Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

120 punktów – to minimum jakie Minister Sprawiedliwości ustalił w zarządzeniu z dnia 6 września 2011 r. Tyle punktów w pierwszym etapie tegorocznego konkursu na aplikację ogólną (testu) muszą otrzymać osoby przystępujące do egzaminu, aby zostać dopuszczonymi do drugiego etapu konkursu.

 

Decyzja o ustalenia takiego minimum uzasadniona jest zmniejszonym limitem przyjęć na aplikację ogólną o ⅓ w stosunku do roku ubiegłego (z 300 miejsc do 200) oraz znacznym zwiększeniem liczby kandydatów zainteresowanych naborem na aplikację ogólną.


W 2010 r. do konkursu na aplikację ogólną zgłosiło się 1.391 osób, a w tym roku do konkursu zostało dopuszczonych 2.015 osób.

Ustalony limit punktów ma na celu wyłonienie już na pierwszym etapie konkursu grupy kandydatów o możliwie najwyższym poziomie wiedzy prawniczej, którzy następnie zostaną dopuszczeni do drugiego etapu konkursu, polegającego na sporządzeniu pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

 

Źródło: http://ms.gov.pl/

 

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. Nr 26 poz. 157 z późn. zm.) przedstawiamy zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2011 r. Nr 236/11/DK w sprawie terminu rozpoczęcia aplikacji ogólnej.

 

Termin rozpoczęcia aplikacji ogólnej - 6 lutego 2012 r.

 

Zobacz całość zarządzenia plik pdf

 

Źródło: http://ms.gov.pl/

Jesteś studentem prawa? Absolwentem? Poszukujesz praktyk, stażu, pracy? Chcesz spotkać się z potencjalnymi pracodawcami? Chcesz uzyskać informacje na temat rekrutacji w branży prawnej? Chcesz uzyskać informacje na temat aktualnego rynku pracy w branży prawnej? Chcesz wziąć udział w cyklu bezpłatnych szkoleń, warsztatów, wykładów organizowanych specjalnie dla studentów i absolwentów prawa?

Jeśli chociaż na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, to ZAPRASZAMY!

Spotkaj się z rynkiem praktyk i pracy.

 

TERMIN:  20 - 21 MARCA  2012 r. 

                                 20 marca - godz. 10.00-17.00
                                 21 marca - godz. 10.00-15.00

MIEJSCE: sale BUW, tuż obok WPiA UW

UCZESTNICY:  studenci i absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UW, zaproszeni goście, przedstawiciele zawodów prawniczych, przedstawiciele firm zajmujących się zagadnieniami z dziedziny prawa

Targi praktyk i pracy dla studentów prawa organizowane są po raz pierwszy wspólnie przez dwie organizacje: firmę BCSystems Sp. z o.o., specjalizującą się w usługach dla branży prawnej oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

niedziela, 11 grudzień 2011 23:22

Praktycznie o praktykach w kancelariach prawnych

Zbliża się nieuchronnie czas rozpoczęcia praktyk, na które wiele osób się zgłosiło, powygrywało konkursy, pozytywnie przeszło rozmowy rekrutacyjne, bądź pozytywnie przeszło testy wstępne. Jak wykorzystać ten czas i sprawić by był otwarciem drzwi do dalszej kariery?? Na te pytania odpowiadają osoby bezpośrednio związane z organizacją m.in. praktyk studenckich w kancelariach prawnych.

 

pietura magdalenaMagdalena Pietura, kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto
Magdalena Pietura, kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto

„Zanim ruszysz na praktyki skorzystaj z rad pracodawców jak najlepiej wykorzystać ten czas w drodze do kariery zawodowej”.

Zaplanuj miejsce praktyk – chociaż większość kancelarii prawnych oferuje praktyki dla studentów IV i V roku prawa to już po 6 semestrze możesz rozeznać się, w której kancelarii chciałbyś odbyć praktykę w przyszłości.

Zdobywaj wiedzę, korzystaj ze szkoleń dla studentów, bierz udział w konkursach dla studentów organizowanych przez potencjalnych pracodawców – studenci z dobrymi wynikami w nauce mają większe szansę na odbycie praktyki w renomowanych kancelariach.

Wybierz specjalizację, która Cię interesuje – i staraj się pozyskać jak największą wiedzę w tym zakresie. W miarę możliwości, szukaj praktyk w kancelariach, które w danej specjalizacji posiadają najlepsze przygotowanie praktyczne i mogą zaoferować najwięcej projektów.

