Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

Pragniemy z radością poinformować, że nasze koło organizuje ogólnopolską konferencję naukową “Rola sądownictwa międzynarodowego w kształtowaniu prawnej pozycji jednostki jako podmiotu prawa międzynarodowego”, która odbędzie się 5 maja 2014 r., na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

Powstał także Komitet Honorowy, który nie jest jeszcze zamknięty ale nadał wysoką rangę temu wydarzeniu. W skład tego nobliwego forum wchodzi Rada Europy za pośrednictwem Jego Ekscelencji Sekretarza Generalnego, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości za pośrednictwem Jego Ekscelencji Prezesa Trybunału, Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelny Sąd Administracyjny za pośrednictwem Prezesa, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu za pośrednictwem Prezesa, oraz Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Otrzymaliśmy także specjalne wyróżnienie, patronat jubileuszowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego z okazji 25-lecia wolności.

Program konferencji

Tematyka konferencji to rola sądów międzynarodowych w kształtowaniu sytuacji prawnej jednostek w różnych systemach prawnych na szczeblu ponadnarodowym. Analizie zostanie poddane orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Międzynarodowego Trybunału Karnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego RP oraz Trybunału Konstytucyjnego.

W chwili obecnej swój udział w charakterze prelegnetów potwierdzili: prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, prof. UWr. dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr. dr hab. SSA Jerzy Skorupka, dr Karolina Kremens, LL.M., dr Bartłomiej Krzan, dr Marcin Drobnik, Dominika Jędrzejczak oraz studenci zrzeszeni w ramach koła naukowego “Rozstrzygania Sporów Międzynarodowych”.

Patronat medialny został przyznany przez portal studentprawa.pl oraz dlastudenta.pl

Zapraszamy wszystkich studentów, adwokatów, radców prawnych, nauczycieli akademickich, sędziów a także mieszkańców Wrocławia. Z pewnością 5 maja będzie można dowiedzieć się wiele o funkcjonowaniu i pracy sądów międzynarodowych.

piątek, 28 marzec 2014 12:00

Akademia Prawa Bankowego

Sekcja Prawa Rynków Finansowych, działająca w ramach Koła Naukowego Prawa Prywatnego UKSW ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w:

 akademia prawa bankowego baner

 

Na Akademię składa się cykl czterech spotkań z praktykami prawa dotyczących czterech różnych zagadnień z dziedziny prawa bankowego. Prelegenci opowiedzą nam o najciekawszych aspektach prawa bankowego, perspektywach jego rozwoju oraz swoim doświadczeniu zawodowym. Tematy zgłębiane podczas Akademii dotyczyć będą takiej problematyki jak:

 • COMPLIANCE,
 • BANK ASSURANCE,
 • RYNEK KAPITAŁOWY,
 • NADZÓR FINANSOWY.
 • Wstęp na spotkania jest bezpłatny, a dla osób obecnych na wszystkich spotkaniach przewidziane są certyfikaty uczestnictwa.

  czwartek, 27 marzec 2014 15:03

  XXII Tydzień Prawników

  W dniach 7-11 kwietnia 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się już dwudziesta druga edycja Tygodnia Prawników. Wydarzenie organizowane przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL ma na celu rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy studentów prawa przez różnego rodzaju szkolenia, praktyczne warsztaty oraz spotkania z zawodowymi prawnikami.

  Szereg inicjatyw naukowych zakończy 11 kwietnia konferencja „Ścieżki kariery absolwentów studiów prawniczych”, podczas której znamienici praktycy przybliżą adeptom prawa specyfikę pracy w poszczególnych zawodach prawniczych. Gośćmi będą między innymi mecenas Stanisława Zdanowskiego (Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej), sędzia Adam Czerwiński (Zastępcę Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), Dziekan Krajowej Izby Syndyków Jerzy Sławek, a także rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej Robert Damski. Ponadto wydarzenia towarzyszące finałowej konferencji obejmują warsztaty z sporządzania pism procesowych oraz korzystania z e-sądu i platformy e-PUAP, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegóły dostępne na plakatach promujących wydarzenie oraz stronie internetowej www.kul.pl/knsprawa.

  Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję zatytułowaną „Zagospodarowanie oraz estetyka przestrzeni miejskiej”, która odbędzie się 25 kwietnia 2014 r. w sali A3 budynku Collegium Iuridicum II znajdującego się przy ulicy Lipowej 4.

