Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych i Rynku Kapitałowego „Societas” działające przy Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Aspekty prawne i finansowe funkcjonowania funduszy inwestycyjnych”.
Konferencja odbędzie się 8 grudnia 2018 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Collegium Iuridicum Novum).
 
Fundusze inwestycyjne to osoby prawne, których wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Dokładne informacje można uzyskać z Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Idea funduszy inwestycyjnych, nazywanych przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, opiera się na zebraniu razem niewielkich kwot, które razem tworzą pokaźną sumę. Zebrane od licznych inwestorów pieniądze jako całość są inwestowane w instrumenty, które są jasno określone w statucie danego funduszu(akcje, obligacje itp.). Wartość otrzymanych przez uczestników potwierdzeń wpłaty jest uzależniona od wyceny aktywów, w które fundusz inwestuje.
 
Jako organizatorzy zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i pracowników naukowych do czynnego i biernego udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że będzie ona okazją do pogłębienia wiedzy, wymiany poglądów oraz ożywionej dyskusji między uczestnikami.

Uczestnictwo bierne jest nieodpłatne i nie wymaga zgłoszenia. Uczestnictwo czynne za opłatą 75 zł. Osoby przedstawiające referat otrzymają certyfikat uczestnictwa po zakończeniu wszystkich paneli. Czas wystąpienia jednego prelegenta wynosi 10 minut, w przypadku duetu 15 minut.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie abstraktów na adres e-mail: konferencjasocietas@gmail.com (w tytule e-maila należy podać imię i nazwisko oraz tytuł konferencji, np. „Jan Kowalski, Aspekty prawne i finansowe funkcjonowania funduszy inwestycyjnych” do 24 listopada 2018 r. oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod adresem: https://goo.gl/forms/JHNjRIdVYQxExUkD2

Proponowane tematy wystąpień na konferencji:
-Nadzór nad towarzystwami i funduszami inwestycyjnymi
-Rola i obowiązki depozytariusza
-Zasady dywersyfikacji portfela funduszy
-Podatkowe aspekty funduszy inwestycyjnych
-Prawodawstwo europejskie a fundusze inwestycyjne


Wyniki zakwalifikowanych referatów zostaną podane e-mailowo do 28 listopada 2018 r. Szczegóły dotyczące opłaty zostaną podane zakwalifikowanym autorom referatów.

Wymogi dotyczące abstraktu:
Długość tekstu powinna wynosić maksymalnie 300 słów.
Tekst powinien być zredagowany według następujących zasad:
– czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
– interlinia: 1,5;
– marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
– wyjustowany.
Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx).

Zapraszamy,
Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych i Rynku Kapitałowego "Societas" przy UAM w Poznaniu

W dniu 26 maja 2018 roku na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Farmacja z paragrafem" organizowana przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Gdańsk we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Farmacja z Paragrafem” jest nowym projektem organizowanym przez te dwie organizacje. Celem spotkania jest stworzenie platformy do podjęcia debaty o sprawach prawno - farmaceutycznych oraz wymiana poglądów przez prawników, farmaceutów i przedstawicieli świata nauki, a także przedsiębiorców z sektora farmaceutycznego i studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Tematyka Konferencji obejmuje kwestie niedawno wprowadzonych lub planowanych zmian w prawie farmaceutycznym. W  czasie  konferencji  zostaną  poruszone  zagadnienia związane z pracami  nad  projektem  ustawy  o  zawodzie farmaceuty, z propozycją  wprowadzenia  pilotażu  opieki farmaceutycznej oraz nowelizacją Ustawy Prawo farmaceutyczne zwaną „Apteką dla Aptekarza ”.

Udział w konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji i wniesienia opłaty 35 zł. Wszelkie informacje dotyczące konferencji można uzyskać mailowo pod adresem kontakt.gdansk@ptsf.pl.

