Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

Administrator

Administrator

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 29i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r., Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości publikuje listę osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, który odbył się w dniu 24 września 2011 r.

  Lista osób z wynikiem pozytywnym 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości poniżej publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, który odbył się w dniach 7 - 9 września 2011 r.

Pliki

 Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego

 

Źródło: http://ms.gov.pl/

poniedziałek, 05 grudzień 2011 15:03

Opinie studentów o egzaminach wstępnych na aplikację

Krajowa Rada Radców Prawnych przy współpracy z TNS OBOP zapytała 500 studentów IV i V roku prawa z uczelni z całej Polski o ich opinie m.in. nt. systemu kształcenia i możliwości praktycznego przygotowania się do zawodu na studiach, zniesienia egzaminu aplikację i wpływu otwartego dostępu do zawodów prawniczych na ich dalszą karierę zawodową.

Zgodnie z wynikami sondażu, gdyby egzaminy wstępne na aplikacje zostały zniesione, zdecydowana większość, bo 86% ankietowanych studentów zdecydowałaby się na jej odbycie. Tylko 7% zadeklarowało mimo wszystko chęć wykonywania zawodu doradcy prawnego, który to Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje uregulować prawnie w projekcie ustawy o państwowych egzaminach prawniczych ( w chwili obecnej doradcy to prawnicy nie posiadający uprawnień, którzy mogą udzielać porad prawnych, przygotowywać projekty pism, być pełnomocnikami w postępowaniu administracyjnym). Jednocześnie 60% badanych opowiedziało się za wprowadzeniem uprawnień dla zawodu doradcy prawnego, gdyby egzaminy na aplikację zostały zniesione.

Badani studenci są równie zgodni co do zwiększenia wymiaru zajęć praktycznych na wydziałach prawa, opinie taką wygłosiło 87% badanych. W oczach większości studentów, uczelnie nie dają im możliwości praktycznego przygotowania do zawodu, 36% uważa, że studia przygotowują tylko praktycznie do reprezentowania klienta przed sądem.


Strona 137 z 137
Reklama:
Najnowsze