   

  Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 10:00. Celem naszej interdyscyplinarnej konferencji jest przybliżenie uczestnikom specyfiki przestrzeni miejskiej oraz problemów, z którymi zmagają się na co dzień jej mieszkańcy. Poruszone zostaną różnorodne kwestie z zakresu socjologii, prawa, jak również architektury oraz sztuki. Konferencja została podzielona na panele, w ramach których zarówno eksperci, jak i studenci, będą mieli okazję wypowiedzieć się m. in. na temat rekonstrukcji oraz ochrony zabytków, miejsca reklamy w przestrzeni miejskiej czy zagospodarowania przestrzennego. Przygotowany zostanie również reportaż, którego fragmenty zostaną wyświetlone w trakcie konferencji.

  Osoby zainteresowane wystąpieniem proszone są o wysłanie maila wraz z abstraktem na adres: komisjakultury.konferencja2014@gmail.com do 30 marca 2014 r. Bieżące informacje znajdą Państwo również na stronie naszego wydarzenia na facebook’u:

  https://www.facebook.com/events/269999689827840/270005786493897/?notif_t=plan_mall_activity

  W dniu 9 maja 2014 roku w Gdańsku na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego. Tematem przewodnim jest: „Prawno-finansowy wymiar działalności sportowej – kiedy sport staje się biznesem”. Jest to już trzecia edycja tego Wydarzenia, zorganizowana przez ELSA Gdańsk oraz Międzywydziałowe Koło Naukowe Prawa Sportowego UG. Konferencja staje się każdego roku cenionym forum dyskusji nad prawnymi uwarunkowaniami działalności sportowej.

  Celem Konferencji jest połączenie środowiska naukowego, biznesowego i zawodniczego oraz podkreślenie konieczności interdyscyplinarnego spojrzenia na dynamicznie rozwijającą się dziedzinę, jaką jest prawo sportowe. Pragniemy dokonać dogłębnej analizy dotychczasowych regulacji prawnych, a także kierunków rozwoju prawa sportowego. W trakcie Konferencji skupimy się między innymi na zagadnieniach prawnych związanych z finansowaniem sportu ze środków publicznych oraz przez sektor prywatny, z naciskiem na sponsoring sportowy. Pragniemy także zainicjować dyskusję dotyczącą podatkowych aspektów dotyczących działalności sportowej.

  Z ogromną przyjemnością ELSA Gdańsk pragnie zaprosić do wzięcia udziału w wydarzeniu przedstawicieli świata nauki, władz publicznych, sportowców, prawników praktyków oraz studentów prawa i uczelni sportowych ze wszystkich ośrodków akademickich Polski.

  Wstęp jest wolny, poprzedzony rejestracją. Szczegóły Konferencji, w tym dokładny zarys tematyczny, można znaleźć na stronie www.prawo-sportowe.eu.

  wtorek, 25 marzec 2014 14:45

  Akademia Spółek Kapitałowych

  Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ oraz Instytut Allerhanda serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnej edycji Akademii Spółek Kapitałowych.

  Akademia Spółek Kapitałowych jest to corocznie organizowany cykl wykładów z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, adresowany zarówno do studentów, jak i absolwentów wydziałów prawa i ekonomii. Spotkania poświęcone są wybranym, ważnym zagadnieniom dotyczącym problematyki spółek kapitałowych, wykraczającym poza standardowy kurs z prawa handlowego, prowadzone są przez ekspertów – teoretyków i praktyków związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Instytutem Allerhanda.

  Harmonogram Akademii:

  02 kwietnia 2014 – dr hab. Krzysztof Oplustil ,,Zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych – najnowsze tendencje w orzecznictwie”

  09 kwietnia 2014 – Tomasz Regucki ,,Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz kapitał docelowy w spółkach giełdowych”

  16 kwietnia 2014 – prof. dr hab. Andrzej Szumański ,,Mandat, kadencja członka organu spółki kapitałowej”

  23 kwietnia 2014 – adw. Bartosz Groele ,,Sytuacja spółek kapitałowych wobec projektu zmiany ustawy prawo upadłościowe i naprawcze – wybrane zagadnienia”

  7 maja 2014 – Mateusz Pacak ,,Ochrona inwestora na gruncie dyrektywy MiFID. Stan obecny i perspektywa zmian”

