Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów działające przy Zakładzie Prawa Administracyjnego serdecznie zaprasza na organizowaną w dniu 30 maja 2019 roku w Toruniu Ogólnopolską Konferencję Naukową p.t.:

„Prawa konsumentów na rynku usług turystycznych”

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym praw konsumentów oraz obowiązkom podmiotów świadczących usługi turystyczne w prawie publicznym i prywatnym (instytucje, zasady podejmowania działalności w zakresie usług turystycznych, odpowiedzialność administracyjnoprawna i cywilna podmiotów świadczących usługi turystyczne). Problematyka ta będzie rozpatrywana w kontekście regulacji polskiej oraz europejskiej w szczególności w zakresie praw konsumentów, przestrzegania praw konsumentów w usługach turystycznych, zasad odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi turystyczne, roli organów powołanych do ochrony konsumentów.  

Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ organizuje w tym roku szóstą konferencję w historii swojej działalności – tym razem poświęconą ochronie danych medycznych w kontekście nowych technologii. Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w sali Audytoryjnej, w budynku przy ul. Brackiej 12 w Krakowie.

Wydarzenie będzie miało na celu zwrócenie uwagi na problematykę ochrony danych osobowych, a także przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat wykorzystania najnowszych technologii do ochrony tych danych, kładąc szczególny nacisk na rozwiązania telemedyczne, technologię Blockchain oraz zastosowanie sztucznej inteligencji.

Prelegentami będą między innymi:

-Piotr Najbuk, prawnik, lekarz, ekonomista, związany z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka, który przybliży słuchaczom tematykę powiązań pomiędzy sztuczną inteligencją a ochroną danych osobowych,

-dr hab. Bogdan Fischer, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, partner kancelarii Chałas i Wspólnicy, oraz mgr Anna Wszołek, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy wygłoszą prelekcje dotyczące wykorzystania technologii Blockchain oraz cyberbezpieczeństwa,

-dr hab. prof. UJ Marta Romańska oraz dr Tomasz Sroka, pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy wystąpią w panelu poświęconym zwalnianiu z tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.

Prelekcję wygłosi również przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Za uczestnictwo w konferencji przyznane zostaną punkty edukacyjne od Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej.

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa biernego w konferencji można znaleźć pod adresem: https://bit.ly/2UiNDQC . Koszt uczestnictwa biernego wynosi 50 zł (istnieje możliwość wystawienia faktury). Z opłaty zwolnieni są studenci i doktoranci.

Informacje dotyczące konferencji zamieszczone są pod linkiem: www.facebook.com/events/440148803216527/ .

Wszelkie pytania można natomiast wysyłać na adres ochronadanychmedycznych2019@gmail.com.

Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych i Rynku Kapitałowego „Societas” ma ogromny zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania spółek publicznych”, która odbędzie się 30 marca 2019 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (sala 0.1). Pod pojęciem spółki publicznej należy rozumieć spółkę, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana. Dematerializacja akcji jest jedną z przesłanek umożliwiających jej dopuszczenie do publicznego obrotu. To z kolei wiąże się z możliwością pozyskania przez spółki znacznego kapitału, wzrostem wiarygodności wśród kontrahentów, zwiększeniem rozpoznawalności firmy czy z uzyskaniem rynkowej wyceny. Wagę zagadnienia spółek publicznych podkreśla ich wpływ na stabilność rynku kapitałowego - na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest obecnie ponad 460 spółek, których łączna wartość (kapitalizacja) sięga 1,2 biliona złotych. Z funkcjonowaniem spółek publicznych wiąże się jednak wiele problemów prawnych i ekonomicznych, które pojawiają się już na etapie procedury dopuszczenia spółki do publicznego obrotu, występują w momencie obrotu papierami wartościowymi na rynku kapitałowym, a niejednokrotnie nie ustają nawet po wycofaniu spółki z obrotu giełdowego. Spotkanie 30 marca 2019 r. będzie niezwykłą okazją do wymiany wiedzy i poglądów pomiędzy studentami, doktorantami oraz pracownikami naukowymi zainteresowanymi wskazaną problematyką. Uczestnictwo bierne w konferencji jest nieodpłatne. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu biernego uczestnictwa w Konferencji, poniżej zamieszczamy link do formularza: https://goo.gl/forms/CYGmPshx9s0cI42x1 Uprzejmie prosimy o wypełnienie go przez osoby zainteresowane udokumentowaniem biernego uczestnictwa najpóźniej do 28 marca 2019 r.

poniedziałek, 18 marzec 2019 16:30

Prawo Sport Finanse 2019

https://www.facebook.com/events/1212381008928723/?active_tab=about

Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego „Prawo. Sport. Finanse.” znów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego! Już 4-5 kwietnia 2019 roku odbędzie się szósta edycja sztandarowego projektu Koła Naukowego Prawa Sportowego „Ius et Sport”. Jest to jedno z największych tego typu wydarzeń akademickich w Polsce oraz forum dyskusji wybitnych specjalistów i praktyków prawa sportowego.

