Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2017 r. Zapraszamy do zaznajomienia się z Zarządzeniem załączonym w komunikacie.
wtorek, 16 październik 2012 19:01

Informacje ogólne dla aplikantów

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Aplikant jest uprawniony do bezpłat­nego korzystania z bazy dydaktycznej i informatycznej oraz wyposażenia i sprzę­tu Krajowej Szkoły w celu pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umieję­tności, na warunkach określonych przez Dyrektora Krajowej Szkoły. Aplikanci mają do dyspozycji nowo­czesny obiekt noclegowy, połączony we­wnętrznym przejściem z Krajową Szkołą, gdzie odbywają się zajęcia. Dom Apli­kanta oferuje 176 pokoi z łazienkami, darmowym dostępem do internetu, we­wnętrzną Iinią telefoniczną. Dyrektor Krajowej Szkoły przyznaje aplikantowi, na jego wniosek, stypen­dium na czas każdej z aplikacji, z wyłączeniem okresu…
wtorek, 16 październik 2012 18:24

Aplikacja prokuratorska - informacje podstawowe

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Aplikacja prokuratorska trwa 30 miesięcy. W ramach tej aplikacji, apli­kanci odbywają zajęcia w Krajowej Szkole i praktyki zgodnie z programem aplikacji. W ostatnim miesiącu aplikacji pro­kuratorskiej aplikanci przystępują do egzaminu prokuratorskiego, przepro­wadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prokuratora Generalne­go. Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od dnia zakończenia egzaminu prokuratorskiego, sporządza i przekazuje Prokuratorowi Generalnemu listę klasy­fikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej. Warunkiem umieszczenia na liście jest złożenie egzaminu prokuratorskiego z wynikiem pozytywnym. Lista zawie­ra imiona i nazwiska egzaminowanych aplikantów…
Reklama:
Najnowsze