Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

5 marca 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się panel dyskusyjny „Prawa człowieka na Bliskim i Dalekim Wschodzie – pomiędzy uniwersalizmem a regionalizmem” organizowany w ramach ELSA Day przez gdańską Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.

ELSA Day to projekt, któremu od lat przyświeca jeden, wspólny dla wszystkich grup narodowych cel – szerzenie wiedzy o prawach człowieka. Jest to bowiem jeden z programów wiodących, na których opiera się działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa, co najpełniej objawia się w głównym haśle przyświecającym ELSA „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”

Dzień z ELSA rozpoczęty zostanie przeprowadzeniem panelu dyskusyjnego „Prawa człowieka na Bliskim i Dalekim Wschodzie – pomiędzy uniwersalizmem a regionalizmem.” , który to ma na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z problemem łamania praw człowieka na Bliskim i Dalekim Wschodzie, a także zainspirowanie społecznej dysputy dotyczącej uniwersalizmu praw człowieka.

 

Następnie Organizatorzy przewidują relację z podróży „Bliski Wschód – oczami pana Bazyla Al Hamis”, prezentację filmu „Korea Północna – Kraj cichej śmierci” w reżyserii Ewy Ewart oraz wystawę tematyczną.

Szczegółowe informacje na temat całego przedsięwzięcia dostępne są na oficjalnym wydarzeniu na Facebook’u: www.facebook.com/events/577575218996377

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, ale wymaga uprzedniego imiennego zgłoszenia.

Do wzięcia udziału w panelu zachęcamy w szczególności przedstawicieli świata nauki, prawników oraz rzecz jasna studentów.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania dotyczące ELSA DAY prosimy wysyłać na adres: prawaczlowiekagdansk@gmail.com

Tegoroczny V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizatorem jest nowo powstałe Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Spadkowego Cor Civilia.

W związku z tym, że w 2014 roku mija pięćdziesiąt lat od uchwalenia najważniejszych aktów prawa polskiego prywatnego, temat przewodni brzmi: "50 lat służby Kodeksu Cywilnego na rzecz obywateli". 

Zjazd ten jest adresowany zarówno do studentów jak i doktorantów Wydziału Prawa.

Możliwe jest uczestnictwo czynne i bierne.

Przewidziane jest wydanie monografii zawierającej materiały pokonferencyjne. 

Opłata konferencyjna, to jedynie 50 złotych. W opłatę wliczone są materiały konferencyjne oraz posiłki w trakcie konferencji.

Zapraszamy wszystkich miłośników prawa cywilnego.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/pages/V-Og%C3%B3lnopolski-Zjazd-Cywilist%C3%B3w-Student%C3%B3w/658547534206392?ref=hl

Kontakt: kolo.pris.wpiaus@gmail.com

czwartek, 30 styczeń 2014 12:02

V edycja Konkursu na pomysł

„Konkurs na pomysł” jest inicjatywą Pro Publico Bono, organizowaną od 2009 roku przez Kancelarię Prawno-Patentową Jarzynka i Wspólnicy. Konkurs skierowany jest głównie do studentów oraz łączy w sobie możliwość rozwinięcia talentów i okazję do uzyskania praw w zakresie własności intelektualnej. Organizatorzy chcą Was zainspirować do twórczego działania, a także doprowadzić do prawnego sfinalizowania pomysłów, które powstały lub powstają w Waszych głowach.

Konkurs na Pomysł daje ogromne możliwości młodym ludziom oraz szansę na rozwój bez obaw o koszty pomocy prawnej. Najlepszym tego dowodem są zakończone sukcesem poprzednie edycje konkursu oraz to, iż jeden z laureatów otrzymał złoty medal na 41. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie. Dla zwycięzców oferowana jest profesjonalna obsługa prawna w zakresie własności intelektualnej, obejmującą dokonanie wszelkich czynności i opłat związanych z procedurą zgłoszeniową wynalazku (wzoru użytkowego) przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Warto podkreślić, że Konkurs na Pomysł jest objęty honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

31 października 2013 roku zakończyła się IV edycja Konkursu na Pomysł. Po raz pierwszy dla finalistów zostało zorganizowane szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własnych projektów. Swoją wiedzą podzielili się Robert Jarzynka i Michał Jędrzejewski, rzecznicy patentowi z Kancelarii Prawno-Patentowej Jarzynka i Wspólnicy oraz Rafał Kander z Fundacji Polski Instytut Badań i Rozwoju.

