzyszenia jest skierowana głównie do osób zagrożonych marginalizacją oraz dyskryminowanych, uchodźców i osób ubiegających się o ten status, więźniów i byłych więźniów oraz ich rodzin, a także rodzin adopcyjnych, zastępczych oraz osób, które takie rodziny chciałyby stworzyć. Stowarzyszenie prowadzi również infolinię z poradami prawnymi oraz podejmuje interwencje w sądach i centrach pomocy rodzinie.

 

Również Fundacja „Mam prawo” chętnie podejmie współpracę ze studentami prawa. Fundacja zajmuje się pomocą głównie ofiarom przemocy (szczególnie domowej). Oferuje ona trzymiesięczną umowę o wolontariacie oraz wydanie zaświadczenia. Zapewnia również udział w szkoleniach oraz dyżurach prawnych.
Bezpłatny staż prawniczy studentom oferuje również „Niebieska Linia”.  Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oferuje zdobycie doświadczenia w pracy z klientem, głównie z ofiarami i świadkami przemocy w wielu dziedzinach prawa.

Nieodpłatne porady prawne są świadczone także przez Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory- patrona prawników- Ars Legis. Do głównych celów stowarzyszenia należy m. in. podnoszenie kultury prawnej społeczeństwa, podnoszenie kwalifikacji prawników w zakresie etyki zawodowej, a także integrowanie środowiska prawniczego.  Ars Legis zajmuje się wydawaniem publikacji, udziałem w audycjach radiowych, prowadzeniem szkoleń, a także organizowaniem konferencji. Do zadań wolontariusza należy: asystowanie w pomocy prawnej, udział w akcjach promocyjnych oraz pomoc przy organizacji wszelakich uroczystości oraz wyjazdów.

 

Korzyści płynących z wolontariatu jest wiele. Poza stricte społecznymi celami, podkreślić należy również walory edukacyjne. Jest to możliwość przełożenia teoretycznej wiedzy zdobytej podczas studiów na praktykę. Jest to także nauka jasnego przygotowania wypowiedzi i zrozumiałego objaśnienia reguł prawnych Klientom. Młodzi prawnicy mają również okazję poznać pracę z „żywym Klientem”, z którym pracuje samodzielnie.  Jest to idealna forma doskonalenia swoich umiejętności.  Wolontariat uczy również studentów traktowania swego przyszłego zawodu, nie tylko jako dochodowego, ale także postrzegania go w kategorii służby publicznej.  Młodzi adepci prawa uczą się również odpowiedzialności za siebie i Klienta, a także zaangażowania w swoją pracę.

Po zakończeniu wolontariatu można oczywiście zwrócić się z prośbą o wystawienie zaświadczenia o zakresie i formie współpracy. Można to uczynić również w czasie trwania wolontariatu. Stowarzyszenie, bądź instytucja, na rzecz której student świadczy pomoc nie może odmówić wydania takiego dokumentu. Otrzymane referencje mogą stanowić doskonałe uzupełnienie CV studenta oraz podnieść jego możliwości na rynku pracy.

Czytany 7409 razy
Reklama:
Najnowsze