Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
poniedziałek, 28 kwiecień 2014 22:00

Tzw. 2% margines tolerancji w umowie deweloperskiej

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Z niekłamanym zainteresowaniem śledziłam losy Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w 2010 roku zakwestionował zapisy Katalogu Zasad Umowy Deweloperskiej Polskiego Związku Firm Deweloperskich określające dopuszczalną różnicę powierzchni lokalu mieszkalnego pomiędzy projektowaną a tą, która wynikała z pomiaru powykonawczego. Problem ten był dla mnie o tyle istotny, iż wiele umów deweloperskich, z którymi miałam do czynienia posiadało zapisy, które przewidywały, iż pewna granica (zazwyczaj wynosiła ona ponad 2%)  w różnicy powierzchni mieszkania, jaka wystąpi pomiędzy projektem, a powierzchnią wykonanego lokalu decyduje o tym, czy kupujący posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy. Jeśli granica…
niedziela, 27 kwiecień 2014 22:00

Umowa przedwstępna – kiedy warto ją zawrzeć?

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W obrocie gospodarczym dość powszechne jest zawieranie umów przedwstępnych, które poprzedzają szereg wszelkiego rodzaju umów. Chcąc zapewnić sobie zawarcie definitywnego kontraktu, strony które z pewnych względów nie mogą go podpisać w danej chwili, zobowiązują się do jego zawarcia w przyszłości. Umowę przedwstępną strony zawierają, jeśli z jakichś względów zawarcie umowy ostatecznej jest niemożliwe lub dla nich niedogodne. Może to być spowodowane np. niemożliwością dochowania należytej formy umowy lub koniecznością uzyskania zezwolenia organu administracji. Przepisy regulujące sposób zawierania umów przedwstępnych zawiera art.…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Kontynuując wątek BYOD dziś na tapetę bierzemy aspekty tego rozwiązania dotyczące prawa własnosci intelektualnej i podatków. Ze sprzętem elektronicznym takim jak laptopy, czy też prywatne komputery stacjonarne najczęściej związane jest jakiegoś rodzaju oprogramowanie. Mam tutaj na myśli zarówno system operacyjny, jak i poszczególne programy komputerowe wykorzystywane do wykonywania obowiązków pracowniczych. Czy licencje posiadane przez pracowników pozwalają na wykorzystywanie oprogramowania w celach służbowych? Na posiadanym przez pracowników prywatnym sprzęcie komputerowym zainstalowany jest najczęściej system operacyjny w wersji „home edition” lub inny…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
BYOD, czyli Bring Your Own Device to coraz bardziej popularne zjawisko wykorzystywania prywatnych urządzeń do celów służbowych. Wykonując obowiązki służbowe pracownicy często korzystają z własnych telefonów, komputerów i innego sprzętu elektronicznego, z którym najczęściej związane jest oprogramowanie (od systemu operacyjnego do poszczególnych programów komputerowych). Co więcej, nawet jeśli pracodawca dostarcza odpowiedni sprzęt pracownicy często korzystają z prywatnego, np. kiedy „zabierają prace do domu”. Wdrażając rozwiązania BYOD pracodawcy dbają najczęściej o kwestie związane z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych za pomocą prywatnego sprzętu,…
środa, 23 kwiecień 2014 13:43

"Zbrodnia na boku"

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Niniejszym z przyjemnością chciałam poinformować czytelników portalu studentprawa.pl, iż dwa tygodnie temu ukazała się moja powieść pt. "Zbrodnia na boku". Jest to napisany z humorem kryminał, którego akcja toczy się w niewielkiej warszawskiej kancelarii adwokackiej. Ten barwny, pulsujący intrygami światek zostaje poruszony wiadomością o aresztowaniu jednego z prawników, oskarżonego o zabicie swojego klienta. Młoda pani adwokat - pasjonatka kryminałów i osoba o wybujałej wyobraźni - nie może uwierzyć w tę wersję zdarzeń i na własną rękę prowadzi śledztwo w sprawie.…
środa, 23 kwiecień 2014 12:44

Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego 2014

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
9 maja z rozmachem rozpoczyna się największe studenckie święto w Polsce! Zaczynamy w piątkowe popołudnie na dziedzińcu UW, gdzie czekają na nas młodzi artyści, którzy poczęstują nas rockowym brzmieniem, dziennikarze z Poparzeni Kawą Trzy, tym razem uraczą nas nie newsami, a muzyką, Dawid Podsiadło z kolei przypomni hit 'Trójkąty i Kwadraty'. Następnego dnia nie zwalniamy! 10 maja wystąpi zwycięzca studenckiego talent show, wejdziemy w rytmy rocka dzięki Strachom Na Lachy, punka, za sprawą Farben Lehre. Pobujamy się w jamajskich rytmach…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający w myśl art. 94 ust. 3 pzp jest uprawniony do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.Czy w sytuacji gdy zamawiający zawiera umowę z następnym w kolejności wykonawcą termin na wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej podlega przywróceniu?W przypadku wyboru oferty,…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Analiza przepisu art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p. prowadzi do wniosku, że ustawodawca wprowadza domniemanie zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu, w którym uczestniczą co najmniej dwa podmioty z tej samej grupy kapitałowej. Mimo to, ustawodawca nie wyklucza całkowicie możliwości ich udziału w jednym postępowaniu. Co do zasady zatem wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej powinni zostać wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji. Aby umożliwić…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Kwestię kryteriów oceny ofert reguluje art. 91 ust. 2 pzp, zgodnie z którym do kryteriów tych zalicza się tylko i wyłącznie cena bądź też cena wraz z innymi kryteriami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Wśród innych kryteriów ustawa wymienia przykładowo jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Z kolei art. 91 ust. 3 pzp stanowi, że kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Rodzinne firmy stanowią jeden z fundamentów polskiej gospodarki.Oczywiste jest, że ustawodawca powinien dążyć, poprzez odpowiednie regulacje prawne, do zwiększania potencjału tych firm.Nie wszystkie przepisy jednak spełniają ten postulat. Przykładem jest regulacja dotycząca osób współpracujących z przedsiębiorcą. Dla wielu osób prowadzących niewielkie firmy jedną z kluczowych kwestii jest pomoc członków najbliższej rodziny z którymi prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Przepis z artykułu 8 ustęp 2 i 11 Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych wprowadzają instytucję, która wielu przedsiębiorców zniechęca do zatrudniania członków rodziny…
Reklama:
Najnowsze