Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 

Wyświetlenie artykułów z etykietą: patronat

wtorek, 10 kwiecień 2012 13:02

Konferencja "Dyskryminacja w sądach rodzinnych?"

Koło Naukowe Prawa Cywilnego "Usus Iuris" działające przy Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na konferencję  "Dyskryminacja w sądach rodzinnych?"

 

Tematyka konferencji obejmuje porównanie traktowania praw ojca z prawami matki w sądach rodzinnych, w szczególności w zakresie uzyskania możliwości sprawowania władzy rodzicielskiej przez rozwiedzionego ojca. Zagadnienie to obejmuje nie tylko etap postępowania sądowego, ale również sytuację po wydaniu orzeczenia. Oprócz kwestii prawnych, poruszone zostaną problemy z punktu widzenia socjologii i psychologii.

 

Prawo pozwala na powierzenie pełnej i wyłącznej władzy rodzicielskiej ojcu. Jednak według statystyk w Polsce rozwody z udziałem dziecka od 30 lat w 96% zakończone są przyznaniem głównej opieki nad dzieckiem matce. Instytucja sądownicza tłumaczy to tym, jakoby ojcowie nie starali się o przyznanie im opieki.

Środowiska pro-ojcowskie stoją na stanowisku, iż instytucja sądu rodzinnego stała się placówką, która nie uchroniła się od powszechnej w sprawach rodzinnych tendencji do dyskryminacji płci, co stoi w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka. Ich zdaniem sądy rodzinne przez 30 lat mimo krytycznych uwag społeczeństwa nie skorygowały swojego kierunku postępowania.

W czasie konferencji postaramy się zdiagnozować istnienie problemu, będziemy się starali odpowiedzieć na pytanie dlaczego jest tak jak jest i co powinno się zrobić, aby sytuację poprawić. Zastanowimy się również, co powinien zrobić ojciec, aby uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie sądu.

Konferencja odbędzie się 14 kwietnia (sobota) w godzinach 12.30-18.30 w sali XVII Collegium Minus UAM, ul. Henryka Wieniawskiego 1 w Poznaniu.
Wśród prelegentów są m.in.:

- Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, posłanka na Sejm RP,
- Dr Joanna Haberko - Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, WPiA UAM,
- Dr Małgorzata Łączkowska - Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego  i Ubezpieczeniowego, WPiA UAM,
- Dr Martyna Plucińska - socjolog, mediator.

 

Udział w konferencji będzie potwierdzony certyfikatem pod warunkiem wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, rok i kierunek studiów można przesyłać na adres dwsr@amu.edu.pl.

 

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji http://dwsr.amu.edu.pl/ oraz na stronie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris” www.usus-iuris.amu.edu.pl
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Zarząd KNPC „Usus Iuris”

Dział: Patronujemy
wtorek, 10 kwiecień 2012 12:29

Konferencja INTER ARMA SILENT LEGES

„INTER ARMA SILENT LEGES”

     14 maja w Łodzi rozpocznie się trzydniowa Ogólnopolska Konferencja „INTER ARMA SILENT LEGES” organizowana w ramach 7 Zjazdu Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji . Patronat nad Konferencją objął m.in. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara oraz Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński . Wykłady na Konferencji wygłoszą m.in.: dr Jacek Saryusz-Wolski - deputowany do Parlamentu Europejskiego, Ambasador Tunezji w RP Pani Nadra Rais-Drije, prof. Krzysztof Indecki - kierownik Zakładu Prawa Karnego Międzynarodowego UŁ, czy prof. Janusz Symonides - kierownik Zakładu Prawa i Instytucji Międzynarodowych Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW.

 

INTER ARMA SILENT LEGES – nie pozwólmy by wojny odbierały głos ofiarom!

     Punktem wyjścia dla dyskusji są protesty społeczne, do których doszło w mijającym roku w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Celem organizatorów jest rozważenie przyczyn zjawiska, próba wskazania możliwych kierunków rozwoju tych dynamicznych procesów oraz omówienie ich przebiegu.
    