Bądź aktywny – zgłaszaj się do jak największej ilości projektów, wykorzystuj wiedzę nabytą na studiach, ucz się dostępnych programów komputerowych, procedur i zwyczajów obowiązujących w kancelariach. Zorientuj się czy możesz liczyć na opiekę mentora w czasie trwania praktyk. Dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową, szeroka wiedza oraz bogate doświadczenie zawodowe mentora są najlepszą formą praktyki.

Pytaj, pytaj i jeszcze raz pytaj – Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kultury organizacyjnej kancelarii, jej zakresu działania, możliwości zamiany praktyk na staż lub stałą pracę, zwróć się z pytaniami bezpośrednio do działu HR.

Proste reguły gry - niezbędnik dla każdego praktykanta. Niby wiadomo ale….

 • Pracując w Kancelarii, każdy pracownik ma codzienny kontakt z dokumentami zawierającymi informacje o Kancelarii i jej klientach, w tym dane osobowe pracowników klientów. Należy zatem pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu zasady zachowania poufności informacji. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej obejmuje także zakaz rozpowszechniania, bądź wykorzystywania do celów osobistych informacji uzyskanych w ramach pracy zawodowej i nie podanych do publicznej wiadomości.
 • Należy pamiętać o zabezpieczaniu wszelkich dokumentów, w tym wydruków próbnych przed przeczytaniem przez osoby trzecie. Wszelkie tego typu dokumenty winny być chowane po zakończonym dniu pracy.
 • Każdy pracownik powinien swoim zachowaniem kreować pozytywną i koleżeńską atmosferę w Kancelarii, w tym w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z kontrahentami Kancelarii.
 • Wszelkie spotkania prywatne należy organizować poza terenem biura i poza godzinami pracy.
 • Prywatne rozmowy telefoniczne należy ograniczać do bezwzględnego minimum. Należy przy tym pamiętać, że rozmowy prowadzone z prywatnych telefonów komórkowych nie mogą przeszkadzać w pracy innym osobom.
 • Kopiowanie jakichkolwiek materiałów prywatnych oraz wysyłanie faksem prywatnej korespondencji jest niedozwolone.
 • Osoby palące powinny korzystać z miejsc wyznaczonych w tym celu. Liczba wyjść na papierosa powinna być jednak ściśle ograniczona.
 • Używanie odbiorników radiowych lub odtwarzaczy kompaktowych w miejscu pracy jest zabronione.
 • W Kancelarii obowiązuje zasada właściwego doboru ubrania, tj. styl biurowy, oficjalny, który ma ogromny wpływ na pozytywny i profesjonalny wizerunek Kancelarii, jaki tworzony jest przede wszystkim dla Klientów, ale także dla dostawców usług Kancelarii i innych osób, odwiedzających biuro.
 • O nieprzewidzianych i niezależnych spóźnieniach oraz wszelkich innych nagłych nieobecnościach, należy niezwłocznie powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego, a także recepcję.
 • W większości kancelarii przysługuje przerwa na lunch w wymiarze 60 minut dziennie. Porę lunchu ustala się z bezpośrednim przełożonym.
 • O każdorazowym opuszczeniu biura należy powiadamiać bezpośredniego przełożonego, bądź recepcję.

 

swierzewska malgorzataMałgorzata Świerżewska, kancelaria Furtek Komosa Aleksandrowicz
Wypowiedź Pani Małgorzaty Świerżewskiej – Office & HR Manager w kancelarii Furtek Komosa Aleksandrowicz

Kancelaria FKA przez cały rok zatrudnia studentów na płatne staże i praktyki. Poszukujemy osób ambitnych, które poważnie traktują rozwój kariery zawodowej, są aktywne, biorą udział w programach i konkursach rozwijających zdolności niezbędne w zawodzie prawnika. W przypadku aplikujących studentów oraz absolwentów zwracamy szczególną uwagę na średnią ocen z poszczególnych etapów studiów. Dużym atutem są też studia za granicą oraz ukończone kursy prawa międzynarodowego. Biegła znajomość języka angielskiego jest niezbędna. Coraz częściej studenci prawa decydują się na inny, uzupełniający kierunek studiów lub na studia podyplomowe. Zwracamy również uwagę na zainteresowania kandydata w zakresie wybranej dziedziny prawa. Liczy się każda dodatkowa wiedza oraz chęć doskonalenia własnych umiejętności.

