Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

środa, 01 kwiecień 2015 07:42

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA SPORTOWEGO

Konferencja Sportowa poziome

"Prawo Sportowe w Europie i na świecie.
W poszukiwaniu najlepszych wzorców”

W dniu 24 kwietnia 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego „Prawo Sportowe w Europie i na świecie. W poszukiwaniu najlepszych wzorców”organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

W trakcie Konferencji poddamy analizie zagadnienia związane w obowiązującymi prawnymi regulacjami sportu. Tegoroczna edycja projektu skupia się na spojrzeniu z szerszej – europejskiej, a także międzynarodowej perspektywy na tytułową tematykę.

Mając już szeroką wiedzę na temat tego, jak wygląda to w prawie polskim, postawiliśmy sobie za zadanie, aby odszukać i uporządkować regulacje prawa sportowego w prawie europejskim, międzynarodowym, a w końcu w prawodawstwach innych państw na świecie. Mając na uwadze, że pierwsze dwa współtworzą prawo krajowe, to właśnie ostatnia, komparatystyczna perspektywa może okazać się najbardziej interesująca, zarówno co do postulatów de lege lata, jak i de lege ferenda.

Tradycyjnie już, celem spotkania jest stworzenie platformy do podjęcia dyskusji. W tegorocznej debacie poruszymy tematykę instytucji i rozwiązań legislacyjnych funkcjonujących w innych systemach prawnych i ich ewentualnego wpływu na rozwój prawa sportowego w Polsce. Dlatego prelegenci będą w swoich wystąpieniach nie tyle porównywali obowiązujące prawo, co raczej poszukiwali poza granicami naszego kraju najlepszych wzorców w zakresie prawodawstwa i stosowania prawa.

Podczas Konferencji przewidujemy trzy panele tematyczne:

 • Uniwersalne standardy międzynarodowe w prawie sportowym
 • Sport w prawie europejskim
 • Różnorodność regulacji krajowych w praktyce

Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia: http://prawo-sportowe.eu/. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: kontakt@prawo-sportowe.eu

nowe logo forum

INFORMACJA O FORUM I SIECI

Forum Naukowe – Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka jest „pomostem” pomiędzy naukami prawnymi i medycznymi. Prawo i medycyna są z sobą nierozerwalnie związane, zwłaszcza w XXI wieku, który zdecydowanie należy do nowych technologii, niosących postęp we wszystkich dziedzinach życia.

W ramach Forum została podpisana umowa sieci naukowej, której partnerami są: Królewski Uniwersytet
w Cambridge (Royal University of Cambridge, Wielka Brytania) oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wiodące polskie uczelnie medyczne, a także Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Królewski Uniwersytet w Cambridge to drugi po Oksfordzie najstarszy uniwersytet Wielkiej Brytanii, o którego prestiżu i uznanej pozycji w świecie nie trzeba nikogo przekonywać. Wydział Prawa w Białymstoku od wielu już lat należy do czołówki polskich jednostek naukowych, w ostatniej ocenie parametrycznej dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajął pierwsze miejsce wśród wszystkich wydziałów prawa w Polsce. Z kolei Uniwersytet Medyczny w Białymstoku posiada prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, a Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada jeden z największych dorobków naukowych, przejawiający się chociażby liczbą około 60 tysięcy różnego typu publikacji w ostatnim ćwierćwieczu. Warto też wspomnieć, że są to najlepsze jednostki naukowo-badawcze w Polsce.

Umowa sieci naukowej nosi tytuł Międzynarodowa Sieć badawcza - badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka. Współpraca naukowo-badawcza
w ramach Sieci obejmuje przede wszystkim szeroko rozumiane dyscypliny z zakresu zarówno nauk prawnych,
w szczególności prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki, prawa ochrony zdrowia, prawa cywilnego, jak
i nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

Aktywność Sieci ukierunkowana jest na integrację środowisk naukowych Członków Sieci, wymianę doświadczeń
i konkretne działania realizowane głównie na rzecz rozwoju nauki. Środkiem realizacji założonych celów będą podejmowane badania w zakresie medycyny  i ochrony zdrowia, prawa cywilnego, prawa ochrony zdrowia, prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki, w tym badania empiryczne obejmujące rozpoznawanie oraz ustalanie problemów medycznych i prawnych.

OPIS KONFERENCJI

Konferencja organizowana jest w ramach dwóch poważnych inicjatyw naukowych – Forum Naukowego – Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka oraz Forum Naukowego – Warmia – Mazury – Podlasie.

