Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 

Analityk ds. szkód majątkowych

Województwo: woj. mazowieckie
Miejsce: Warszawa

Analityk ds. szkód majątkowych

Twój zakres obowiązków:

 • analiza szkód pod kątem ustalenia odpowiedzialności Spółki,
 • ścisła współpraca z zarządem firmy oraz jednostkami uczestniczącymi w procesie likwidacji,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie ustalenia rozmiaru szkody,
 • sporządzanie opinii i rekomendacji co do przyjęcia odpowiedzialności i wysokości szkody,
 • sporządzanie pisemnych odpowiedzi na wezwania do zapłaty.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze (lub w trakcie nauki - student IV/V roku),
 • minimum 3 lata doświadczenia w likwidacji szkód z dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą,
 • sumienność i skrupulatność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nastawienie na realizację powierzonych zadań,
 • lekkie pióro.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w doświadczonym zespole,
 • Stałe godziny pracy,
 • Miłą atmosferę pracy.

Dodatkowe informacje:

Warunkiem koniecznym rozpatrzenia aplikacji będzie określenie oczekiwań finansowych w kwocie netto oraz wskazanie przybliżonego terminu rozpoczęcia współpracy ze Spółką.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o umieszczenie w CV odpowiednich klauzul umożliwiających przeprowadzenie procesu rekrutacji

Niekompletne aplikacje nie będą rozpatrywane.

Złożenie dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniu stanowisko stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w toku postępowania rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan aplikuje.

W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Security Sp. z o. o.

Klauzula Informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solid Security Sp. z o. o. („ADO”)

Dane kontaktowe: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa

2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod[at]solidsecurity.pl  

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

ADO będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. agencje pracy, firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

6. Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych;

- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Located in: Praca
Reklama:
Najnowsze