Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

piątek, 20 listopad 2015 08:18

ELSA Days

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką praw człowieka na jedyny w swoim rodzaju ELSA Day, który odbędzie się 25 listopada 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (al. Niepodległości 53)


ELSA Day jes dniem, w którym wszystkie Grupy Lokalne tworzące Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, działające na terenie całej Europy, skupiają się na promocji praw człowieka i budzeniu świadomości wśród studentów prawa oraz młodych prawników, w kwestii nagminnego łamania tych praw.


Problemem, na który w tym roku szczególnie pragniemy zwrócić uwagę w ramach ELSA Day Poznaniu, jest dyskryminacja kobiet na tle seksualnym. Z powodu znacznej obszerności tego tematu, w centrum zainteresowania pozostawimy sytuację w Demokratycznej Republice Konga, stąd wydarzenie przybierze tytuł: „Światowa stolica gwałtu- dyskryminacja na tle seksualnym w Demokratycznej Republice Konga”. Za najtrafniejszą i najbardziej wyczerpującą formę projektu uznaliśmy seminarium połączone z panelem dyskusyjnym.


Naszym celem jest danie możliwości odbiorcom poznania zarówno prawnych jak i socjologicznych czy psychologicznych aspektów tematu oraz podzielenia się swymi własnym odczuciami, nakierowanymi na wypracowanie metod ochrony bądź zapobiegania przedstawionym w kazusie sytuacjom.


Więcej informacji dostępnych jest na Wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy!

Działające na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu Studenckie Koło Naukowe Prawa Porównawczego „Ius et lex” oraz „Sapere Aude" - Koło Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego serdecznie zapraszają Studentów i Doktorantów na II Międzynarodową Konferencję Naukową „Między państwem a religią - relacje prawa i prawa kanonicznego”, która odbędzie się na Wydziale Prawa iAdministracji UMK w dniach 26-27 listopada2015roku.


We współczesnym świecie świecki charakter państwa (a więc i systemu prawnego) stał się nie tylko standardem, ale wręcz niezbędnym wymogiem, zaś religia w społecznym dyskursie została zepchnięta na margines życia – do ściśle zamkniętej sfery prywatnej. Jednocześnie w wielu różnych dziedzinach coraz częściej dochodzi do styku i wzajemnego oddziaływania prawa stanowionego przez państwo i prawa kanonicznego.

 
Wobec pomijania powyższej problematyki w głównym nurcie badań naukowych Organizatorzy zdecydowali się na zwołanie kolejnej Konferencji Naukowej mającej na celu przybliżenie wspomnianej tematyki i omówienie relacji między prawem a prawem kanonicznym zarówno w kontekście sytuacji w Polsce, jak i za granicą.


Oprócz wystąpień Studentów i Doktorantów w harmonogramie Konferencji przewidziane zostały również panele eksperckie, w których nad zakreślonym problemem debatować będą teoretycy i praktycy z obu systemów prawnych.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Lotnictwa EUROAVIA Rzeszów zapraszają do wzięcia udziału w wykładzie otwartym z dr hab. Małgorzatą Polkowską i prof. Ramem Jakhu z Uniwersytetu McGilla w Montrealu, który odbędzie się 24 listopada b. r. o godzinie 10:00 w Auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej (budynek A0) przy ul. Stanisława Pigonia 1 w Rzeszowie. Wykład jest połączony z otwarciem oddziału Polskiej Agencji Kosmicznej.


Polska Agencja Kosmiczna została powołana w 2014 roku a jej zadaniem jest promowanie współpracy nauki z biznesem w branży kosmicznej a także usuwanie barier w rozwoju polskich technologii kosmicznych. W Rzeszowie zostanie otwarty jej drugi oddział obejmujący swoim zasięgiem województwa podkarpackie, małopolskie, dolnośląskie, śląskie, opolskie i świętokrzyskie. Jej otwarcie będzie połączone z przybyciem ekspertów w dziedzinie prawa lotniczego i kosmicznego.                       


