Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

Zakład Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM ma zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję pt. „Improving protection of victims’ rights: access to legal aid”, która odbędzie się 9 czerwca 2014 r. w Poznaniu.

Wydarzenie to realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską dotyczącego pozycji pokrzywdzonego w procesie karnym i stanowi ostatni jego etap. Projekt, który koordynuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizowany jest wspólnie z reprezentantami trzech państw – Łotwy - Sabiedriskas Politicas Centrs PROVIDUS, Bułgarii Center for the Study of Democracy i Włoch Consorzio Interuniversitario per la Formazione.

Celem Konferencji jest prezentacja aktualnie obowiązujących systemów pomocy prawnej w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Bułgarii, Łotwy i Włoch, a także dyskusja na temat możliwych kierunków rozwoju europejskiego systemu pomocy prawnej. W konferencji udział wezmą przedstawiciele środowiska naukowego z całej Europy, a także praktycy świadczący pomoc prawną na terenie Unii Europejskiej.

Konferencja organizowana jest pod patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Życie Uniwersyteckie, Radio Merkury, serwis studentprawa.pl oraz poznański serwis prawny poprawny.pl.

Zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres mailowy kpk.uam@amu.edu.pl

Po zakończeniu Konferencji planowane jest wydanie publikacji w języku angielskim.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają pomoc w zorganizowaniu noclegu. Szczegółowe informacje na temat projektu, który będzie przedmiotem dyskusji znajdują się pod adresem: http://victimsrights.eu/, natomiast wstępny plan konferencji: http://victimsrights.eu/events/final-conference/

wtorek, 20 maj 2014 07:43

Lokalny Konkurs Prawa Rzymskiego

Lokalny etap Konkursu Prawa Rzymskiego jest projektem organizowanym już po raz szósty przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań oraz Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Konkurs adresowany jest do studentów I roku prawa i stanowi szansę nie tylko na zdobycie bardzo dobrej oceny z egzaminu, ale i na udział w Międzynarodowym Konkursie Prawa Rzymskiego.

Lokalny Konkurs Prawa Rzymskiego składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap odbędzie się 26 maja. W eliminacjach studenci muszę zmierzyć się z testem wielokrotnego wyboru. Do drugiego etapu przechodzi osiem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w poprzednim etapie.

Finał składa się z trzech części. Pierwsze dwie części polegają na odpowiedzi ustnej na zadane pytania, za które jury przyznaje określoną liczbę punktów. Ta część konkursu ma charakter eliminacyjny – do II części przechodzi pięciu uczestników, zaś do III części – trzech z najlepszą punktacją liczoną jako suma punktów etapu I i II. Etap III polega na rozwiązaniu przedstawionego przez jury kazusu konkursowego, na podstawie wypowiedzi udzielonej przez uczestników jury ustala kolejność zajmowanych w konkursie miejsc.

Trójka finalistów awansuje do etapu ogólnopolskiego, gdzie reprezentuje Uniwersytet. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

Informujemy, iż warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przystąpienie do testu eliminacyjnego, który odbędzie się 26 maja o godz. 15:00 w sali 3.1 Collegium Iuridicum Novum.

Więcej informacji na Wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/310465129107462/?fref=ts

Serdecznie zapraszamy!

Koło Naukowe Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

oraz

kancelaria Wardyński i Wspólnicy

zapraszają studentów prawa z całej Polski na

 

2014 05 26 konkurs wiedzy z prawa handlowego banner

 


Konkurs odbędzie się w dniu 26 maja 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dwuosobowe drużyny z wydziałów prawa z całej Polski zmierzą się w 3-etapowym konkursie wiedzy z prawa handlowego:

I etap – test pisemny (do II etapu przechodzi 10 Drużyn),
II etap – rozgrywka wzorowana na teleturnieju „1 z 10″ (do III etapu przechodzą 3 Drużyny),
III etap – runda w formie szybkich pytań dla każdej Drużyny, przy ograniczonym czasie na pulę pytań.