Zachęcamy również do śledzenia wydarzenia na Facebook'u: https://www.facebook.com/events/153754298650633/.

wtorek, 17 kwiecień 2018 08:31

X Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego

W tym roku Koło Naukowe Prawa Bankowego, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, już po raz dziesiąty organizuje największe przedsięwzięcie z dziedziny bankowości i finansów przygotowane przez studentów – Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego.
Jubileuszowa edycja Kongresu będzie świetną okazją do dyskusji na bieżące problemy i wyzwania, jakie stają przed prawem bankowym. W agendzie znajdują się wystąpienia i panele dyskusyjne dotyczące m.in. rozporządzenia RODO i jego znaczenia dla instytucji finansowych, dyrektyw AML IV oraz PSD II, problematyki regulacji kryptowalut oraz zagadnień związanych z dialogiem na linii banki – ustawodawca. Wydarzenie odbędzie się w budynku Warsaw Spire w dnia 18–19 kwietnia. Co warte podkreślenia, w przeciwieństwie do podobnych wydarzeń branżowych, udział w Kongresie jest nieodpłatny – wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja.
Na X Ogólnopolskim Kongresie Prawa Bankowego wystąpią przedstawiciele banków, instytucji związanych z rynkiem finansowym oraz wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych. Do uczestnictwa zaproszeni są zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego, jak i osoby zainteresowane zawodowo lub prywatnie tematami związanymi z bankowością, finansami i rynkiem kapitałowym.
W celu uzyskania większej liczby informacji, zapraszamy do odwiedzenia stron Koła Naukowego Prawa Bankowego oraz Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Bankowego.

 
 
poniedziałek, 05 marzec 2018 15:08

Initial Coin Offering - prawny punkt widzenia

Zastanawiasz się, czy Initial Coin Offering jest w Polsce legalne? W jaki sposób je przeprowadzić, aby nie narazić się na problemy prawne? Jakie nowe obowiązki nakładają przepisy na technologię #Blockchain? Już 8 marca możesz się o tym dowiedzieć biorąc udział w wydarzeniu “Initial Coin Offering – prawny punkt widzenia”, w trakcie którego prawnicy z Kancelaria Snażyk Granicki opowiedzą o swoich doświadczeniach z przeprowadzenia ICO w Polsce!

Rezerwacja darmowych wejściówek:

https://www.eventbrite.com/e/initial-coin-offering-prawny-punkt-widzenia-tickets-43091098636

Wydarzenie odbędzie się na uczelni Łazarskiego w auli 58 (ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa).

 

Agenda wydarzenia:

 

19:00 Zuzanna Walczyk - prawnik kancelarii Snażyk Granicki

19:40 Arkadiusz Szczudło - prawnik kancelarii Snażyk Granicki

20:20 Alicja Cessak - prawnik kancelarii Snażyk Granicki

21:00 Networking

 

Prelekcja nr 1: mec. Zuzanna Walczyk:

- Czy blockchain i ICO są uregulowane prawnie?

- Przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

- Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi

- Podejście organów państwowych do technologii blockchain, kryptowalut i ICO (KNF, NBP, MF)

- Ryzyka prawne i faktyczne

 

Prelekcja nr 2: mec. Arkadiusz Szczudło:

- Czy prawo musi dostosować się do blockchaina, czy blockchain do prawa? Odwieczne pytanie.

- Regulaminy świadczenia usług - giełda, ICO, airdrop

- Jak rozumieć smart kontrakty?

- Prawa konsumenta oraz klauzule niedozwolone

- Checkboxy i obowiązek informacyjny

- Odpowiedzialność za działania w Internecie

- Kto, kiedy i za co odpowiada w przypadku smart kontraktów?

 

Prelekcja nr 3: mec. Alicja Cessak:

- RODO – po co? – założenia rozporządzenia

- Zasady przetwarzania danych osobowych i odpowiednie zabezpieczenia

- Dokumentacja wewnętrzna administratora danych – co się zmieni?

- Inspektor Ochrony Danych – „nowa” instytucja i jej rola

- Kontakt z podmiotem danych i realizacja jego praw – czyli jak warto rozmawiać

 

Zuzanna Walczyk specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych oraz kwestiach związanych z ICO oraz kryptowalutami.

