Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

Administrator

Administrator

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na II Ogólnopolską Konferencję Naukową "Aspekty społeczno – prawne rozwoju antycznego Rzymu", która odbędzie się dnia 5 grudnia 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Organizatorem wyżej wymienionego wydarzenia są „Sapere Aude” Koło Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego UMK oraz Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa UMK przy wsparciu Katedry Prawa Rzymskiego, Katedry Prawa Kanonicznego oraz Katedry Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Przewidujemy następujące panele dyskusyjne:

1) Historia prawa rzymskiego i jego źródeł.

2) Od Ustawy XII Tablic do Justyniana - rozwój rzymskiego prawa obligacyjnego.

3) Hominum causa, omne ius constitutum est - rzymskie prawo osobowe.

4) Agnatio, cognatio, adfinitas - rzymska Familia.

5) Hereditas i succesio - ewolucja rzymskiego prawa spadkowego.

W ramach Konferencji przewidziany jest konkurs na wystąpienie adresowany do studentów i doktorantów wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.

Osoby zainteresowane wydarzeniem zapraszamy do śledzenia profilu Facebook organizatorów wydarzenia: www.facebook.com/SapereAudeKoloJurystowUmk . Z radością odpowiemy też na wszystkie Państwa pytania skierowane na adres e-mail jurysci.umk@gmail.com .

środa, 04 czerwiec 2014 08:00

Law School 2014

ELSA, czyli The European Law Students' Association, to największa niezarobkowa, niepolityczna organizacja zrzeszająca studentów prawa i młodych prawników z 43 krajów w Europie. W samej Polsce działamy w 16 miastach, na Wydziałach Prawa i Administracji, szerząc idee sprawiedliwego świata i wzajemnego szacunku.

Głównym celem letnich szkół prawa jest kształtowanie wśród młodych ludzi światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową. Minimalny czas trwania tego typu wydarzeń wynosi jeden tydzień. Nad najwyższą wartością merytoryczną letnich szkół prawa pieczę sprawują patroni merytoryczni. Tematy są na tyle obszerne, żeby pomieścić w sobie wiele zagadnień. Uczestnicy każdego dnia wysłuchują wykładów na określony temat, a potem biorą udział w warsztatach, panelach dyskusyjnych, szkoleniach które pozwalają w pełni zgłębić obrane przez nas zagadnienie. W trakcie tego typu zjazdów studenci z różnych państw mają okazję poznać nie tylko siebie ale i kulturę kraju w którym odbywa się projekt.

Szkoła Prawa jest projektem skierowanym do studentów ostatnich lat studiów prawniczych i młodych adeptów prawa z całej Europy. Tematyka poznańskiej Szkoły Prawa będzie się skupiała na prawie własności intelektualnej w kontekście Jednolitego Patentu Europejskiego. W programie przewidziano prelekcję dotyczącą m.in. procedury rejestracji patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym czy handlowe aspekty patentów. W gronie prelegentów znajdują się m.in. dr Janusz Fiołka oraz dr Arkadiusz Michalak. Otrzymaliśmy także Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezesa Urzędu Patentowego.

Zajęcia będą podzielone na część teoretyczną i część praktyczną. Prelegenci to teoretycy prawa i specjaliści z zakresu prawa własności intelektualnej. Nadzór i opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Kadra naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szkoła Prawa to nie tylko wykłady, to poznawanie nowych kultur - dzielenie się doświadczeniami, historią Państwa, historią miasta - dlatego w programie znajduje się bogaty program zwiedzania i program socjalny.

Więcej informacji na fanpage’u oraz stronie internetowej.

Niezależnie od naszego stosunku do arbitrażu, jedno jest pewne - prędzej czy później będziemy potrzebować specjalistów w tym zakresie. W związku z tym warto pomyśleć o wspieraniu i zachęcaniu studentów prawa do rozwoju w tym zakresie. Już dziś jest to możliwe - studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowują się bowiem do udziału w międzynarodowym konkursie Foreign Direct Investment International Arbitration Moot.