Do Rzeszowa przybędzie prof. Ram Jakhu wybitny specjalista w dziedzinie międzynarodowego prawa kosmicznego, pracownik naukowy w Instytucie Prawa Lotniczego i Kosmicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu McGilla w Montrealu a także dr hab. Małgorzata Polkowska. Ekspert związany z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, zajmująca się badaniami z zakresu prawa lotniczego i kosmicznego. Obecnie jest Stałym Przedstawicielem Polski w Radzie ICAO (International Civil Aviation Organization) - organizacji odpowiedzialnej za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ekonomię transportu lotniczego.


Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziału Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej z aktualnymi problemami i kierunkiem rozwoju prawa kosmicznego na arenie międzynarodowej. Ukazanie im drogi rozwoju i możliwości jakie stoją przed nimi wraz z otwarciem rzeszowskiego oddziału Polskiej Agencji Kosmicznej.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny

Już w najbliższy czwartek, na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się III konferencja naukowa przybliżająca słuchaczom zagadnienia związane z podatkami, ich historią oraz aspektami ekonomicznymi i prawnymi. Celem konferencji jest zbliżenie aż trzech sfer nauki i sprowokowanie dyskusji na temat kształtowania obciążeń podatkowych na przestrzeni dziejów. Podatki przeszły zasadniczą przemianę na przestrzeni wieków ewoluując razem z instytucją państwa, obejmując okres od starożytności do współczesności. Z kolei spektrum przestrzenne prezentuje całą paletę równocześnie funkcjonujących rozwiązań na świecie.


Uczestnicy mają możliwość również wygłoszenia własnego stanowiska w tej kwestii. Preferowane wystąpienie powinno mieścić się w temacie konferencji - może obejmować zagadnienia tylko ekonomiczne lub tylko prawne, ale musi odnosić się do zjawisk historycznych; niemniej odwołanie się w wystąpieniach stricte prawniczych czy historycznych do sfery ekonomii lub odwrotnie niewątpliwie podwyższy walory danego referatu.


Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji oraz możliwości wygłoszenia abstraktu dostępne na stronie: https://www.facebook.com/events/1698019197097957/

W dniach 16-18 listopada 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędą się XIX Dni Edukacji Prawniczej, organizowane corocznie od 1997 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa "ELSA Gdańsk".

Dni Edukacji Prawniczej to przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym, podczas którego zaproszeni goście ze świata prawa, biznesu i nauki wskazują studentom możliwości doskonalenia się, dokształcania oraz przedstawiają różne kierunki przyszłej kariery zawodowej.

Wydarzenie to jest także okazją do ukazania nowych trendów rozwoju prawa, poznania możliwości wykorzystywania socjologii, retoryki, psychologii czy ekonomii w pracy prawnika.

PROGRAM:
DZIEŃ I - 16 listopada

 • 10:00 - 11:30 Zawód Legislator – Aplikacja Legislacyjna - prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski
 • 11:30 – 13:00 Praca w Izbie Celnej
 • 14:30 - 16:00 Rekrutacja bez tajemnic. Jak zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacji? – DLA Piper, Ariel Szafran Human Resources Coordinator

DZIEŃ II - 17 listopada

 • 9:00 - 10:30 Szkoły Prawa Obcego - mgr Krystyna Warylewska
 • 10:30 - 12:00 Miedzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich
 • 12:00 - 13:30 ERASMUS - dr Tomasz Widłak
 • 13:30 - 15:00 ELSA Summer Law School

DZIEŃ III - 18 listopada

 • 10:00 - 11:30 Praca Kontrolera NIK – Ewa Jasiurska-Kluczek, doradca prawny NIK Delegatura w Gdańsku
 • 11:30 – 13:00 Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – dr Tomasz Widłak
 • 13:00 - 14:30 Praca Rzecznika Patentowego- dr Krzysztof Czub
 • 14:30 - 16:00 Komisja Ochrony Praw Pasażerów – Urząd Lotnictwa Cywilnego

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów po raz XIX organizuje cykl spotkań, szkoleń i warsztatów i wyjść w ramach Dni Edukacji Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Projekt odbywa się w dn. 16-18 listopada 2015 r.


