Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

środa, 27 listopad 2013 12:00

Studencki Turniej Negocjacyjny

Studencki Turniej Negocjacyjny jest corocznym, ogólnopolskim konkursem pozwalającym na szlifowanie umiejętności miękkich i technik negocjacyjnych wśród studentów, organizowanym przez Koło Naukowe "Negocjator" ze Szkoły Głównej Handlowej. Składa się z dwóch etapów - zimowych kwalifikacji organizowanych w czterech miastach Polski i wiosennego finału w Szkole Głównej Handlowej. W czasie Turnieju trzyosobowe drużyny rywalizują ze sobą, negocjując na podstawie otrzymanych przez organizatorów scenariuszy gry. Tegoroczna, XII już edycja, wskazuje na jego dużą skuteczność i popularność w środowiskach akademickich.

Zapisy drużyn przyjmowane będą w dniach 15 XI - 29 XI 2013r., a dwudniowy Turniej odbędzie się 7 i 8 XII 2013 r. W celu wysłania zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://docs.google.com/forms/d/1Zss72Pb159182YZ2sGv3mIRfSQVn_pnAtTaprnCTNSY/viewform, a także o dołączenie CV członków drużyny.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Konferencja „Rozwój branży elektroenergetycznej ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności akademickiej. Czy uczelnia przygotowuje do „podbijania” świata?” zostanie poświęcona stanowi aktualnemu branży ze szczególnym uwzględnieniem współpracy uczelni z biznesem oraz aktywności własnej studentów.

Podczas konferencji zostanie podjęta próba podsumowania stopnia realizacji strategii elektroenergetycznej dla Polski z uwzględnieniem opinii i wniosków z debat/konferencji COP19 w zakresie odpowiadającym tematowi głównemu.

Prelegenci odniosą się także do jednego z aspektów edukacji, wskazywanego jako istotny zarówno przez środowisko akademickie jak i biznes, a mianowicie połączenia edukacji z potrzebami rynku.

W tym kontekście zostanie przywołany przykład Uniwersytetu Warszawskiego jako uczelni aktywnie wspierającej rozwój studentów, zarówno poprzez wsparcie organizacyjne jak i merytoryczne m.in. naukowych kół studenckich. Dzięki pozytywnej atmosferze, akceptacji i zaangażowaniu pracowników naukowych studenci mają możliwość spotkania z wybitnymi przdstawicielami świata biznesu.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane stanowiska Prelegentów odnośnie roli współpracy biznesu z uczelniami, ze szczególnym uwzględnieniem oferowanych programów dedykowanych studentom.

W drugiej części konferencji studenci zaprezentują referaty nt. rozwoju branży elektroenergetycznej, a w szczególności OZE.

Swoją obecnością zaszczyci nas m.in.:
Profesor dr hab. Marek Wierzbowski Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno - Administracyjnych, Wydział Prawa i Administracji UW, Opiekun Koła,
Piotr Szymanek, Wiceprezes Zarządu PGE,
Jacek Szczęsny, Prezes Zarządu miesięcznika Ekologia i Rynek,
Aleksander Grad, Prezes Zarządu PGE Atom i PGE AJ1,
Maciej Bando, Wiceprezes URE,
Mariusz Hildebrand, Prezes BiG InfoMonitor,
Łukasz Dziekoński Marquerite Fund,
Krzysztof Komorniczak, Prezes ECDDP.


Miejsce: Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Uniwersytet Warszawski.

Data: 11.12.2013 r., g. 14.30 – 19.00.

Konferencja ma charakter zamknięty i trzeba zapisać się na nią na mail konferencjaenergetyka@gmail.com

9 grudnia 2013 roku odbędzie się drugie spotkanie w ramach Szkoły Prawa Własności Intelektualnej, które poprowadzi dr Grzegorz Tylec z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nt. Dóbr osobistych prawa cywilnego jako niezależnej od prawa autorskiego podstawy ochrony interesów twórczych.

