Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

PLAKAT 2

Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro Humanae Vitae”

oraz Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

serdecznie zapraszają do udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawa Pacjenta",

która odbędzie się w dniach 8 - 9 maja 2015 roku

na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

W Konferencji wezmą udział studenci i doktoranci zainteresowani problematyką praw pacjenta z ośrodków uniwersyteckich z całej Polski (program w załączeniu). Jednocześnie informujemy, iż w dniu 8 maja 2015 r. przewidujemy panel ekspercki na temat praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. Do udziału w tym panelu zaprosiliśmy specjalistów: dr Agatę Wnukiewicz - Kozłowską z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr. Tomasza Srokę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr. Marcina Śliwkę z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem tego panelu jest przybliżenie uczestnikom Konferencji zagadnień związanych z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Konferencja została objęta patronatem honorowym m.in. Rzecznika Prawa Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, Rektora Uniwersytetu w Białystoku, Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Marszałka Województw Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku.

Wyrażamy przekonanie, że Konferencja stworzy możliwość wspólnej debaty i dyskusji nad najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki praw pacjenta.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Od Pablo Escobara po Wilka z Wall Street - wybrane problemy zwalczania przestępczości zorganizowanej”, odbędzie się w dniach 4—5 maja 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego działające na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Świadomi powagi zagrożeń, jakie przestępczość zorganizowana stanowi dla porządku i ładu społecznego, uczestnicy Konferencji wspólnie podejmą próbę omówienia i przybliżenia najnowszych metod działania grup przestępczych. Dokładnie przyjrzą się obecnym regulacjom prawnym mającym na celu zapobieganie,  a przede wszystkim zwalczanie tychże praktyk, a także rozważą wprowadzenie ewentualnych zmian w obecnym stanie prawnym, koniecznych do efektywnego wykonywania założonych celów.

Konferencja podzielona będzie na cztery panele dyskusyjne: panel ekspercki oraz trzy panele dotyczące najważniejszych obszarów działalności przestępczości zorganizowanej tj. handel ludźmi, przestępczość narkotykowa oraz pranie brudnych pieniędzy, które zostaną omówione zarówno pod względem materialnym, jak i procesowym, kryminologicznym oraz kryminalistycznym.

Organizatorzy zaprosili do debaty i wymiany myśli naukowej wybitnych praktyków wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, pracowników naukowych i studentów ośrodków naukowych z całej Polski, zainteresowanych tematyką przestępczości zorganizowanej.

Konferencja bogata jest w wystąpienia ekspertów, którzy reprezentują takie jednostki, jak: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze Policji, Urząd Celny w Toruniu, Prokuratura Okręgowa w Toruniu czy Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Wśród patronów honorowych natomiast znaleźli się: Minister Sprawiedliwości, Komendant-Rektor WSPol w Szczytnie, Komendant CBŚP oraz Szef ABW;

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!

Koło Naukowe Prawa Karnego Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Kołem Naukowym Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt serdecznie zaprosić do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. "Izolacja osób stwarzających zagrożenie – rok po wejściu w życie tzw. ustawy o bestiach", która odbędzie się 8 maja 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

W założeniu konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, a jej celem jest omówienie teoretycznych i praktycznych problemów wynikających z stosowania tzw. ustawy o bestiach, stąd organizatorzy zachęcają do zgłaszania wystąpień m.in. z takich dziedzin jak prawo karne, prawo konstytucyjne, procedura cywilna, prawo porównawcze, kryminologia, a ponadto psychiatria, psychologia oraz seksuologia sądowa.

Obrady konferencji poprzedzone zostaną tzw. panelem ekspertów, w trakcie którego poznamy opinie i poglądy wybitnych przedstawicieli środowiska akademickiego oraz praktyków.

