Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 

Wyświetlenie artykułów z etykietą: patronat studentprawa.pl

Wychodząc naprzeciw potrzebom Studentów Prawa przygotowaliśmy dostosowaną do wymogów prawniczego rynku pracy ofertę szkoleń na bardzo korzystnych warunkach.

Z nami nauczysz się:

    Umiejętnego zarządzania czasem,
    Efektywnej perswazji i argumentacji,
    Prowadzenia skutecznych mediacji i negocjacji,
    Radzenia sobie w sytuacji stresowej.

 

Z myślą o potrzebach Studentów Prawa  stworzyliśmy starannie dobraną ofertę szkoleń odpowiadającą wymaganiom pracodawców.

Ucz się od specjalistów, którzy doradzają renomowanym kancelariom prawnym!


KOSZT SZKOLENIA: 299 zł. PROMOCJA TRWA DO 10 CZERWCA 2012!


Szkolenia dofinansowane zostały przez portal studentprawa.pl


Wszystkie szkolenia odbywają się w dogodnej lokalizacji – centrum Warszawy, w grupach ok. 10 – osobowych.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu!


Proponowane terminy szkoleń to: 18 i 21 czerwca 2012.


Dodatkowe informacje i zapisy na szkolenia:
BCSystems Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 622 97 31
szkolenia@bcslegal.pl

 

KLIKNIJ TUTAJ, aby zapoznać się z proponowanymi tematami szkoleń – zostaną zorganizowane te dwa, które będą się cieszyły wśród Was największym zainteresowaniem.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz przesyłania zgłoszeń!

Ogólnopolski Konkurs na Esej Prawniczy w Języku Angielskim Verba Legis, organizowany jest rokrocznie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland oraz jedną z największych międzynarodowych firm prawniczych w Polsce Allen & Overy. Projekt jest jednym
z najbardziej prestiżowych konkursów akademickich w Polsce i skupiony jest na promowaniu i kształtowaniu wiedzy merytorycznej, umiejętności logicznego myślenia. Konkurs ma formę eseju, więc do udziału zachęcamy zwłaszcza tych, którzy chcą rozwinąć swoje predyspozycje i zdolności w posługiwaniu się słowem pisanym, w szczególności - nomenklaturą prawniczą. Ponadto, monografia musi być napisana w języku angielskim, co nadaje konkursowi nie tylko powagi i prestiżu, ale przede wszystkim, pozwala na późniejsze wytypowanie i promowanie osób najlepiej władających tym językiem.


Każdy uczestnik konkursu powinien napisać esej w języku angielskim, opierając się na jednym z zaproponowanych przez Organizatorów tematów. Oceniając prace jury konkursu złożone z prawników Allen & Overy,  bierze pod uwagę poprawność merytoryczną i językową pracy. Dla jury niezwykle ważna jest retoryka i umiejętność prezentowania swojego stanowiska, dlatego ważny jest szczególnie Finał, który będzie miał formę ustną. Konkurs skierowany jest do studentów IV i V roku wydziałów prawa i administracji z całej Polski.


Studenci mogą wybrać jeden z poniższych tematów:
1. Is justice delayed justice denied? A study of potential remedies to excessively lengthy  
    proceedings before Polish civil courts?
2. Special privileges for banks during debt collections – are they really justified?
3. Ancillary restrictions in business transfer agreements.
4. Should an obligatory share capital in limited liability companies be abolished? A study of alternative creditor protection mechanisms.

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, m.in.: 3.000 zł oraz weekend w Londynie połączony z wizytą w biurze Allen & Overy. Co więcej, autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni odpłatnym stażem w warszawskim oddziale kancelarii.

Termin na zgłoszenie prac konkursowych mija 15 maja 2012r.

 

Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne na:www.elsa.org.pl/verba.

Dział: Konkursy

Dr Krystian Ziemski & Partners oraz  Koło Naukowe Administratywistów "Ad rem" działające przy Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu zapraszają studentów i absolwentów wydziałów prawa i administracji do wzięcia udziału w 7 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Prawniczej „Lexpert”.

Od wielu lat konkurs „Lexpert” cieszy się niebywałym zainteresowaniem uczestników ze względu na jego niepowtarzalną atmosferę, możliwość autopromocji, poszerzenia umiejętności  i wiedzy prawniczej oraz wygrania wspaniałych i przydatnych nagród. Tegoroczny „Lexpert” składa się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy konkursu zobowiązani są do napisania pracy konkursowej – glosy do wyroku sądowego przedstawionego przez organizatora konkursu. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z pracami konkursowymi upływa 21 maja. Druga część Konkursu – Finał, odbędzie się 5 czerwca. Wyroki sądowe opublikowane zostały na stronie organizatora konkursu www.lexpert-2012.blogspot.com

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu, warunków zgłoszeń, jego regulaminu oraz nagród znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.lexpert-2012.blogspot.com .

