Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 

PRAKTYKI W KANCELARII ADWOKACKIEJ

Nazwa Klienta: Kancelaria Adwokacka
Województwo: woj. małopolskie
Miejsce: Kraków, Rynek Główny
Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie (Rynek Główny) poszukuje studentów prawa chętnych do odbycia praktyki.
 
Wymagania:
  • II - V rok studiów prawniczych;
  • dyspozycyjność min. 2 dni w tygodniu;
  • sumienność i zaangażowanie;
 
Praktyka bezpłatna na okres 1 miesiąca z możliwością przedłużenia współpracy.
 
Zgłoszenie powinno zawierać CV oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO i zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.
 
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: kancelariarynek@gmail.com
 
 
Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mieczysław Paczka Kancelaria Adwokacka, 31-042 Kraków, Rynek Główny 6.

2. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: mieczyslaw.paczka@adwokatura.pl , telefonicznie pod numerem kom. 601-869-867, tel./fax. 12 421 60 39, lub pisemnie pod adresem Mieczysław Paczka Kancelaria Adwokacka, Rynek Główny 6, 31-042 Kraków.

3. Administrator danych nie wyznaczył Koordynatora ds. ochrony danych osobowych ani inspektora ochrony danych.

4. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji a to dane identyfikacyjne, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu datę urodzenia, adres zamieszkania, adres korespondencyjny.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a po tym czasie niezwłocznie usunięte. Pani/Pana dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

10. Wszelkie dane podaje Pani/Pan dobrowolnie, brak podania określonych informacji może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

 

Located in: Praktyki
Reklama:
Najnowsze