Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Aplikacja Notarialna

Zgodnie z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 75j ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) i art. 3310 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), art. 71k § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości przedstawia imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną, przeprowadzonego w dniu 29 września 2012 r.

 

Pobierz pliki:

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, przeprowadzonego w dniu 29 września 2012 r.  

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu 29 września 2012 r.  

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, przeprowadzonego w dniu 29 września 2012 r.  

poniedziałek, 01 październik 2012 22:31

Odbyły się egzaminy na aplikacje prawnicze

W sobotę 29 września 2012 r. już po raz siódmy odbyły się państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz po raz piąty przeprowadzony został państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

Do egzaminów tych przystąpiło łącznie ok. 11 700 osób, spośród których na aplikację adwokacką - ok. 4300, na aplikację radcowską - ok. 5900, na aplikację notarialną - ok. 830, a na aplikację komorniczą - ok. 640.

 

Egzaminy, które przeprowadziło łącznie 65 komisji, rozpoczęły się w całym kraju o godz. 11.00. Kandydaci na aplikantów w czasie 150 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi na 100 pytań, a w przypadku aplikacji komorniczej - na 90.

Od roku 2009 kandydaci na aplikantów adwokackich i radcowskich rozwiązują taki sam test. Natomiast test dla kandydatów na aplikantów notarialnych jest odrębny i nie obejmuje prawa karnego, zawiera zaś zagadnienia z zakresu prawa finansowego.

Z informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych wynika, że egzaminy przebiegły sprawnie, bez żadnych zakłóceń. Frekwencja kandydatów była wysoka, bowiem do egzaminów przystąpiły prawie wszystkie osoby, które zostały do nich dopuszczone.

Jak wskazywali przewodniczący, kandydaci kończyli rozwiązywanie testów przed czasem (pierwsze osoby oddały testy w pierwszej godzinie trwania egzaminu), a po dwóch i pół godziny przeznaczonych na rozwiązanie testów na sali pozostało niewielu zdających.

 

Wstępne wyniki uzyskane na podstawie telefonicznych informacji od przewodniczących komisji egzaminacyjnych:

- egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdało ok. 55%, tj. ok. 2360 osób (dla porównania, w roku 2011 zdawalność wyniosła 52%),

- egzamin wstępny na aplikację radcowską zdało ok. 49%, tj. ok. 2900 osób (w roku 2011 zdawalność wyniosła 45,4%),

- egzamin wstępny na aplikację notarialną zdało ok. 27%, tj. ok. 225 osób (w roku 2011 zdawalność wyniosła 15,4%),

- egzamin konkursowy na aplikację komorniczą zdało ok. 81%, tj. ok. 520 osób (w roku 2011 zdawalność wyniosła 83,9%).

Powyższe dane wskazują, że poziom zdawalności egzaminów wstępnych na aplikacje stabilizuje się, w szczególności w przypadku egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką i radcowską, do których przystępuje co roku najwięcej kandydatów. Spośród blisko 12 000 osób, które przystąpiło do tegorocznych egzaminów, ok. 10 200 zdających - tj. ok. 88% wszystkich kandydatów - to kandydaci na aplikantów adwokackich i radcowskich.

Natomiast w przypadku aplikacji notarialnej zauważalny jest istotny wzrost zdawalności w stosunku do roku ubiegłego (z 15,4% do ok. 27%).

Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny będą uprawnione - w okresie 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu - do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.

Poniżej zamieszczone są wyniki egzaminów wstępnych w kilkunastu komisjach:

aplikacja adwokacka

- w Bydgoszczy zdało ok. 45% kandydatów,

- w Częstochowie zdało ok. 41% kandydatów,

- w Gdańsku zdało ok. 58% kandydatów,

- w Kielcach zdało ok. 50% kandydatów,

- w Koszalinie zdało ok. 43% kandydatów,

- w Łodzi zdało ok. 71% kandydatów,

- w Opolu zdało ok. 29% kandydatów,

- w Płocku zdało ok. 34% kandydatów,

- w Poznaniu zdało ok. 62% kandydatów,

- w Toruniu zdało ok. 53% kandydatów,

- w Wałbrzychu zdało ok. 42% kandydatów,

- we Wrocławiu zdało ok. 60% kandydatów,

- w Zielonej Górze zdało ok. 41% kandydatów.

