Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

Jesteś muzykiem, wydawcą, a może przyszłym pracodawcą? Może zaczynasz pisać książkę? A może przyda Ci się trochę praktyki na studiach?
Ten warsztat jest dla Ciebie! To na nim nauczysz się sporządzać umowy przenoszące majtkowe prawa autorskie. Nie odkładaj tej wiedzy na później! Liczba miejsc ograniczona do 30.

Warsztat poprowadzi wybitny znawca tematu dr Adrian Niewęgłowski.


Kiedy?
21 listopada 2013, godz. 14.30


Gdzie?

sala 110 WPIA UMCS


Jak się zapisać?
Wyślij maila z Twoim imieniem i nazwiskiem, rokiem studiów oraz kierunkiem na mail: zapisy.spwi@gmail.com

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń!


Warsztat organizowany jest w ramach Szkoły Prawa Własności Intelektualnej i otrwiera cykl spotkań o tej tematyce.

 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/spwiknpwi
https://www.facebook.com/events/501225326662501/

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Aspekty społeczno – prawne rozwoju antycznego Rzymu” organizowaną przez Koło Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego „Sapere Aude” i Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa działające na WPiA UMK w Toruniu.

Konferencja odbędzie się dnia 6 grudnia 2013 r. na WPiA UMK w Toruniu.

Zgodnie z tematyką przewidujemy następujące panele:
1. Historia prawa rzymskiego i jego źródeł.
2. Od Justyniana do Paulusa - rozwój rzymskiego prawa obligacyjnego.
3. Hominum causa, omne ius constitutum est - rzymskie prawo osobowe.
4. Agnatio, cognatio, adfinitas - rzymska Familia.
5. Hereditas i succesio - ewolucja rzymskiego prawa spadkowego.

Zachęcamy do czynnego lub biernego udziału. Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 80 zł.
Przewidujemy pokonferencyjną publikację.

Termin nadsyłania abstraktów : 15 listopada 2013r.
Prace i wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: jurysci.umk@gmail.com

czwartek, 07 listopad 2013 13:04

XVII Dni Edukacji Prawniczej

Dni Edukacji Prawniczej to cykliczny projekt organizowany przez Europejskie Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. W ciągu trzech dni Grupy Lokalne ELSA na wydziałach prawa w całej Polsce organizują cykl spotkań, których celem jest uzupełnienie studentom wiedzy naukowej, przybliżenie im realiów rynku prawniczego oraz zapoznanie z zawodami prawniczymi oraz innymi możliwościami po zakończeniu studiów na wydziałach prawa, a także określenie wymagań stawianych przez przyszłych pracodawców.

W tym roku na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ELSA Wrocław podjęło się organizacji projektu po raz siedemnasty. Odbędzie się on w dniach 18-20 listopada 2013r.

Program XVII Dni Edukacji Prawniczej obejmuje spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych takich jak prokurator, sędzia, adwokat, notariusz czy komornik. Uczestnicy będą mieli szansę wzięcia udziału w warsztatach z zakresu umiejętności miękkich i twardych prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim przez przedstawicieli korporacji prawniczych w Polsce, takich jak Deloitte oraz KPMG oraz organizację Toastmasters International. Kolejnymi atrakcjami będą między innymi wyjścia do Zakładu Medycyny Sądowej, a także Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Stałym punktem projektu jest tzw. „Akademia Wymowy Sądowej” powstała z myślą o studentach prawa, zwłaszcza tych, którzy chcą spróbować swoich sił w Lokalnym Konkursie Krasomówczym. Przez udział w tym wydarzeniu studenci mają możliwość nauczyć się zasad publicznego przemawiania, gestykulacji i poprawnej artykulacji, w formie warsztatu pod okiem prof. Jana Miodka.

Co roku w ramach Dni Edukacji Prawniczej organizowana jest również „Prawnicza Akademia Filmowa”, która składa się z dwóch części – projekcji filmu związanego z prawem oraz dyskusji o problemach w nim poruszonych. W projekcie każdorazowo biorą udział osoby związane z danym filmem ze względu na wykonywany zawód, czy też doświadczenia życiowe.

