Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
wtorek, 06 marzec 2012 14:13

Curriculum vitae od podstaw Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
© pressmaster - fotolia.com © pressmaster - fotolia.com

Istnieje kilka różnych wzorów pisania CV. Opisany przeze mnie poniżej rodzaj nazwany jest chronologicznym, gdyż wszystkie informacje podajemy zgodnie z kolejnością występujących wydarzeń. Jest to obecnie najpopularniejszy i najbardziej czytelny rodzaj CV, dlatego dobrze jest napisać je bez błędów. Na początku CV można zamieścić krótki profil zawodowy (skrócony opis kluczowych umiejętności, najważniejsze doświadczenia oraz mocne strony) lub cel zawodowy. Warto w skrócie opisać cel zawodowy tak żeby osoba rekrutująca nie miała wątpliwości, na jakie stanowisko aplikujemy. Oba te elementy nie są niezbędne, ale niewątpliwie mogą pomóc, dlatego warto poświęcić kilka minut i zwiększyć swoje szanse podczas rekrutacji.

Elementy dobrze napisanego CV:


•    Dane osobowe i kontaktowe:
-    Imię i nazwisko
-    Aktualny adres zamieszkania - ważne żeby podać adres zamieszkania a nie zameldowania, ponieważ jest to jeden z możliwych sposobów kontaktu (obecnie rzadko wykorzystywany)
-    Adres e-mail (należy pamiętać, że adres, który przesyłamy do firmy powinien być profesjonalny, najlepiej żeby składał się z imienia i/lub nazwiska, nie dopuszczalne są przezwiska lub śmieszne określenia)
-    Data i miejsce urodzenia – nie są konieczne, ale ułatwiają szybką identyfikację danej osoby, zawsze są aktualne i w odróżnieniu od danych kontaktowych nie ulegają przedawnieniu
  Ważne:
W CV nie zamieszczamy informacji dotyczących stanu zdrowia, stanu cywilnego oraz ilości dzieci – są to informacje prywatne, które nie powinny interesować przyszłego pracodawcy. Nie wolno selekcjonować kandydatów na podstawie tego typu danych, gdyż może prowadzić to dyskryminacji.


•    Zdjęcie – nie jest wymogiem, ale jego umieszczenie w CV może sprawić, że nasza aplikacja zwróci uwagę osoby rekrutującej i zostanie lepiej zapamiętana. Należy jednak pamiętać, że zdjęcia w CV muszą być wykonane profesjonalne w takiej formie jak zdjęcia do dowodu osobistego, niedopuszczalne jest umieszczenie zdjęć z plaży lub imprezy.


•    Wykształcenie
-    Wykształcenie podajemy zawsze w kolejności odwrotnej do chronologicznej;
-    Powinno zawierać daty odnośnie poszczególnych etapów edukacji;
-    Powinno zawierać pełne nazwy uczelni oraz szkół do których uczęszczaliśmy;
-    Kursy i szkolenia powinny być zapisane oddzielnie, nie w wykształceniu;


•    Doświadczenie zawodowe
-    W doświadczeniu ważne jest żeby konkretnie określić firmę oraz stanowisko na którym pracowaliśmy, a także zakres wykonywanych obowiązków (podobne nazwy stanowisk w zależności od firmy określają zupełnie inne zadania i obowiązki)
-    Istotne jest żeby podawać dokładne daty rozpoczęcia i kończenia pracy w poszczególnych firmach. Trzeba sobie jednocześnie zdawać sprawę, że wszelkie luki w CV prawdopodobnie staną się tematem na rozmowie kwalifikacyjnej.
-    Jeżeli nie posiadamy jeszcze żadnego wykształcenia w tym miejscu można podać informacje odnośnie praktyk lub działalności podczas studiów;
-    Dobrze jest także podkreślić lub pogrubić informacje najważniejsze z naszego punktu widzenia, tak żeby przyciągnęły one wzrok potencjalnego pracodawcy np. nazwę firmy lub zajmowane stanowisko.


•    Języki obce
-    znajomość języków obcych jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych kompetencji, dlatego warto w sposób szczególny zaznaczyć je w naszych dokumentach aplikacyjnych;
-    ważne jest żeby dokładnie podać informacje na temat języków i poziomów znajomości języka; jeżeli posiadamy jakieś certyfikaty językowe powinniśmy zamieścić informacje o nich w tym miejscu;
-    najlepiej określać znajomość języka obcego zgodnie z europejskim podziałem poziomów biegłości językowej (np. A1, A2 itd.)
-    Nie używaj słów „bierna” lub „komunikatywna” znajomość języka gdyż są one niedookreślone i każdy może je rozumieć w inny sposób.
-    Nie wpisuj w CV znajomości języka ojczystego, gdyż nie może być to uznane za atut.


•    Dodatkowe umiejętności
-    Umiejętność obsługi komputera – warto wymienić programy z którymi sobie radzimy oraz na jakim poziomie zaawansowania.
-    Prawo jazdy – w pewnych zawodach może ono być dodatkowym atutem; w innych jest wręcz konieczne, dlatego warto dodać taką informację w CV.
-    Obsługa urządzeń biurowych – np. fax, ksero, niszczarka dokumentów itp.


•    Zainteresowania
-    Rozwijanie własnych zainteresowań także może pomóc w zwróceniu uwagi rekrutera na naszą osobę. Warto pamiętać że osoby posiadające zainteresowania są postrzegane jako interesujące i kreatywne. Nie bójmy się pisać o zainteresowaniach. Im oryginalniejsze zainteresowanie tym większa szansa, że zwróci ono uwagę osoby rekrutującej.
-    Istotne jest, żeby zainteresowania, które umieszczamy w CV były zgodne z prawdą, gdyż możemy zostać o nie zapytani na rozmowie rekrutacyjnej.

Czytany 3925 razy
Reklama:
Najnowsze