Dni Edukacji Prawniczej to cykliczny projekt odbywający się równocześnie na ponad 16 wydziałach prawa w całej Polsce. Ma on na celu ukazanie studentom prawa perspektyw, które otwierają się przed nimi po zakończeniu studiów prawniczych. Uczestnicy będą mieli szanse spotkania się z przedstawicielami zawodów prawniczych oraz innymi specjalistami, a także wzięcia udziału w różnorodnych warsztatach i szkoleniach, które mają na celu poszerzanie ich umiejętności praktycznych.


W tym roku zostaną dodatkowo zorganizowane wyjścia do Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie, Zakładu Karnego Rzeszów-Załęże oraz nowo otwartego Centrum Nauki o Człowieku Uniwersytetu Rzeszowskiego.


W trzydniowym programie Dni Edukacji Prawniczej przewidziano m.in. warsztat z postępowania egzekucyjnego, który poprawdzi przewodniczący Izby Komorniczej w Rzeszowie, parntera ELSA Rzeszów. Ponadto uczestnicy będą mieli szansę udziału w szkoleniu z pisania CV i listu motywacyjnego w j. angielskim, które zostanie poprowadzone przez lektora z Empik School, a także zapoznania się z przebiegiem pracy podczas dochodzenia prokuratorskiego na spotkaniu
z prokuratorem.


Udział w warsztatach i szkoleniach będzie potwierdzony certyfikatem. Wstęp wolny.

Debatę rozpocznie wykład prof. Marka Kramera, historyka z Uniwersytetu Harvarda pt.: „Contemporary Russia in a multipolar world”. Profesor opowie o tym, jaki wpływ na rosyjską politykę zagraniczną pozostawiła spuścizna po Związku Radzieckim. Spotkanie odbędzie się na Uczelni Łazarskiego w poniedziałek, 16 listopada w godz. 11.15-13.45.

 

Wykład będzie krokiem w kierunku poszukiwania odpowiedzi na pytanie, ile w działaniach obecnej Rosji na arenie międzynarodowej jest twórczej nowości, a ile kontynuacji idei rosyjskiej supermocarstwowości w realiach XXI wieku. Argumenty i hipotezy prof. Marka Kramera będą dyskutowane przez: Adama Balcera z Kolegium Europy Wschodniej, prof. Krzysztofa Łazarskiego z Uczelni Łazarskiego, Wojciecha Przybylskiego z Res Publiki Nowej i Eurozine oraz prof. Wiesława Wacławczyka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Współczesna rosyjska polityka zagraniczna jest coraz większym wyzwaniem. Znawcy tej problematyki i opinia publiczna na całym świecie interpretują oraz analizują każdy kolejny krok poczynań tamtejszych decydentów w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o istotę współczesnej Rosji i podstawy na których oparta jest jej polityka zagraniczna. Według politologa z Uczelni Łazarskiego jednoznaczna analiza staje się tym trudniejsza, im bliżej próbuje się śledzić bieg wydarzeń w tym kraju. Od czasu dojścia do władzy Putina rosyjska asertywność na arenie międzynarodowej jest coraz bardziej namacalna. Jej skutkami są nie tylko interwencje i wojny w najbliższym otoczeniu Rosji, czy nawet bezpośrednie zaangażowanie w Syrii, lecz przede wszystkim kontestacja po-zimnowojennego ładu międzynarodowego oraz dążenie do jego przebudowy – mówi dr Spasimir Domaradzki, politolog z Uczelni Łazarskiego i moderator debaty.

 

Według eksperta nie brakuje także argumentów za hipotezą o chylącym się ku upadkowi kolosie, który w coraz to mniejszym stopniu jest w stanie dźwigać ciężar swojej wielkości opartej na gospodarce surowcowej, politycznym autorytaryzmie, oligarchizacji, porzuconej modernizacji i rosnącej nierówności społecznej. Zdaniem dra Spasimira Domaradzkiego w połowie drogi między tymi ocenami jest fakt, że wartości świata zachodniego, które zdominowały myślenie o stosunkach międzynarodowych w ostatnim ćwierćwieczu, są również na rozdrożu. Stoją przed wyborem między zatraceniem się w imię swojego idealizmu, a koniecznością ich ponownego zdefiniowania w sposób uwzględniający współczesne realia.