  14 maja 2014 – dr Jacek Dybiński ,,Corporate governance między zachodem a wschodem. Refleksje na temat aktualnego stanu i kierunków reform ładu korporacyjnego na rynkach kapitałowych”

  21 maja 2014 – dr Arkadiusz Radwan ,,Tam gdzie kończy się kodeks – kilka scen z ochrony mniejszości przy procesach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych”

  28 maja 2014 – Andrzej Świderski ,,Instrumenty pochodne OTC – ogólna charakterystyka”

  Wykłady odbywać się będą we wskazane środy, o godz. 18.30, w sali 223 (II piętro), w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Olszewskiego 2. Pierwszy wykład już 2 kwietnia.

  Udział jest bezpłatny, prosimy o zarejestrowanie chęci uczestnictwa przez wysłanie wiadomości na adres: akademia@allerhand.pl

  Kolejny powrót do tradycji konkursów krasomówczych na WPAE. Prawdziwa bitwa na mowy kończące postępowanie przed sądem pierwszej instancji już w czwartek – 20 marca!

  Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Wrocław serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na widownię XVIII Lokalnego Konkursu Krasomówczego, który odbędzie się w czwartek 20 marca 2014r. w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego o godzinie 10.00.

  Widzowie będą świadkami „bitwy na słowa”, zmierzy się w niej ze sobą ośmiu studentów Wydziału Prawa, którzy zostali wybrani, w drodze eliminacji wstępnych, spośród wielu chętnych. Konkurs polegać będzie na wygłoszeniu dziesięciominutowej mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Uczestnicy będą opierali się na kazusach z zakresu prawa cywilnego i karnego.

  Główną ideą organizowania konkursu jest rozpowszechnianie wśród studentów sztuki pięknego mówienia oraz doskonalenie umiejętności sprawnego korzystania z wiedzy zdobytej w toku studiów, a także zdolności indywidualne.

  W tegorocznym jury zasiądą m.in. prof. Jan Miodek, Sekretarz Rady OIRP - Anna Kujawska, dziekan ORA - Andrzej Grabiński oraz mec. Sławomir Szołucha.

  Serdecznie zapraszamy!

  „From Human Wrongs to Human Rights: Wyzwania dla Współczesnej Nauki Praw Człowieka” – Międzynarodowa Konferencja o Prawach Człowieka w Toruniu

  Międzynarodowa Konferencja Akademicka „From Human Wrongs to Human Rights: Challenges for Contemporary Human Rights Law” odbędzie się w dniach 20-21 marca 2014r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „Homo homini”.

  Bezpośrednim jej celem jest umożliwienie uczestnikom wymiany poglądów i opinii na delikatny temat ochrony praw człowieka, zwłaszcza w dobie gwałtownego rozwoju cywilizacji i społeczeństw, kiedy to o podstawowych wartościach często się zapomina w imię „innego dobra” bądź „większego dobra”. W tym roku, omawiać będziemy w szczególności wpływ praw człowieka i ich powiązania z innymi dziedzinami nauki, zwłaszcza biomedycyną, biotechnologią, ekonomią oraz ich postrzeganie w prawie międzynarodowym, a także czy i jakie jest dla nich miejsce w trakcie konfliktów zbrojnych.

  Wszystkie te problemy, niezwykle aktualne, omówione zostaną przez ekspertów, a także studentów i doktorantów uczestniczących w panelach językowych: pierwszego dnia (czwartek, 20 marca) w języku angielskim, w tym referaty wygłoszone przez gości z zagranicy, drugiego dnia konferencji (piątek, 21 marca) przez studentów z Polski.

  Szczegóły dostępne są na stronie konferencji: www.conferencetorun.cba.pl oraz na Facebooku (strona wydarzenia - https://www.facebook.com/events/667931023247787/).

   Już w ten wtorek i środę, 18 i 19 marca 2014, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się 4. edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy. Na studentów, aplikantów i wszystkich zainteresowanych będą czekały oferty praktyk, staży, pracy, szkolenia, konkursy z nagrodami oraz najświeższe nowinki z branży prawnej!