Wydział Prawa UwB współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie w ramach inicjatywy międzyuczelnianej „Forum Naukowe: Podlasie – Warmia i Mazury”. Współpraca naukowo–badawcza w tym zakresie obejmuje przede wszystkim szeroko rozumiane dyscypliny prawa karnego i prawa finansowego. Dotychczas w ramach Forum odbyły się cztery konferencje: w Rynie (20-22 maja 2009), w Białowieży (16-19 maja 2010 - konferencja miała charakter międzynarodowy), w Szczytnie (9-10 maja 2011) oraz w Pacółtowie (6-8 maja2014). Organizowana konferencja będzie piątą już inicjatywą konferencyjną w działalności Forum Naukowego – Warmia – Mazury – Podlasie.

W ramach Forum Naukowego – Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka członkowie sieci organizują drugą z planowanego cyklu konferencji i sympozjów naukowych, które w tym roku będzie nosiło tytuł: „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego” Konferencja odbędzie się w Supraślu
w dniach 11-14 maja 2015 r.  a miejscem obrad będzie Hotel Supraśl w Supraślu.

Do udziału w konferencji zaproszono wybitne grono specjalistów z Polski i zagranicy z zakresu nauk medycznych
i nauk prawnych, a także środowisko praktyków – lekarskie, adwokackie, aplikantów adwokackich i rezydentów odbywających specjalizację.

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty poświadczające ich udział w tym przedsięwzięciu.

Szczegółowy program konferencji oraz informacje o konferencji zamieszczone zostaną pod adresem: www.forumpim.uwb.edu.pl.

 

konf.kraje latynoa

Szanowni Państwo !

Studenckie Koło Naukowe Prawa Latynoamerykańskiego 
działające przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego

ma zaszczyt zaprosić Państwa na

Międzynarodową Konferencję Naukową
„Kraje latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym"

która odbędzie się 20 -22 kwietnia 2015 r.

Konferencja poświęcona będzie przedstawieniu krajów Ameryki Południowej.
Chcemy rozpowszechniać i promować zmiany, które nastają w państwach latynoamerykańskich, mówić o historii, szeroko rozumianym pojęciu społeczeństwa – aspektach obyczajowych oraz gospodarczych, a także filozofii tego ciekawego kontynentu.

Planujemy następujący podział na bloki tematyczne tematyczne:
I prawno – polityczny
II społeczno – ekonomiczny
III kulturowo – obyczajowy
IV filozoficzno – historyczny

Szczegóły konferencji znajdą Państwo w wydarzeniu:
 https://www.facebook.com/events/349276498601135/

Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej:
https://www.facebook.com/latynoamerykaUWr

poniedziałek, 23 marzec 2015 08:57

VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów

„Prawo cywilne prawem życia codziennego – czy stwierdzenie to pozostaje nadal aktualne?”

Koło Nauk Cywilistycznych ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką prawa cywilnego na VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów, który tym razem odbędzie się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w dniach 23-24 kwietnia 2015 r.

Ogólnopolskie Zjazdy Cywilistów Studentów to wydarzenia cykliczne, na stałe wpisane w kalendarz przedsięwzięć naukowych, odbywające się co roku w innym ośrodku akademickim na terenie Polski.

Tym razem tematem konferencji jest „Prawo cywilne prawem życia codziennego – czy stwierdzenie to pozostaje nadal aktualne?”. Tak szeroko zakreślony temat pozwoli odnieść się prelegentom do wielu sfer z zakresu prawa cywilnego, z którymi spotykamy się codziennie, a które nie pozostają bez wpływu na nasze życie.

Wszystkich zainteresowanych Ogólnopolskim Zjazdem Cywilistów Studentów jeszcze raz serdecznie zapraszamy w dniach 23-24 kwietnia 2015 r. na Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Więcej informacji dostępnych na Facebook’u:  https://www.facebook.com/viozcs

Zapraszamy!!

6-7 maja 2015 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się największe akademickie wydarzenie związane z prawem i biznesem - Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego. To jużsiódma edycja organizowana przez Koło Naukowe Prawa Bankowego oraz Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych działające na Uniwersytecie Warszawskim. Wydarzenie co roku wspierane jest przez najważniejszych przedstawicieli sektorów, wychodząc poza ramy uniwersyteckiej konferencji.

W trakcie pierwszego dnia paneliści i mówcy skupiąsięna temacie „Private Banking –ideałbankowości”, natomiast drugiego dnia ciężar dyskusji zostanie przeniesiony na prawo rynków kapitałowych, poruszając temat „Rewolucja czy Ewolucja? –Perspektywy polskiego rynku kapitałowego”. W Radzie Programowej Kongresu zasiadają prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. dr hab. Marek Wierzbowski, prof.drhab.Aleksander Chłopecki oraz dr Paweł Widawski.