 

aplikacja radcowska

- w Gdańsku (komisja nr 1) zdało ok. 60% kandydatów,   

- w Gdańsku (komisja nr 2) zdało ok. 50% kandydatów,

- w Koszalinie zdało ok. 47% kandydatów,

- w Lublinie zdało ok. 46% kandydatów,

- w Szczecinie zdało ok. 55% kandydatów,

- w Wałbrzychu zdało ok. 33% kandydatów,

- w Zielonej Górze zdało ok. 46% kandydatów.

 

aplikacja notarialna

- w Gdańsku zdało ok. 21% kandydatów,   

- w Poznaniu zdało ok. 27% kandydatów,   

- we Wrocławiu zdało ok. 34% kandydatów.

 

aplikacja komornicza

- w Gdańsku zdało ok. 85% kandydatów,   

- w Poznaniu zdało ok. 83% kandydatów,   

- w Warszawie zdało ok. 75% kandydatów.

Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 29 września 2012 r. egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.


Pytania testowe na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich przygotował zespół w składzie:

- przewodniczący zespołu - sędzia Henryk Komisarski;

- przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości – sędziowie: Andrzej Daczyński, Jolanta Grzegorczyk, Hanna Kamińska i Jan Szachułowicz;

- adwokaci delegowani przez Naczelną Radę Adwokacką – Małgorzata Gruszecka i Jerzy Zięba;

- radcowie prawni delegowani przez Krajową Radę Radców Prawnych – Joanna Lemańska i Magdalena Śniegula.


Pytania testowe na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych przygotował zespół w składzie:

- przewodniczący zespołu - sędzia Ryszard Pęk;

- przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości – sędziowie: Krzysztof Józefowicz i Wojciech Łukowski;

- notariusze delegowani przez Krajową Radę Notarialną - Zbigniew Klejment i Marek Kolasiński.

 

Pytania na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą przygotował zespół w składzie:

- przewodniczący zespołu - sędzia Sylwester Marciniak;

- przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości – sędziowie: Andrzej Adamczuk i Dariusz Iskra;

- komornicy delegowani przez Krajową Radę Komorniczą – Rafał Łyszczek i Jan Zybura.


PLIKI

Zestaw pytań testowych z egzaminu wstępnego dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich z dnia 29 września 2012 r.  

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do pytań testowych dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich z dnia 29 września 2012 r.

Zestaw pytań testowych z egzaminu wstępnego dla kandydatów na aplikantów notarialnych z dnia 29 września 2012 r.  

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do pytań testowych dla kandydatów na aplikantów notarialnych z dnia 29 września 2012 r.  

Test z egzaminu konkursowego dla kandydatów na aplikantów komorniczych z dnia 29 września 2012 r.  

Wykaz prawidłowych odpowiedzi na egzamin konkursowy dla kandydatów na aplikantów komorniczych z dnia 29 września 2012 r.

W najbliższą sobotę, tj. 29 września 2012 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz siódmy, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz piąty egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

 

Według aktualnych danych, do egzaminów tych przystąpi łącznie niemal 12 tysięcy osób, w tym:

- na aplikację adwokacką - ok. 4 400 osób,

- na aplikację radcowską - ok. 6 075 osób,

- na aplikację notarialną - ok. 865 osób,

- na aplikację komorniczą - ok. 650 osób.

Liczba kandydatów jest porównywalna do liczby zdających w ubiegłym roku.

Egzaminy zostaną jednocześnie przeprowadzone w 24 miastach w Polsce przez 65 komisji egzaminacyjnych.

 

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką przeprowadzi łącznie 29 komisji egzaminacyjnych w 24 miastach, z czego 24 komisje powołane na dwuletnią kadencję w roku ubiegłym oraz 5 komisji dodatkowych powołanych w roku bieżącym, z uwagi na znaczną liczbę kandydatów na obszarze Okręgowych Rad Adwokackich w Warszawie i Katowicach.

