Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
wtorek, 04 wrzesień 2012 14:42

Podsumowanie przebiegu egzaminu adwokackiego i radcowskiego Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Podsumowanie przebiegu egzaminu adwokackiego i radcowskiego © auremar - fotolia.com

W piątek 31 sierpnia 2012 r. zakończyły się trwające 4 dni zawodowe egzaminy prawnicze – adwokacki i radcowski.

W pierwszym dniu egzaminu, tj. 28 sierpnia 2012 r., zdający odpowiadali na 100 pytań testowych. Egzamin trwał 100 minut. W kolejnych trzech dniach, zdający - na podstawie opracowanych na potrzeby egzaminu akt lub opisów stanów faktycznych - rozwiązywali zadania z zakresu prawa karnego (29 sierpnia), cywilnego (30 sierpnia) oraz gospodarczego i administracyjnego (31 sierpnia).

Egzaminy z prawa karnego i cywilnego trwały po 6 godzin. Egzamin z prawa gospodarczego i administracyjnego trwał 8 godzin.

 

 

Pytania i zadania na egzamin adwokacki oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:

 •    adwokat Małgorzata Gruszecka
 •    sędzia Jolanta Grzegorczyk
 •    sędzia Henryk Komisarski
 •    adwokat Ewa Krassowska
 •    sędzia Wojciech Stachurski
 •    sędzia Jan Szachułowicz
 •    adwokat Agnieszka Zemke – Górecka
 •    adwokat Jacek Ziobrowski

  Pytania i zadania na egzamin radcowski oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:
 •    radca prawny Jerzy Bieluk
 •    radca prawny Helena Dobrosz
 •    radca prawny Tadeusz Jackowski
 •    sędzia Jarosław Matras
 •    radca prawny Zbigniew Pawlak
 •    sędzia Ewa Stefańska
 •    sędzia Barbara Trębska
 •    sędzia Zygmunt Zgierski


 • Powołani w skład zespołów sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości. Adwokaci i radcowie prawni zostali oddelegowani odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych.

  Testy egzaminacyjne składały się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru. Zadania z prawa karnego i cywilnego polegały na sporządzeniu apelacji lub opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta sądowe.

  Zadania z prawa gospodarczego polegały na sporządzeniu umowy w oparciu o przedstawiony stan faktyczny.

  Zadania z prawa administracyjnego polegały na sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny. Egzamin adwokacki przeprowadziło 11 komisji (w tym 2 w Katowicach i 3 w Warszawie), zaś egzamin radcowski - 28 komisji (w tym 9 w Warszawie, po 2 we Wrocławiu, w Katowicach, Krakowie i Poznaniu).

  W skład każdej komisji egzaminacyjnej weszło 8 osób: 4 sędziów - przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz 4 adwokatów lub radców

  prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych.

  Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 630 osób, zaś do egzaminu radcowskiego – 1773 zdających.

  W tym roku po raz drugi zdający mogli zdawać egzaminy przy użyciu sprzętu komputerowego (za wyjątkiem części testowej). Zgodnie z przepisami właściwych rozporządzeń, wybór sposobu zdawania egzaminu (odręcznie lub przy użyciu komputera) pozostawiono każdemu zdającemu. Około 95% zdających złożyło oświadczenia o wyborze rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego.

  Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od Przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone za zachowaniem zasad poufności, do każdej komisji dostarczono właściwą liczbę pendrive'ów z aplikacją. Zawarta na pendrive'ach aplikacja niemal u wszystkich zdających zadziałała sprawnie, w pojedynczych przypadkach zakłóceń w jej funkcjonowaniu zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków, zapewniających wsparcie techniczne.

  Podczas egzaminu (za wyjątkiem części testowej) zdający egzamin mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych,

  komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych.

  Ogłoszenie wyników egzaminów w 10 komisjach przeprowadzających egzamin adwokacki oraz w 11 komisjach przeprowadzających egzamin radcowski nastąpi we wrześniu br. W pozostałych 17 komisjach radcowskich i w 1 adwokackiej ogłoszenie wyników nastąpi w październiku 2012 r.

  Czytany 3678 razy
  Reklama:
  Najnowsze