Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

Chcesz pod okiem specjalistów sprawdzić swoje umiejętności oratorskie?
Słowo "erystyka" nie jest Ci obce?
Błyszczysz nie tylko intelektem, ale umiesz wygłaszać płomienne mowy?
Lubisz bronić swojego zdania i chcesz spróbować swoich sił w starciu z wymagającymi rywalami?          

Koło Naukowego Prawa Prywatnego UKSW, działające przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, organizuje I Ogólnopolski Studencki Konkurs Krasomówczy, który odbędzie się 23 maja 2014r. o godzinie 10.00 w sali 410 w budynku nr 23 Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.


Konkurs polega na wygłoszeniu mowy końcowej pełnomocnika strony przed sądem pierwszej instancji na podstawie wylosowanych na tydzień przed konkursem stanów faktycznych. Tematyka stanów faktycznych będzie oscylować wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego - przewidujemy kazusy m. in. z prawa spadkowego, rzeczowego, rodzinnego, handlowego oraz prawa zobowiązań.
Uczestników będzie oceniać Jury, złożone z wybitnych teoretyków i praktyków prawa.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody w postaci płatnego stażu w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy, Kancelarii Chadbourne & Parke oraz RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerz, a także cenne nagrody książkowe.

           

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do udziału Konkursie!

Organizatorzy konferencji

5 czerwca 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbędzie się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Współczesne wyzwania prawa wyborczego" organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W kolejnej edycji wydarzenia udział wezmą eksperci z zakresu teorii i praktyki wyborczej a także prawnicy-praktycy, naukowcy oraz doktoranci i studenci z wielu ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy.

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia szeroko pojętych wyzwań, przed którymi stoi dziś prawo wyborcze. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. oraz wybory samorządowe przypadające również w 2014 r. stanowiące idealne tło dla rozważań nad stanem współczesnego prawa wyborczego. Pragniemy również zainicjować dyskusję między doświadczonymi badaczami tematu a młodymi adeptami nauki, dotyczącą wyzwań i problemów, z którymi boryka się dziś prawo i praktyka wyborcza.

Konferencje rozpocznie panel ekspercki oraz uroczysty jubileusz z okazji 5-lecia funkcjonowania Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego „Elektor”. W dalszej części programu przewidziane zostały panele studencko-doktoranckie. W trakcie konferencji zgromadzeni postarają się odpowiedzieć na pytanie: z jakimi wyzwaniami i problemami boryka się współczesne prawo wyborcze? Zwieńczeniem całego dnia obrad będzie uroczysty bankiet.

Swój udział w charakterze ekspertów potwierdzili już m.in. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej – Sędzia Stefan Jan Jaworski, Szef Krajowego Biura Wyborczego - Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki, Kierownik Centrum Studiów Wyborczych UMK - prof. dr hab. Andrzej Sokala.

Konferencja została objęta patronatem honorowym najwyższego organu wyborczego w Polsce - Państwowej Komisji Wyborczej, Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej UMK oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia pod adresem: 
www.wyzwaniaprawawyborczego.wordpress.com.

 

Udział w konferencji jest płatny, wymaga wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: elektorkonferencja2014@gmail.com

Dnia 19 maja 2014 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się I Debata Oksfordzka zatytułowana „Reklama Produktów farmaceutycznych- czy społeczeństwo tego potrzebuje?” organizowana przez Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Przedsięwzięcie realizuje jeden z wiodących programów ELSA Poland- „Prawo i Medycyna” mający na celu zbliżenie do siebie środowisk prawniczego i medycznego, w szczególności w zakresie działalności naukowej.

Tegoroczna debata zostanie poświęcona tematyce związanej z reklamą produktów farmaceutycznych. Natomiast wśród uczestników znajdą się: prawnicy, lekarze, psycholodzy, ekonomiści i przedstawiciele świata mediów.

Organizatorzy przewidują merytoryczną dyskusję z udziałem publiczności i przedstawicieli środowiska akademickiego, wymianę poglądów i poddanie refleksji rolę reklamy w służbie zdrowiu.

Szczegółowe informacje na temat I Debaty Oksfordzkiej dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia na portalu Facebook.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału projekcie.

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt.

Współczesne wyzwania prawa międzynarodowego a regionalne systemy ochrony praw człowieka

Konferencja Odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2014 r. w Krakowie.

I dzień odbędzie się w Pałacu Larischa - sala 203 (ul. Bracka 12)

II dzień odbędzie się w Dom Gościnny UJ – Sala Konferencyjna (ul. Floriańska 49)

Konferencja nawiązuje do tematów spotkań organizowanych na przestrzeni lat przez Sekcję i Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, które okazały się znacznym sukcesem naukowym. Tegoroczny projekt ma na celu naukowe spojrzenie na tematykę jakże szerokiej i ogólnej dziedziny prawa międzynarodowego publicznego skonfrontowanej ze specyfiką konkretnych regionalnych systemów ochrony praw człowieka.