 

Egzamin wstępny na aplikację radcowską przeprowadzi łącznie 27 komisji egzaminacyjnych w 19 miastach, z czego 19 komisji powołanych na dwuletnią kadencję w roku ubiegłym oraz 8 komisji dodatkowych powołanych w roku bieżącym, z uwagi na znaczną liczbę kandydatów na obszarze Okręgowych Izb Radców Prawnych w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu.

 

Egzamin wstępny na aplikację notarialną przeprowadzi 5 komisji egzaminacyjnych w 5 miastach, a egzamin konkursowy na aplikację komorniczą 4 komisje egzaminacyjne w 4 miastach.

 

W skład każdej Komisji Egzaminacyjnej wchodzi 7 osób: 3 (lub 4, w przypadku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną oraz komorniczą) przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości (będących sędziami sądów powszechnych oraz sędziami sądów administracyjnych), prokurator (z wyjątkiem egzaminów na aplikacje notarialną i komorniczą), pracownik naukowy wydziału prawa, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz 2 przedstawicieli samorządów zawodowych - adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników.

 

Kandydaci na aplikantów rozwiązują test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, zaś pytania oparte są o akty prawne, których wykaz, zgodnie z przepisami, powinien być podany do publicznej wiadomości nie później niż 90 dni przed egzaminem. Zakres tematyczny na tegoroczne egzaminy kandydaci poznali ponad 6 miesięcy temu.

 

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną, pozytywny wynik otrzymuje kandydat, który odpowie poprawnie na minimum 100 pytań, a w przypadku egzaminu na aplikację komorniczą - na minimum 90 pytań. Egzaminy będą trwały 150 minut.

 

Testy egzaminacyjne zostały przygotowane przez zespoły, w skład których weszli przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele prawniczych zawodów zaufania publicznego, wskazani przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną oraz Krajową Radę Komorniczą.

 

W poprzednich latach, wyniki egzaminów były następujące:

Aplikacja adwokacka

2009 r.:

przystąpiło - 3953 osób, zdało 3112 osób, co stanowi 78,7 %.

2010 r.:

przystąpiło – 2958 osób, zdało 986 osób, co stanowi 33,3 %.

2011 r.

przystąpiło – 4018 osób, zdało 2090 osób, co stanowi 52 %.

 

Aplikacja radcowska

2009 r.:

przystąpiło - 8588 osób, zdało 6574 osób, co stanowi 76,5 %.

2010 r.:

przystąpiło – 5397 osób, zdało 1349 osób, co stanowi 25 %.

2011 r.:

przystąpiło – 5787 osób, zdało 2628 osób, co stanowi 45,4 %.

 

Aplikacja notarialna

2009 r.:

przystąpiło -1408 osób, zdało 1071 osób, co stanowi 76,1 %.

2010 r.:

przystąpiło – 1069 osób, zdało 227 osób, co stanowi 21,2 %.

2011 r.:

przystąpiło – 1113 osób, zdało 171 osób, co stanowi 15,4 %.

 

Aplikacja komornicza

2009 r.:

przystąpiło - 234 osób, zdało 226 osób, co stanowi 96,6 %.

2010 r.:

przystąpiło – 341 osób, zdało 268 osób, co stanowi 78,6 %.

2011 r.:

przystąpiło – 626 osób, zdało 525 osób, co stanowi 85,3 %.

środa, 12 wrzesień 2012 09:21

Podsumowanie przebiegu egzaminu notarialnego

W dniach 4-6 września 2012 r. został przeprowadzony egzamin notarialny.

W pierwszym dniu egzaminu, tj. 4 września 2012 r., zdający odpowiadali na 100 pytań testowych. Egzamin trwał 100 minut. W kolejnym dniu egzaminu (5 września) zdający – na podstawie przygotowanych na potrzeby egzaminu casusów oraz opisu problemu prawnego – rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu jednego projektu aktu notarialnego z drugiej części egzaminu oraz opinii prawnej z trzeciej części egzaminu notarialnego. Trzeciego dnia egzaminu (6 września) zdający rozwiązywali zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego z drugiej części egzaminu.