Po zakończeniu poprzedniej, już 4 listopada wystartowała V edycja. Aby wziąć udział w konkursie – należy wypełnić formularz na naszej stronie internetowej, w którym trzeba krótko opisać swój pomysł (projekt). Na podstawie przesłanego formularza jury wybiorą zgłoszenia, które przejdą do kolejnego etapu. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na rozstrzygnięcie. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2014 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkie młode i kreatywne osoby do udziału w konkursie. Więcej informacji o samym konkursie, relacje z poprzednich edycji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej oraz profilu Facebook:

http://www.konkursnapomysl.pl

http://www.facebook.com/konkursnapomysl

Kontakt: konkurs@konkursnapomysl.pl

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Koło Naukowe Administratywistów „Ad rem” zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej „Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym” 2 kwietnia 2014 r. Aula Konferencyjna (Auditorium Maximum) Collegium Iuridicum Novum.

Konferencja ma na celu skonfrontowanie założeń instytucji dyskrecjonalności występującej w prawie administracyjnym z praktyką orzeczniczą w tym zakresie. Władza dyskrecjonalna pozwalająca na uzyskanie niezbędnej elastyczności w procesie stosowania prawa może jednocześnie prowadzić do arbitralności podejmowanych rozstrzygnięć. Przyznanie jej organom władzy wykonawczej, do jakich należą organy administracyjne, może budzić uzasadnione obawy, zwłaszcza w kontekście ochrony praw jednostki, która szczególnie mocno jest akcentowana w prawie europejskim.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać do dnia 1 marca 2014 r. na specjalnie uruchomiony serwis pocztowy: dyskrecjonalnosc.uam@gmail.com.

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://dyskrecjonalnosc.blogspot.com/.

ZAPRASZAMY!

poniedziałek, 13 styczeń 2014 12:00

XVII Ogólnopolski Konkurs na Glosę

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSAKraków serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów wydziałów prawa i administracji, będących studentami co najmniej II roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Eliminacje polegają na napisaniu glosy do jednego z zaproponowanych przez organizatora orzeczeń z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego, karnego lub finansowego. Orzeczenia do wyboru są wcześniej publikowane na oficjalnej stronie konkursu. 

Do następnej fazy konkursu przechodzą autorzy pięciu najlepszych prac (po jednej z każdej dziedziny). W drugim etapie rywalizacji, będącym jednocześnie jej finałem, jury spośród finalistów wybiera autora najlepszej glosy.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę jest stworzenie studentom prawa możliwości nabycia umiejętności pisania naukowych komentarzy do orzeczeń sądowych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej analizy badawczej wyroków wraz z ich uzasadnieniami, a także rozwinięcie aktywności naukowej oraz sztuki argumentacji i obrony własnego stanowiska. Konkurs stwarza także doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy z wybranej dziedziny prawa. 

Konkurs co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów z całej Polski, a w gronie jury zasiadają wybitne autorytety ze świata prawniczego. Prestiż konkursu podkreślają patronaty honorowe najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Ostateczny termin nadsyłania prac na adres mailowy Organizatora to 17 stycznia 2014 roku.

Partnerem Głównym Konkursu oraz fundatorem nagrody dla autora najlepszej glosy jest KKW - Kurek Kościółek Wójcik - Kancelaria Radców Prawnych.

Gala Finałowa odbędzie się w dniach 27-28 lutego 2014 roku.