Zainteresowanych uczestnictwem czynnym zapraszamy do przesyłania abstraktów (maksymalnie 300 słów) wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania pod adresem: https://docs.google.com/document/d/1Ivx4NdZNSoGhw2jUTE5V5iFi9GuPZaCz0eZ7sN45oaA/edit) na adres: knpkugkonferencja@gmail.com
Na zgłoszenia czekamy do 21 kwietnia włącznie, zaś ostateczna lista zakwalifikowanych uczestników podana zostanie 22 kwietnia. Do tego czasu poinformujemy także o możliwości zapewnienia noclegu przez organizatorów. Dla uczestników czynnych przewidujemy opłatę w wysokości 30 zł.

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej. Szczegóły, wraz z terminem nadsyłania tekstów, zostaną podane później.

Więcej informacji na temat konferencji zasięgnąć można pod linkiem:
https://www.facebook.com/events/1658777011017249/

 

Plakat ODPP1

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w X Jubileuszowych Ogólnopolskich Dniach Praktyk Prawniczych (ODPP), które odbędą się w dniach 13-15 kwietnia 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM (al. Niepodległości 53).

ODPP to projekt odbywający się w tym samym terminie w 16 ośrodkach akademickich w całej Polsce, stworzony w odpowiedzi na zainteresowanie studentów praktyczną stroną zawodów prawniczych.

Na ODPP składa się szereg warsztatów ukierunkowanych na doskonalenie możliwości zawodowych studentów prawa i młodych prawników, spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych, warsztaty z pisania pism procesowych, a także szkolenia przygotowujące do umiejętnego zdobywania zatrudnienia za granicą.

Projekt ma na celu ułatwienie startu młodym adeptom prawa, odnalezienie się i zwiększenie ich szans na trudnym rynku pracy i praktyk oraz pokazanie różnorodnej ścieżki kariery po studiach prawniczych. Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych mają też promować aktywność i zachęcać studentów do samodzielnego poszukiwania możliwości rozwoju zawodowego.

Podczas X Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych w Poznaniu przewidziano m.in. warsztat EY „Dojście do źródła a płatności zagraniczne”, warsztat Deloitte: “Ufam, ale sprawdzam, czyli bezpieczne zawieranie umów”, warsztat mec. Jakuba Antkowiaka z Kancelarii Bojanowski & Antkowiak: „Apelacja karna w praktyce", warsztat: „Postępowanie cywilne w praktyce – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku” oraz wyjście do Aresztu Śledczego.

 Każdemu uczestnikowi przyznane zostaną certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.

Więcej informacji, szczegółowa agenda X ODPP oraz zasady zapisu na szkolenia są już dostępne na Wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/883196768392747/!

Serdecznie zapraszamy!

poniedziałek, 13 kwiecień 2015 09:32

Wielki Finał „Gier Prawniczych”

GP.KNSPKULjpg

Dnia 24 kwietnia 2015 r. o godzinie 11:00 w auli Lecha Kaczyńskiego Collegium Iuridicum (CI-300) przy ul. Spokojnej 1, odbędzie się tak długo wyczekiwany Wielki Finał „Gier Prawniczych”, organizowany przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL.

            Celem konkursu było rozwijanie praktycznych umiejętności studentów prawa, w formie rozwiązywania kazusów, przygotowanych przez wybitne grono profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

            Do udziału w konkursie zgłosiło się 18 drużyn, które tworzyły „Kancelarie Prawnicze”, sumiennie działające od grudnia 2014 roku. Co miesięczne rozwiązywanie puli kazusów pozwoliło na poszerzanie wiedzy prawniczej oraz rozwijanie umiejętności pracy w zespole, co jest bardzo istotne w wykonywaniu zawodów prawniczych.

            Podczas Wielkiego Finału odbędzie się symulacja rozprawy sądowej przygotowana przez dwie najlepsze drużyny. Oceniana ona będzie przez sędziów – praktyków oraz Profesorów KUL. Nagroda dla najlepszej drużyny to praktyki w profesjonalnych Kancelariach Adwokackich w Lublinie.

 Współorganizatorami Konkursu wraz z Kołem Naukowym Studentów Prawa KUL są: Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński, Fundacja Rozwoju KUL, Food House Bistro&Cafe.