Egzamin notarialny przeprowadziło 13 komisji mających swe siedziby w 5 miastach (tj. w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu). Do składu każdej komisji zostało powołanych 7 osób: 4 sędziów – przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 notariuszy – oddelegowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz 1 pracownik naukowy, naukowo – dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczpospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.

 

Do egzaminu notarialnego przystąpiło 858 osób.

W tym roku po raz drugi zdający mogli zdawać egzamin przy użyciu sprzętu komputerowego (za wyjątkiem części testowej). Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego, wybór sposobu zdawania egzaminu (odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego) pozostawiono każdemu zdającemu. Około 96 % zdających złożyło oświadczenie o wyborze rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego.  

 

Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od Przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone z zachowaniem zasad poufności, do każdej komisji dostarczono właściwą liczbę pendrive'ów z aplikacją do zdawania egzaminów prawniczych. Zawarta na pendrive'ach aplikacja niemal u wszystkich zdających zadziałała sprawnie, w pojedynczych przypadkach zakłóceń w jej funkcjonowaniu zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków, zapewniających wsparcie techniczne. Podczas egzaminu (za wyjątkiem części testowej) zdający egzamin mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych.

 

Ogłoszenie wyników egzaminów we wszystkich komisjach przeprowadzających egzamin notarialny nastąpi w pierwszej połowie października br.

Dnia 29 września 2012 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz siódmy, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz piąty egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

 

Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną pozytywny wynik otrzyma kandydat, który odpowie poprawnie na minimum 100 pytań, a w przypadku egzaminu na aplikację komorniczą na minimum 90 pytań.  

 

Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 24 miastach w Polsce przez 64 komisje egzaminacyjne (28 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 27 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 5 komisji ds. aplikacji notarialnej oraz 4 komisje do przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą). Jednocześnie z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków, w chwili obecnej prowadzone są prace mające na celu powołanie dodatkowych komisji egzaminacyjnych. 

 

W dniu 10 sierpnia 2012 r. upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, a w dniu 15 sierpnia 2012 r. upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną.

 

Według wstępnie otrzymanych informacji, zgłoszenie do tych egzaminów złożyło łącznie ponad 12 000 osób, w tym:

- na aplikację adwokacką ok. 4 300 osoby,

- na aplikację radcowską ok. 6 200 osób,

- na aplikację notarialną ok. 850 osób,

- na aplikację komorniczą ok. 660 osób.

 

Ilość tych zgłoszeń może ulec zmianie z uwagi na ich wpływ pocztą.

Dane te wskazują na wzrost liczby kandydatów na aplikację adwokacką (w roku ubiegłym do egzaminu tego zgłosiło się 4128 osób), utrzymanie zainteresowania na porównywalnym poziomie w odniesieniu do aplikacji radcowskiej i komorniczej (w roku ubiegłym do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską zgłosiło się 6117 osób, a na aplikację komorniczą 639 osób) oraz zmniejszenie zainteresowania aplikacją notarialną – w ubiegłym roku do egzaminu wstępnego na tę aplikację zgłosiło się 1130 osób.

Dział: Wydarzenia
czwartek, 31 maj 2012 09:28

Kto może zostać notariuszem?

Do egzaminu notarialnego może przystąpić osoba, która ukończyła aplikację notarialną, a także bez obowiązku odbycia aplikacji:


•    doktorzy nauk prawnych;
•    osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora;
•    osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
•    osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;
•    osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski w zakresie, w którym ustawowo określony przedmiot zdanego przez nich egzaminu jest różny od zakresu prawa określonego w art. 71 b § 4;
•    osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

 

Bez konieczności podchodzenia do egzaminu zawód notariusza mogą wykonywać osoby, które:


•    uzyskały tytuł naukowy profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych;
•    zajmowały stanowisko sędziego lub prokuratora;
•    wykonywały zawód adwokata lub radcy prawnego przez okres co najmniej 3 lat;
•    co najmniej 3 lata zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 29 września 2012 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb notarialnych w:

  • Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Białymstoku i Gdańsku;
  • Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i Rzeszowie;
  • Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie;
  • Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Warszawie i Lublinie;
  • Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 31, kod 50-073, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Katowicach i Wrocławiu.


Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną upływa w dniu 15 sierpnia 2012 r.

Termin ten nie podlega przywróceniu i pomimo, że przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, jako termin prawa materialnego, nie podlega wydłużeniu do dnia 16 sierpnia 2012 r., stosownie do art. 57 § 4 k.p.a.
Opłata za egzamin wstępny wynosi 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych, zero groszy).
Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną".

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1.   wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,

2.  kwestionariusz osobowy,

3.  życiorys,   

4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (22 września 2012 r.) przed terminem egzaminu wstępnego, kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

 

5. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,

6. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).

 

Źródło: ms.gov.pl

środa, 09 maj 2012 11:16

Deregulacja zawodu notariusza

Niebawem każdy prawnik kończąc aplikację np. radcowską czy adwokacją będzie mógł sporządzać akty notarialne. Oznacza to, że kupując np. mieszkanie możemy trafić do notariusza, który nigdy wcześniej nie sporządzał umowy sprzedaży.


Może się tak stać, jeśli w życie wejdzie ustawa deregulacyjna, której projekt został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zaznaczyć jednak należy , iż konsultacje w tej sprawie odbyły się bez udziału aplikantów notarialnych. Ustawa ta zakłada zwolnienie z obowiązku ukończenia aplikacji notarialnej, zdania egzaminu zawodowego i odbycia dwuletniego stażu na stanowisku asesora m.in. dla osób, które przez trzy lata wykonywały zawód komornika. Także osoby,  które przed 20 laty zdały egzamin prokuratorski i przez trzy lata zajmowały stanowisko aplikanta prokuratorskiego będą mogły przejść do notariatu.

Dany projekt należy  rozumieć w ten sposób, że „prawnik to prawnik” i rynek zweryfikuje jego kompetencje. Założenie to jest jednak błędne, ponieważ osoby bez odpowiedniego przygotowania nie powinny sporządzać aktów prawnych. Minister sprawiedliwości zachęca do zdawania na aplikacje notarialną tym samym zapowiadając otwarcie dostępu do zawodu notariusza. Jednak systematyczne obniżanie wymagań nie idzie w parze z możliwością otwarcia własnej kancelarii notarialnej. Rozumowanie w taki sposób demotywuje młodych prawników i nie zachęca do podnoszenia kwalifikacji.

Należy się teraz zastanowić, czy jest sens zdawania na aplikacje notarialną? Aplikacja ta trwa 2 lata, kończy się egzaminem państwowym a następnie trzeba pracować przez 2 lata jako asesor. Natomiast, wybierając aplikację radcowską lub adwokacką można zostać rejentem 2 razy szybciej i zdając egzamin końcowy otrzymać możliwość założenia kancelarii notarialnej bez konieczności  zdobycia dwuletniego doświadczenia.

Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1158, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2012 r.

 

* 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
* 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe,
* 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
* 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
* 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
* 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
* 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
* 8. ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
* 9. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
* 10. ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
* 11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
* 12. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
* 13. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
* 14. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
* 15. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
* 16. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
* 17. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
* 18. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
* 19. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
* 20. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
* 21. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
* 22. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
* 23. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
* 24. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
* 25. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
* 26. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
* 27. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
* 28. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
* 29. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
* 30. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
* 31. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
* 32. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
* 33. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
* 34. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
* 35. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
* 36. ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
* 37. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
* 38. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
* 39. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
* 40. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
* 41. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów,
* 42. rozporządzenie nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001),
* 43. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
* 44. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
* 45. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu,
* 46. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
* 47. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
* 48. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
* 49. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
* 50. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,
* 51. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
* 52. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
* 53. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe.

Strona 1 z 2
Reklama:
Najnowsze