Link do wydarzenia https://www.facebook.com/events/542654952475988/?ref_newsfeed_story_type=regular&source=1

Już 26 listopada organizujemy ogólnopolską konferencję na temat prawa autorskiego i nowych technologii pod tytułem „Prawo autorskie wobec wyzwań współczesności”, która jest efektem ponad półrocznej pracy naszego Koła. Wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w godz. 10 – 16. Patronem merytorycznym wydarzenia będzie prof. dr hab. Andrzej Adamski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Biblioteka Główna UMK. Organizację wydarzenia wspiera również Kancelaria Adwokacka Henclewski & Wyjatek. Zachęcamy do zapoznania się z agendą, która znajduje się poniżej:

mgr Bożena Bednarek-Michalska (Biblioteka Uniwersytecka)
uroczyste powitanie i otwarcie konferencji
10:00

 

blok I
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi we współczesnym systemie prawa.

Anna Szczęsna (SKNPNT UMK)
postawy prawne funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce
10:00 – 10:15

adw. Tomasz Henclewski (Henclewski & Wyjatek Adwokaci)
case study nt. dochodzenia roszczeń przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z perspektywy przedsiębiorcy
10:20 – 10:45

adw. Mikołaj Wojtal (ZPAV)
ZPAV jako pokrzywdzony w procesie karnym
10:50 – 11:15

Szymon ” Igoronco” Woźniak (artysta) i Mateusz Woźniak (Projekt LAB)
praktyka działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wobec przedsiębiorcy
[po wystąpieniu panel dyskusyjny z udziałem prelegentów całego bloku]
11:20 – 12:20

 

PRZERWA KAWOWA
12:20 – 13:00

 

blok II
Prawo autorskie w zdigitalizowanym świecie dóbr kultury.

prof. dr hab. Andrzej Adamski (UMK)
ochrona majątkowych praw autorskich  w cyberprzestrzeni – aspekty prawne związane z wymianą plików w Internecie
13:00 – 13:30

Kamil Bojarski (SKNPNT UMK)
rzeczywistość dozwolonego użytku książek w Polsce
13:35 – 13:50

Katarzyna Antkowiak (SKNPNT UMK)
spory prawne w Polsce związane z instytucją dozwolonego użytku
13:55 – 14:10

Mateusz Zawadka i Konrad Dudziński (UwB)
gra komputerowa a dozwolony użytek
14:10 – 14:30

Konrad Mazur (SKNPNT UMK)
konflikt idei prawa własności intelektualnej a postęp technologiczny
14:30-14:45

mgr Łukasz Górski (UMK)
dyskurs prawa własności intelektualnej. Spojrzenie filozoficzno-prawne
14:50 – 15:15

dr Karol Dobrzeniecki (UMK)
wolność v. własność – konflikt wartości prawnych
15:20 – 15:45

Jesteś muzykiem, wydawcą, a może przyszłym pracodawcą? Może zaczynasz pisać książkę? A może przyda Ci się trochę praktyki na studiach?
Ten warsztat jest dla Ciebie! To na nim nauczysz się sporządzać umowy przenoszące majtkowe prawa autorskie. Nie odkładaj tej wiedzy na później! Liczba miejsc ograniczona do 30.

Warsztat poprowadzi wybitny znawca tematu dr Adrian Niewęgłowski.


Kiedy?
21 listopada 2013, godz. 14.30


Gdzie?

sala 110 WPIA UMCS


Jak się zapisać?
Wyślij maila z Twoim imieniem i nazwiskiem, rokiem studiów oraz kierunkiem na mail: zapisy.spwi@gmail.com

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń!


Warsztat organizowany jest w ramach Szkoły Prawa Własności Intelektualnej i otrwiera cykl spotkań o tej tematyce.

 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/spwiknpwi
https://www.facebook.com/events/501225326662501/

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Aspekty społeczno – prawne rozwoju antycznego Rzymu” organizowaną przez Koło Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego „Sapere Aude” i Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa działające na WPiA UMK w Toruniu.

Konferencja odbędzie się dnia 6 grudnia 2013 r. na WPiA UMK w Toruniu.

Zgodnie z tematyką przewidujemy następujące panele:
1. Historia prawa rzymskiego i jego źródeł.
2. Od Justyniana do Paulusa - rozwój rzymskiego prawa obligacyjnego.
3. Hominum causa, omne ius constitutum est - rzymskie prawo osobowe.
4. Agnatio, cognatio, adfinitas - rzymska Familia.
5. Hereditas i succesio - ewolucja rzymskiego prawa spadkowego.

Zachęcamy do czynnego lub biernego udziału. Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 80 zł.
Przewidujemy pokonferencyjną publikację.