 

„Lexpert” to znakomita okazji rozwinięcia kariery studenta i absolwenta. Zapraszamy zatem do zaprezentowania swoich umiejętności, zdobycia prestiżu i atrakcyjnych nagród ufundowanych przez liczne grono sponsorów.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal studentprawa.pl !

Dział: Konkursy
poniedziałek, 07 maj 2012 10:28

V edycja ITele©tu – Gala Finałowa!

 

W imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland oraz Kancelarii DLA Piper mamy zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom V edycji Konkursu z Zakresu Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Nowych Technologii oraz Prawa Telekomunikacyjnego – ITele©t.

ITele©t został stworzony z myślą o studentach, którzy swoją przyszłość wiążą z prawną ochroną własności intelektualnej,  rynkiem komunikacji elektronicznej i nowymi technologiami. Tematyka konkursu związana jest z obszarem wciąż rozwijających się dziedzin prawa. Uczestnicy przy rozwiązywaniu przygotowanych kazusów musieli  połączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami logicznego myślenia, aby zastosować w praktyce nabyte w toku studiów  umiejętności.
Nad poprawnością nadesłanych prac czuwało grono ekspertów w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, nowych technologii oraz prawa telekomunikacyjnego. Ocenie podlegały m.in.: poprawność merytoryczna, logiczna i językowa, trafność argumentacji, identyfikacja prawa
i dobór literatury oraz sposób prezentacji rozwiązania. Wszystkie prace sprawdzane były z punktu widzenia klienta-przedsiębiorcy, korzystającego z usług kancelarii prawnej.
Uroczystość Finału konkursu – Gala - odbędzie się 10 maja 2012 r. (czwartek) o godzinie 15:00 w Pałacu Kazimierzowskim (sala Złota) w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Po ceremonii wręczenia nagród przewidziany jest uroczysty bankiet.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności podczas Gali Finałowej.
W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt:
Mikołaj Burzec, ELSA Poland – tel. 512 220 937, e-mail: mikolaj.burzec@elsa.org.pl.

 

Więcej szczegółów na: www.elsa.org.pl/itelect

 

Dział: Wydarzenia

W dniach 20-21 kwietnia 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego, pod opieką dr Moniki Namysłowskiej, zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Niedyskryminacja w Unii Europejskiej – zasada czy slogan?”.


Na konferencję przybyło wielu studentów nie tylko z Wydziału Prawa i Administracji, ale także z Wydziałów Stosunków Międzynarodowych i Politologii oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Referaty wygłosili zarówno eksperci, jak i studenci i doktoranci z różnych polskich ośrodków naukowych.

Otwarcia Konferencji dokonał Prodziekan WPiA UŁ Pan Sławomir Cieślak, który wyraził swoją radość z organizacji przedsięwzięcia. Pierwszy referat został wygłoszony przez Panią Profesor Annę Wyrozumską – kierownika Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Pani profesor zatytułowała go „Zasada niedyskryminacji jako jedna z podstawowych zasad Unii Europejskiej”. Drugi referat, autorstwa doktora Adama Bodnara z Zakładu Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego, nosił tytuł: „Relacja pomiędzy prawem wspólnotowym w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, a Konwencją NZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnością.” Tym razem zasada niedyskryminacji została przedstawiona w obszarze życia niepełnosprawnych. Doktor Bodnar wskazał m.in. na szerokie rozumienie pojęcia niepełnosprawności, obejmujące także osoby zajmujące się swoimi niepełnosprawnymi bliskimi.
Pierwszy panel zakończył się wystąpieniem Pani Anny Błaszczak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Tytuł jej referatu brzmiał: „Ocena prac legislacyjnych oraz ostatecznego kształtu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.”

Drugi panel rozpoczęła dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska z Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu referatem o tytule „Omówienie wyroku w sprawie C-137/09 – Josemans (dotyczącej niderlandzkich coffeeshopów)”. W wystąpieniu został omówiony problem szczególnego rodzaju kawiarni otwieranych w Holandii, polegający na zakazie sprzedaży miękkich narkotyków osobom niemających miejsca zamieszkania na terytorium tego państwa.Następnie Pan Karol Kacprzak z Urzędu Zamówień Publicznych zajął się zagadnieniem „Uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych”. Przedstawił on rozwiązania prawne umożliwiające istnienie efektywnej konkurencji w czasie trwania procedury prowadzonej przez Urząd oraz mówił o problemach, które pojawiają się przed Urzędem w praktyce. Pan Andrzej Kędzia z Łódzkiej Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta zakończył drugi panel, dokonując „Przeglądu orzecznictwa UOKiK w sprawie dyskryminacji”.