 Patronatem honorowym objęli to wydarzenie: Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie oraz Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ks. Prof. Dr Hab. Antoni Dębiński.

 Patronat medialny zapewniają: Radio Lublin, Radio Centrum, Nowy Tydzień w Lublinie, dlastudenta.pl, studentprawa.pl.

 Nagrody ufundowali: Kancelaria Adwokacka Adam Załęski, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., Wydawnictwo OD.NOWA Sp. 

z o.o., Księgarnia Prawnicza Naukowa.pl.

 Koło Naukowe Studentów Prawa KUL serdecznie zaprasza.

LEX AKADEMIA banner FB kursy wszystkie 01

Podchodzisz w tym roku do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, adwokacką, notarialną lub komorniczą?

Zapisz się na kurs i przygotuj się z nami do egzaminu!

Zajęcia odbywają się w

WARSZAWIE

POZNANIU

TORUNIU

GDAŃSKU

KRAKOWIE

i WROCŁAWIU

Przy współpracy z doświadczoną kadrą wykładowców, firma LEX AKADEMIA stworzyła dla Ciebie kurs, którego program został dostosowany do wymogów egzaminacyjnych ustalonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Kurs umożliwi Ci kompleksowe przygotowanie się do egzaminu, poprzez usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy, wskazanie skutecznych metod rozwiązywania pytań testowych, wyselekcjonowanie najczęściej powtarzających się na testach pytań i omówienie budowy pytań testowych. W trakcie kursu będziesz mógł na bieżąco weryfikować swoje postępy poprzez rozwiązywanie testów podsumowujących każdy blok zajęć oraz rozwiązując testy on-line, wspomagając się systemem informacji prawnej oraz korzystając z publikacji prawnych dostępnych w korzystnej cenie.

Na czas trwania kursu otrzymasz:

- bezpłatny dostęp do bazy testów www.arslege.pl

- bezpłatny dostęp do systemu informacji prawnej www.lexlege.pl

- 25% zniżki na wszystkie publikacje w księgarni internetowej www.profit24.pl

- 15 % zniżki w księgarni prawniczej Profit w Warszawie

Do egzaminu przygotują Cię wykwalifikowani praktycy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach prawa, sędziowie, profesorowie oraz doktorzy nauk prawnych, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz umiejętności dydaktyczne.

Zapisy do 20 czerwca 2015 roku.

termin kursu 4/07 - 12/09

zapisy do 20 czerwca

CENA PROMOCYJNA

przy zapisach do 18 maja

szczegóły oraz zapisy na

www.lexakademia.pl

Patronat:

www.sprawnik.pl  www.karieraprawnika.pl  www.studentprawa.pl  www.elsa.org.pl

Szanowni Państwo,

w tym roku mija 25 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie gminnym.
W ramach uczczenia tej rocznicy Koło Naukowe Administratywistów "Ad rem" działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ma wielką przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w uroczystej Konferencji, pt.

"Współdziałanie w samorządzie terytorialnym na przestrzeni 25 lat"

która odbędzie się dnia 16 kwietnia 2015r., w Auli prof. Zygmunta Ziembińskiego na Wydziale Prawa i Administracji CIN przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością, dołączając do grona uczestników spotkania.

plakat konferencji

lexaka

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że portal Studentprawa.pl objął patronatem medialnym cykl szkoleń i warsztatów Lex Akademii.

 RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA OSKARŻONEGO

Prowadzący: ZBIGNIEW KAPIŃSKI, SĘDZIA SADU APELACYJNEGO
Termin: 18 kwiecień 2015, WARSZAWA
Punkty doskonalenia zawodowego: 7 pkt

Poznaj praktyczne aspekty pełnienia nowej roli w obszarze świadczenia pomocy prawnej w zakresie występowania radcy prawnego jako obrońcy oskarżonego w procesie karnym, wprowadzone nowelizacją Kodeksu Postępowania Karnego. Dowiedz się o istotnych zmianach w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu przed Sądem I instancji (postępowanie dowodowe, nowy sposób przeprowadzania dowodów przed sądem, ciężar dowodu, wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, itd.) oraz w postępowaniu odwoławczym (ograniczony zakres podnoszenia zarzutu nieprzeprowadzenia przez sąd określonego dowodu, zaskarżenie wyroku).