Jest to doskonała okazja do refleksji nad prawnymi aspektami rzeczywistości.

piątek, 08 listopad 2013 13:20

Akademia Corporate Governance

Koło Naukowe Prawa Spółek WPiA UW,

wraz z Instytutem Allerhanda

oraz Polskim Instytutem Dyrektorów,

zaprasza na cykl spotkań poświęconych prawnym aspektom ładu korporacyjnego

Akademię Corporate Governance

 1. 6 listopada 2013 (środa), g. 18:30
  Aktualne tendencje w obszarze ładu korporacyjnego
  prof. dr hab. Adam Opalski (Uniwersytet Warszawski)
  sala A, Auditorium Maximum, Kampus Główny UW

 2. 18 listopada 2013 (poniedziałek), g. 18:30
  Corporate Governance, czyli między prawem a rynkiem
  Andrzej Nartowski (Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów)
  sala 207, Stary BUW, Kampus Główny UW

 3. 26 listopada 2013 (wtorek), g. 18:30
  Europejskie ramy prawne ładu korporacyjnego – stan aktualny i kierunki planowanych zmian
  prof. Dr hab. Krzysztof Oplustil (Uniwersytet Jagielloński)
  sala 207, Stary BUW, Kampus Główny UW

 4. 5 grudnia 2013 (czwartek), g. 18:30
  Good Corporate Governance w tzw. spółkach Skarbu Państwa – czy to możliwe?
  prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski (SGH, UKSW)
  sala A3, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4

  Po czwartym spotkaniu odbędzie się konkurs wiedzy na temat prawnych aspektów ładu korporacyjnego

 5. 12 grudnia 2013 (czwartek)
  Ustąpienie, wyjście, wykup, odkup, nieuczestniczenie, głosowanie nogami – problem językowy czy prawnosystemowy ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w prawie polskim?
  dr Arkadiusz Radwan (Prezes Instytutu Allerhanda)
  sala A3, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4

  Na ostatnim spotkaniu zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz wręczone nagrody

  Osoby, które wezmą udział w przynajmniej 3 spotkaniach, mają możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w Akademii. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie na adres: akademia.cg@gmail.com.
poniedziałek, 21 październik 2013 13:00

Konkurs Wiedzy Prawniczej Lex Empiricus

Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy oraz Stowarzyszenie ELSA działające przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zapraszają studentów i absolwentów wydziałów prawa i administracji (Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Łódzkiego) do wzięcia udziału już w drugiej edycji Konkursu Wiedzy Prawniczej „Lex Empiricus”.
Patronat nad konkursem objął dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - dr hab. prof. UŚ Czesław Martysz oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach.

Konkurs będzie się składał z II etapów. W I etapie uczestnicy otrzymają do rozwiązania kazus prawniczy na którego rozwiązanie będą mieli czas do 12 listopada.

Do II etapu – finału zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych uczestników. Finał odbędzie się podczas Dni Edukacji Prawniczej na Uniwersytecie Śląskim – 20 listopada.

Finał ma charakter symulacji codziennej pracy prawnika. Uczestnicy będą mieli za zadanie podczas kilku godzin wykazać się umiejętnościami zastosowania swojej wiedzy w udzieleniu krótkiej porady prawnej, przedstawieniu argumentacji procesowej i szeregu innych zadań. W związku z charakterem części finałowej, poczynania uczestników będzie oceniać jury w skład którego wchodzić będą przedstawiciele organizatorów i patronów konkursu.

Dla zwycięzców (miejsca I – III) konkursu zostały przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe przygotowane przez organizatorów Konkursu oraz Partnerów Konkursu: Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, warunków zgłoszeń, jego regulaminu oraz nagród znajdziecie można znaleźć na stronie internetowej www.kancelaria-szip.pl/konkurs

czwartek, 03 październik 2013 15:19

Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Słubice zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Prawa Europejskiego. Jest on skierowany do studentów prawa i administracji studiów licencjackich i magisterskich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce oraz do studentów europeistyki.

Konkurs przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap polega na napisaniu eseju na jeden z zaproponowanych przez Organizatora tematów:

 1. Granice związania Państw Członkowskich unijnymi prawami podstawowymi w kontekście orzeczeń w sprawach Åkerberg i Melloni;
 2. Jednolita ochrona patentowa - dopuszczalność wzmocnionej współpracy w tej dziedzinie [zob. wyrok TS z 16.4.2013 r. w sprawach połączonych C-274/11 i 295/11];
 3. Ograniczenia swobody przepływu towarów (art. 36 TFUE) w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości;
 4. Petycja do Parlamentu Europejskiego – instrument realnego wpływania obywateli na działania Unii Europejskiej czy prawna fikcja?
 5. Polityka energetyczna Unii Europejskiej;
 6. Tryb prejudycjalny (art. 267 TFUE) jako forma współpracy sądówz Trybunałem Sprawiedliwości;
 7. Zasada proporcjonalności w europejskim porządku prawnym;
 8. Zdolność Unii Europejskiej do zawierania umów międzynarodowych.

