Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 

Praktykant/Praktykantka

Nazwa Klienta: esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego
Nr Ref.: Rekrutacja – Praktykant/Praktykanta
Województwo: woj. mazowieckie
Miejsce: Warszawa

esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego

Jesteśmy butikową kancelarią zajmującą się sprawami cywilnymi i gospodarczymi. Specjalizujemy się w prawie własność intelektualnej i nowych technologii oraz prawie ochrony danych osobowych.

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora IT, nowych technologii oraz mediów, a także podmiotów z branży kreatywnej, które swoją działalność opierają na wartościach niematerialnych, m.in. na innowacyjnych pomysłach i wiedzy.

Pomimo iż działamy w ramach międzynarodowej struktury pod marką e|s|b, której biura znajdują się w na terenie Niemiec i Polski, naszym celem jest pozostanie kancelarią butikową, zapewniającą Klientom bezpośredni kontakt z prawnikami będącymi specjalistami w swoich dziedzinach.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Praktykant/Praktykantka

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Zgłoś się do nas, jeśli:

 • jesteś studentem III-V roku prawa
 • w okresie wakacyjnym jesteś w pełni dyspozycyjny (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie)
 • interesujesz się prawem cywilnym, gospodarczym, własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych
 • bardzo dobrze znasz język angielski (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem)
 • posiadasz umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej
 • jesteś osobą odpowiedzialną i sumienną
 • z entuzjazmem podchodzisz do powierzonych zadań, a Twoim priorytetem jest ich wykonanie, a nie wykonywanie

Mamy Ci do zaoferowania:

 • pełną wyzwań płatną praktykę w dynamicznie rozwijającej się Kancelarii
 • udział w ciekawych i ambitnych projektach, dających możliwość samorealizacji
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • przyjazną atmosferę opartą na wzajemnej życzliwości i pomocy
 • warunki współpracy i wynagrodzenie adekwatne do wykazywanego zaangażowania
 • możliwość przedłużenia współpracy także po zakończeniu okresu praktyk

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres biuro@esb-legal.pl z dopiskiem Rekrutacja – praktyki.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (w szczególności CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach) przez esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Solariego 4/2, 02-070 Warszawa w celu niezbędnym do realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

[Administrator, dane kontaktowe]

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Solariego 4/2, 02-070 Warszawa, NIP: 5242555359, REGON: 221884976 (dalej jako: „Administrator”).
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Solariego 4/2, 02-070 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail: biuro@esb-legal.pl.

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym).
 • Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

[Kategorie odbiorców danych osobowych]

 • Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: współpracownikom Administratora oraz dostawcom usług IT.
 • Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

[Okres przechowywania danych osobowych]

 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (tj. do czasu zakończenia prowadzonej aktualnie rekrutacji) lub do czasu wycofania zgody – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 • Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Prawa]

 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2).
 • Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.
Termin składania aplikacji: 27.05.2020
Located in: Studenci | Praktyki
Reklama:
Najnowsze