Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.: 1. doktorów nauk prawnych, 2. osób, które przez…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Na podstawie art. 75j ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.), art. 3310 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.) i art. 71k § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje…
Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Lista aplikantów aplikacji sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z wybranymi przez nich miejscami odbywania stażu na stanowiska referendarzy sądowych.
wtorek, 08 listopad 2016 13:35

Wyniki eliminacji V Konkursu Krasomówczego

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W dniach 30 września, 7 października i 21 października 2016 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyły się eliminacje do V edycji Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów KSSiP. Uczestniczyło w nich łącznie 8 aplikantów, w tym z VII rocznika aplikacji ogólnej, IV i VI rocznika aplikacji sędziowskiej oraz V i VI rocznika aplikacji prokuratorskiej. Uczestnicy eliminacji wygłaszali uprzednio przygotowane przez siebie mowy oskarżycielskie, obrończe oraz wyroki z ustnym uzasadnieniem. Wystąpienia uczestników oceniane były pod kątem: konstrukcji mowy, sposobu przedstawienia…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 985 z późn. zm.), Komisja Egzaminacyjna do…
poniedziałek, 24 październik 2016 15:10

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2017 r.

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, tj.: osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat…
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na rok 2017. Egzaminy te odbędą się w sobotę 30 września 2017 r.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 6 – 8 września 2016 r. Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 322 osób. W bieżącym roku uprawnionymi do przystąpienia do egzaminu notarialnego byli jedynie aplikanci, którzy ukończyli aplikację notarialną w latach ubiegłych, którzy egzaminu dotychczas nie zdali bądź do niego nie przystąpili oraz osoby przystępujące do egzaminu z innego tytułu niż odbycie aplikacji. Z uwagi na wydłużenie ustawą z…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 24 września 2016 r. egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Pytania testowe na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich przygotował zespół w składzie: przewodniczący zespołu – sędzia Henryk Komisarski; przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości – sędziowie: Jolanta Grzegorczyk, Hanna Kamińska, Małgorzata Manowska i Jan Szachułowicz; adwokaci delegowani przez Naczelną Radę Adwokacką…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W dniu 3 sierpnia 2016 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenia w sprawie: - komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego, - komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego, - komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego. Obowiązujące od dnia 3 sierpnia br. regulacje przewidują m.in. możliwość wydłużenia czasu egzaminu wstępnego dla osób niepełnosprawnych oraz pozwalają na szczególny sposób rozwiązywania przez te osoby zestawu pytań testowych.…
Reklama:
Najnowsze