Kongres, łącząc w sobie siłę młodości i doświadczenia, dedykowany jestnie tylko studentom, ale także praktykom, który chcąwysłuchaćnajznakomitszych prawników, bankierów i ekonomistów reprezentujących polskie i zagraniczne instytucje finansowe.

Aktualne informacje na:

www.7kongres.pl oraz https://www.facebook.com/kongresprawabankowego

plakat konfrerencja

Koło Naukowe Prawa Pracy TBSP UJ ma zaszczyt zaprosić na III już Konferencję poświęconą zagadnieniom prawa pracy. Tym razem tematyka przedsięwzięcia skupia się wokół roli młodego człowieka na rynku pracy.W dobie kryzysu ekonomicznego, z którym boryka się jeszcze wiele państw, osoba, która dopiero, co zaczyna swoja karierę zawodową ma znacznie utrudnione zadanie. Musi stawić czoła problemowi bezrobocia, utrudnieniom polegającym na wkroczeniu w często hermetyczne środowiska zawodowe. Problemem dla każdego młodego pracownika jest także nadmiar zadań i zbyt wygórowane wymagania, jakie stawia przed nim rynek pracy. Podczas Konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad wskazaniem normatywnych odpowiedzi na  przedstawione wyżej zagadnienia.

Wszystkich zainteresowanych przedstawioną tematyką zachęcamy do uczestnictwa w Konferencji, która odbędzie się 29 kwietnia 2015 roku w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osoby zainteresowane wzięciem czynnego udziału zachęcamy do przesyłania wystąpień, na które czekamy do 8 kwietnia. Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej oraz na Facebook`u.

Zapraszamy:

https://sekcjaprawapracy.wordpress.com/

https://www.facebook.com/events/1617662198456982/

poniedziałek, 16 marzec 2015 14:13

PRZEWODNIK V PRAWNICZE TARGI PRAKTYK I PRACY

Taargi V edy

Kolejna edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy już jutro !
Aby móc właściwie zaplanować swoja wizytę, przedstawiamy Wam krótki przewodnik po wydarzeniach towarzyszącym Targom:

 • Wystawcy – W sali wystawienniczej 0.97 zaprezentują się wystawcy znani nie tylko z ubiegłych edycji, ale również zupełnie nowi! W tym roku będziemy gościli ich rekordową liczbę, mając nadzieje, że każdy, kto przyjdzie na Targi odnajdzie stoisko dla siebie. Czołowe polskie i międzynarodowe kancelarie, instytucje branży prawnej oraz szkoły językowe będą próbowały przekonać przybyłych, że praca prawnika bądź radcy jest piękna, lecz także wymagająca.
 • Szkolenia i warsztaty – Podczas obu dni targowych, specjalnie dla studentów i absolwentów, w sali 256 (BUW) będą odbywały się interesujące szkolenia oraz warsztaty, prowadzone przez doświadczonych praktyków w swoich branżach. Chcielibyście wiedzieć jak wyglądał zawód adwokata 25 lat temu ? Albo jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej ? Szczegółowy harmonogram dostępny na stronie: http://targiprawnicze.pl/2015-targi-prawnicze/cykl-szkolen-i-warsztatow-2015
 • Symulacja Rozprawy Sądowej – Pierwsze doświadczenia na sali sądowej macie już za sobą ? A może dopiero stawiacie pierwsze kroki w samodzielnym prowadzeniu spraw ? Symulacja Rozprawy Sądowej, która będzie się odbywała 17 marca (wtorek) w sali 3.6 (Collegium Iuridicum II) od godziny 9:00, będzie idealną okazją, żeby skonfrontować sceny prezentowane w serialach z szarą rzeczywistością. Wstęp wolny !
 • Turniej Negocjacyjny – Podczas Prawniczych Targów Praktyk i Pracy odbędą się również eliminacje oraz finał Turnieju Negocjacyjnego (s. 316 BUW), podczas którego zmierzą się najlepsze drużyny z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kazusy przygotowane przez jedną z najbardziej znanych kancelarii w Polsce, zwycięzcom zagwarantują płatne staże oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
  Na finał 18 marca (środa) od godziny 13:00 wstęp wolny !

 

Na wszystkich, którzy pojawią się w Bibliotece Uniwersyteckiej będą czekały do wygrania: zaproszenia do teatrów, kupony zniżkowe, publikacje prawnicze oraz wiele innych atrakcyjnych nagród. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie:

 • 17 marca 2015 r. (wtorek) w godzinach 10-17
 • 18 marca 2015 r. (środa) w godzinach 10-15

Wszelkie informacje dotyczące Prawniczych Targów Praktyk i Pracy znajdują się na stronie:c oraz na fanpage’u: www.facebook.com/targiprawnicze.