Termin nadsyłania abstraktów : 15 listopada 2013r.
Prace i wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: jurysci.umk@gmail.com

czwartek, 07 listopad 2013 13:04

XVII Dni Edukacji Prawniczej

Dni Edukacji Prawniczej to cykliczny projekt organizowany przez Europejskie Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. W ciągu trzech dni Grupy Lokalne ELSA na wydziałach prawa w całej Polsce organizują cykl spotkań, których celem jest uzupełnienie studentom wiedzy naukowej, przybliżenie im realiów rynku prawniczego oraz zapoznanie z zawodami prawniczymi oraz innymi możliwościami po zakończeniu studiów na wydziałach prawa, a także określenie wymagań stawianych przez przyszłych pracodawców.

W tym roku na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ELSA Wrocław podjęło się organizacji projektu po raz siedemnasty. Odbędzie się on w dniach 18-20 listopada 2013r.

Program XVII Dni Edukacji Prawniczej obejmuje spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych takich jak prokurator, sędzia, adwokat, notariusz czy komornik. Uczestnicy będą mieli szansę wzięcia udziału w warsztatach z zakresu umiejętności miękkich i twardych prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim przez przedstawicieli korporacji prawniczych w Polsce, takich jak Deloitte oraz KPMG oraz organizację Toastmasters International. Kolejnymi atrakcjami będą między innymi wyjścia do Zakładu Medycyny Sądowej, a także Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Stałym punktem projektu jest tzw. „Akademia Wymowy Sądowej” powstała z myślą o studentach prawa, zwłaszcza tych, którzy chcą spróbować swoich sił w Lokalnym Konkursie Krasomówczym. Przez udział w tym wydarzeniu studenci mają możliwość nauczyć się zasad publicznego przemawiania, gestykulacji i poprawnej artykulacji, w formie warsztatu pod okiem prof. Jana Miodka.

Co roku w ramach Dni Edukacji Prawniczej organizowana jest również „Prawnicza Akademia Filmowa”, która składa się z dwóch części – projekcji filmu związanego z prawem oraz dyskusji o problemach w nim poruszonych. W projekcie każdorazowo biorą udział osoby związane z danym filmem ze względu na wykonywany zawód, czy też doświadczenia życiowe.

Jest to doskonała okazja do refleksji nad prawnymi aspektami rzeczywistości.

piątek, 08 listopad 2013 13:20

Akademia Corporate Governance

Koło Naukowe Prawa Spółek WPiA UW,

wraz z Instytutem Allerhanda

oraz Polskim Instytutem Dyrektorów,

zaprasza na cykl spotkań poświęconych prawnym aspektom ładu korporacyjnego

Akademię Corporate Governance

 1. 6 listopada 2013 (środa), g. 18:30
  Aktualne tendencje w obszarze ładu korporacyjnego
  prof. dr hab. Adam Opalski (Uniwersytet Warszawski)
  sala A, Auditorium Maximum, Kampus Główny UW

 2. 18 listopada 2013 (poniedziałek), g. 18:30
  Corporate Governance, czyli między prawem a rynkiem
  Andrzej Nartowski (Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów)
  sala 207, Stary BUW, Kampus Główny UW

 3. 26 listopada 2013 (wtorek), g. 18:30
  Europejskie ramy prawne ładu korporacyjnego – stan aktualny i kierunki planowanych zmian
  prof. Dr hab. Krzysztof Oplustil (Uniwersytet Jagielloński)
  sala 207, Stary BUW, Kampus Główny UW

 4. 5 grudnia 2013 (czwartek), g. 18:30
  Good Corporate Governance w tzw. spółkach Skarbu Państwa – czy to możliwe?
  prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski (SGH, UKSW)
  sala A3, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4

  Po czwartym spotkaniu odbędzie się konkurs wiedzy na temat prawnych aspektów ładu korporacyjnego

 5. 12 grudnia 2013 (czwartek)
  Ustąpienie, wyjście, wykup, odkup, nieuczestniczenie, głosowanie nogami – problem językowy czy prawnosystemowy ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w prawie polskim?
  dr Arkadiusz Radwan (Prezes Instytutu Allerhanda)
  sala A3, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4

  Na ostatnim spotkaniu zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz wręczone nagrody