 

Organizatorami wydarzenia są Uczelnia Łazarskiego, Centrum Naukowe ISP PAN i Uczelni Łazarskiego, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych oraz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

 

Program:

 • 11.15-12.15 „The Soviet Legacy in Russian Foreign Policy under Putin” – wykład, prof. Mark Kramer, Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University.
 • 12.15-13.45 „Contemporary Russia in a multipolar world” – debata. Moderatorem będzie dr Spasimir Domaradzki, Uczelnia Łazarskiego. Wśród panelistów znajdą się m.in. prof. Mark Kramer, Harvard University; dr hab. Krzysztof Łazarski, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego; Adam Balcer, Kolegium Europy Wschodniej.

 

Kiedy: 16 listopada 2015 r., poniedziałek, godz. 11.15-13.45
Gdzie: Uczelnia Łazarskiego (aula 130), ul. Świeradowska 43

Wstęp wolny. Debata w całości odbędzie się w języku angielskim.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.lazarski.pl.

Gościem specjalnym Arbitrażowego Forum Młodych organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej będzie Karl Poernbacher, partner w kancelarii Hogan Lovells w Monachium.

 

Spotkanie Arbitrażowe Forum Młodych odbędzie się w 19 listopada 2015 r. o godz. 16.00 w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Po wygłoszeniu referatu przez gościa specjalnego, Karla Poernbacher’a planowana jest dyskusja, której tematem przewodnim będzie "Ochrona tajemnicy w postępowaniu dowodowym w międzynarodowym arbitrażu handlowym". Spotkanie będzie prowadzone w językach polskim i angielskim.

Karl Poernbacher jest partnerem w kancelarii Hogan Lovells w Monachium. Jest także arbitrem orzekającym w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych oraz pełnomocnikiem z wieloletnim doświadczeniem w arbitrażu.  W latach 2000-2003 pracował w biurze Hogan Lovells w Warszawie. Ze względu na szczególne doświadczenie często uczestniczy w sporach transgranicznych z udziałem Polski i innych krajów z Europy Środkowej i Wschodniej. Karl Poernbacher jest również prezesem Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Handlowej w Warszawie.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej jest organizatorem Arbitrażowego Forum Młodych na których cyklicznie zapraszani są specjaliści związani z polubownym rozstrzyganiem sporów. W styczniu 2015 roku gościem specjalnym był prof. Bernard Hanotiau, partner w brukselskiej kancelarii Hanotiau & van den Berg, który podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie organizowania postępowań arbitrażowych, zarówno z punku widzenia pełnomocnika stron, jak również doświadczonego arbitra.

Dodatkowe informację dotyczące Arbitrażowego Forum Młodych znajdują się również na stronie internetowej SA KIG: www.sakig.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Marek Knitter
AM Art-Media Agencja PR
Tel. (22) 522 20 44
Email: mknitter@art-media.com.pl

poniedziałek, 26 październik 2015 10:10

XIII Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego

Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego to projekt autorski Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Słubice. Ma on przede wszystkim na celu promowanie i popularyzowanie nauki prawa europejskiego oraz stworzenie możliwości studentom prawa oraz europeistyki z całej Polski zaprezentowania swojej wiedzy w tej dziedzinie.

Pierwszy etap konkursu, zgodnie z nową, innowacyjną formułą, polega na rozwiązaniu testu internetowego. 15 uczestników, którzy osiągną najwyższy wynik w teście zostaje zakwalifikowanych do Wielkiego Finału, który odbędzie się 4 grudnia w Collegium Polonicum w Słubicach.