KOnferencja naukowa

Studenckie Koło Naukowe Prawa Porównawczego „Ius et Lex” serdecznie zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności”, która odbędzie się 11 marca 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności” miała miejsce 15 maja 2013 roku. Wobec ogromnego zainteresowania z jakim spotkało się to wydarzenie „Ius et Lex” podjęło się organizacji jego II edycji, na którym obecni będą nie tylko prawnicy, ale i teolodzy, socjolodzy oraz przedstawiciele dziedzin pokrewnych.

Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnym świecie zmuszają ustawodawców do ciągłej nowelizacji prawa. Jednocześnie wydawać się może, że mimo to prawo stanowione nie zawsze rozwiązuje pojawiające się problemy. Wobec tego często słyszy się odwołania do prawa naturalnego. Czy jest ono antidotum na dylematy świata, w którym żyjemy? Czy w kontekście problemów tworzonych przez naukę i życie codzienne nadal jest ono aktualne? Czy można w nim znaleźć odpowiedzi na pytania nurtujące społeczeństwa i rozwiązania sporów je dzielących? To tylko część zagadnień wokół których debatować będą uczestnicy II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności”. Jej cel to zintegrowanie środowiska osób zainteresowanych prowadzeniem badań nad współczesnym zastosowaniem idei prawa naturalnego, a także poznanie i wymiana poglądów na temat aktualnych prądów w obrębie tej metody rozumowania prawniczego. Przedsięwzięcie będzie miało charakter interdyscyplinarny – w dyskusji i wymiany koncepcji oraz opinii wezmą udział nie tylko prawnicy, ale również przedstawiciele innych nurtów. Przewidziany jest także panel, w którym nad zakreślonym problemem debatować będą naukowcy – eksperci z omawianej dziedziny.

Bieżące informacje dotyczące Konferencji zamieszczane są na stronie wydarzenia na portalu Facebook (https://www.facebook.com/events/397680360390651/?ref=ts&fref=ts) oraz na stronie Wydziału Prawa i Administracji UMK.

poniedziałek, 09 marzec 2015 13:26

II edycja Warsaw-Beijing Forum

Warsaw Beijing Forum infografika dla mediw1

Czym jest Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business?

Chińska Republika Ludowa jest światową potęgą gospodarczą i jednym z kluczowych graczy na międzynarodowej arenie politycznej. Przyczyną wielkiego zainteresowania tym krajem w  ostatnich latach jest nie tylko wymiar historyczny czy kulturowy, lecz także zachodzące w  nim przemiany gospodarcze i społeczne. Dynamiczny wzrost gospodarczy Państwa Środka stanowi inspirację dla wielu rozwijających się krajów, między innymi Polski.

Chiny są jednak atrakcyjne nie tylko ze względu na walory ekonomiczne. Kraj ten posiada wciąż rozbudowywaną bazę naukową, co czyni go aktywnym i atrakcyjnym uczestnikiem międzynarodowej współpracy studenckiej, chętnym do wymiany doświadczeń i budowy wzajemnych relacji.

Obecnie Państwo Środka jest strategicznym partnerem handlowym Polski. W ostatnich latach relacje polsko-chińskie w wymiarze gospodarczym ożywiły się. Nastąpił wzrost polskiego eksportu do Chin, szczególnie wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych. Rynek Państwa Środka coraz bardziej kusi inwestorów z kraju nad Wisłą. Udane reformy z  przełomu lat 70. i 80. XX wieku zapewniły bowiem Chinom status światowego mocarstwa handlowego i stały wzrost produkcji. W Polsce natomiast zauważalne jest zaangażowanie chińskich firm w projekty biznesowe, między innymi w sektorze budowlanym.

Niestety, znaczna część polskiej opinii publicznej wciąż utożsamia Państwo Środka raczej z  celem egzotycznej podróży niż z miejscem prowadzenia biznesu. Odległość mierzona nie tylko w kilometrach, ale również w różnicach kulturowych, językowych i gospodarczych, wydaje się być przeszkodą bardzo trudną do pokonania.

Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business to przedsięwzięcie, którego celem jest pogłębienie współpracy między Polską a Chinami na szczeblu biznesowym oraz akademickim. Jest to innowacyjny projekt realizowany z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Prawa i  Gospodarki Chin, funkcjonującego pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsza edycja, która odbyła się w 2014 roku, zakończyła się ogromnym sukcesem, co skłoniło organizatorów do kontynuowania projektu. Obecnie studenci pracują nad kształtem II edycji. Forum składa się z dwóch etapów: pierwszy odbędzie się w dniach 21 – 27 maja w Warszawie, drugi w dniach 14 – 20 październikaw  Pekinie.