Analiza wymaga połączenia refleksji kulturoznawczej, politologicznej oraz międzynarodowo-prawnej. Ta ostatnia obejmuje m. in. problematykę ochrony praw człowieka, prawa do demokracji, prawa do samostanowienia i sprzeciwu wobec władzy państwowej, interwencji społeczności międzynarodowej w konfliktach wewnętrznych, responsibility to protect, sprawiedliwości tranzytywnej etc.
Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 maja od godz. 10 na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Organizatorem Konferencji jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź, Wydziałowa Rada Samorządu Studentów UŁ , Studenckie Koło Prawa Cywilnego i Handlowego UŁ oraz Koło Naukowe Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

 

Program Konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępny na stronie: http://wpia.uni.lodz.pl/inter-arma/

wstęp WOLNY!

Dział: Patronujemy
poniedziałek, 02 kwiecień 2012 08:21

Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości

Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa zaprasza na II Międzynarodowa Studencką Konferencję Naukową  Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 maja 2012 r. na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli.

Tematyka wystąpień powinna być związana ze zmianami w prawie z ostatnich 3 lat. Przewidywane są 4 panele karnistyczny, cywilistyczny, administracyjny oraz społeczno - polityczny. Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 70 zł.

Serdecznie zapraszamy.  
Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować na adres viribus.unitis.kul@gmail.com do 18 kwietna 2012 r.
Zarząd koła

Dział: Patronujemy
poniedziałek, 02 kwiecień 2012 07:50

IP Challenge

„IP Challenge”

Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na wydarzenie naukowe „IP Challenge”, które odbędzie się 23 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Patentowego RP.

 

IP Challenge 2012 jest reaktywacją konkursu, którego ostatnia edycja odbyła się przed trzema laty. Zorganizowany zostanie w formie symulowanej rozprawy prawnej pomiędzy drużynami zrzeszającymi studentów z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy wyróżniają się ponadprzeciętną wiedzą z zakresu własności intelektualnej i rywalizować będą w spornym postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP. Kazus, z którym będą zmagać się uczestnicy, stworzony zostanie przez Kolegium Orzekające UP RP. Konkurs rozstrzygnie specjalna komisja, w skład której wejdą członkowie wspomnianego Kolegium, a także praktycy z kancelarii Baker & McKenzie – głównego sponsora konferencji.

Sponsorami nagród dla uczestników jest wydawnictwo Wolters Kluwer.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Dział: Patronujemy

W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Prawa Europejskiego działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego mamy przyjemność zaprosić państwa na konferencję naukową ,,Niedyskryminacja w Unii Europejskiej - zasada czy slogan?", która odbędzie się w dniach 20-21.04.2012 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

       Celem konferencji jest stworzenie możliwości do dyskusji naukowej nad jedną z podstawowych zasad prawa europejskiego, jaką jest zasada niedyskryminacji i jej faktycznym  funkcjonowaniem w Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej i w państwach członkowskich. Pragniemy także zbadać, czy ochrona przed dyskryminacją w wymiarze europejskim jest wystarczająco skuteczna, również przy uwzględnieniu m.in. tematyki niedyskryminacji w prawie gospodarczym.


       Konferencja składać się będzie z dwóch paneli: eksperckiego, na który pragniemy zaprosić przedstawicieli kluczowych dla omawianej problematyki instytucji i organów państwowych, oraz studencko-doktoranckiego, który będzie doskonałą okazją na przedstawienie swoich umiejętności i wiedzy przez młode pokolenie naukowców. Uprzejmie prosimy o rejestracje uczestnictwa pod adresem e-mail: niedyskryminacja@gmail.com, z podaniem informacji czy są Państwo studentami czy doktorantami i z jakiej instytucji.

Dział: Patronujemy

Dział Szkoleń LexisNexis, wraz z patronami, zaprasza na niecodzienne wydarzenie:

 

Piesza Gra Miejska dla studentów prawa „Fla§hback”
12.05.2012r. , Warszawa. Start godz. 11:15

 

Zapowiedź Gry:
X obudził się tego dnia lekko odrętwiały. Z trudem otworzył oczy i rozejrzał się dookoła. Nic nie wydawało się znajome, zwłaszcza trawnik, na którym jak się zdawało przespał całą noc. X był cały posiniaczony, ale nie to było najgorsze. Bo nie tylko nie wiedział skąd się tu wziął, ale nawet jak się nazywa. Nerwowo przeszukał kieszenie; nie było w nich żadnych dokumentów, żadnej wskazówki. Wtedy obok siebie spostrzegł białą kopertę. Otworzył ją, wyjął świstek papieru i zaczął czytać... tak zaczęła się jego droga w poszukiwaniu siebie.