  W sali wystawienniczej 0.97 uczestnicy Tragów będą mogli spotkać się z aż 33 wystawcami, a wśród nich znajdują się czołowe kancelarie polskie i międzynarodowe, szkoły językowe, firma doradztwa personalnego czy instytucje branży prawnej. W holu BUW swoje stoiska będą mieć również Koła Naukowe z WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

  W ramach Targów odbędą się konkursy i Turniej z wartościowymi nagrodami. Do wygrania między innymi będą płatne staże, dostępy do serwisów prawniczych, książki, karnety na siłownie i wejściówki do teatrów oraz wiele innych atrakcyjnych nagród. Konkursy i Turniej są otwarte dla publiczności, zapraszamy:

 • Konkurs Symulowana Rozprawa Sądowa – 18 marca 2014r., godz. 9:00, Collegium Iuridicum II, s. 3.6 (otwarta dla publiczności);
 • Turniej Negocjacyjny - Runda Kwalifikacyjna – godz. 9.00, 18 marca 2014 r., Runda Finałowa – godz. 17.00, 19 marca 2014 r. (otwarta dla publiczności);
 • Konkursy zorganizowane przez wystawców;
 • Ogłoszenie wyników konkursu Kancelarii Accreo.

 • Specjalnie dla uczestników zostały zorganizowane ciekawe i praktyczne szkolenia oraz warsztaty, które zostaną poprowadzone przez osoby posiadające duże doświadczenie w swoich branżach. Wszystkie odbędą się w sali BUW nr 256, a ich harmonogram i opisy dostępne są pod linkiem: http://targiprawnicze.pl/2014-targi-prawnicze/cykl-warsztatow-i-szkolen-targi-prawnicze-2014

  Dużą nowością będzie stoisko Start-up Project. Właśnie tam przez dwa dni trwania Targów młodzi i ambitni studenci oraz absolwenci będą mieli okazję skonsultować swoje biznesplany. Po pozytywnym przejściu procesu kwalifikacyjnego otrzymają od firmy BCSystems wsparcie przy realizacji swojego Start-up’u! http://www.bcsystems.pl/start-up

  Aby umożliwić uczestnikom bycie na bieżąco z informacjami oraz ułatwić poruszanie się po Tragach stworzyliśmy aplikację na urządzenia mobilne. Można ją pobrać bezpośrednio z App Store i Google Play oraz naszej strony internetowej za pomocą kodów QR. Aplikacja posiada również inne ciekawe funkcje takie jak selekcja interesujących nas wystawców czy listę zostawionych CV. Więcej o aplikacji dowiecie się na: http://targiprawnicze.pl/aplikacja-mobilna-prawnicze-targi-praktyk-i-pracy-2014

  Na Prawnicze Targi Praktyk i Pracy zapraszamy w godzinach:

 • 18 marca (wtorek) od godz. 10 do 17
 • 19 marca (środa) od godz. 10 do 15
 • Studentprawa.pl objął patronatem medialnym „Warsztaty ze sporządzania skargi konstytucyjnej” organizowane przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Legislator”, działające na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  Tegoroczne warsztaty, organizowane w ramach projektu „Prawo konstytucyjne w praktyce”, stanowią już piątą edycję cyklu spotkań warsztatowych, których celem jest wprowadzenie do problematyki przygotowywania oraz właściwego redagowania skargi konstytucyjnej. W tym roku wprowadzona zostanie nowa formuła warsztatów, mająca na celu zwiększenie poziomu merytorycznego oraz nadanie spotkaniom bardziej warsztatowego charakteru.

  Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 marca 2014 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego (al. Szucha 12a). Gośćmi honorowymi spotkania będą: sędzia TK Wojciech Hermeliński oraz sekretarz TK Dorota Hajduk.

  Zgłoszenia o tytule WARSZTATY 2014 prosimy kierować na adres: knlegislator@gmail.com
  W zgłoszeniu prosimy podać: IMIĘ, NAZWISKO, ROK STUDIÓW oraz UCZELNIĘ.

  Pragniemy zastrzec możliwość zamknięcia listy zgłoszeń po wyczerpaniu możliwości technicznych sali rozpraw.

  Więcej informacji znajdziecie na stronie wydarzenia na Facebooku:

  https://www.facebook.com/events/290911051058505/292476850901925/?notif_t=plan_mall_activity

  oraz na stronie internetowej Koła:

  http://knlegislator.wordpress.com/warsztaty-konstytucyjne-2014/

  Serdecznie zapraszamy!

  Reklama:
  Najnowsze