Regulamin, treść orzeczeń i więcej informacji znajdziesz na stronie: www.elsa.org.pl/glosa.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

poniedziałek, 13 styczeń 2014 11:00

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland wraz z kancelariami K&L Gates Jamka sp.k. oraz MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy zapraszają do udział w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji.

Wizją Konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Świadomi tego, iż powodzenie mediacji jest uzależnione od umiejętności oraz profesjonalizmu mediatora przyjęliśmy praktyczną formułę Konkursu.

Projekt skierowany jest do studentów prawa wszystkich lat studiów, którzy zgłaszają się jako drużyna licząca od 3-5 osób. Zadanie eliminacyjne polega na napisaniu scenariusza mediacji do jednego z podanych przez organizatora stanów faktycznych z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego.

Podczas finału, który odbędzie się w dniach 5-6 marca 2014 roku w Warszawie uczestnicy pochodzący z trzech najlepszych drużyn prezentują swoje symulacje, a także biorą udział w warsztatach i uroczystej gali wręczenia nagród.

Na zwycięską drużynę czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i książkowe.

Nagroda dla zwycięskiej drużyny to 5 tysięcy złotych!

Dodatkowe szczegóły projektu można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia: www.elsa.org.pl/mistrzowie oraz na fanpage'u na facebook'u : https://www.facebook.com/mistrzowiemediacji

Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Prawo spółek wobec wyzwań współczesnego rynku”, która odbędzie się 9 grudnia 2013r. (poniedziałek) w godzinach 9:00-17:00, w Sali Refektarz w Collegium Wróblewskiego (budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego) w Krakowie.

Szczegółowy plan konferencji wraz z tematami referatów: http://gih.tbsp.pl/wp-content/uploads/2013/12/Plan_9grudnia.pdf

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/481773725270352/

Strona Sekcji: www. http://www.gih.tbsp.pl/

Facebook Sekcji: https://www.facebook.com/gih.tbsp

Przedmiotem konferencji są zmiany polskiego prawa spółek spowodowane zmieniającymi się realiami – zarówno te już wprowadzone, planowane czy też tylko rozważane lub proponowane. Temat konferencji dotyczy klasycznego dla problematyki prawa konfliktu dwóch przeciwstawnych wartości, jakimi są stabilność prawa oraz jego elastyczność, dopasowanie przepisów do zmieniającej się rzeczywistości.  W zamyśle organizatorów, konferencja stać się ma forum dyskusji nad przeprowadzonymi oraz możliwymi nowelizacjami Kodeksu Spółek Handlowych (oraz ustaw szczególnych) dostosowującymi prawo spółek do potrzeb współczesnego obrotu gospodarczego, a wynikającymi szczególnie z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, rozwoju nowoczesnych technologii oraz odpowiadającymi na wyzwania stawiane przez kryzys gospodarczy.

Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką do wysłuchania referatów i zabrania głosu w dyskusji! Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny i znakomitych prelegentów.

Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego

TBSP UJ

Sekcja Postępowania Karnego TBSP UJ serdecznie zaprasza Studentów i Doktorantów na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Mozaika dowodów w postępowaniu karnym", która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2013 roku w Krakowie.

I dzień (12 grudnia) – Auditorium Maximum (Sala Wystawowa A)

II dzień (13 grudnia) – Collegium Wróblewskiego (Sala Refektarz)

Celem konferencji jest przedstawienie wachlarza możliwości, jakie mogą stosować organy procesowe i strony, by wspomagać ustalenia faktyczne w postępowaniu karnym. Tematyka dowodów obejmuje ich rozwój, ewolucję, a także najnowsze tendencje w polskim procesie karnym.