 

Gra Miejska dla studentów prawa to projekt organizowany przez Dział Szkoleń LexisNexis. W trakcie Gry przestrzeń miejska zostanie wykorzystana jako pole pojedynku. Gra toczyć się będzie w ramach fabularyzowanego scenariusza, co sprawia, że rozgrywka łączy w sobie wiele różnorodnych elementów: począwszy od harcerskich podchodów, przez gry komputerowe, gry typu RPG, uliczne happeningi, po gry fotograficzne i flash moby.

Drużyny biorące udział w Grze będą zdobywać punkty za wykonanie poszczególnych zadań. Dla trzech najlepszych Drużyn, które zbiorą największą liczbę punktów, przewidziane są nagrody m.in. książki Wydawnictwa LexisNexis oraz vouchery na grę w kręgle.

Przemierzaj ze znajomymi miasto, wykonuj kolejne misje wcielając się w X i wygrywaj cenne nagrody!

 

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal studentprawa.pl !

 

Więcej informacji oraz Formularz Rejestracyjny na Grę dostępne są na stronie:  http://kursnaaplikacje.lexisnexis.pl/gra.html

Dział: Patronujemy
środa, 28 marzec 2012 10:25

Targi, targi... i po targach

Rekordowe II Prawnicze Targi Praktyk i Pracy – relacja z wydarzenia


W dniach 20 – 21 marca 2012 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się II Edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy zorganizowanych przez firmę BCSystems oraz Wydział Prawa i Administracji UW. Targi Prawnicze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno ze strony wystawców, jak i studentów i absolwentów prawa.

 

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili także - po raz pierwszy w swojej historii - przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z Krakowa.

Podczas Targów dużym zainteresowaniem cieszył się cykl 11 szkoleń i warsztatów prowadzonych przez praktyków z branży prawniczej. Największą liczbę uczestników (ponad 80!) przyciągnęło szkolenie "Znaki towarowe, a nieuczciwa konkurencja" zorganizowane przez kancelarię Accreo Legal.

 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się także imprezy towarzyszące.
Zwyciężczynią Konkursu fotograficznego została Joanna Legun (kategoria „Prawo w obiektywie”). II miejsce z fotografią w kategorii „Natura” zajął Ignacy Kurkowski, zaś na III miejscu w kategorii „Portret Prawnika” uplasowała się Karolina Daniela Alama – Osmólska.

Poniżej prezentujemy końcowe wyniki Turnieju  Negocjacyjnego:
1. miejsce - USOS - Jacek Czarnecki, Katarzyna Cukierska, Konrad Oleszczuk
2. miejsce - Scarface - Patryk Słowik, Rafał Lorent, Karolina Alama - Osmólska
3. miejsce - Ironia Iuris - Anna Maria Galińska, Maciej Zgondek, Katarzyna Zawadzka
4. miejsce - Muminki - Urszula Kruszewska, Michał Rybarczyk, Tomasz Pyś

Najlepszym Negocjatorem Turnieju został Michał Rybarczyk!
Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!


Tegoroczne Targi były rekordowe pod wieloma względami. Organizatorzy szacują, iż Targi odwiedziło około 8 tys. osób, przy czym wśród odwiedzających znaleźli się także przedstawiciele ośrodków akademickich z różnych regionów Polski, min. Krakowa, Lublina, Torunia, Olsztyna, Gdańska i Szczecina. Rekordowa liczba studentów skorzystała także ze zorganizowanych szkoleń i warsztatów oraz konsultacji w punktach BCSystems, Transkrypt i Sympozjum. W sumie z dodatkowych form wsparcia (konsultacje CV, językowe, szkolenia, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, etc.) skorzystało około 800 studentów prawa.

