Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
poniedziałek, 28 maj 2012 14:40

Kto i jak może zostać rzecznikiem patentowym?

Napisał
Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Rzecznik patentowy to osoba, która świadczy usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej. Pomaga przygotowywać wnioski i zgłoszenia podmiotów występujących o objęcie ochroną prawną stworzonych przez nich wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych, nazw handlowych i innych tworów wyszczególnionych w ustawie. Rzecznik jest pośrednikiem pomiędzy wynalazcą lub autorem, a Urzędem Patentowym. Rzecznikami patentowymi mogą zostać absolwenci studiów prawniczych, administracji oraz kierunków politechnicznych (inżynieria, mechanika, elektronika i mechatronika).  Swoich sił w tym zawodzie spróbować mogą  również chemicy, farmaceuci,…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Na prośbę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, z myślą o osobach przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką wyznaczonego na dzień 29 września 2012 r., uruchomiła rejestrację on-line. Przed złożeniem dokumentów (osobiście lub listownie) osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu winny uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej: http://nabor.ora.waw.pl Szczegółowe informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00 pod numerami telefonów (22) 58 49 643…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 oraz art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 29 września 2012 r. (sobota) godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 29 września 2012 r. (sobota) godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej okręgowej rady adwokackiej w:     Białymstoku, ul. Przejazd 2…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 33(1) ust. 4 i art. 33(3) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 29 września 2012 r. (sobota) godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej rady okręgowej izby radców prawnych w: Białymstoku, ul. Przejazd 2…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 29 września 2012 r. (sobota) godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb notarialnych w: Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul.…
piątek, 20 kwiecień 2012 14:25

Rewolucje na aplikacji radcowskiej w Warszawie

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Izba Warszawska wprowadziła liczne zmiany dotyczące aplikacji radcowskiej. Wśród nich, na szczególną uwagę, zasługują: reorganizacja liczebności grup szkoleniowych, innowacyjna platforma wirtualna czy zajęcia weekendowe. Okazuje się, że to tylko kwestia czasu, kiedy Izba wprowadzi kolejne zmiany, dotyczące chociażby aplikacji radcowskich.   System ERIAOkręgowa Izba Radców Prawnych uruchomiała innowacyjny system ERIA. E-learning Radców Prawnych i Aplikantów ma na celu kształcenia członków samorządu. Na razie funkcje systemu skierowane są do aplikantów radcowskich. Jednak, to tylko kwestia czasu, kiedy system zostanie skierowany również…
Oceń ten artykuł
(1 głos)
  Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych,…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1158, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2012 r.   * 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o…
środa, 07 marzec 2012 13:14

Słów kilka o aplikacjach...

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Absolwenci studiów prawniczych mogą odbyć aplikacje aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. To ważny krok dla niejednego młodego człowieka w jego karierze prawniczej, przypieczętowany egzaminem państwowym. To przede wszystkim przepustka do wykonywania zawodów sędziego, adwokata, radcy prawnego czy np. prokuratora. Nie wszyscy jednak decydują się na zrobienie aplikacji, głównie z powodu wysokich kosztów oraz dużej konkurencji. Mała ilość miejsc i duże zainteresowanie powodują, że tylko najlepsi z najlepszych dostaną się na wymarzoną aplikacje. Prawo wyróżnia kilka rodzajów aplikacji, na…
Reklama:
Najnowsze