Arkadiusz Szczudło specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, reklamy i mediów, nowych technologii (w tym ICO oraz blockchain) i ochronie marki oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Alicja Cessak specjalizuje się w prawie procesowym, korporacyjnym oraz w ochronie danych osobowych.

piątek, 05 styczeń 2018 09:48

Let’s Start Up! Talks

Zapraszamy serdecznie na inspirujące Let’s Start Up! Talks, jedyny taki event w Polsce, promujący największe wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Biznesu działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tematem tegorocznego Let’s Start Up! Talks są kryptowaluty i FinTech.
Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę o tych gorących tematach, nie może Cię zabraknąć!

Jeden dzień, dwie niesamowite postacie ze świata biznesu.

Każdy z nas będzie miał możliwość stanąć twarzą w twarz z Lechem Wilczyńskim, częściej nazywanym „Człowiekiem Bitcoin” - współwłaścicielem firmy InPay, pierwszej tego typu w Polsce i jednej z pierwszych firm w Europie ułatwiających płatność bitcoinami w placówkach handlowych. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin oraz zespołu roboczego przy Ministerstwie Cyfryzacji w obszarze bitcoin/blockchain.

Kolejnym niesamowitym gościem będzie Bartosz Bilicki co-founder i CTO w Trifinity.io. Ewangelista gamifikacji z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży web/edu, specjalizujący się w nowych technologiach, realizator kilku projektów edukacyjnych oraz grywalizacji.

KIEDY? 9.01.2018 godz. 19:00
GDZIE? Aula B w budynku G Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

WSTĘP WOLNY!

poniedziałek, 06 listopad 2017 14:57

Studentprawa.pl Patronem Medialnym projektu 30na2.pl

Miło jest nam poinformować, iż serwis studentprawa.pl objął Patronatem Medialnym inicjatywę 30na2.pl.

W ramach inicjatywy realizowane są trzy projekty:

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - cykliczne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Każde ze szkoleń realizujemy w ciągu jednego dnia (6-8 godzin w zależności od liczby uczestników). Znaczną część szkolenia stanowią ćwiczenia praktyczne. Dzięki wsparciu naszych Partnerów Udział w szkoleniach jest bezpłatny dla uczestników. Najbliższe szkolenie zostanie zorganizowane w Warszawie 16 listopada b.r.

Zachowanie w sytuacjach kryzysowych - ten projekt realizowany jest jako oddzielne szkolenie lub jako dodatkowy moduł wraz ze szkoleniami pierwszej pomocy. Uczymy metod postępowania podczas zagrożeń występujących zarówno w świecie realnym (na wodzie, lądzie i w powietrzu) oraz w świecie wirtualnym. Terroryzm, klęski żywiołowe, wypadki komunikacyjne i wiele innych potencjalnie niebezpiecznych sytuacji wymaga odpowiedniego zachowania i poznania podstawowych procedur postępowania. Co robić w sytuacjach krytycznych, gdy zagrożone jest życie i zdrowie ? Tego uczymy naszych kursantów.

Nie stój z boku - Reaguj ! - projekt realizowany wspólnie z naszymi Partnerami, promujący właściwe postawy w określonych sytuacjach. Projekt realizowany jest głównie w mediach społecznościowych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach:

>>> https://www.facebook.com/30na2pl/

>>> http://30na2.pl/

W dniach 14-15 marca 2017 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbędą się największe tegoroczne Prawnicze Targi Praktyk i Pracy. Wśród wystawców znajdą się nie tylko prestiżowe polskie i międzynarodowe kancelarie, ale również firmy ściśle związane z branżą prawną.

„To największe tego typu Targi organizowane dla branży prawnej.” – mówi Mariusz Skocz, Project Manager odpowiedzialny za organizację Targów – „Mamy rekordową liczbę Wystawców, czołowych kancelarii i firm. Targi to także imprezy towarzyszące, z których można by zapewne zrobić oddzielne duże wydarzenie. Mamy dwudniowy cykl warsztatów i szkoleń, konkursy tematyczne organizowane przez Wystawców, bardzo duży Turniej Negocjacyjny i Symulację Rozprawy Sądowej. Mamy także Wielką Grę Prawniczą. Większość tych wydarzeń, to kolejne edycje. Podczas Targów można dodatkowo skonsultować swoje CV z branżowym headhunterem.

Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników z całej Polski. Tym bardziej zachęcam do odwiedzenia Targów, bo to jedyna taka okazja, aby w jednym miejscu móc porozmawiać z kluczowymi pracodawcami branży prawnej. Duża część z nich prowadzi działalność w wielu miastach i tam także rekrutuje.” – dodaje.

Prawnicze Targi Praktyk i Pracy to niepowtarzalna okazja, aby spotkać się z potencjalnymi pracodawcami i uzyskać aktualne informacje na temat pracy, praktyk i staży w branży prawnej. Spotkanie z przyszłym pracodawcą, to także szansa na zapoznanie się z wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz kompetencyjnymi, które są niezbędne do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących Targów na stronie www.targiprawnicze.pl Znajdą tam Państwo wszelkie informacje dotyczące Wystawców, Patronów, Partnerów
oraz atrakcji towarzyszących Targom.

Zapraszamy również do zapisywania się do newslettera Prawniczych Targów Praktyk i Pracy: http://targiprawnicze.pl/newsletter. Będziemy w nim na bieżąco informować o wszelkich zmianach dotyczących Targów.

 

PRAWNICZE TARGI PRAKTYK I PRACY

Data: 14-15 marca 2017 r.

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW)

http://targiprawnicze.pl

https://www.facebook.com/targiprawnicze

1.  Kariera prawnika jest bardzo wymagająca. Konkurencja na rynku jest duża, a uczelnie w całej Polsce wypuszczają co roku setki absolwentów prawa. Co zrobić aby w takiej sytuacji być zauważonym przez pracodawcę?
To, prawda. Obecnie na rynku jest wielu młodych prawników, co powoduje, że znalezienie wymarzonej pracy jest coraz trudniejsze, bo i konkurencja większa. Dużym atutem młodego prawnika może być jego doświadczenie zawodowe, gdyż studia nie uczą nas praktycznego wykonywania zawodu. Stąd, namawiam wszystkich studentów, aby jeszcze na studiach podjęli praktykę w kancelarii. Warto też zastanowić się, w jaki sposób szukać pracy poza tradycyjną ścieżka rekrutacyjną. Wysłanie CV w odpowiedzi na ofertę pracy  może być niewystarczające. Myślę, że należy także podejmować inne działania, np. zaangażować się w działalność różnych organizacji, gdzie studenci bądź absolwenci mogą spotkać swoich przyszłych pracodawców.
2.    Czy kluczem do sukcesu jest wszechstronność czy wąska specjalizacja?
Uważam, że kluczem do sukcesu jest absolutnie specjalizacja, choć są oczywiście wybitni prawnicy, którzy posiadają niezwykle bogatą wszechstronną wiedzę o prawie. Polskie prawo jest obecnie bardzo złożone i nie w mojej ocenie trudno być ekspertem w każdej dziedzinie prawa. Co więcej, klienci oczekują, że prawnicy będą znać nie tylko przepisy, których można w miarę szybko się nauczyć, lecz przede wszystkim uwarunkowania rynkowe i praktykę. Pozyskanie takiej wiedzy wymaga wieloletniego specjalizowania się w danej dziedzinie. Niezależnie od tego, w mojej ocenie młodzi prawnicy rozpoczynający swoją karierę powinni jednak spróbować w miarę możliwości podejmować praktykę we wszystkich dziedzinach prawach. Poznanie ich specyfiki pozwoli im na podjęcie decyzji, w którym kierunku młody prawnik chciałby się specjalizować.
3.    Często studenci odbywający staże w kancelariach stają w szranki z kilkudziesięcioma kolegami. Na co zwrócić uwagę, aby nasza praca była doceniona?
Świetna znajomość przepisów to za mało. Ważne jest, aby szef miał poczucie, że angażujemy się w sprawę. Warto nie tylko wykonywać polecenia, lecz  pokazać, że patrzymy na sprawę kompleksowo, bierzemy za nią odpowiedzialność. Niezwykle istotna jest też dokładność i skrupulatność przy wykonywaniu zleceń. W sprawach prawnych drobna literówka, np. we wniosku do KRS, może mieć niekorzystne konsekwencje dla klienta i kancelarii.
4.    Jak myślisz jakie dziedziny prawa będą się w najbliższej przyszłości najszybciej rozwijać? W jakim obszarze warto się specjalizować?
W Polsce specjalizacje dopiero się tworzą od kilkunastu lat. Myślę, że jest jeszcze wiele dziedzin, w których nie ma ekspertów. I właśnie w takich dziedzinach warto się specjalizować. Trzeba być elastycznym i obserwować rynek i regulacje. Dla przykładu: jeżeli zgodnie z nową ustawą o zgromadzeniach publicznych trudniej byłoby uzyskać zgodę na zgromadzenie, to być może warto zostać ekspertem od zgromadzeń publicznych? W praktyce, specjalizacja często nie jest wyborem prawnika, lecz wynika z wielu elementów, np. jest kontynuacją specjalizacji patrona czy zapotrzebowania na rynku. 
6.    Karolina, jakbyś mogła podsumować i dać trzy złote rady, kluczowe do osiągnięcia sukcesu w tym zawodzie.
Moim zdaniem kluczem do sukcesu jest przede wszystkim pracowitość, konsekwencja w realizowaniu obranych celów i pozytywne nastawienie.
Rozmowa z adw. Karoliną Schiffter, zwyciężczynią 5 edycji konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2016.
Chcesz studiować za granicą, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Interesują Cię praktyki i praca w obcym państwie, ale nie wiesz gdzie się wybrać? Wybierz się na Targi Mobilności Studenckiej i rozwiej swoje wątpliwości!