Na zgłoszenia czekamy do 23 maja.


Nagrody:

za 1. miejsce – 2000 zł netto + książka
za 2. miejsce – 1000 zł netto + książka
za 3. miejsce – książka


Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji na stronie: www.knprawaspolek.wpia.uw.edu.pl

W imieniu Koła Naukowego Prawa Handlowego UMK oraz Sapere Aude Koła Jurystów Prawa Rzymskiego UMK mamy przyjemność zaprosić na „Ogólnopolską Konferencję Naukową "Prawo spółek handlowych - wczoraj i dziś" / "Law of Commercial Companies - yesterday and today".

Konferencja odbędzie się 6 czerwca 2014 roku o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z:
1. rzymskimi korzeniami prawa handlowego, 
2. prawem spółek handlowych w ujęciu współczesnym, 
3. prawem spółek handlowych w różnych systemach prawnych. 

Konferencja ma na celu porównanie rozwiązań antycznych ze współcześnie funkcjonującym prawem spółek handlowych, rozważenie najistotniejszych problemów i wyzwań współczesnego prawa handlowego, a także zbadanie jak funkcjonują spółki handlowe w odmiennych systemach prawnych. Wydarzenie adresowane jest zarówno do studentów, doktorantów jak również przedstawicieli kadry naukowej.

Organizatorzy starają się o uzyskanie przez konferencję statusu konferencji międzynarodowej. Ostateczna informacja zostanie ogłoszona 12 maja 2014 roku i będzie zależała od liczby zgłoszeń uczestników czynnych z innych krajów.


Poniżej znajdą Państwo link do strony z której można pobrać Regulamin Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

http://knphwpiaumk.wordpress.com/

Na Państwa abstrakty wraz z formularzem zgłoszeniowym czekamy do 11 maja 2014 roku. Prosimy je przesyłać na adres:knph.umk@gmail.com. Organizatorzy przewidują opłatę konferencyjną dla uczestników czynnych w wysokości 80 zł.

Chcesz pod okiem specjalistów sprawdzić swoje umiejętności oratorskie?
Słowo "erystyka" nie jest Ci obce?
Błyszczysz nie tylko intelektem, ale umiesz wygłaszać płomienne mowy?
Lubisz bronić swojego zdania i chcesz spróbować swoich sił w starciu z wymagającymi rywalami?          

Koło Naukowego Prawa Prywatnego UKSW, działające przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, organizuje I Ogólnopolski Studencki Konkurs Krasomówczy, który odbędzie się 23 maja 2014r. o godzinie 10.00 w sali 410 w budynku nr 23 Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.


Konkurs polega na wygłoszeniu mowy końcowej pełnomocnika strony przed sądem pierwszej instancji na podstawie wylosowanych na tydzień przed konkursem stanów faktycznych. Tematyka stanów faktycznych będzie oscylować wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego - przewidujemy kazusy m. in. z prawa spadkowego, rzeczowego, rodzinnego, handlowego oraz prawa zobowiązań.
Uczestników będzie oceniać Jury, złożone z wybitnych teoretyków i praktyków prawa.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody w postaci płatnego stażu w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy, Kancelarii Chadbourne & Parke oraz RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerz, a także cenne nagrody książkowe.

           

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do udziału Konkursie!

Organizatorzy konferencji

5 czerwca 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbędzie się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Współczesne wyzwania prawa wyborczego" organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W kolejnej edycji wydarzenia udział wezmą eksperci z zakresu teorii i praktyki wyborczej a także prawnicy-praktycy, naukowcy oraz doktoranci i studenci z wielu ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy.

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia szeroko pojętych wyzwań, przed którymi stoi dziś prawo wyborcze. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. oraz wybory samorządowe przypadające również w 2014 r. stanowiące idealne tło dla rozważań nad stanem współczesnego prawa wyborczego. Pragniemy również zainicjować dyskusję między doświadczonymi badaczami tematu a młodymi adeptami nauki, dotyczącą wyzwań i problemów, z którymi boryka się dziś prawo i praktyka wyborcza.

