Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
czwartek, 29 marzec 2012 14:11

Wpis do ewidencji

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
© palabra - fotolia.com © palabra - fotolia.com

Osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Przedsiębiorca składa jeden wniosek (formularz CEIDG-1) o wpis do CEIDG, który jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (NIP), zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany (ZUS/KRUS), w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce, lub elektronicznie bezpośrednio do CEIDG (dla osób posiadających bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany e PUAP).

Na terenie m.st. Warszawy wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w każdym z 18 Urzędów Dzielnic, w Wydziale właściwym do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń dla poszczególnych Dzielnic, adresy dostępne na stronie BIP (link), bezpośrednio do CEIDG oraz pocztą za potwierdzeniem notarialnym podpisu.

Druki wniosku CEIDG-1 są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, w systemie CEIDG oraz można je otrzymać w Wydziałach właściwych do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy.

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Organ gminy wprowadza wniosek CEIDG-1 do systemu CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego po jego otrzymaniu (momentem otrzymania jest dzień, w którym obywatel złożył dokument w Urzędzie w formie papierowej lub dzień, w którym obywatel podpisał wcześniej złożony wniosek w formie elektronicznej)

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego, ZUS/KRUS oraz GUS.

System CEIDG przekazuje wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS, dane wnioskodawcy są także weryfikowane przez system w Krajowym Rejestrze Karnym oraz bazach PESEL i NIP.

 

więcej informacji: https://prod.ceidg.gov.pl/

Za: www.um.warszawa.pl

Czytany 1931 razy
Reklama:
Najnowsze