Główną ideą przedsięwzięcia jest budowanie forum współpracy oraz dialogu pomiędzy dwoma uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim oraz China University of Political Science and Law w Pekinie. Członkowie Koła Naukowego Prawa i Gospodarki Chin stworzyli platformę do wymiany poglądów, dyskusji na temat polsko-chińskich stosunków politycznych i gospodarczych, a także transferu doświadczeń zdobytych przez studentów z  obu krajów. Wydarzenie przyczynia się do aktywnego przełamywania barier kulturowych, a  studentom umożliwia zdobycie zarówno gruntownej wiedzy, jak i umiejętności praktycznych, mogących przełożyć się na zwiększenie liczby młodych profesjonalistów.

Zarówno w Polsce, jak i w Chinach studenci uczestniczą w wielu ciekawych prelekcjach i  warsztatach, podczas których mają szansę na lepsze poznanie gospodarki, prawa oraz kultury kraju partnerskiego. Różnorodna tematyka wykładów organizowanych przez firmy takie jak TP-LINK, Deloitte, Bank HSBC, DLA Piper Wiater czy możliwość spotkania z panem Tadeuszem Chomickim, Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach oraz panią Darią Lipińską-Nałęcz, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach, umożliwia uczestnikom Forum zrozumienie etykiety biznesowej oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz Państwie Środka.

I edycja Warsaw-Beijing Forum została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki, Parlamentu Europejskiego, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Europejskiej Akademii Dyplomacji, Laboratorium Prawa i Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach współpracy organizatorom I edycji Forum udało się̨ pozyskać́ wielu prestiżowych partnerów: TP-LINK, Kancelarię Miller Canfield, Bank HSBC, DLA Piper Wiater, Deloitte, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej, Trinity Culture Lab, Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, European Edu Center oraz Warsaw Convention Bureau.

Dzięki sponsorom: TP-LINK, DLA Piper Wiater, Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski, Fundacji Chińsko-Polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej, B.ILO Poland, Kancelarii Miller Canfield, Bankowi HSBC, Księgarni Internetowej PWN, firmie Decco, Województwu Podkarpackiemu, firmie Super Drób, restauracji Food House, Samorządowi Studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Radzie Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego organizatorzy pozyskali środki na realizację I edycji projektu.

Patroni medialni wydarzenia: Rzeczpospolita, TVP Warszawa, Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gazeta BCC, Chińskie Radio Międzynarodowe, Centrum Studiów Polska – Azja, Equity Magazine, Okręgowa Izba Radców Prawnych, CHINY to LUBIĘ, miesięcznik Perspektywy, magazyn Stosunki Międzynarodowe, portal Studentprawa.pl, portal Karierawfinansach.pl, Magiel, Radio Kampus oraz eChiny.pl intensywnie promowali I edycję przedsięwzięcia. 

poniedziałek, 23 luty 2015 11:02

PRAWO PRACY – ATYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA

Dnia 5 marca 2015 roku o godz. 11:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się panel dyskusyjny „Prawo Pracy – Atypowe Formy Zatrudnienia”, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk, w ramach cyklu propagującego wiedzę o prawach człowieka.

W tegorocznej edycji organizatorzy pragną poruszyć zagadnienia związane z prawem pracy, a ściślej z formami zatrudnienia odbiegającymi w swej istocie od tradycyjnej podstawy stosunku pracy, opartej na umowie o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin, gdzie miejscem wykonywania pracy jest siedziba pracodawcy.

Wiodącą tematykę tegorocznego panelu stanowić więc będą aspekty związane z zatrudnieniem, które znamionują niestandardowe warunki pracy z uwagi na miejsce świadczenia pracy bądź sposób jej wykonywania, elastyczność czasu pracy, a także zmniejszony jej wymiar. Organizatorzy chcą zwrócić szczególną uwagę na nowe regulacje w tym zakresie, wchodzące w życie z początkiem 2015, a także 2016 roku.

Aby wziąć udział w panelu dyskusyjnym, należy uprzednio wysłać e-maila wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem, a studenci dodatkowo z kierunkiem i rokiem studiów na adres: ppcz@gdansk.elsa.org.pl. W razie jakichkolwiek pytań organizatorzy udzielą wszelkich odpowiedzi pod wyżej wymienionym adresem e-mailowym.

Reklama:
Najnowsze