Konferencje rozpocznie panel ekspercki oraz uroczysty jubileusz z okazji 5-lecia funkcjonowania Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego „Elektor”. W dalszej części programu przewidziane zostały panele studencko-doktoranckie. W trakcie konferencji zgromadzeni postarają się odpowiedzieć na pytanie: z jakimi wyzwaniami i problemami boryka się współczesne prawo wyborcze? Zwieńczeniem całego dnia obrad będzie uroczysty bankiet.

Swój udział w charakterze ekspertów potwierdzili już m.in. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej – Sędzia Stefan Jan Jaworski, Szef Krajowego Biura Wyborczego - Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki, Kierownik Centrum Studiów Wyborczych UMK - prof. dr hab. Andrzej Sokala.

Konferencja została objęta patronatem honorowym najwyższego organu wyborczego w Polsce - Państwowej Komisji Wyborczej, Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej UMK oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia pod adresem: 
www.wyzwaniaprawawyborczego.wordpress.com.

 

Udział w konferencji jest płatny, wymaga wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: elektorkonferencja2014@gmail.com

Dnia 19 maja 2014 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się I Debata Oksfordzka zatytułowana „Reklama Produktów farmaceutycznych- czy społeczeństwo tego potrzebuje?” organizowana przez Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Przedsięwzięcie realizuje jeden z wiodących programów ELSA Poland- „Prawo i Medycyna” mający na celu zbliżenie do siebie środowisk prawniczego i medycznego, w szczególności w zakresie działalności naukowej.

Tegoroczna debata zostanie poświęcona tematyce związanej z reklamą produktów farmaceutycznych. Natomiast wśród uczestników znajdą się: prawnicy, lekarze, psycholodzy, ekonomiści i przedstawiciele świata mediów.

Organizatorzy przewidują merytoryczną dyskusję z udziałem publiczności i przedstawicieli środowiska akademickiego, wymianę poglądów i poddanie refleksji rolę reklamy w służbie zdrowiu.

Szczegółowe informacje na temat I Debaty Oksfordzkiej dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia na portalu Facebook.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału projekcie.

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt.

Współczesne wyzwania prawa międzynarodowego a regionalne systemy ochrony praw człowieka

Konferencja Odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2014 r. w Krakowie.

I dzień odbędzie się w Pałacu Larischa - sala 203 (ul. Bracka 12)

II dzień odbędzie się w Dom Gościnny UJ – Sala Konferencyjna (ul. Floriańska 49)

Konferencja nawiązuje do tematów spotkań organizowanych na przestrzeni lat przez Sekcję i Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, które okazały się znacznym sukcesem naukowym. Tegoroczny projekt ma na celu naukowe spojrzenie na tematykę jakże szerokiej i ogólnej dziedziny prawa międzynarodowego publicznego skonfrontowanej ze specyfiką konkretnych regionalnych systemów ochrony praw człowieka.

Pragniemy wspólnie rozważyć jakie współcześnie są cele i funkcje regionalnych systemów ochrony, jak realizują one swoje założenia, czy skutecznie i trafnie dopełniają zadania Rodziny ONZ, a także jakie powstają relacje pomiędzy ogólnoświatowym systemem ochrony a systemami regionalnymi i między nimi samymi. Konferencja jest również otwarta na dyskusję o standardach ochrony praw człowieka, o ich sukcesach i zagrożeniach, zarówno w okresie pokoju jak i w stanie wojny, o wyzwaniach, przed którymi stoi prawo w sytuacjach konfliktów militarnych i sposobach rozwiązywania problemów humanitarnych w różnych systemach ochrony praw człowieka.

Konferencja w swoim programie przewiduje (poza panelem studencko – doktoranckim) panele eksperckie, w ramach których wystąpią znawcy, praktycy i teoretycy prawa międzynarodowego.