Na świecie arbitraż jest coraz częściej wykorzystywaną metodą rozwiązywania sporów. Jedną z jego gałęzi jest arbitraż inwestycyjny, który dotyczy sporów powstałych pomiędzy prywatnym inwestorem a państwem. W Polsce jednak wciąż niewiele podmiotów decyduje się na tą alternatywną dla postępowania sądowego metodę rozstrzygania sporów. Wynika to nie tylko z niechęci i nieufności stron wobec tej metody, ale również z ograniczonej liczby specjalistów w tej dziedzinie prawa. Biorąc pod uwagę specyfikę zagadnień z arbitrażu, najlepszą drogą do zdobycia zarówno wiedzy jak i umiejętności z tego zakresu jest praktyka. W związku z tym chcąc kształcić specjalistów od arbitrażu, wsparcie powinno być udzielane w szczególności uczestnikom konkursów o charakterze "moot court", czyli symulowanej rozprawy. Największym i najbardziej prestiżowym konkursem poświęconym arbitrażowi inwestycyjnemu jest Foreign Direct Investment International Arbitration Moot (FDI Moot).

FDI Moot jest konkursem mającym na celu przybliżenie studentom kierunków prawniczych problematyki rozwiązywania sporów pomiędzy inwestorami a państwami poprzez arbitraż inwestycyjny. Finał tegorocznej edycji będzie miał miejsce w dniach od 24 do 26 października roku w siedzibie jednego z organizatorów, tj. w Pepperdine University School of Law w Malibu w Stanach Zjednoczonych. Konkurs polega na reprezentowaniu stron fikcyjnego sporu pomiędzy inwestorem a państwem w oparciu o kazus opracowany przez organizatorów. Zadaniem uczestników jest napisanie pism procesowych dla obydwu stron sporu, a następnie reprezentowanie każdej ze stron w trakcie rund ustnych mających miejsce podczas finału konkursu. Sam problem jak i rundy ustne stanowią również unikatową okazję do zapoznania się z najnowszymi trendami oraz aktualnymi problemami w arbitrażu inwestycyjnym. Studenci mają również niepowtarzalną okazję kontaktu z najznakomitszymi uczonymi i praktykami z całego świata.

Drużyna Uniwersytetu Jagiellońskiego, działająca pod opieką prof. Fryderyka Zolla startująca w ubiegłorocznej, VI edycji konkursu zajęła piąte miejsce na 72 rywalizujące ze sobą drużyny z całego świata. Dodatkowo, w pięćdziesiątce najlepszych mówców, na najwyższych spośród wszystkich polskich uczestników miejscach, znalazło się dwóch członków tej drużyny, spośród których jeden otrzymał wyróżnienie. Konsekwencją tych wyników jest decyzja o udziale studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ również w tegorocznej edycji FDI Moot. Relację z ich przygotowań i udziału w październikowym finale będzie można śledzić na ich stronie drużynowej (link).

Sukcesy Polaków na arenie międzynarodowej cieszą, jednak bez odpowiedniego wsparcia nic nie da się osiągnąć. Inwestując dzisiaj w takich studentów jak Drużyna UJ, w niedalekiej przyszłości będziemy mieć specjalistów światowej klasy.

Zakład Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM ma zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję pt. „Improving protection of victims’ rights: access to legal aid”, która odbędzie się 9 czerwca 2014 r. w Poznaniu.

Wydarzenie to realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską dotyczącego pozycji pokrzywdzonego w procesie karnym i stanowi ostatni jego etap. Projekt, który koordynuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizowany jest wspólnie z reprezentantami trzech państw – Łotwy - Sabiedriskas Politicas Centrs PROVIDUS, Bułgarii Center for the Study of Democracy i Włoch Consorzio Interuniversitario per la Formazione.

Celem Konferencji jest prezentacja aktualnie obowiązujących systemów pomocy prawnej w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Bułgarii, Łotwy i Włoch, a także dyskusja na temat możliwych kierunków rozwoju europejskiego systemu pomocy prawnej. W konferencji udział wezmą przedstawiciele środowiska naukowego z całej Europy, a także praktycy świadczący pomoc prawną na terenie Unii Europejskiej.

Konferencja organizowana jest pod patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Życie Uniwersyteckie, Radio Merkury, serwis studentprawa.pl oraz poznański serwis prawny poprawny.pl.

Zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres mailowy kpk.uam@amu.edu.pl

Po zakończeniu Konferencji planowane jest wydanie publikacji w języku angielskim.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają pomoc w zorganizowaniu noclegu. Szczegółowe informacje na temat projektu, który będzie przedmiotem dyskusji znajdują się pod adresem: http://victimsrights.eu/, natomiast wstępny plan konferencji: http://victimsrights.eu/events/final-conference/

wtorek, 20 maj 2014 07:43

Lokalny Konkurs Prawa Rzymskiego

Lokalny etap Konkursu Prawa Rzymskiego jest projektem organizowanym już po raz szósty przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań oraz Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Konkurs adresowany jest do studentów I roku prawa i stanowi szansę nie tylko na zdobycie bardzo dobrej oceny z egzaminu, ale i na udział w Międzynarodowym Konkursie Prawa Rzymskiego.

Lokalny Konkurs Prawa Rzymskiego składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap odbędzie się 26 maja. W eliminacjach studenci muszę zmierzyć się z testem wielokrotnego wyboru. Do drugiego etapu przechodzi osiem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w poprzednim etapie.

Finał składa się z trzech części. Pierwsze dwie części polegają na odpowiedzi ustnej na zadane pytania, za które jury przyznaje określoną liczbę punktów. Ta część konkursu ma charakter eliminacyjny – do II części przechodzi pięciu uczestników, zaś do III części – trzech z najlepszą punktacją liczoną jako suma punktów etapu I i II. Etap III polega na rozwiązaniu przedstawionego przez jury kazusu konkursowego, na podstawie wypowiedzi udzielonej przez uczestników jury ustala kolejność zajmowanych w konkursie miejsc.

Trójka finalistów awansuje do etapu ogólnopolskiego, gdzie reprezentuje Uniwersytet. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

Informujemy, iż warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przystąpienie do testu eliminacyjnego, który odbędzie się 26 maja o godz. 15:00 w sali 3.1 Collegium Iuridicum Novum.

Więcej informacji na Wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/310465129107462/?fref=ts

Serdecznie zapraszamy!

Koło Naukowe Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

oraz

kancelaria Wardyński i Wspólnicy

zapraszają studentów prawa z całej Polski na

 

2014 05 26 konkurs wiedzy z prawa handlowego banner

 


Konkurs odbędzie się w dniu 26 maja 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dwuosobowe drużyny z wydziałów prawa z całej Polski zmierzą się w 3-etapowym konkursie wiedzy z prawa handlowego:

I etap – test pisemny (do II etapu przechodzi 10 Drużyn),
II etap – rozgrywka wzorowana na teleturnieju „1 z 10″ (do III etapu przechodzą 3 Drużyny),
III etap – runda w formie szybkich pytań dla każdej Drużyny, przy ograniczonym czasie na pulę pytań.

Na zgłoszenia czekamy do 23 maja.


Nagrody:

za 1. miejsce – 2000 zł netto + książka
za 2. miejsce – 1000 zł netto + książka
za 3. miejsce – książka


Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji na stronie: www.knprawaspolek.wpia.uw.edu.pl

W imieniu Koła Naukowego Prawa Handlowego UMK oraz Sapere Aude Koła Jurystów Prawa Rzymskiego UMK mamy przyjemność zaprosić na „Ogólnopolską Konferencję Naukową "Prawo spółek handlowych - wczoraj i dziś" / "Law of Commercial Companies - yesterday and today".

Konferencja odbędzie się 6 czerwca 2014 roku o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z:
1. rzymskimi korzeniami prawa handlowego, 
2. prawem spółek handlowych w ujęciu współczesnym, 
3. prawem spółek handlowych w różnych systemach prawnych. 

Konferencja ma na celu porównanie rozwiązań antycznych ze współcześnie funkcjonującym prawem spółek handlowych, rozważenie najistotniejszych problemów i wyzwań współczesnego prawa handlowego, a także zbadanie jak funkcjonują spółki handlowe w odmiennych systemach prawnych. Wydarzenie adresowane jest zarówno do studentów, doktorantów jak również przedstawicieli kadry naukowej.

Organizatorzy starają się o uzyskanie przez konferencję statusu konferencji międzynarodowej. Ostateczna informacja zostanie ogłoszona 12 maja 2014 roku i będzie zależała od liczby zgłoszeń uczestników czynnych z innych krajów.


Poniżej znajdą Państwo link do strony z której można pobrać Regulamin Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

http://knphwpiaumk.wordpress.com/

Na Państwa abstrakty wraz z formularzem zgłoszeniowym czekamy do 11 maja 2014 roku. Prosimy je przesyłać na adres:knph.umk@gmail.com. Organizatorzy przewidują opłatę konferencyjną dla uczestników czynnych w wysokości 80 zł.