Więcej informacji: http://lexakademia.pl/szkolenie_warszawa-radca-prawny-jako-obronca-oskarzonego_3.html

WARSZTAT Z KONSTRUOWANIA SKUTECZNEJ APELACJI ORAZ ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIE SĄDU W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO I TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA

Prowadzący: DR ŁUKASZ CHOJNIAK, ADWOKAT
Termin: 25 kwiecień 2015, WARSZAWA
Punkty doskonalenia zawodowego: 8 pkt

Dowiedz się jak prawidłowo redagować skuteczne pisma procesowe najczęściej występujące w sprawach karnych tak, aby sprzyjały słuszności rozstrzygnięcia i zawierały trafną argumentację. Szkolenie w formie warsztatu pozwoli na poszerzenie praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania apelacji i zażaleń na postanowienie sądu dotyczące postępowania przygotowawczego oraz tymczasowego aresztowania. Warsztat opiera się na praktycznym redagowaniu pism procesowych, na bazie przygotowanych casusów prawnych. Szczególną uwagę zwracamy na ćwiczenia w formułowaniu twierdzeń i zarzutów, konstruowanie odpowiedniej argumentacji oraz sposoby uniknięcia najczęściej popełnianych błędów.

Więcej informacji: http://lexakademia.pl/szkolenie_warszawa-warsztat-z-konstruowania-skutecznych-pism-procesowych_4.html

WARSZTAT Z KONSTRUOWANIA SKUTECZNEJ KASACJI

Prowadzący: DR ŁUKASZ CHOJNIAK, ADWOKAT
Termin: 23 maj 2015, WARSZAWA
Punkty doskonalenia zawodowego: 6 pkt

Dowiedz się jak prawidłowo skonstruować nadzwyczajny środek zaskarżenia - kasację Szkolenie w formie warsztatu pozwoli na poszerzenie praktycznych umiejętności w zakresie redagowania kasacji. Warsztat opiera się na praktycznym napisaniu kasacji, na bazie przygotowanego casusu prawnego. Szczególną uwagę zwracamy na ćwiczenia w formułowaniu twierdzeń i zarzutów, konstruowanie odpowiedniej argumentacji oraz sposoby uniknięcia najczęściej popełnianych

Więcej informacji: http://lexakademia.pl/szkolenie_warszawa-warsztat-z-konstruowania-skutecznych-pism-procesowych-kasacja_5.html

środa, 08 kwiecień 2015 10:19

STUDENT SUCCESS DAY

logo elsa

Student Success Day to wydarzenie organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole oraz Trenera Sukcesu i przedsiębiorcę Adama Grzesika. Event ten to całodniowe szkolenie, które odbędzie się 28 kwietnia 2015 roku w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego. Uczestnictwo w tym wydarzeniu pozwoli Ci na zgłębienie tajników odnoszenia sukcesów, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Nieporównywalnie zwiększy też Twoje szanse na rynku pracy, nauczysz sięświetnie planować, motywować się, a także poznasz bardzo skuteczne techniki manipulacji pracodawcąw trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 W programie przewidzieliśmy 3 panele szkoleniowe:

1. Rozmowa Kwalifikacyjna –PRO-manipulacja
Czyli jak odwrócić role tak, by to pracodawca poszukiwał Ciebie. Dowiesz się jak dobrze się przygotować przed jedną z najważniejszych rozmów w Twoim życiu i jak odwrócić role w trakcie tego spotkania.