Trzeci i zarazem ostatni panel rozpoczął się referatem Mec. Witolda Chomiczewskiego pt.: „Różnicowanie wysokości składek i świadczeń ubezpieczeniowych ze względu na płeć. Dyskryminacja czy statystyczna konieczność?” Pan Mecenas opisał przypadki, które ostatnimi czasy miały miejsce w Polsce, kiedy to zakłady ubezpieczeń wykorzystując dane statystyczne ustalały różne wysokości składek dla różnych grup osób oraz przedstawił orzeczenie TSUE Test-Achats prowadzące do wyrównania wysokości składek między kobietami i mężczyznami.Pierwszy dzień konferencji zakończył  referat Mec. Anny Lazari pt.: „Przedstawienie praktyki Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego na polu walki z dyskryminacją.”

 

Drugi dzień konferencji w panelu ogólnym zainaugurował referat Izabeli Górnej z Uniwersytetu Łódzkiego, dotyczący zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Prelegentka w swoim wystąpieniu oparła się na przykładach z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Następnie głos zabrała mgr Anna Głogowska z Uniwersytetu Łódzkiego, która mówiła o zakazie dyskryminacji w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i  Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Kolejny referat wygłosiła mgr Aneta Tyc z Uniwersytetu Łódzkiego. W swoim wystąpieniu: „Interpretacja art. 183b§1 Kodeksu  pracy w świetle dyrektyw równościowych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, omawiała orzeczenia w sprawach Coleman, Feryn i Brunnhofer. Prelegent mgr Robert Siuciński z Uniwersytetu Łódzkiego zajął się natomiast problemem niedyskryminacji w postępowaniu administracyjnym. Następnie mgr Izabela Florczak z Uniwersytetu Łódzkiego opowiadała zgromadzonym o środkach przyjmowanych przez krajowego ustawodawcę w celu wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w  zakresie równego traktowania. Temat implementacji przepisów antydyskryminacyjnych w polskim prawie kontynuował Bartłomiej Babańczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejni referenci - mgr Barbara Muszyńska i mgr Jacek Kędzierski z Uniwersytetu Łódzkiego zajęli się problemem zakazu nierównego traktowania w zatrudnieniu pracowniczym i cywilnoprawnym. Następnie Łukasz Czarnecki z Uniwersytetu Łódzkiego wygłosił referat pt.: „Dyskryminacja w UE – aktualne przykłady z praktyki oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. Przemysław Brzuszczak z Uniwersytetu Warszawskiego poruszył natomiast tematykę uprzywilejowania wyrównawczego kobiet w Unii Europejskiej. Zasadę niedyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na religię, poglądy i orientację seksualną omówiła natomiast Justyna Słomińska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Panel ogólny zakończyło wystąpienie Magdaleny Brodawki z Uniwersytetu Warszawskiego pt.: „Zasada niedyskryminacji ze względu na płeć i kierunki jej rozwoju w świetle wybranych dyrektyw”.Równolegle z panelem ogólnym toczył się panel gospodarczy, na którym głos zabrali: mgr Wioleta Baranowska – Zając z Uniwersytetu Łódzkiego („Przeciwdziałanie dyskryminacji w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych”), mgr Mateusz Izbicki z Uniwersytetu Łódzkiego („Zapobieganie dyskryminacji gospodarczej w sektorze elektroenergetycznym”), Michał Roge z Uniwersytetu Łódzkiego („Praktyka Komisji Etyki Reklamy w przeciwdziałaniu emisji reklam dyskryminujących ze względu na płeć”), mgr Karol Kozieł i mgr Maciej Kawecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego („(Nie)dyskryminacja w e-handlu w UE”),  Radosław Żuchowski z Uniwersytetu Warszawskiego („Realizacja zasady niedyskryminacji na gruncie prawa podatkowego UE, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski”), Jan Szczepański z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu („Potrzeba przeciwdziałania niedozwolonemu unikaniu opodatkowania oraz uchylaniu się od opodatkowania jako okoliczność różnego traktowania podatników a zasada niedyskryminacji w UE” ), mgr Ewa Kamarad z Uniwersytetu Jagiellońskiego („Czy norma kolizyjna może mieć charakter dyskryminujący?”), Magdalena Gniadzik z Uniwersytetu Warszawskiego („Zagadnienia związane z ciężarem dowodu w sprawach o dyskryminację w najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości”) oraz mgr Maciej Syska z Uniwersytetu Warszawskiego („Import równoległy produktów leczniczych oraz systemy ich dystrybucji a dyskryminacja przedsiębiorców uczestniczących w obrocie”).

