Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zgodnie z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 75j ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) i art. 3310 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), art. 71k § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.),…
wtorek, 16 październik 2012 19:01

Informacje ogólne dla aplikantów

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Aplikant jest uprawniony do bezpłat­nego korzystania z bazy dydaktycznej i informatycznej oraz wyposażenia i sprzę­tu Krajowej Szkoły w celu pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umieję­tności, na warunkach określonych przez Dyrektora Krajowej Szkoły. Aplikanci mają do dyspozycji nowo­czesny obiekt noclegowy, połączony we­wnętrznym przejściem z Krajową Szkołą, gdzie odbywają się zajęcia. Dom Apli­kanta oferuje 176 pokoi z łazienkami, darmowym dostępem do internetu, we­wnętrzną Iinią telefoniczną. Dyrektor Krajowej Szkoły przyznaje aplikantowi, na jego wniosek, stypen­dium na czas każdej z aplikacji, z wyłączeniem okresu…
wtorek, 16 październik 2012 18:58

Informacje ogólne dla aplikantów

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Aplikant jest uprawniony do bezpłat­nego korzystania z bazy dydaktycznej i informatycznej oraz wyposażenia i sprzę­tu Krajowej Szkoły w celu pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umieję­tności, na warunkach określonych przez Dyrektora Krajowej Szkoły. Aplikanci mają do dyspozycji nowo­czesny obiekt noclegowy, połączony we­wnętrznym przejściem z Krajową Szkołą, gdzie odbywają się zajęcia. Dom Apli­kanta oferuje 176 pokoi z łazienkami, darmowym dostępem do internetu, we­wnętrzną Iinią telefoniczną. Dyrektor Krajowej Szkoły przyznaje aplikantowi, na jego wniosek, stypen­dium na czas każdej z aplikacji, z wyłączeniem okresu…
wtorek, 16 październik 2012 18:50

Informacje ogólne dla aplikantów

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Aplikant jest uprawniony do bezpłat­nego korzystania z bazy dydaktycznej i informatycznej oraz wyposażenia i sprzę­tu Krajowej Szkoły w celu pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umieję­tności, na warunkach określonych przez Dyrektora Krajowej Szkoły. Aplikanci mają do dyspozycji nowo­czesny obiekt noclegowy, połączony we­wnętrznym przejściem z Krajową Szkołą, gdzie odbywają się zajęcia. Dom Apli­kanta oferuje 176 pokoi z łazienkami, darmowym dostępem do internetu, we­wnętrzną Iinią telefoniczną. Dyrektor Krajowej Szkoły przyznaje aplikantowi, na jego wniosek, stypen­dium na czas każdej z aplikacji, z wyłączeniem okresu…
wtorek, 16 październik 2012 18:24

Aplikacja prokuratorska - informacje podstawowe

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Aplikacja prokuratorska trwa 30 miesięcy. W ramach tej aplikacji, apli­kanci odbywają zajęcia w Krajowej Szkole i praktyki zgodnie z programem aplikacji. W ostatnim miesiącu aplikacji pro­kuratorskiej aplikanci przystępują do egzaminu prokuratorskiego, przepro­wadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prokuratora Generalne­go. Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od dnia zakończenia egzaminu prokuratorskiego, sporządza i przekazuje Prokuratorowi Generalnemu listę klasy­fikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej. Warunkiem umieszczenia na liście jest złożenie egzaminu prokuratorskiego z wynikiem pozytywnym. Lista zawie­ra imiona i nazwiska egzaminowanych aplikantów…
wtorek, 16 październik 2012 18:14

Aplikacja sędziowska - informacje podstawowe

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Aplikacja sędziowska trwa 54 mie­siące. W jej ramach aplikanci odbywają w okresie 30 miesięcy zajęcia w Krajowej Szkole i praktyki zgodnie z programem aplikacji, oraz w okresie kolejnych 24 miesięcy staż na stanowiskach: asystenta sędziego i referendarza sądowego. W okresie stażu aplikant aplikacji sę­dziowskiej zostaje zatrudniony na stanowi­sku asystenta sędziego na podstawie umowy o pracę na czas określony, a następnie na stanowisku referendarza sądowego na czas nieokreślony. W trzydziestym miesiącu aplikacji sę­dziowskiej aplikanci przystępują do eg­zaminu sędziowskiego. Warunkiem przystąpienia do…
wtorek, 16 październik 2012 18:02

Aplikacja ogólna - podstawowe informacje

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Jednym z głównych ustawowych zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokura­tury jest prowadzenie aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej. Minister Sprawiedliwości zarządza, w zależności od potrzeb kadrowych są­dów i prokuratury, nabór na aplikację ogólną, sędziowską oraz prokuratorską i jednocześnie wyznacza limity miejsc na te aplikacje. Nabór na aplikację ogólną odbywa się w drodze konkursu składającego się z 2 etapów: 1.   Testu sprawdzającego wiedzę z po­szczególnych dziedzin prawa. 2. Pracy pisemnej sprawdzającej umie­jętność stosowania argumentacji prawni­czej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych. Warunkiem…
wtorek, 02 październik 2012 13:32

Egzamin wstępny na aplikację ogólną

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wczoraj odbył się egzamin wstępny na aplikację ogólną. Dla najlepszych Ministerstwo Sprawiedliwości wyznaczyło 200 miejsc na aplikacji. 1 października 2012 r. studenci pisali pierwszą część konkursu na aplikację ogólną ogłoszoną przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Dziś był to test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa, natomiast 24 października na studentów czeka praca pisemna mająca na celu sprawdzić umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni i kwalifikowania stanów faktycznych. Aby jednak dostać się do drugiego etapu konkursu należy uzyskać minimum…
poniedziałek, 01 październik 2012 22:31

Odbyły się egzaminy na aplikacje prawnicze

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W sobotę 29 września 2012 r. już po raz siódmy odbyły się państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz po raz piąty przeprowadzony został państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Do egzaminów tych przystąpiło łącznie ok. 11 700 osób, spośród których na aplikację adwokacką - ok. 4300, na aplikację radcowską - ok. 5900, na aplikację notarialną - ok. 830, a na aplikację komorniczą - ok. 640.   Egzaminy, które przeprowadziło łącznie 65 komisji, rozpoczęły się w całym kraju…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 29 września 2012 r. egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Pytania testowe na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich przygotował zespół w składzie: - przewodniczący zespołu - sędzia Henryk Komisarski; - przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości – sędziowie: Andrzej Daczyński, Jolanta Grzegorczyk, Hanna Kamińska i Jan Szachułowicz; - adwokaci delegowani przez…
Reklama:
Najnowsze