2. Psychologia Sukcesu
Czyli jak zrobić tak, by Ci się chciało jak Ci się nie chce –czyli naucz się myśleć i postępować jak Człowiek Sukcesu.  A dodatkowo nauczysz się planować i wyznaczać cele w swoim życiu.

3. e-Personal PR.
Dzięki temu panelowi dowiesz się, jak budować dokładnie taki wizerunek, jaki chcesz mieć.

“Adam, robi niesamowitą robotę. Jestem przekonana, że to wydarzenie zapamiętasz na zawsze!”– Marta Pamuła, Wiceprezes ds. Marketingu ELSA Opole

„Szkolenia Adama całkowicie zmieniają sposób postrzegania celów i możliwości jakie możemy osiągnąć.”–Michał Brózda, uczestnik poprzednich szkoleń Adama Grzesika

UWAGA!
START: 28.04.2015 godz. 10:00
MIEJSCE: Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego
ZAPISY: www.studentsuccessday.gr8.com
OBOWIĄZUJE REJESTRACJA
LIMITOWANA ILOŚĆMIEJSC (320)

Więcej informacji na https://www.facebook.com/events/1581432015428717/

ELSA Day.doc                       

 foto elsa

banner nowoczesny prawnik 2

W kancelariach prawnych, oraz instytucjach posiadających działy prawne, w których przechowywane są dokumenty oraz dane klientów, niezwykle istotne jest odpowiednie i umiejętne zarządzanie nimi oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa.

W dobie cyfrowego przetwarzania informacji istnieje potrzeba nowoczesnych narzędzi i systemów bezpiecznego gromadzenia i przetwarzania danych, narzędzi, które pozwolą nam zaoszczędzić czas, ułatwić dostęp do poszczególnych świadczeń a przede wszystkim wzbudzić zaufanie klienta.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, podczas którego zaproszeni eksperci wypowiedzą się na temat rozwiązań zarówno organizacyjnych, jak i technologicznych wykorzystywanych w nowoczesnych kancelariach oraz działach prawnych.

Nowoczesny prawnik - zarządzanie dokumentami oraz sprawami kancelarii i działów prawnych

Już 22 kwietnia 2015r. w Warszawie

Szczegóły konferencji>>

Podczas konferencji głos zabiorą m.in.:

  • Marcin Prończuk- Prezes Zarządu PROGMATE Sp. z o.o.  Wszystko pod kontrolą! Prezentacja najciekawszych obszarów funkcjonalności systemu PROGMATE DOCs.
  • Szymon Kwiatkowski - Prawnik, właściciel agencji marketingowej dla branży prawniczej "Marketing Prawa" Strategie rozwoju kancelarii prawnej i działów prawnych
  • mec. Tomasz Zalewski - Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds - Social media w kancelarii prawnej (LinkedIn, Facebook, Twitter itd.) ‎
  • Adw. dr Łukasz Goździaszek : Kancelaria Prawna - Podpis elektroniczny w kontekście rozwiązań stosowanych w obrocie gospodarczym oraz w świetle zmian w prawie Unii Europejskiej
  • Tomasz Sęk - IESE MBA, wspólnik w Naveo Sowiński i Sęk sp.j. - Praktyczne zastosowanie narzędzi psychometrycznych w podnoszeniu efektywności osobistej i zarządzaniu zespołem w kancelarii prawnej
  • dr Małgorzata Szabaciuk - wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Prawne aspekty dokumentu tradycyjnego i elektronicznego oczami archiwisty i Records Management

Do bezpłatnego udziału serdecznie zapraszamy:

  • partnerów zarządzających, dyrektorów oraz kierowników działów prawnych i kancelarii
  • radców prawnych, prawników, adwokatów
  • osoby zajmujące sie zarządzaniem dokumnetacją prawną, procesami biznesowymi, kadrami finansami

Aby się zarejestrować, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie: www.successpoint.pl/nowoczesny-prawnik#zarejestruj-się

 W ramach uczestnictwa organizator zapewnia materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz dostęp do prezentacji.

 

Reklama:
Najnowsze