Rusz się na targi, by ruszyć w świat!

‼ Serdecznie zapraszamy na Targi Mobilności Studenckiej 2016 ‼

→ Czym są Targi?
To możliwość osobistego kontaktu z wystawcami z różnych stron świata, którzy zaprezentują swoją bogatą ofertę promującą mobilność studencką.

→ Do kogo Targi są skierowane?
Do studentów wszystkich krakowskich uczelni – nie tylko z UJ!

→ Kto nas odwiedzi?
Między innymi przedstawiciele takich krajów jak: USA, Niemcy, Hiszpania, Kanada, a nawet Australia.

→ Gdzie będziemy?
Znajdziecie nas w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w czwartek 24 listopada 2016 roku, w godzinach od 10:00 do 18:00.

→ Co dla Was przygotowaliśmy?
Na Targach zyskacie wiedzę na temat programów wymian studenckich, stypendiów zagranicznych, a także możliwości studiów poza granicami Polski. Czekają na Was także prezentacje i szkolenia, które rozwieją Wasze wątpliwości i pomogą w dokonaniu wyboru.

iii... KONKURSY !!!
Zachęcamy też do brania udziału w licznych konkursach , które będą regularnie pojawiać się na stronie naszego wydarzenia. Przewidziane są ciekawe nagrody, dlatego warto nas obserwować.

Skorzystaj z naszej oferty i postaw na swoją przyszłość! Biorąc udział w międzynarodowych przedsięwzięciach zdobywasz doświadczenie oraz możliwości rozwoju edukacyjnego i zawodowego, a co za tym idzie – zwiększasz swoje szanse na zatrudnienie.

Do zobaczenia!

Organizatorzy: Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Medialnym studentprawa.pl
poniedziałek, 24 październik 2016 09:32

ADWOKAT VS KOMORNIK

Gdy myślimy o profesjach takich, jak adwokat czy komornik, większości z nas w pierwszej kolejności przychodzą na myśl sceny z popularnych seriali telewizyjnych bądź głośne afery z udziałem prawników. Niestety niewiele ma to wspólnego z rzeczywistością.

W związku z tym ELSA Warszawa organizuje debatę pt. „ Adwokat vs komornik”, podczas której wnikliwie  przyjrzymy się i porównamy specyfikę codziennej pracy komorników oraz adwokatów.

Prelegentami będą:

- adwokat, przedstawiciel kancelarii Bird&Bird

- przedstawiciel Izby Komorniczej w Warszawie

Wydarzenie odbędzie się 8 listopada 2016 roku o godzinie 18:30 w Sali 200 budynku Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, znajdującego się na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28      w Warszawie.

Serwis studentprawa.pl jest Patronem Medialnym wydarzenia.

Reklama:
Najnowsze