Podczas Targów zadebiutował także nowy portal: studentprawa.pl. W pierwszym dniu Targów zostało także uruchomione badanie dotyczące wzajemnych oczekiwań studentów prawa i pracodawców. Badanie będzie kontynuowane do końca kwietnia, a wyniki zostaną opublikowane w maju.

 

Organizatorzy już teraz zapowiadają, iż będą chcieli zorganizować kolejną edycję Targów 19-20
marca 2013 r. !

 

Prawnicze Targi Praktyk i Pracy, przy znaczącym wsparciu Samorządu Studentów WPiA UW, są organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i firmę doradczą BCSystems Sp. z o. o., specjalizującą się w usługach skierowanych do branży prawnej (zarówno do kancelarii, jak i działów prawnych firm).


TARGI W SKRÓCIE:

Patronat Honorowy:
Minister Sprawiedliwości Pan Jarosław Gowin


Partnerzy instytucjonalni:
Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Polski Związek Pracodawców Prawniczych

Organizacje wspierające:
Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo Ars boni et aequi

Patroni medialni:
karieraprawnika.pl, zakrecwprawo.pl, studentprawa.pl, Lexuss, Radio Kampus, students.pl,
Univerek.TV, student.lex.pl, dlastudenta.pl, Lexis Nexis, Magiel, lex.edu.pl, NetTAX oraz ArsLege.


Targi w liczbach:

•    Odwiedziło nas: 8 000 osób
•    Podczas Targów rozdanych zostało 3 000 kodów dostępowych do bazy testów prawniczych ArsLege, a także 100 podwójnych zaproszeń do kina sponsorowanych przez firmę Vivarto
•    W konkursie fotograficznym 36 autorów zgłosiło 56 prac
•    W targach udział wzięło 25 wystawców

 

Do śledzenia aktualności dotyczących Targów zapraszamy na stronę Targów www.targiprawnicze.pl

 

Zapraszamy do Galerii Targów !!!

Dział: Targi prawnicze

Sekcja Prawa Podatkowego TBSP UJ serdecznie zaprasza na VI Ogólnopolską Konferencję „Przełomowe orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach podatkowych", która odbędzie się w dniach 13 - 15 kwietnia 2012 r. w Auditorium Maximum UJ w Krakowie.

Dział: Patronujemy
wtorek, 27 marzec 2012 08:38

Konferencja Nowoczesna Administracja

Koło Naukowe Administratywistów „Ad rem” zaprasza na konferencję "Nowoczesna administracja". Konferncja odbędzie się w Auli Konferencyjnej Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu dnia 08.05.2012 roku.

 

Główne cele konferencji :


    Analiza bieżących przemian jakie zachodzą w sektorze administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu implementacji technik zarządzania w strukturach administracji oraz próba wskazania wzorcowych rozwiązań dla funkcjonowania administracji w najbliższej przyszłości.
    Ocena administracji zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, która wskazała, iż nowoczesna administracja powinna opierać się na zasadach: skuteczności, przejrzystości i odpowiedzialności.
    Porównanie klasycznej szkoły zarządzania w administracji z obecnie stosowanymi technikami, między innymi systemem ISO (International Organization for Standardization) jako środkiem mającym na celu profesjonalne zarządzanie kadrą urzędniczą.
    Próba nakreślenia przyszłości zarządzania publicznego.
    Ocena e-administracji jako środka mającego uskutecznić funkcjonowanie sektora administracji publicznej.
    Analiza zmian wprowadzonych we wrześniu 2011 r. w ustawie o dostępie do informacji publicznej pod kątem przejrzystości działania administracji, próba odpowiedzi na pytanie o granice udostępniania informacji publicznej oraz konsekwencje nadmiernego dostępu do tych informacji.
    Ocena obecnych rozwiązań w zakresie ponoszenia odpowiedzialności majątkowej (odszkodowawczej) za błędy kadry urzędniczej przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.
    Podniesienie poziomu wiedzy oraz swobodna wymiana poglądów naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego i studenckiego w zakresie funkcjonowania nowoczesnej administracji.