Wszyscy Finaliści wezmąudziałw Quizie „1 z 15”. Najlepsze 5 osób wyłonionych w Quizie przechodzi do ostatniego etapu, w którym odpowiadają napytania zadane przez członków Jury. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia podczas gali finałowej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://okpe.elsa.org.pl/

wtorek, 06 październik 2015 10:33

Debaty migracyjne na Uczelni Łazarskiego

W piątek 9 października br., Uczelnia Łazarskiego zaprasza na drugą z cyklu czterech otwartych spotkań „W poszukiwaniu rozwiązań. Debaty na Łazarskim” poświęconych problemowi migracji w Europie. Wezmą w nich udział eksperci na co dzień zajmujący się tematyką imigrantów i uchodźców.

Tematem drugiej debaty będzie próba odpowiedzi na pytanie czy antyimigracyjny „hejt” w internecie doprowadzi do aktów przemocy. W związku z zaistniałą sytuacją społeczno-ekonomiczną na Bliskim Wschodzie i w Afryce Europę „zalewa” ostatnio fala imigrantów oraz uchodźców. Kwestia ta staje się gorącym tematem mediów, również społecznościowych. Nie sposób nie zauważyć, że wśród treści pojawiających się w internecie znaczącą część stanowią te o charakterze antyimigranckim lub wręcz rasistowskim. Pojawiają się one nie tylko na portalach, grupach społecznościowych skrajnej prawicy, ale także tych związanych z odmienną (świecką, laicką) opcją światopoglądową. Celem drugiej debaty jest próba zdiagnozowania przyczyn takiego tego zjawiska, a także dyskusja nad tym do czego to może prowadzić. Punktem wyjścia będzie tu wprowadzenie prezentowane przez dra Jarosława Jurę, który w ramach projektu „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy” przeprowadził w 2014 roku analizę polskich memów internetowych odnoszących się do tematyki imigrantów oraz przedstawicieli „obcych” grup etnicznych i religijnych. Formuła spotkania będzie miała charakter moderowanej, lecz otwartej dyskusji.

Celem cyklu jest przede wszystkim dostarczenie i popularyzacja argumentów demitologizujących zagrożenie oraz pokazanie potencjalnych korzyści, a także zagrożeń, płynących z eskalacji procesów migracyjnych. Pomysł przeprowadzenia serii debat jest działaniem ściśle o charakterze pro publico bono i inicjatywą grupy ludzi, którzy chcą poszukiwać rozwiązań najlepszych z punktu widzenia Polski i Europy. Uczelnia Łazarskiego zamierza zapraszać do udziału w nich szerokie spektrum specjalistów, przedstawicieli
NGO-sów. Debaty są prowadzone w formie otwartej, popularyzatorskiej i pozbawionej specjalistycznego żargonu dyskusji.

Temat drugiej debaty: Czy antyimigracyjny „hejt” w internecie doprowadzi do aktów przemocy?

Kiedy: 9 października 2015 r., piątek, godz. 16.00-18.00

Gdzie: Uczelnia Łazarskiego (sala 130), ul. Świeradowska 43 w Warszawie (10 minut pieszo od stacji metra Wilanowska)

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

Wśród prelegentów i dyskutantów będą:

Dr Jarosław Jura – socjolog, wykładowca Uczelni Łazarskiego, prezes Fundacji Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz (iSEE). Jędrzej Bielecki – dziennikarz działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”, były korespondent "Rzeczpospolitej" w Brukseli i Waszyngtonie. Edwin Bendyk – dziennikarz i publicysta „Polityki”, jeden z czołowych polskich dziennikarzy zajmujący się wpływem nauki i nowych mediów na społeczeństwo. Dr. hab. Lech Nijakowski – ukończył socjologię i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stały doradca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Specjalizuje się w socjologii historycznej, problematyce mniejszości narodowych, stereotypów oraz analizie dyskursu.Dr Margaret Ohia - językoznawczyni i medioznawczyni, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się analizą nowych mediów w tym językowymi przejawami dyskryminacji rasowej w kulturze i komunikacji, wykładnikami stereotypów oraz postawami wobec osób ciemnoskórych.

Patronat medialny nad drugą debatą objął dziennik „Rzeczpospolita”.

Organizatorami są: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego oraz Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz (iSEE).

Więcej szczegółów na www.lazarski.pl.

Reklama:
Najnowsze