Jako organizatorzy, jak co roku, kierowaliśmy się dbałością o aktualność poruszanych tematów i interdyscyplinarność proponowanej wiedzy. Najwyższy poziom merytoryczny Konferencji zagwarantuje obecność ekspertów – autorytetów w dziedzinie prawa sportowego i cywilnego, ale także finansów i biznesu. Formuła wydarzenia, w postaci podziału na panele dyskusyjne, stworzy obszar do pogłębionej dyskusji i wymiany poglądów.

Informacje o tematyce paneli i nazwiskach ekspertów pojawią się już wkrótce.

Jednocześnie wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych czynnym udziałem w Konferencji zapraszamy do udziału w konkursie na abstrakt, który pozwoli nam wyłonić prelegentów paneli studencko-doktoranckich. Prosimy o przesyłanie abstraktów, wraz z imieniem i nazwiskiem autora, na adres mailowy: ius.et.sport@gmail.com do 21 marca 2019 roku. Opłata konferencyjna za udział w panelach studencko-doktoranckich wynosić będzie w tym roku 30 złotych.

Bierne uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego działające przy Katedrze Prawa Karnego WPiA UMK w Toruniu, serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Prawnokarne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”, która odbędzie się 10-13.04.2019r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja jest adresowana do studentów, doktorantów uczelni wyższych.
Konferencja została objęta patronatem honorowym:
– Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego.
Ogólnopolska konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu gospodarczych aspektów związanych z Prawem Karnym. Konferencję pragniemy skierować przede wszystkim do studentów oraz doktorantów uczelni wyższych. Podjęta problematyka nie jest przypadkowa – mając na względzie wachlarz zagadnień gospodarczych wpisujących się w przestępstwa penalizowane na gruncie nie tylko Kodeksu karnego, ale również Kodeksu Karnego Skarbowego, organizujemy konferencję, której tematyka pozwoli na podjęcie głębszej refleksji nad tymi dziedzinami prawa w najważniejszych aspektach. W związku w tym głównym celem konferencji będzie przeanalizowanie aktualnej polityki karnej i przyjętych poglądów doktryny oraz ich wpływu na proces legislacyjny. W ramach Konferencji przewidziany będzie czas nie tylko na poszerzenie zagadnień czysto teoretycznych (poprzez wysłuchanie referatów prelegentów), ale również wzięcie aktywnego udziału w dyskusji, co umożliwi podzielenie się przemyśleniami uczestników na przedmiotowy temat.

Planowane są panele interdyscyplinarne z zakresu:
prawa karnego materialnego,
prawa karnego skarbowego,
a także przestępczości gospodarczej mającej miejsce w służbach mundurowych.

Z uwagi na rozpiętość zakresu merytorycznego panele tematyczne na planowanej konferencji zostaną ustalone, dopiero po konkursie otrzymanych abstraktów.
Opłata za uczestnictwo czynne: 100 zł. Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie jednocześnie ABSTRAKTU (maksymalnie 500 słów) poprzez Formularz Google:
https://goo.gl/forms/Kkith1dJX4QplrMA3
do dnia 10.03.2019r.

W razie pytań prosimy kierować je pod adres: konferencja.karna.2019@gmail.com
Przewidywany czas prelekcji: maksymalnie 10 min
Istnieje możliwość wygłoszenia referatu z prezentacją multimedialną. Format prezentacji ppt lub pptx. Prosimy o przesłanie prezentacji: do 07.04.2019 r.

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 17.03.2019r.
Uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych spośród nadesłanych propozycji referatów. Wyboru referatów dokona Komisja złożona z pracowników naukowych WPiA UMK oraz Organizatorów Konferencji.

Opłata konferencyjna w dniu wystąpienia uczestników czynnych zawiera:
– pakiet materiałów konferencyjnych,
– certyfikat uczestnictwa,
– poczęstunek w przerwie kawowej,
– obiad (jest możliwość zamówienia posiłku wegetariańskiego po uprzednim zaznaczeniu tego w formularzu zgłoszeniowym). Informujemy, że opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu. W związku z tym osobom zainteresowanym noclegiem w Toruniu polecamy następujące miejsca:
– DS nr 10, ul. Gagarina 27 tel. 566114945 (najbliżej WPiA)
– DS nr 6, ul. Słowackiego 1/3 tel. 566121548 (położony w pobliżu centrum)

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: konferencja.karna.2019@gmail.com lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego UMK.