Podczas Konferencji, która będzie miała wymiar ogólnopolski, prelegenci przedstawią zróżnicowane możliwości postępowania dowodowego, różnice oraz podobieństwa pomiędzy nimi, a także zastanowią się nad ujęciem owej różnorodności w świetle planowanej nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego. Referaty, które zostały zakwalifikowane do wygłoszenia, prezentują „nowy” sposób patrzenia na środki dowodowe w procesie karnym, ukazują aktualne dylematy, procedury i zabiegi, jakimi poddawane jest dowodzenie w postępowaniu karnym.

Wszystkich zainteresowanych tematyką Konferencji zachęcamy do wzięcia udziału.Będzie to idealna okazja do wysłuchania wielu ciekawych kwestii, jak również zabrania głosu w późniejszej dyskusji.

Serdecznie zapraszamy!
Sekcja Postępowania Karnego TBSP UJ

wtorek, 03 grudzień 2013 12:00

Case Study: Zielone budownictwo

Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami, działające na Politechnice Warszawskiej organizuje Case Study "Zielone budownictwo". Projekt będzie trwał dwa dni (tj. 10-11/XII/2013r.).

Celem projektu jest przybliżenie studentom tematyki dotyczącej “zielonego budownictwa”. Pokazanie różnych aspektów od strony dewelopera, marketingu, przez zarządzanie przy takich projektach do budownictwa/architektury.

Pierwszego dnia odbędzie się otwarty cykl wykładów wprowadzających uczestników w problematykę ekologicznego budownictwa i nie tylko. Drugiego dnia odbędzie się Case Study, w którym 3 osobowe zespoły zmierzą się z analizą danego przypadku i jego rozwiązaniem, co będzie doskonałą okazją do sprawdzenia w praktyce, wiedzy zdobytej na zajęciach. Na zakończenie jury złożone z ekspertów z branży, porówna efekty prac poszczególnych zespołów oraz wyłoni zwycięską drużynę.

Case Study „Zielone budownictwo”

10 – 11 grudnia 2013roku

 

10 grudnia godz. 16.30 - Uroczyste otwarcie

Prelekcje (wykłady otwarte)

                                       

11 grudnia godz. 16.30 – Case study

Wręczenie nagród

Miejsce: sala 437A w Gmachu Głównym PW

 

Patronat nad wydarzeniem objęli: dziekani wydziału Inżynierii Lądowej, Administracji i Nauk Społecznych, Geodezji i Kartografii oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, dlastudenta.pl, studentprawa.pl, Studencka Telewizja Internetowa TVPW oraz portal studencki polibuda.info

Zapraszamy studentów wszystkich warszawskich uczelni.

Dla zwycięzców cenne nagrody.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny na drugi dzień na
www.kngn.wordpress.com/zielonebudownictwo/

Wszelkie pytania prosimy kierować na zielonebudownictwo@gmail.com

Informacje o prelegentach: www.facebook.com/kngnpw

czwartek, 28 listopad 2013 15:45

Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś całe życie

Ponad 100 uczelni wyższych z 43 miast Polski łączy siły, aby pomóc chorym na raka krwi. Blisko 200 młodych ludzi odpowiedziało na apel Fundacji DKMS i zorganizuje 11 i 12 grudnia 2013 roku Dni Dawcy Szpiku na swojej Alma Mater.

 

Ogólnopolska akcja rejestracji studentów w roku akademickim 2013/2014 odbędzie się pod hasłem Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie. Jest to kontynuacja projektu Studenci wspólnie przeciw białaczce, który zakończył się wielkim finałem w kwietniu tego roku gdzie na 50 uczelniach zarejestrowano niemal 6000 potencjalnych dawców komórek macierzystych.

Druga edycja cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem. W październiku Fundacja DKMS zaprosiła lokalnych organizatorów akcji na trzydniową konferencję, w trakcie której zostali oni przygotowani do przeprowadzenia akcji na swoim terenie.

