Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 

Praktykant w kancelarii radcy prawnego

Nazwa Klienta: Kancelaria Prawa Ryś i Współpracownicy
Nr Ref.: 1/2019
Województwo: woj. małopolskie
Miejsce: Kraków

Kancelaria Prawa Ryś i Współpracownicy z siedzibą w Krakowie (ul. Ariańska 18/3, Kraków) przyjmie studentkę/studenta na odpłatną praktykę.

Do zadań praktykanta należeć będzie w szczególności przygotowywanie projektów pism procesowych, opinii prawnych i umów, identyfikowanie oraz rozwiązywanie problemów prawnych, kontakty z sądami i urzędami, a także wykonywanie czynności administracyjno - biurowych.

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania, umiejętności logicznego myślenia, dobrej organizacji pracy oraz kreatywności.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres kancelaria@kprw.pl, wpisując w tytule e-maila „Praktyki studenckie”. Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy) przez Pawła Rysia, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawa Ryś i Współpracownicy Paweł Ryś, NIP: 734 287 06 24, w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji”.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, ze administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Ryś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawa Ryś i Współpracownicy Paweł Ryś, ul. Ariańska 18/3, 31-505 Kraków, NIP: 734 287 06 24, e-mail: kancelaria@kprw.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla przeprowadzenia rekrutacji. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych jest art. 221 § 1 Kodeksu pracy - w zakresie danych wskazanych w tym przepisie - a w pozostałym zakresie uprzednio wyrażona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej rekrutacji. W tymcelu będziemy przetwarzać dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę lub dostawcom systemów informatycznych wspierających działalność kancelarii.
W przypadku zamiaru przekazania danych innym pomiotom, uprzednio poinformujemy Państwa o tym. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza UE.

Okres przetwarzania  danych osobowych odpowiada okresowi trwania rekrutacji. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, o ile wyrażą Państwo uprzednio dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Bez względu na podstawę prawną przetwarzania, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania, a w niektórych sytuacjach również prawo do żądania usunięcia danych lub prawo do żądania ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora, posiadają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Natomiast, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub w związku z zawartą umową, dla której wykonania niezbędne było przetwarzanie danych osobowych, bądź jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, posiadają Państwo również prawo do przenoszenia danych. W przypadku podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami, macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Termin składania aplikacji: 30.06.2019
Located in: Praktyki
Reklama:
Najnowsze