Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Na prośbę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, z myślą o osobach przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską wyznaczonego na dzień 28 września 2013 r., uruchomiła rejestrację on-line. Przed złożeniem dokumentów osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu winny uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej: https://www.ewnar.pl. Dokumenty można składać osobiście (ul. Gen. L. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin) oraz wysłać pocztą na adres ul. Gen. L.…
poniedziałek, 15 kwiecień 2013 13:00

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 28 września 2013 r. (sobota) godz. 11.00.   Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej okręgowej rady adwokackiej w: 1.   Białymstoku, ul. Przejazd…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 28 września 2013 r. (sobota) godz. 11.00.   Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb notarialnych w: 1.  Gdańsku z siedzibą w…
poniedziałek, 15 kwiecień 2013 13:00

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 28 września 2013 r. (sobota) godz. 11.00.   Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej rady okręgowej izby radców prawnych w: 1.   Białymstoku, ul.…
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1158, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2013 r.: ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Źródło: http://ms.gov.pl/ Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1158, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2013 r.:    ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wojciech Hajduk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wziął dzisiaj udział w uroczystym zakończeniu Aplikacji Ogólnej 2012/2013 w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Kraków).   Ok. 200 aplikantów – tyle osób liczy grupa, która dzisiaj zakończyła szkolenie w Krajowej Szkole. Przed rozpoczęciem aplikacji ogólnej zostały one wyłonione spośród 1837 osób, które w 2011 r. przystąpiły do dwuetapowego konkursu.   To już trzeci rocznik aplikantów aplikacji ogólnej.   - Nie będzie przesadą stwierdzenie, że stanowicie Państwo elitarną grupę najlepszych absolwentów wydziałów…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej uprzejmie informuje, że Minister Sprawiedliwości zaakceptował tegoroczny termin egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 28 września 2013 r. źródło: http://ms.gov.pl/
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, przeprowadzonego w dniu 29 września 2012 r. zgodnie z art. 29i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.).   Pobierz listę: Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, przeprowadzonego w dniu 29 września 2012 r.
Reklama:
Najnowsze