Katedra Nauki Administracji KUL

Fundacja Centrum Badań ADR ,,Prawo i Gospodarka”

Koło Naukowe Studentów Administracji KUL

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Reformy ustrojowe w Polsce. 1989-1998-?”

 

Lublin, dnia 9 maja 2014 r.

 

Lokalizacja: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1,

20-074 Lublin

 

Komitet organizacyjny:

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, dr Bogusław Przywora, mgr Małgorzata Dziubińska, mgr Mateusz Grosicki, mgr Łukasz Jurek, mgr Małgorzata Kanios, mgr Paweł Milaniuk, mgr Kinga Ścibor, mgr Edyta Szałacha, mgr Piotr Tyrawa, mgr Łukasz Wądołowski, Łukasz Bolesta, Paweł Kur, Kamil Mania, Paweł Szczęśniak, Magda ZbrońskaZ przyjemnością pragniemy Państwa zaprosić na konferencję „Reformy ustrojowe w Polsce. 1989 – 1998 – ?”, która odbędzie się dnia 9 maja 2014 roku w Instytucie Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Pytania o ocenę reform ustrojowych w Polsce po 1989 roku są wciąż aktualne. Zmiany dotknęły bardzo wielu dziedzin, także tych związanych ze sferą prawno – gospodarczą. Celem Konferencji jest zwrócenie szczególnej uwagi na reformy w zakresie ustroju samorządu terytorialnego, jednakże poszczególne panele tematyczne będą dotyczyły również reform w innych dziedzinach. Uczestnicy Konferencji będą się starali ocenić czy reformy usprawniają funkcjonowanie państwa, czy też możliwości, które te stwarzają nie są wciąż w wystarczający sposób wykorzystywane?

Tematyka będąca przedmiotem Konferencji dotyka wielu dziedzin nauk prawnych, a także innych dziedzin nauki odnoszących się w swoich badaniach do przedmiotowej tematyki. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji na temat tych i innych zagadnień dotyczących reform ustrojowych w Polsce.

 

>>>Formularz zgłoszeniowy<<<

Pragniemy z radością poinformować, że nasze koło organizuje ogólnopolską konferencję naukową “Rola sądownictwa międzynarodowego w kształtowaniu prawnej pozycji jednostki jako podmiotu prawa międzynarodowego”, która odbędzie się 5 maja 2014 r., na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

Powstał także Komitet Honorowy, który nie jest jeszcze zamknięty ale nadał wysoką rangę temu wydarzeniu. W skład tego nobliwego forum wchodzi Rada Europy za pośrednictwem Jego Ekscelencji Sekretarza Generalnego, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości za pośrednictwem Jego Ekscelencji Prezesa Trybunału, Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelny Sąd Administracyjny za pośrednictwem Prezesa, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu za pośrednictwem Prezesa, oraz Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Otrzymaliśmy także specjalne wyróżnienie, patronat jubileuszowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego z okazji 25-lecia wolności.

Program konferencji

Tematyka konferencji to rola sądów międzynarodowych w kształtowaniu sytuacji prawnej jednostek w różnych systemach prawnych na szczeblu ponadnarodowym. Analizie zostanie poddane orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Międzynarodowego Trybunału Karnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego RP oraz Trybunału Konstytucyjnego.

W chwili obecnej swój udział w charakterze prelegnetów potwierdzili: prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, prof. UWr. dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr. dr hab. SSA Jerzy Skorupka, dr Karolina Kremens, LL.M., dr Bartłomiej Krzan, dr Marcin Drobnik, Dominika Jędrzejczak oraz studenci zrzeszeni w ramach koła naukowego “Rozstrzygania Sporów Międzynarodowych”.

Patronat medialny został przyznany przez portal studentprawa.pl oraz dlastudenta.pl

Zapraszamy wszystkich studentów, adwokatów, radców prawnych, nauczycieli akademickich, sędziów a także mieszkańców Wrocławia. Z pewnością 5 maja będzie można dowiedzieć się wiele o funkcjonowaniu i pracy sądów międzynarodowych.

Reklama:
Najnowsze