 

Zadawane podczas konferencji pytania, a także żywe dyskusje dowodzą, że problematyka praktycznego stosowania zakazu dyskryminacji jest istotna zarówno z praktycznego, jak i naukowego punktu widzenia. Referaty pokazały też, że osoby niepełnosprawne nadal często spotykają się z nierównym traktowaniem, mimo istnienia tak wielu antydyskryminacyjnych regulacji w prawie Polski oraz w prawie Unii Europejskiej. Dobór prelegentów miał na celu wskazanie, że walka z dyskryminacją toczy się na wielu płaszczyznach oraz to, jak ważna jest edukacja obywateli w tym zakresie, czego elementem była nasza Konferencja.

 

Patronat medialny nad wydarzeniem objął m.in. studentprawa.pl !

Dział: Wydarzenia
wtorek, 10 kwiecień 2012 13:02

Konferencja "Dyskryminacja w sądach rodzinnych?"

Koło Naukowe Prawa Cywilnego "Usus Iuris" działające przy Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na konferencję  "Dyskryminacja w sądach rodzinnych?"

 

Tematyka konferencji obejmuje porównanie traktowania praw ojca z prawami matki w sądach rodzinnych, w szczególności w zakresie uzyskania możliwości sprawowania władzy rodzicielskiej przez rozwiedzionego ojca. Zagadnienie to obejmuje nie tylko etap postępowania sądowego, ale również sytuację po wydaniu orzeczenia. Oprócz kwestii prawnych, poruszone zostaną problemy z punktu widzenia socjologii i psychologii.

 

Prawo pozwala na powierzenie pełnej i wyłącznej władzy rodzicielskiej ojcu. Jednak według statystyk w Polsce rozwody z udziałem dziecka od 30 lat w 96% zakończone są przyznaniem głównej opieki nad dzieckiem matce. Instytucja sądownicza tłumaczy to tym, jakoby ojcowie nie starali się o przyznanie im opieki.

Środowiska pro-ojcowskie stoją na stanowisku, iż instytucja sądu rodzinnego stała się placówką, która nie uchroniła się od powszechnej w sprawach rodzinnych tendencji do dyskryminacji płci, co stoi w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka. Ich zdaniem sądy rodzinne przez 30 lat mimo krytycznych uwag społeczeństwa nie skorygowały swojego kierunku postępowania.

W czasie konferencji postaramy się zdiagnozować istnienie problemu, będziemy się starali odpowiedzieć na pytanie dlaczego jest tak jak jest i co powinno się zrobić, aby sytuację poprawić. Zastanowimy się również, co powinien zrobić ojciec, aby uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie sądu.

Konferencja odbędzie się 14 kwietnia (sobota) w godzinach 12.30-18.30 w sali XVII Collegium Minus UAM, ul. Henryka Wieniawskiego 1 w Poznaniu.
Wśród prelegentów są m.in.:

- Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, posłanka na Sejm RP,
- Dr Joanna Haberko - Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, WPiA UAM,
- Dr Małgorzata Łączkowska - Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego  i Ubezpieczeniowego, WPiA UAM,
- Dr Martyna Plucińska - socjolog, mediator.

 

Udział w konferencji będzie potwierdzony certyfikatem pod warunkiem wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, rok i kierunek studiów można przesyłać na adres dwsr@amu.edu.pl.

 

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji http://dwsr.amu.edu.pl/ oraz na stronie Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris” www.usus-iuris.amu.edu.pl
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Zarząd KNPC „Usus Iuris”

Dział: Patronujemy
wtorek, 10 kwiecień 2012 12:29

Konferencja INTER ARMA SILENT LEGES

„INTER ARMA SILENT LEGES”

     14 maja w Łodzi rozpocznie się trzydniowa Ogólnopolska Konferencja „INTER ARMA SILENT LEGES” organizowana w ramach 7 Zjazdu Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji . Patronat nad Konferencją objął m.in. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara oraz Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński . Wykłady na Konferencji wygłoszą m.in.: dr Jacek Saryusz-Wolski - deputowany do Parlamentu Europejskiego, Ambasador Tunezji w RP Pani Nadra Rais-Drije, prof. Krzysztof Indecki - kierownik Zakładu Prawa Karnego Międzynarodowego UŁ, czy prof. Janusz Symonides - kierownik Zakładu Prawa i Instytucji Międzynarodowych Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW.