Pragniemy wspólnie rozważyć jakie współcześnie są cele i funkcje regionalnych systemów ochrony, jak realizują one swoje założenia, czy skutecznie i trafnie dopełniają zadania Rodziny ONZ, a także jakie powstają relacje pomiędzy ogólnoświatowym systemem ochrony a systemami regionalnymi i między nimi samymi. Konferencja jest również otwarta na dyskusję o standardach ochrony praw człowieka, o ich sukcesach i zagrożeniach, zarówno w okresie pokoju jak i w stanie wojny, o wyzwaniach, przed którymi stoi prawo w sytuacjach konfliktów militarnych i sposobach rozwiązywania problemów humanitarnych w różnych systemach ochrony praw człowieka.

Konferencja w swoim programie przewiduje (poza panelem studencko – doktoranckim) panele eksperckie, w ramach których wystąpią znawcy, praktycy i teoretycy prawa międzynarodowego.

Katedra Nauki Administracji KUL

Fundacja Centrum Badań ADR ,,Prawo i Gospodarka”

Koło Naukowe Studentów Administracji KUL

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Reformy ustrojowe w Polsce. 1989-1998-?”

 

Lublin, dnia 9 maja 2014 r.

 

Lokalizacja: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1,

20-074 Lublin

 

Komitet organizacyjny:

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, dr Bogusław Przywora, mgr Małgorzata Dziubińska, mgr Mateusz Grosicki, mgr Łukasz Jurek, mgr Małgorzata Kanios, mgr Paweł Milaniuk, mgr Kinga Ścibor, mgr Edyta Szałacha, mgr Piotr Tyrawa, mgr Łukasz Wądołowski, Łukasz Bolesta, Paweł Kur, Kamil Mania, Paweł Szczęśniak, Magda ZbrońskaZ przyjemnością pragniemy Państwa zaprosić na konferencję „Reformy ustrojowe w Polsce. 1989 – 1998 – ?”, która odbędzie się dnia 9 maja 2014 roku w Instytucie Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Pytania o ocenę reform ustrojowych w Polsce po 1989 roku są wciąż aktualne. Zmiany dotknęły bardzo wielu dziedzin, także tych związanych ze sferą prawno – gospodarczą. Celem Konferencji jest zwrócenie szczególnej uwagi na reformy w zakresie ustroju samorządu terytorialnego, jednakże poszczególne panele tematyczne będą dotyczyły również reform w innych dziedzinach. Uczestnicy Konferencji będą się starali ocenić czy reformy usprawniają funkcjonowanie państwa, czy też możliwości, które te stwarzają nie są wciąż w wystarczający sposób wykorzystywane?

Tematyka będąca przedmiotem Konferencji dotyka wielu dziedzin nauk prawnych, a także innych dziedzin nauki odnoszących się w swoich badaniach do przedmiotowej tematyki. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji na temat tych i innych zagadnień dotyczących reform ustrojowych w Polsce.

 

>>>Formularz zgłoszeniowy<<<

Pragniemy z radością poinformować, że nasze koło organizuje ogólnopolską konferencję naukową “Rola sądownictwa międzynarodowego w kształtowaniu prawnej pozycji jednostki jako podmiotu prawa międzynarodowego”, która odbędzie się 5 maja 2014 r., na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

Powstał także Komitet Honorowy, który nie jest jeszcze zamknięty ale nadał wysoką rangę temu wydarzeniu. W skład tego nobliwego forum wchodzi Rada Europy za pośrednictwem Jego Ekscelencji Sekretarza Generalnego, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości za pośrednictwem Jego Ekscelencji Prezesa Trybunału, Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelny Sąd Administracyjny za pośrednictwem Prezesa, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu za pośrednictwem Prezesa, oraz Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Otrzymaliśmy także specjalne wyróżnienie, patronat jubileuszowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego z okazji 25-lecia wolności.

Program konferencji

Tematyka konferencji to rola sądów międzynarodowych w kształtowaniu sytuacji prawnej jednostek w różnych systemach prawnych na szczeblu ponadnarodowym. Analizie zostanie poddane orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Międzynarodowego Trybunału Karnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego RP oraz Trybunału Konstytucyjnego.

W chwili obecnej swój udział w charakterze prelegnetów potwierdzili: prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, prof. UWr. dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr. dr hab. SSA Jerzy Skorupka, dr Karolina Kremens, LL.M., dr Bartłomiej Krzan, dr Marcin Drobnik, Dominika Jędrzejczak oraz studenci zrzeszeni w ramach koła naukowego “Rozstrzygania Sporów Międzynarodowych”.

