Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 

Praktykant/stażysta

Nazwa Klienta: Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
Nr Ref.: Staż
Województwo: woj. mazowieckie
Miejsce: Warszawa

Kancelaria Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. skupia swoją działalność w obszarze prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa papierów wartościowych i rynków kapitałowych, prawa bankowego i finansowego oraz prawa własności intelektualnej.
Nasze wieloletnie doświadczenie wykorzystujemy w ciekawych projektach a naszą wiedzę przekazujemy młodemu pokoleniu doradców tworząc w kancelarii zespół ekspertów.

Studentom V roku studiów prawniczych oferujemy możliwość odbycia w naszej Kancelarii miesięcznego płatnego stażu, z możliwością dalszej współpracy.

Wymagania: 

 • specjalizacja – prawo spółek, prawo cywilne
 • znajomość j. angielskiego;
 • średnia ocen powyżej 4.0;

Zakres obowiązków:

 • bieżące wsparcie pracowników kancelarii w kwestiach prawnych;
 • sporządzanie projektów pism i umów;
 • wyszukiwanie orzecznictwa i innych materiałów;
 • badanie akt rejestrowych, ksiąg wieczystych;
 • tłumaczenie dokumentów – język angielski.

Stażystom oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: info@gwlaw.pl z dopiskiem “Staż”.

Przesyłane przez Panią/Pana w odpowiedzi na ogłoszenie dokumenty (CV, list motywacyjny) powinny zawierać następujące oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grabowski i Wspólnicy Kancelarię Radców Prawnych sp. k na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które, niniejszym aplikuję.

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach poprosimy o dodanie klauzuli: 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grabowski i Wspólnicy Kancelarię Radców Prawnych sp. k. do potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji realizowanych w terminie roku od daty złożenia niniejszej aplikacji.

W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) informujemy, że:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2 lok. 71 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467341, NIP: 525255840, REGON: 146768660 (dalej: Administrator).

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody.

 1. Udostępnienie danych osobowych

Pani /Pana dane mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz dostawcom usług IT.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat.

 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 1. prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 1. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Wymóg podania danych 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

Reklama:
Najnowsze