 

INTER ARMA SILENT LEGES – nie pozwólmy by wojny odbierały głos ofiarom!

     Punktem wyjścia dla dyskusji są protesty społeczne, do których doszło w mijającym roku w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Celem organizatorów jest rozważenie przyczyn zjawiska, próba wskazania możliwych kierunków rozwoju tych dynamicznych procesów oraz omówienie ich przebiegu.
    

Analiza wymaga połączenia refleksji kulturoznawczej, politologicznej oraz międzynarodowo-prawnej. Ta ostatnia obejmuje m. in. problematykę ochrony praw człowieka, prawa do demokracji, prawa do samostanowienia i sprzeciwu wobec władzy państwowej, interwencji społeczności międzynarodowej w konfliktach wewnętrznych, responsibility to protect, sprawiedliwości tranzytywnej etc.
Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 maja od godz. 10 na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Organizatorem Konferencji jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź, Wydziałowa Rada Samorządu Studentów UŁ , Studenckie Koło Prawa Cywilnego i Handlowego UŁ oraz Koło Naukowe Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

 

Program Konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępny na stronie: http://wpia.uni.lodz.pl/inter-arma/

wstęp WOLNY!

Dział: Patronujemy
poniedziałek, 02 kwiecień 2012 08:21

Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości

Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa zaprasza na II Międzynarodowa Studencką Konferencję Naukową  Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 maja 2012 r. na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli.

Tematyka wystąpień powinna być związana ze zmianami w prawie z ostatnich 3 lat. Przewidywane są 4 panele karnistyczny, cywilistyczny, administracyjny oraz społeczno - polityczny. Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 70 zł.

Serdecznie zapraszamy.  
Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować na adres viribus.unitis.kul@gmail.com do 18 kwietna 2012 r.
Zarząd koła

Dział: Patronujemy
poniedziałek, 02 kwiecień 2012 07:50

IP Challenge

„IP Challenge”

Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na wydarzenie naukowe „IP Challenge”, które odbędzie się 23 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Patentowego RP.

 

IP Challenge 2012 jest reaktywacją konkursu, którego ostatnia edycja odbyła się przed trzema laty. Zorganizowany zostanie w formie symulowanej rozprawy prawnej pomiędzy drużynami zrzeszającymi studentów z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy wyróżniają się ponadprzeciętną wiedzą z zakresu własności intelektualnej i rywalizować będą w spornym postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP. Kazus, z którym będą zmagać się uczestnicy, stworzony zostanie przez Kolegium Orzekające UP RP. Konkurs rozstrzygnie specjalna komisja, w skład której wejdą członkowie wspomnianego Kolegium, a także praktycy z kancelarii Baker & McKenzie – głównego sponsora konferencji.

Sponsorami nagród dla uczestników jest wydawnictwo Wolters Kluwer.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Dział: Patronujemy

W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Prawa Europejskiego działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego mamy przyjemność zaprosić państwa na konferencję naukową ,,Niedyskryminacja w Unii Europejskiej - zasada czy slogan?", która odbędzie się w dniach 20-21.04.2012 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

       Celem konferencji jest stworzenie możliwości do dyskusji naukowej nad jedną z podstawowych zasad prawa europejskiego, jaką jest zasada niedyskryminacji i jej faktycznym  funkcjonowaniem w Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej i w państwach członkowskich. Pragniemy także zbadać, czy ochrona przed dyskryminacją w wymiarze europejskim jest wystarczająco skuteczna, również przy uwzględnieniu m.in. tematyki niedyskryminacji w prawie gospodarczym.


       Konferencja składać się będzie z dwóch paneli: eksperckiego, na który pragniemy zaprosić przedstawicieli kluczowych dla omawianej problematyki instytucji i organów państwowych, oraz studencko-doktoranckiego, który będzie doskonałą okazją na przedstawienie swoich umiejętności i wiedzy przez młode pokolenie naukowców. Uprzejmie prosimy o rejestracje uczestnictwa pod adresem e-mail: niedyskryminacja@gmail.com, z podaniem informacji czy są Państwo studentami czy doktorantami i z jakiej instytucji.

Dział: Patronujemy
Strona 1 z 2
Reklama:
Najnowsze