   

Dział: Patronujemy

W dobie nieustających przemian na rynku pracy często zapominamy, że stosunki pomiędzy pracownikami a pracodawcami są ściśle regulowane przez prawo. Niejednokrotnie nawet nie chcemy o tym pamiętać, bo przepisy Kodeksu Pracy zdają nam się niezrozumiałe i zawiłe, a pytanie: „Która strona stosunku pracy jest bardziej chroniona przez prawo?” wciąż rodzi wiele kontrowersji. O aktualnych problemach prawa pracy w Polsce i w Europie debatować będą goście ogólnopolskiego seminarium „Problemy Prawa Pracy w XXI wieku”, które odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2012 r. w Warszawie.

 

Wystąpienia oraz dyskusje w ramach seminarium dotyczyć będą m.in. ochrony danych osobowych w prawie pracy, praktycznych problemów z zakresu zbiorowego prawa pracy oraz niestandardowości zatrudnienia w wielu aspektach, a towarzyszyć im będzie debata z udziałem studentów, prawników oraz przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników.
Wobec toczącej się ostatnio debaty publicznej dotyczącej ochrony danych osobowych w różnych aspektach życia codziennego szczególnie interesująco zapowiada się panel dyskusyjny poświęcony tej tematyce w odniesieniu do praw pracownika i uprawnień pracodawcy.

- Mam nadzieję, że w tej części seminarium zostaną postawione istotne pytania dotyczące zakresu w jakim pracodawca może ingerować w prywatność pracownika – mówi dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Danych Osobowych. – Dotyczy to w szczególności
tzw. pre-employment screening, odbywającego się w ramach procesu rekrutacyjnego, a także monitoringu w miejscu pracy. Ważną kwestią jest też sposób przechowywania danych osobowych pracowników i ich odpowiednie zabezpieczenie – dodaje dr Wiewiórowski.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły: Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Sprawiedliwości. Partnerami głównymi seminarium są: Stowarzyszenie Prawa Pracy oraz Kancelaria DLA Piper.

 

Szczegółową agendę seminarium oraz informacje na temat zgłoszeń można uzyskać pod adresem: www.elsa.org.pl/prawo_pracy.

W dobie nieustających przemian na rynku pracy często zapominamy, że stosunki pomiędzy pracownikami a pracodawcami są ściśle regulowane przez prawo. Niejednokrotnie nawet nie chcemy o tym pamiętać, bo przepisy Kodeksu Pracy zdają nam się niezrozumiałe i zawiłe, a pytanie: „Która strona stosunku pracy jest bardziej chroniona przez prawo?” wciąż rodzi wiele kontrowersji. O aktualnych problemach prawa pracy w Polsce i w Europie debatować będą goście ogólnopolskiego seminarium „Problemy Prawa Pracy w XXI wieku”, które odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2012 r. w Warszawie. Wystąpienia oraz dyskusje w ramach seminarium dotyczyć będą m.in. ochrony danych osobowych w prawie pracy, praktycznych problemów z zakresu zbiorowego prawa pracy oraz niestandardowości zatrudnienia w wielu aspektach, a towarzyszyć im będzie debata z udziałem studentów, prawników oraz przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników.

Wobec toczącej się ostatnio debaty publicznej dotyczącej ochrony danych osobowych w różnych aspektach życia codziennego szczególnie interesująco zapowiada się panel dyskusyjny poświęcony tej tematyce w odniesieniu do praw pracownika i uprawnień pracodawcy.

- Mam nadzieję, że w tej części seminarium zostaną postawione istotne pytania dotyczące zakresu w jakim pracodawca może ingerować w prywatność pracownika – mówi dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Danych Osobowych. – Dotyczy to w szczególności
tzw. pre-employment screening, odbywającego się w ramach procesu rekrutacyjnego, a także monitoringu w miejscu pracy. Ważną kwestią jest też sposób przechowywania danych osobowych pracowników i ich odpowiednie zabezpieczenie – dodaje dr Wiewiórowski.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły: Minister Pracy i Polityki Społecznej
oraz Minister Sprawiedliwości. Partnerami głównymi seminarium są: Stowarzyszenie Prawa Pracy oraz Kancelaria DLA Piper.

Szczegółową agendę seminarium oraz informacje na temat zgłoszeń można uzyskać pod adresem: www.elsa.org.pl/prawo_pracy.

Dział: Patronujemy
Strona 1 z 2
Reklama:
Najnowsze