Prace eliminacyjne należy przesyłać na adres okpe@elsa.org.pl do 8 listopada 2013r.

Do finału konkursu, który odbędzie się 6 grudnia 2013r. w Collegium Polonicum w Słubicach zostanie zaproszonych 25 autorów najlepszych prac. Finaliści zmierzą się z testem wiedzy o prawie Unii Europejskiej, który to wyłoni pięć najlepszych osób. W kolejnym etapie osoby te będą odpowiadać na pytania przygotowane przez członków Jury, składającego się ze specjalistów z dziedziny prawa europejskiego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia podczas gali finałowej.

Do zdobycia atrakcyjne nagrody. Na Zwycięzcę konkursu czekają m.in. wyjazd studyjny do Brukseli ufundowany przez europosła Jerzego Buzka, tablet firmy Apple, nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł płatne praktyki w kancelarii oraz nagrody książkowe.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzy Buzek, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, Rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina Dr. Gunter Pleuger, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze Bożena Górska, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, Starosta Słubicki Andrzej Bycka.

Regulamin konkursu oraz niezbędne informacje dostępne są na stronie: www.elsa.org.pl/okpe.

środa, 02 październik 2013 12:00

Uniwersyteckie Targi Pracy Łódź 2013

Studencie i Absolwencie! Zrób pierwszy krok ku karierze!

 

Znajdź wymarzoną dla siebie ofertę pracy lub praktyk na Uniwersyteckich Targach Pracy 22 października 2013 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26.

 

Uniwersyteckie Targi Pracy to największe wydarzenie organizowane co roku w Uniwersytecie Łódzkim. Ideą, która przewodzi nam podczas organizacji Targów jest stworzenie przestrzeni bezpośredniego spotkania studentów z przedstawicielami firm i instytucji z różnych branż, między innymi: finansów i bankowości, rachunkowości, audytu, logistyki, FMCG, BPO oraz IT.

Podczas wydarzenia możesz zapoznać się z ofertami pracy, praktyk i staży oraz zaprezentować swoją kandydaturę przyszłym pracodawcom! Potraktuj to spotkanie jako pierwszy stopień rekrutacji! Reprezentanci firm czekający na Ciebie na stoiskach udzielą Ci wszelkich koniecznych informacji na temat potrzeb rekrutacyjnych, procesu przyjmowania pracowników na dane stanowiska oraz aktualnych i planowanych programów praktyk lub staży studenckich. Jest to Twoja szansa, by znaleźć idealną dla Ciebie ofertę pracy, która wzbogaci Twoje CV oraz pozwoli Ci zdobyć cenne doświadczenie.

Nie czekaj, aż skończysz studia, zadbaj o swoją karierę już teraz!

W IX Edycji Uniwersyteckich Targów Pracy swoją ofertę zaprezentuje 38 Firm i Instytucji! Sponsorem Głównym Targów została firma OSTC Poland. W roli Sponsorów wystąpią również firmy KPMG, SouthWestern BPS Poland oraz Grupa PZU.

Dlaczego warto przyjść na Uniwersyteckie Targi Pracy?

GWARANTUJEMY:

- Bezpośrednie spotkania z pracodawcami wiodących firm w Polsce;

- Aktualne oferty pracy, praktyk i staży;

- Poznanie nowych łódzkich inwestorów rozpoczynających rekrutację;

- Możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych bezpośrednio do pracodawców;

- Możliwość uzyskania informacji na temat kompetencji i umiejętności wymaganych na rynku pracy;

- Konsultacje i porady doradcy edukacyjno-zawodowego;

- Konkurs z cennymi nagrodami – do wygrania tablety!

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów i absolwentów!

Pracodawcy czekają na Ciebie!

 

Więcej informacji pod adresem: www.biurokarier.uni.lodz.pl

How to deal with american law - Polish access to american law.

American and Polish civil law colloquium

Jak poradzić sobie z prawem amerykańskim - polski dostęp do prawa amerykańskiego.

Amerykańsko-polskie Kolokwium Cywilistyczne

11 października 2013 r.

