Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego

Adres:ul. Grunwaldzka 31

Miasto:Opole

Województwo:opolskie

Odwiedź nasz profil na:

Nazwa organu macierzystego / uczelni: Uniwersytet Opolski


Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego jest jednostką, która wspiera studentów i absolwentów Uczelni w poszukiwaniu pracy, praktyk i staży, organizuje szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. metod poszukiwania i aplikowania o pracę, prowadzi badania aktywności zawodowej studentów oraz ich oczekiwań wobec kariery zawodowej, a także bierze udział w pracach nad ich wykorzystaniem dla podniesienia jakości kształcenia. Ponadto Centrum świadczy doradztwo personalne i pomoc psychologiczną, odpowiada za organizację i promowanie praktyk fakultatywnych oraz przygotowuje imprezy związane z rozwojem zawodowym i wspieraniem absolwentów na rynku pracy. Realizując swoje zadania, ACK UO współpracuje z jednostkami samorządu i przedsiębiorstwami z terenu województwa i kraju w celu promocji absolwentów na rynku pracy. Nawiązuje też kontakty ze szkołami zainteresowanymi warsztatami i prezentacjami dla uczniów.

Misja
Akademickie Centrum Karier zostało ustanowione jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego w czerwcu 2009 roku. Nasz zespół tworzą absolwenci UO.

Problemy dotykające młodych ludzi próbujących znaleźć swoje miejsce na rynku pracy, rozwijać się i spełnić swoje marzenia zawodowe są nam więc bliskie nie tylko ze względu na nasze zainteresowania badawcze, naukowe, czy zawodowe. Wiemy, że obecnie rynek pracy wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności sprawnego poruszania się po nim, przebojowości, wiedzy ogólnej z wielu, często pozornie odległych dziedzin nauki, jak ekonomia, prawo, psychologia, czy socjologia. Wiemy także, jak ważne jest wczesne zdobywanie wartościowych doświadczeń zawodowych, dodatkowe kształcenie, szkolenie i ile znaczy wykreowanie dobrego wizerunku studenta i absolwenta Uniwersytetu Opolskiego.

Cel
Naszym celem jest organizacja działań wspierających rozwój zawodowy studentów i absolwentów Uniwersytetu Opolskiego. Organizujemy szkolenia podwyższające kompetencje z zakresu poruszania się po rynku pracy, spotkania z pracodawcami, publikujemy oferty pracy, praktyk, staży i wolontariatu, prowadzimy badania nad sytuacją studentów i absolwentów na rynku pracy, podejmujemy aktywność promocyjną w ramach imprez odbywających się na terenie województwa oraz szereg innych działań.

Reklama:
Najnowsze