Serdecznie zapraszamy – SKNPK.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii ma zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawo w dobie cyfryzacji", która odbędzie się w środę 17 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest to już dziewiąta edycja konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu, cyberprzestępczości, ochronie danych osobowych i własności intelektualnej. Wydarzenie po raz kolejny zgromadzi studentów i doktorantów, prawników, praktyków z branży IT, a także wszystkich miłośników dynamicznie rozwijającej się dziedziny prawa nowych technologii. Przedmiotem referatów i dyskusji będą ważne i aktualne zagadnienia, takie jak: ochrona danych osobowych i nieosobowych; oszustwa i kradzieże z wykorzystaniem komputera; prawo a sztuczna inteligencja; technologia blockchain – możliwości i ryzyka; prawo podatkowe a nowe technologie – wzajemne oddziaływania.

Podczas tegorocznej edycji prelekcje wygłoszą m.in. przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prokuratur Okręgowych w Bydgoszczy i Toruniu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Instytutu Kościuszki, a także adwokat dr Paweł Litwiński.

Organizatorzy serdecznie zapraszają studentów i doktorantów do wzięcia czynnego udziału w konferencji! Termin nadsyłania abstaktów upływa z dniem 18 marca 2019 r. Rejestracja uczestników biernych trwa do 7 kwietnia 2019 r. Dla słuchaczy z UMK wstęp jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie: www.atakisieciowe.umk.pl oraz na stronie Koła na Facebooku: www.facebook.com/SKNPNT

12 marca 2019 roku (10.00 – 17.00) w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbędą się 9. Prawnicze Targi Praktyk i Pracy. To największe tego typu wydarzenie organizowane w tym roku.

Wśród wystawców znajdą się: prestiżowe polskie i międzynarodowe kancelarie, czołowe firmy związane z branżą prawną, które mają w swoim portfolio do zaoferowania oferty praktyk, staży oraz pracy,  m.in. Allen&Overy, CMS Cameron McKenna, Linklaters, Dentons, Norton Rose Fulbright, Bird&Bird, Greenberg Traurig, EY, PWC, DLA Piper, Wolf Theiss, Hogan Lovells, Taylor Wessing, Deloitte, Garrigues, Cifford Chance, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Domański Zakrzewski Palinka, Wardyński i Wspólnicy, Gessel, Jara Drapała & Partners, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, PATH Augustyniak  Hatylak i Wspólnicy,  MDDP, Paczuski Taudul, Baker Tilly, Raczkowski Paruch,  Affre i Wspólnicy, act BSWW, Olesiński &Wspólnicy,  Ożóg Pytlak, Mrowiec Fiałek, Marszałek i Partnerzy, Kancelaria Kosiński, ELSA, Sawicki, Transkrypt, Russell Bedford, KSSIP.

„To już 9. edycja Targów. W poprzednim roku cieszyliśmy się rekordową frekwencją, jeśli chodzi o uczestników, którzy nas odwiedzili. W tym roku, na tą chwilę możemy potwierdzić rekordową liczbę Wystawców – kancelarii i firm. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – to jedyna taka okazja, aby w jednym miejscu, jednym dniu móc porozmawiać z kluczowymi pracodawcami branży prawnej. Duża część z nich prowadzi działalność w wielu miastach i tam także rekrutuje.” – mówi Mariusz Skocz, Project Manager odpowiedzialny za organizację Targów.

Podczas Targów można dodatkowo skonsultować swoje CV z branżowym headhunterem na stoisku BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory.

Prawnicze Targi Praktyk i Pracy to niepowtarzalna okazja, aby spotkać się z potencjalnymi pracodawcami i uzyskać aktualne informacje na temat pracy, praktyk i staży w branży prawnej. Spotkanie z przyszłym pracodawcą, to także szansa na zapoznanie się z wymaganymi kwalifikacjami oraz kompetencjami, które są niezbędne do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Informacje dotyczące bieżącej edycji Targów: http://targiprawnicze.pl/2019

 

PRAWNICZE TARGI PRAKTYK I PRACY

Data: 12 marca 2019 r. (g. 10.00 – 17.00)

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka (BUW), Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Organizator: BCSystems Sp. z o.o.

http://targiprawnicze.pl

https://www.facebook.com/targiprawnicze

MDDP&OSF Tax Everest, czyli Akademickie Mistrzostwa Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego.

