Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
piątek, 10 styczeń 2014 13:00

Ustawa rozszerza dostęp do takich zawodów jak komornik, adwokat, radca prawny i notariusz - likwiduje część testową egzaminów i konieczność odbycia odpowiedniej aplikacji. Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Ustawa rozszerza dostęp do takich zawodów jak komornik, adwokat, radca prawny i notariusz - likwiduje część testową egzaminów i konieczność odbycia odpowiedniej aplikacji. © stephen coburn - fotolia.com

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829), która weszła w życie sierpniu ubiegłego roku m.in. poszerzyła katalog osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminów zawodowych bez wymogu wcześniejszego odbycia aplikacji. Poszerzyła także katalog osób uprawnionych do wpisu na listy adwokatów i radców prawnych bez konieczności odbycia odpowiedniej aplikacji i złożenia egzaminów zawodowych oraz zniosła całkowicie obowiązek odbycia stażu zawodowego na stanowisku asesora notarialnego.

Dzięki tym zmianom bezwzględnie ułatwia dostęp do zawodów prawniczych – adwokata, radcy prawnego, komornika czy notariusza. Uporządkowała i uzupełniła warunki dotyczące egzaminów wstępnych i zawodowych oraz sprecyzowała zasady odbywania aplikacji.


Deregulację rynku pracy zainicjował brzemienny w skutkach raport Fundacji Republikańskiej z września 2011 roku pt. ,,Zawody regulowane – aktualny stan prawny i propozycje zmian”. Wskazywał on, że w Polsce utrudniony jest dostęp do wykonywania 380 zawodów. Dla porównania w Niemczech do 152, we Francji do 150 a w Estonii tylko do 47. Taka skala regulacji zbyt często służy jedynie zawodowym grupom interesów, które wykorzystując przepisy prawa, utrudniają dostęp do wykonywania zawodu młodym ludziom oraz dyktują bajońskie sumy za swoje usługi konsumentom.


Jedną z kluczowych zmian jest to, że z egzaminu adwokackiego i radcowskiego zostanie wyłączony test składający się ze 100 pytań. Zmiany obejmą również zadania, gdyż oprócz zadania z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego pojawi się zadanie z zasad wykonywania zawodu. Rozwiązanie zadania z zakresu wykonywania zawodu lub etyki składające się na piątą część egzaminu polegać będzie na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.


Zmiany dotyczą także płatnego urlopu udzielanego pracownikowi na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego, radcowskiego lub notarialnego. Osoba taka ma prawo do 30 dniowego urlopu płatnego w wysokości 80% z którego może skorzystać tylko raz.


Zmiany również obejmują zasady odbywania aplikacji. Aplikant notarialny odbywać będzie aplikację u notariusza, z którym zawarł umowę o pracę, a w przypadku zatrudnienia przez radę izby notarialnej, u notariusza wyznaczonego przez tę radę. Na notariusza zostanie nałożony obowiązek w okresie kolejnych 3 lat i 6 miesięcy objąć patronatem co najmniej jednego aplikanta notarialnego.


Z egzaminu notarialnego zostanie wyłączony test składający się ze 100 pytań.  Pierwsza i druga część egzaminu notarialnego polegać będą na opracowaniu projektów aktów notarialnych na podstawie opisanych przypadków. W trakcie egzaminu notarialnego zdający będzie mógł korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.


Wprowadzony zostaje zastępca notarialny zamiast asesury notarialnej. Zastępcą notarialnym będzie osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu notarialnego i złożyła ślubowanie. Zastępca notarialny może być zatrudniony w kancelarii notarialnej.


Deregulacja ma na celu spowodowanie wzrostu liczby miejsc pracy, szczególnie dla młodego pokolenia, obniżenie cen usług oraz - dzięki większej konkurencyjności - podniesienie ich jakość.

Czytany 5633 razy
Reklama:
Najnowsze