Chcesz pod okiem specjalistów sprawdzić swoje umiejętności oratorskie?
Słowo "erystyka" nie jest Ci obce?
Błyszczysz nie tylko intelektem, ale umiesz wygłaszać płomienne mowy?
Lubisz bronić swojego zdania i chcesz spróbować swoich sił w starciu z wymagającymi rywalami?          

Koło Naukowego Prawa Prywatnego UKSW, działające przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, organizuje I Ogólnopolski Studencki Konkurs Krasomówczy, który odbędzie się 23 maja 2014r. o godzinie 10.00 w sali 410 w budynku nr 23 Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.


Konkurs polega na wygłoszeniu mowy końcowej pełnomocnika strony przed sądem pierwszej instancji na podstawie wylosowanych na tydzień przed konkursem stanów faktycznych. Tematyka stanów faktycznych będzie oscylować wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego - przewidujemy kazusy m. in. z prawa spadkowego, rzeczowego, rodzinnego, handlowego oraz prawa zobowiązań.
Uczestników będzie oceniać Jury, złożone z wybitnych teoretyków i praktyków prawa.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody w postaci płatnego stażu w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy, Kancelarii Chadbourne & Parke oraz RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerz, a także cenne nagrody książkowe.

           

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do udziału Konkursie!

Organizatorzy konferencji

5 czerwca 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbędzie się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Współczesne wyzwania prawa wyborczego" organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W kolejnej edycji wydarzenia udział wezmą eksperci z zakresu teorii i praktyki wyborczej a także prawnicy-praktycy, naukowcy oraz doktoranci i studenci z wielu ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy.

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia szeroko pojętych wyzwań, przed którymi stoi dziś prawo wyborcze. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. oraz wybory samorządowe przypadające również w 2014 r. stanowiące idealne tło dla rozważań nad stanem współczesnego prawa wyborczego. Pragniemy również zainicjować dyskusję między doświadczonymi badaczami tematu a młodymi adeptami nauki, dotyczącą wyzwań i problemów, z którymi boryka się dziś prawo i praktyka wyborcza.

Konferencje rozpocznie panel ekspercki oraz uroczysty jubileusz z okazji 5-lecia funkcjonowania Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego „Elektor”. W dalszej części programu przewidziane zostały panele studencko-doktoranckie. W trakcie konferencji zgromadzeni postarają się odpowiedzieć na pytanie: z jakimi wyzwaniami i problemami boryka się współczesne prawo wyborcze? Zwieńczeniem całego dnia obrad będzie uroczysty bankiet.

Swój udział w charakterze ekspertów potwierdzili już m.in. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej – Sędzia Stefan Jan Jaworski, Szef Krajowego Biura Wyborczego - Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki, Kierownik Centrum Studiów Wyborczych UMK - prof. dr hab. Andrzej Sokala.

Konferencja została objęta patronatem honorowym najwyższego organu wyborczego w Polsce - Państwowej Komisji Wyborczej, Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej UMK oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia pod adresem: 
www.wyzwaniaprawawyborczego.wordpress.com.

 

Udział w konferencji jest płatny, wymaga wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: elektorkonferencja2014@gmail.com

Dnia 19 maja 2014 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się I Debata Oksfordzka zatytułowana „Reklama Produktów farmaceutycznych- czy społeczeństwo tego potrzebuje?” organizowana przez Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Przedsięwzięcie realizuje jeden z wiodących programów ELSA Poland- „Prawo i Medycyna” mający na celu zbliżenie do siebie środowisk prawniczego i medycznego, w szczególności w zakresie działalności naukowej.

Tegoroczna debata zostanie poświęcona tematyce związanej z reklamą produktów farmaceutycznych. Natomiast wśród uczestników znajdą się: prawnicy, lekarze, psycholodzy, ekonomiści i przedstawiciele świata mediów.

Organizatorzy przewidują merytoryczną dyskusję z udziałem publiczności i przedstawicieli środowiska akademickiego, wymianę poglądów i poddanie refleksji rolę reklamy w służbie zdrowiu.

Szczegółowe informacje na temat I Debaty Oksfordzkiej dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia na portalu Facebook.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału projekcie.

Reklama:
Najnowsze