Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

Allen & Overy

Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

www.allenovery.com

Warszawskie biuro Allen & Overy zostało założone w 1991 r. jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych. Obecnie, Allen & Overy jest jedną z większych międzynarodowych firm prawniczych w Polsce z zespołem ponad 60 prawników polskich, angielskich i niemieckich, w tym doświadczonych adwokatów i radców prawnych.

Jesteśmy stałym doradcą krajowych i międzynarodowych banków i instytucji finansowych, znaczących korporacji międzynarodowych i krajowych oraz instytucji rządowych. Będąc częścią zintegrowanego zespołu Allen & Overy na świecie wykorzystujemy znajomość międzynarodowej praktyki prawniczej w warunkach rynku polskiego. Mamy także szerokie doświadczenie i znakomitą reputację w pracy przy największych i najbardziej znaczących transakcjach przeprowadzanych na polskim rynku.

Kancelaria. świadczy doradztwo prawne w zakresie prawa polskiego, angielskiego i unijnego we wszystkich głównych obszarach działalności Allen & Overy, tj.

  • bankowości i finansach, w tym kredytach konsorcjalnych, finansowaniu projektów, finansowaniu nabycia aktywów/leasingu, w tym samolotów, statków, taboru kolejowego, finansowaniu eksportu, finansowaniu projektów nieruchomościowych, finansowaniu przejęć/finansowaniu lewarowanym, restrukturyzacji i upadłości, kwestiach regulacyjnych związanych z działalnością banków i instytucji finansowych, transakcjach strukturyzowanych, w tym sekurytyzacji, sprzedaży portfeli wierzytelności;
  • prawie handlowym i zagadnieniach korporacyjnych, w tym łączeniach i nabyciach, projektach private equity, projektach nieruchomościowych, projektach energetycznych, projektach infrastrukturalnych, ochronie środowiska, sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji, sporach sądowych i arbitrażu, podatkach, prawie pracy, projektach telekomunikacyjnych i informatycznych;
  • rynkach kapitałowych, w tym emisjach akcji, emisjach papierów dłużnych, instrumentach pochodnych;
  • projektach nieruchomościowych, w tym finansowaniu projektów nieruchomościowych, procesie budowlanym, zarządzaniu nieruchomościami, umowach sprzedaży nieruchomości, najmie, leasingu, kwestiach podatkowych, kwestiach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, kwestiach związanych z ochroną środowiska, projektach typu green field;
  • prawie konkurencji, zarówno polskim jak i europejskim, w tym reprezentowaniu klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Komisją Europejską, postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organami sądowymi Unii Europejskiej, tworzeniu efektywnych modeli sprzedaży oraz dystrybucji, doradzaniu w sprawach związanych z połączeniami i nabyciami (zarówno na etapie planowania transakcji, jak też podczas ich implementacji);
  • prawie podatkowym, usługach bieżącego doradztwa podatkowego z zakresu wszystkich podatków (konsultacje podatkowe, sporządzanie opinii, wniosków o indywidualne interpretacje etc.), projektach optymalizacyjnych zarówno z punktu widzenia odpowiedniego ukształtowania struktury planowanej transakcji jak i poszukiwaniu oszczędności w bieżących rozliczeniach podatkowych, reprezentacji w trakcie kontroli podatkowych, postępowaniach podatkowych i przed organami kontroli skarbowej jak również postępowaniach przed sądami administracyjnymi, przeglądach podatkowych oraz przeglądach due diligence.
Located in: Baza pracodawców
Reklama:
Najnowsze