Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 

FORUM NAUKOWE - PRAWNE I MEDYCZNE ASPEKTY ZDROWIA CZŁOWIEKA

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

nowe logo forum

INFORMACJA O FORUM I SIECI

Forum Naukowe – Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka jest „pomostem” pomiędzy naukami prawnymi i medycznymi. Prawo i medycyna są z sobą nierozerwalnie związane, zwłaszcza w XXI wieku, który zdecydowanie należy do nowych technologii, niosących postęp we wszystkich dziedzinach życia.

W ramach Forum została podpisana umowa sieci naukowej, której partnerami są: Królewski Uniwersytet
w Cambridge (Royal University of Cambridge, Wielka Brytania) oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wiodące polskie uczelnie medyczne, a także Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Królewski Uniwersytet w Cambridge to drugi po Oksfordzie najstarszy uniwersytet Wielkiej Brytanii, o którego prestiżu i uznanej pozycji w świecie nie trzeba nikogo przekonywać. Wydział Prawa w Białymstoku od wielu już lat należy do czołówki polskich jednostek naukowych, w ostatniej ocenie parametrycznej dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajął pierwsze miejsce wśród wszystkich wydziałów prawa w Polsce. Z kolei Uniwersytet Medyczny w Białymstoku posiada prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, a Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada jeden z największych dorobków naukowych, przejawiający się chociażby liczbą około 60 tysięcy różnego typu publikacji w ostatnim ćwierćwieczu. Warto też wspomnieć, że są to najlepsze jednostki naukowo-badawcze w Polsce.

Umowa sieci naukowej nosi tytuł Międzynarodowa Sieć badawcza - badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka. Współpraca naukowo-badawcza
w ramach Sieci obejmuje przede wszystkim szeroko rozumiane dyscypliny z zakresu zarówno nauk prawnych,
w szczególności prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki, prawa ochrony zdrowia, prawa cywilnego, jak
i nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

Aktywność Sieci ukierunkowana jest na integrację środowisk naukowych Członków Sieci, wymianę doświadczeń
i konkretne działania realizowane głównie na rzecz rozwoju nauki. Środkiem realizacji założonych celów będą podejmowane badania w zakresie medycyny  i ochrony zdrowia, prawa cywilnego, prawa ochrony zdrowia, prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki, w tym badania empiryczne obejmujące rozpoznawanie oraz ustalanie problemów medycznych i prawnych.

OPIS KONFERENCJI

Konferencja organizowana jest w ramach dwóch poważnych inicjatyw naukowych – Forum Naukowego – Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka oraz Forum Naukowego – Warmia – Mazury – Podlasie.

Wydział Prawa UwB współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie w ramach inicjatywy międzyuczelnianej „Forum Naukowe: Podlasie – Warmia i Mazury”. Współpraca naukowo–badawcza w tym zakresie obejmuje przede wszystkim szeroko rozumiane dyscypliny prawa karnego i prawa finansowego. Dotychczas w ramach Forum odbyły się cztery konferencje: w Rynie (20-22 maja 2009), w Białowieży (16-19 maja 2010 - konferencja miała charakter międzynarodowy), w Szczytnie (9-10 maja 2011) oraz w Pacółtowie (6-8 maja2014). Organizowana konferencja będzie piątą już inicjatywą konferencyjną w działalności Forum Naukowego – Warmia – Mazury – Podlasie.

W ramach Forum Naukowego – Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka członkowie sieci organizują drugą z planowanego cyklu konferencji i sympozjów naukowych, które w tym roku będzie nosiło tytuł: „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego” Konferencja odbędzie się w Supraślu
w dniach 11-14 maja 2015 r.  a miejscem obrad będzie Hotel Supraśl w Supraślu.

Do udziału w konferencji zaproszono wybitne grono specjalistów z Polski i zagranicy z zakresu nauk medycznych
i nauk prawnych, a także środowisko praktyków – lekarskie, adwokackie, aplikantów adwokackich i rezydentów odbywających specjalizację.

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty poświadczające ich udział w tym przedsięwzięciu.

Szczegółowy program konferencji oraz informacje o konferencji zamieszczone zostaną pod adresem: www.forumpim.uwb.edu.pl.

 

Dodatkowe informacje

  • Data wydarzenia: wtorek, 12 maj 2015
  • Miejsce wydarzenia: Supraśl
K2_READED 2396 razy
Reklama:
Najnowsze