Nazwa jest długa, ale w zasadzie wszystko od razu wyjaśnia…

MDDP, jedna z wiodących polskich firm doradczych m.in. w  zakresie podatków oraz Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wspólnie stworzyły projekt, żeby znaleźć i wyróżnić najlepszych autorów prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego w roku akademickim 2017/2018.

Najlepsi z najlepszych zostaną nagrodzeni wycieczką do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej! 

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na >>>stronę konkursu<<< i zgłoś swoją pracę magisterską!

MDDP Infografika 2 Konkurs kor v3

Katedra Postępowania Cywilnego WPIA UKSW w Warszawie dnia 10 grudnia 2018 r. w godz. 8.00 – 15.00, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w krajowej konferencji naukowej z zakresu Prawa Cywilnego Procesowego pt. Postępowanie cywilne u progu zmian.

Głównym przedmiotem rozważań planowanej konferencji jest analiza i ocena obowiązujących przepisów procedury cywilnej w zestawieniu z planowaną, tzw. dużą nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego. Projekt nowelizacji znajduje się w fazie opiniowania i choć nadal nie jest znana data jego uchwalania to niewątpliwie wartym odnotowania jest szereg zmian, jakie projekt ten wprowadza na grunt Kodeksu postępowania cywilnego, budząc przy tym wiele wątpliwości tak u przedstawicieli doktryny jak i judykatury.

Propozycje tematów wystąpień można zgłaszać do dnia 19 listopada 2018 r. na adres: s.kotas@uksw.edu.pl. Informacja o potwierdzeniu przyjęcia tematu zostanie przesłana do dnia 20 listopada 2018 r.

Szczegółowy plan konferencji zostanie ogłoszony dnia 20 listopada 2018 r.

Poniżej link do wydarzenia na poratlu społecznościowym:

https://www.facebook.com/events/191849268405441/

 

 

Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych i Rynku Kapitałowego „Societas” działające przy Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Aspekty prawne i finansowe funkcjonowania funduszy inwestycyjnych”.
Konferencja odbędzie się 8 grudnia 2018 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Collegium Iuridicum Novum).
 
Fundusze inwestycyjne to osoby prawne, których wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Dokładne informacje można uzyskać z Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Idea funduszy inwestycyjnych, nazywanych przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, opiera się na zebraniu razem niewielkich kwot, które razem tworzą pokaźną sumę. Zebrane od licznych inwestorów pieniądze jako całość są inwestowane w instrumenty, które są jasno określone w statucie danego funduszu(akcje, obligacje itp.). Wartość otrzymanych przez uczestników potwierdzeń wpłaty jest uzależniona od wyceny aktywów, w które fundusz inwestuje.
 
Jako organizatorzy zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i pracowników naukowych do czynnego i biernego udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że będzie ona okazją do pogłębienia wiedzy, wymiany poglądów oraz ożywionej dyskusji między uczestnikami.

Uczestnictwo bierne jest nieodpłatne i nie wymaga zgłoszenia. Uczestnictwo czynne za opłatą 75 zł. Osoby przedstawiające referat otrzymają certyfikat uczestnictwa po zakończeniu wszystkich paneli. Czas wystąpienia jednego prelegenta wynosi 10 minut, w przypadku duetu 15 minut.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie abstraktów na adres e-mail: konferencjasocietas@gmail.com (w tytule e-maila należy podać imię i nazwisko oraz tytuł konferencji, np. „Jan Kowalski, Aspekty prawne i finansowe funkcjonowania funduszy inwestycyjnych” do 24 listopada 2018 r. oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod adresem: https://goo.gl/forms/JHNjRIdVYQxExUkD2

Proponowane tematy wystąpień na konferencji:
-Nadzór nad towarzystwami i funduszami inwestycyjnymi
-Rola i obowiązki depozytariusza
-Zasady dywersyfikacji portfela funduszy
-Podatkowe aspekty funduszy inwestycyjnych
-Prawodawstwo europejskie a fundusze inwestycyjne


Wyniki zakwalifikowanych referatów zostaną podane e-mailowo do 28 listopada 2018 r. Szczegóły dotyczące opłaty zostaną podane zakwalifikowanym autorom referatów.

Wymogi dotyczące abstraktu:
Długość tekstu powinna wynosić maksymalnie 300 słów.
Tekst powinien być zredagowany według następujących zasad:
– czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
– interlinia: 1,5;
– marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
– wyjustowany.
Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx).

Zapraszamy,
Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych i Rynku Kapitałowego "Societas" przy UAM w Poznaniu
Reklama:
Najnowsze