 

Koło Naukowego Prawa Prywatnego UKSW, działające przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie wraz z Anną Marią Rożek, główną koordynatorką wydarzenia, organizuje kolokwium naukowe z uczestnikami delegacji Amerykańskiego Sądu Circuit Court of Cook County z Chicago o tytule "How to deal with american law - Polish access to american law. American and Polich civil law colloquium" (Jak poradzić sobie prawem amerykańskim - polski dostęp do prawa amerykańskiego. Amerykańsko-polskie Kolokwium Cywilistyczne").

Kolokwium naukowe odbędzie się w dniu 11 października 2013 r. (piątek) w godzinach 09:00 – 14:00 w Auli im. Roberta Schumana w Auditorium Maximum (bud. 21) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Na konferencji KNPP będzie gościć wielu znamienitych gości, m.in. Ministra Olgierda Dziekońskiego - Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Konferencja będzie podzielona na dwa panele: polski (gdzie będą się wypowiadać pracownicy naukowi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz panel amerykański (gdzie wypowiadać się będą Sędziowie Sądu Circuit Court of Cook County z Chicago).

Przedmiotem tego kolokwium naukowego będzie analiza prawnoporównawcza regulacji przepisów z zakresu prawa rodzinnego według wzoru polskiego i amerykańskiego, sądownictwa rodzinnego zarówno od strony polskiej, jak i amerykańskiej, prezentacji profilu orzeczniczego w poszczególnych sprawach rodzinnych trafiających przed sąd w Polsce i USA oraz wskazaniu cech charakterystycznych modelu sądownictwa w obu krajach.

W niniejszym kolokwium wezmą udział uczestnicy delegacji Sędziów z Sądu Circuit Court of Cook County z Chicago wraz z Prezesem Sądu Powiatu Cook - Timothy C. Evansem. Organizacja konferencji naukowej z takimi znamienitymi gośćmi jest częścią większej inicjatywy, jaką jest Wizyta studyjna w Polsce w dniach w dniach 5-12 października 2013 r.Sędziów Amerykańskich z największego sądu na świecie, jakim jest Circuit Court of Cook County w Chicago. Głównym celem Wizyty Studyjnej w Polsce Sędziów Amerykańskich jest umożliwienie lepszego dostępu do amerykańskiego systemu sprawiedliwości Obywateli Polskich zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w powiecie Cook (Chicago i okolice) oraz wypracowanie możliwości stałej współpracy i wymiany problemów w zakresie sądownictwa. Delegacja Sędziów Amerykańskich z Sądu Circuit Court of Cook County będzie wizytować najważniejsze polskie instytucje (wizyta w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pałacu Prezydenckim, Ambasadzie USA, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w Sądach Rejonowych i Okręgowych, w Sądzie Najwyższym), poznając funkcjonowanie systemu polskiego sądownictwa, panującego w Polsce systemu politycznego oraz przy okazji odkrywając polską kulturę i historię Polski.

Zapraszamy serdecznie na konferencję pt."How to deal with american law - Polish access to american law"!

W dniu 11 czerwca (wtorek) w godzinach 15:00 – 18:00 odbędzie się warsztat z zakresu tłumaczeń prawniczych (j.hiszpański).

W trakcie zajęć pracować będziemy na tekstach często występujących w obrocie gospodarczym. Poruszona zostanie również kwestia specyfiki tłumaczeń prawniczych i wyzwań, które stawiają one przed tłumaczem. Warsztat nakierowany jest więc na zdobycie praktycznych umiejętności.

Zapisy już trwają. Złoszenia przyjmujemy mailowo. Zapraszamy!

k.sawicka@mind-mine.eu

Uwaga: dla studentów szkolenie jest BEZPŁATNE:)

piątek, 17 maj 2013 14:34

Fundacja MindMine

MindMine powstało z myślą o promowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), negocjacji oraz komunikacji (w tym komunikacji międzykulturowej).

Naszym celem jest praca nad stworzeniem szerokiej platformy dialogu i wymiany spostrzeżeń oraz proponowanie nowych rozwiązań w zakresie ADR poprzez podejmowanie różnorodnych działań o charakterze społecznym, naukowym i edukacyjnym. 

Fundacja zajmuje się prowadzeniem badań oraz publikowaniem materiałów o mediacji, negocjacjach, arbitrażu oraz komunikacji. Prowadzimy również zajęcia praktyczne - szkolenia i warsztaty. Organizujemy seminaria i konferencje w zakresie ADR, a także turnieje negocjacyjne oraz symulacje. 

MindMine jest tworzone przez ludzi z pasją dla ludzi z pasją!

www.mind-mine.eu

fb: www.facebook.com/mindmine.foundation

mindmine@mind-mine.eu

Reklama:
Najnowsze