Patronat medialny został przyznany przez portal studentprawa.pl oraz dlastudenta.pl

Zapraszamy wszystkich studentów, adwokatów, radców prawnych, nauczycieli akademickich, sędziów a także mieszkańców Wrocławia. Z pewnością 5 maja będzie można dowiedzieć się wiele o funkcjonowaniu i pracy sądów międzynarodowych.

piątek, 28 marzec 2014 12:00

Akademia Prawa Bankowego

Sekcja Prawa Rynków Finansowych, działająca w ramach Koła Naukowego Prawa Prywatnego UKSW ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w:

 akademia prawa bankowego baner

 

Na Akademię składa się cykl czterech spotkań z praktykami prawa dotyczących czterech różnych zagadnień z dziedziny prawa bankowego. Prelegenci opowiedzą nam o najciekawszych aspektach prawa bankowego, perspektywach jego rozwoju oraz swoim doświadczeniu zawodowym. Tematy zgłębiane podczas Akademii dotyczyć będą takiej problematyki jak:

 • COMPLIANCE,
 • BANK ASSURANCE,
 • RYNEK KAPITAŁOWY,
 • NADZÓR FINANSOWY.
 • Wstęp na spotkania jest bezpłatny, a dla osób obecnych na wszystkich spotkaniach przewidziane są certyfikaty uczestnictwa.

  czwartek, 27 marzec 2014 15:03

  XXII Tydzień Prawników

  W dniach 7-11 kwietnia 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się już dwudziesta druga edycja Tygodnia Prawników. Wydarzenie organizowane przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL ma na celu rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy studentów prawa przez różnego rodzaju szkolenia, praktyczne warsztaty oraz spotkania z zawodowymi prawnikami.

  Szereg inicjatyw naukowych zakończy 11 kwietnia konferencja „Ścieżki kariery absolwentów studiów prawniczych”, podczas której znamienici praktycy przybliżą adeptom prawa specyfikę pracy w poszczególnych zawodach prawniczych. Gośćmi będą między innymi mecenas Stanisława Zdanowskiego (Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej), sędzia Adam Czerwiński (Zastępcę Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), Dziekan Krajowej Izby Syndyków Jerzy Sławek, a także rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej Robert Damski. Ponadto wydarzenia towarzyszące finałowej konferencji obejmują warsztaty z sporządzania pism procesowych oraz korzystania z e-sądu i platformy e-PUAP, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegóły dostępne na plakatach promujących wydarzenie oraz stronie internetowej www.kul.pl/knsprawa.

  Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję zatytułowaną „Zagospodarowanie oraz estetyka przestrzeni miejskiej”, która odbędzie się 25 kwietnia 2014 r. w sali A3 budynku Collegium Iuridicum II znajdującego się przy ulicy Lipowej 4.

   

  Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 10:00. Celem naszej interdyscyplinarnej konferencji jest przybliżenie uczestnikom specyfiki przestrzeni miejskiej oraz problemów, z którymi zmagają się na co dzień jej mieszkańcy. Poruszone zostaną różnorodne kwestie z zakresu socjologii, prawa, jak również architektury oraz sztuki. Konferencja została podzielona na panele, w ramach których zarówno eksperci, jak i studenci, będą mieli okazję wypowiedzieć się m. in. na temat rekonstrukcji oraz ochrony zabytków, miejsca reklamy w przestrzeni miejskiej czy zagospodarowania przestrzennego. Przygotowany zostanie również reportaż, którego fragmenty zostaną wyświetlone w trakcie konferencji.

  Osoby zainteresowane wystąpieniem proszone są o wysłanie maila wraz z abstraktem na adres: komisjakultury.konferencja2014@gmail.com do 30 marca 2014 r. Bieżące informacje znajdą Państwo również na stronie naszego wydarzenia na facebook’u:

  https://www.facebook.com/events/269999689827840/270005786493897/?notif_t=plan_mall_activity

  W dniu 9 maja 2014 roku w Gdańsku na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego. Tematem przewodnim jest: „Prawno-finansowy wymiar działalności sportowej – kiedy sport staje się biznesem”. Jest to już trzecia edycja tego Wydarzenia, zorganizowana przez ELSA Gdańsk oraz Międzywydziałowe Koło Naukowe Prawa Sportowego UG. Konferencja staje się każdego roku cenionym forum dyskusji nad prawnymi uwarunkowaniami działalności sportowej.

  Celem Konferencji jest połączenie środowiska naukowego, biznesowego i zawodniczego oraz podkreślenie konieczności interdyscyplinarnego spojrzenia na dynamicznie rozwijającą się dziedzinę, jaką jest prawo sportowe. Pragniemy dokonać dogłębnej analizy dotychczasowych regulacji prawnych, a także kierunków rozwoju prawa sportowego. W trakcie Konferencji skupimy się między innymi na zagadnieniach prawnych związanych z finansowaniem sportu ze środków publicznych oraz przez sektor prywatny, z naciskiem na sponsoring sportowy. Pragniemy także zainicjować dyskusję dotyczącą podatkowych aspektów dotyczących działalności sportowej.

  Z ogromną przyjemnością ELSA Gdańsk pragnie zaprosić do wzięcia udziału w wydarzeniu przedstawicieli świata nauki, władz publicznych, sportowców, prawników praktyków oraz studentów prawa i uczelni sportowych ze wszystkich ośrodków akademickich Polski.

  Wstęp jest wolny, poprzedzony rejestracją. Szczegóły Konferencji, w tym dokładny zarys tematyczny, można znaleźć na stronie www.prawo-sportowe.eu.

  Reklama:
  Najnowsze