„To było niezwykłe doświadczenie. Zgromadziliśmy w jednym miejscu młodych, ambitnych i jednocześnie wrażliwych ludzi, którzy chcą dać z siebie więcej. – mówi Agata Maraszek Kierownik Dziau Rekrutacji Dawców – Jestem przekonana, że studenci swoim zapałem i chęcią zmiany świata na lepsze, pociągną za sobą ogromną grupę ludzi gotowych na świadomą rejestrację w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych.”

W Polsce co godzinę ktoś kolejny dowiaduje się, że ma białaczkę. Chorują małe dzieci, młodzież, dorośli. Dla wielu z nich jedyną szansą na nowe życie jest przeszczepienie komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego. Tych niestety jest ciągle zbyt mało. Aktualnie w Polsce zarejestrowanych jest pół miliona osób z czego ponad 390 tysięcy w bazie Fundacji DKMS.

Zostanie potencjalnym dawcą to bardzo poważna decyzja podejmowana na całe życie. Rejestracja zajmuje chwilę, a pobranie 4ml krwi lub wymazu z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka nie boli. Kiedyś, za rok, dwa, pięć czy dziesięć lat, dawca może otrzymać telefon z informacją, że jest pacjent, któremu życie może uratować właśnie on/ona.

Projekt Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie ma również charakter edukacyjny. Jednym z kluczowych aspektów projektu jest przekazanie wiedzy na temat:

 • problematyki dawstwa szpiku kostnego w Polsce,
 • bycia potencjalnym dawcą,
 • dojrzałości w momencie rejestracji jako potencjalny dawca.
 • Dzięki akcji Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie uda się pomóc kolejnym osobom walczącym z rakiem krwi.

  O Fundacji:

  Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, działająca od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit, od początku działalności przebadała i zarejestrowała ponad 390 tysięcy potencjalnych dawców komórek macierzystych i jest tym samym największą bazą w Polsce. Ponad 800 osób podarowało już cząstkę siebie innym dając im tym samym szansę na nowe życie.

  Jako jedyna baza potencjalnych dawców szpiku w Polsce, Fundacja DKMS posiada możliwość rejestracji dawców za pomocą pałeczek do poboru wymazu z błony śluzowej. Ta innowacyjna metoda pozwala na samodzielne pobranie wymazu, z którego, tak jak z krwi, oznaczane są cechy zgodności tkankowej.

  Rejestracja potencjalnych dawców:

  Data: 11-12.12.2013
  Godziny: 11:00 - 18:00

  - Akademia Leona Koźmińskiego

  Miejsce: Atrium w budynku D

  Adres: ul. Jagielońska 57/59, 03-301 Warszawa

  - Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

  Miejsce: Hol główny

  Adres: Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

  - Akademia Obrony Narodowej

  Miejsce: Hol główny

  Adres: Al. Gen. A. Chruściela 102, 00-910 Warszawa

  - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Miejsce: Gmach Główny SGH
  Adres: al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

  - Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
  Miejsce: Hol główny
  Adres: ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa

  - Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Obiekt 01
  Miejsce: Hol w budynku F, parter
  Adres: ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa

  - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  Miejsce: Łącznik pomiędzy budynkami A i C
  Adres: ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

  - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  Miejsce: sektor C, parter
  Adres: ul. Świeradowska 43, 03-543 Warszawa

  - Uniwersytet Warszawski

  Miejsce: Collegium Iuridicum II (korytarz poziom -1, 0)

  Adres: ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa

  - ALMAMER Szkoła Wyższa

  Miejsce: hol główny

  Adres: ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa
  Data: 11.12.2013

  Godziny: 11:00 - 18:00

  - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Miejsce: Hol główny (przy szatni), Auditorium Maximum, bud. nr 21
  Adres: ul. Wójcickiego 1/3, 01-938 Warszawa

  - Uniwersytet Warszawski
  Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych UW
  Adres: ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
  Data: 12.12.2013

  Godziny: 11:00 - 18:00

  - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Miejsce: (przy szatni) Nowy Budynek
  Adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

  Facebook - https://www.facebook.com/events/218816801575283/?ref=5

  Reklama:
  Najnowsze