  Osoby, które wezmą udział w przynajmniej 3 spotkaniach, mają możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w Akademii. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie na adres: akademia.cg@gmail.com.
poniedziałek, 21 październik 2013 13:00

Konkurs Wiedzy Prawniczej Lex Empiricus

Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy oraz Stowarzyszenie ELSA działające przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zapraszają studentów i absolwentów wydziałów prawa i administracji (Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Łódzkiego) do wzięcia udziału już w drugiej edycji Konkursu Wiedzy Prawniczej „Lex Empiricus”.
Patronat nad konkursem objął dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - dr hab. prof. UŚ Czesław Martysz oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach.

Konkurs będzie się składał z II etapów. W I etapie uczestnicy otrzymają do rozwiązania kazus prawniczy na którego rozwiązanie będą mieli czas do 12 listopada.

Do II etapu – finału zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych uczestników. Finał odbędzie się podczas Dni Edukacji Prawniczej na Uniwersytecie Śląskim – 20 listopada.

Finał ma charakter symulacji codziennej pracy prawnika. Uczestnicy będą mieli za zadanie podczas kilku godzin wykazać się umiejętnościami zastosowania swojej wiedzy w udzieleniu krótkiej porady prawnej, przedstawieniu argumentacji procesowej i szeregu innych zadań. W związku z charakterem części finałowej, poczynania uczestników będzie oceniać jury w skład którego wchodzić będą przedstawiciele organizatorów i patronów konkursu.

Dla zwycięzców (miejsca I – III) konkursu zostały przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe przygotowane przez organizatorów Konkursu oraz Partnerów Konkursu: Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, warunków zgłoszeń, jego regulaminu oraz nagród znajdziecie można znaleźć na stronie internetowej www.kancelaria-szip.pl/konkurs

czwartek, 03 październik 2013 15:19

Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Słubice zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Prawa Europejskiego. Jest on skierowany do studentów prawa i administracji studiów licencjackich i magisterskich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce oraz do studentów europeistyki.

Konkurs przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap polega na napisaniu eseju na jeden z zaproponowanych przez Organizatora tematów:

 1. Granice związania Państw Członkowskich unijnymi prawami podstawowymi w kontekście orzeczeń w sprawach Åkerberg i Melloni;
 2. Jednolita ochrona patentowa - dopuszczalność wzmocnionej współpracy w tej dziedzinie [zob. wyrok TS z 16.4.2013 r. w sprawach połączonych C-274/11 i 295/11];
 3. Ograniczenia swobody przepływu towarów (art. 36 TFUE) w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości;
 4. Petycja do Parlamentu Europejskiego – instrument realnego wpływania obywateli na działania Unii Europejskiej czy prawna fikcja?
 5. Polityka energetyczna Unii Europejskiej;
 6. Tryb prejudycjalny (art. 267 TFUE) jako forma współpracy sądówz Trybunałem Sprawiedliwości;
 7. Zasada proporcjonalności w europejskim porządku prawnym;
 8. Zdolność Unii Europejskiej do zawierania umów międzynarodowych.

Prace eliminacyjne należy przesyłać na adres okpe@elsa.org.pl do 8 listopada 2013r.

Do finału konkursu, który odbędzie się 6 grudnia 2013r. w Collegium Polonicum w Słubicach zostanie zaproszonych 25 autorów najlepszych prac. Finaliści zmierzą się z testem wiedzy o prawie Unii Europejskiej, który to wyłoni pięć najlepszych osób. W kolejnym etapie osoby te będą odpowiadać na pytania przygotowane przez członków Jury, składającego się ze specjalistów z dziedziny prawa europejskiego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia podczas gali finałowej.

Do zdobycia atrakcyjne nagrody. Na Zwycięzcę konkursu czekają m.in. wyjazd studyjny do Brukseli ufundowany przez europosła Jerzego Buzka, tablet firmy Apple, nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł płatne praktyki w kancelarii oraz nagrody książkowe.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzy Buzek, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, Rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina Dr. Gunter Pleuger, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze Bożena Górska, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, Starosta Słubicki Andrzej Bycka.

Regulamin konkursu oraz niezbędne informacje dostępne są na stronie: www.elsa.org.pl/okpe.

Reklama:
Najnowsze