Praktyka w kancelarii to niewątpliwie szansa na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, zapoznanie się z wymaganiami pracodawcy jak również ze specyfiką pracy w kancelarii zajmującej się obsługą działalności gospodarczej. Osoby odbywające praktykę w naszej kancelarii przebywają pod opieką mentora, którym jest radca prawny bądź adwokat i wspomagają merytorycznie pracę prawników. Często są członkami zespołów projektowych, dzięki czemu mają okazję uczestniczyć w ciekawych projektach dla dużych znanych firm polskich i międzynarodowych.

Osoby decydujące się na karierę w większej kancelarii powinny wykazywać chęć oraz umiejętności pracy w zespole, często pod presją czasu. Ponadto, muszą być dobrze zorganizowane, dokładne, staranne i dobrze przygotowane merytorycznie. Praktyka lub staż w kancelarii daje możliwość zarówno nam jak i studentom wzajemnego poznania się. Studenci poznają nas jako potencjalnego pracodawcę, a w przypadku kiedy stażysta zostaje wysoko oceniony ma szansę kontynuować praktykę w kancelarii, a później rozpocząć stałą współpracę.

Jak kreować swoją karierę w branży prawnej? Czym się kierować? Na te pytania oraz inne, dotyczące własnej ścieżki zawodowej opowiada Marcin Asłanowicz – Partner w Baker&McKenzie.

 
Pytanie: Proszę opisać czym Pan się aktualnie zajmuje zawodowo? Gdzie Pan aktualnie pracuje? W czym Pan się specjalizuje? 
Marcin Asłanowicz: Jestem radcą  prawnym, partnerem w Baker & McKenzie prowadzącym Dział Procesowy.
 
Pytanie: Jak wyglądała ścieżka Pańskiej kariery, droga do obecnie zajmowanego stanowiska?  

aslanowicz marcin Marcin Asłanowicz
M.A.: W czasie studiów rozpocząłem pracę w dużej polskiej kancelarii prawnej - Sołtysiński Kawecki Szlęzak, wpierw jako tzw. "paralegal" (tj. student wykonujący podstawowe czynności merytoryczne i techniczne), a następnie jako prawnik. Od stycznia 1998 roku, przez niemal 10 lat pracowałem dla Clifford Chance - w tym czasie zrobiłem aplikację radcowską, obroniłem doktorat w Instytucie Nauk Prawnych PAN oraz doszedłem do stanowiska "starszego prawnika" (Senior Associate).  Od maja 2007 roku prowadzę Dział Procesowy w Baker & McKenzie, a od 1 lipca 2008 roku zostałem partnerem.

Pytanie: : Co skłoniło Pana do wyboru akurat takiej ścieżki rozwoju zawodowego? Jaki czynnik był decydujący? 
M.A.: Myślę, że większość osób - w tym ja sam - nie planuje krok po kroku, "z góry", dokładnej ścieżki swojego rozwoju zawodowego. Tego nie da się zrobić kilkanaście czy kilkadziesiąt lat na przód, kluczem pozostaje więc planowanie kilka lat wprzód oraz posiadanie ogólnej wizji własnego rozwoju. Tak właśnie było ze mną – wiedziałem, czym chce się zajmować (wpierw przede wszystkim fuzjami i przejęciami, następnie procesem sądowym i arbitrażowym), jak również, jakie ramy organizacyjno - strukturalne w kancelarii umożliwiają realizacje tych celów. Przez cały czas najważniejsze pozostawało przy tym dla mnie to, żeby wykonywać ciekawe i rozwojowe zadania wśród ciekawych ludzi.

Pytanie: Czym się Pan inspirował, na czym wzorował podejmując decyzje dotyczące rozwoju Pańskiej  kariery, zarówno na jej wcześniejszych jak i późniejszych etapach? 
M.A.: W każdej ścieżce zawodowej, również (a może przede wszystkim) prawniczej, istotnym czynnikiem wydaje się być stałość zatrudnienia. Z wielu względów  nie uważam za korzystne dokonywanie zmian kancelarii co 1-2 lata - na dłuższą metę nie zrozumieją tego bowiem ani klienci / rynek, ani współpracownicy. Ważne w konsekwencji jest, aby starać się budować i rozwijać swoją karierę w sposób pozwalający na możliwie długie utrzymanie relacji z jedną kancelarią, dopóki oczywiście jest to możliwe i satysfakcjonujące dla obu stron. Ja też na wszystkich etapach swojej kariery starałem się w ten sposób postępować - dopóki nie wyczerpywała się formuła współpracy w ramach jednej kancelarii, dawałem z siebie wszystko, aby tę współpracę rozwijać dla dobra kancelarii, klientów oraz siebie samego. Jak przychodził zaś czas zmiany, to podejmowałem istotny wysiłek, aby zmiana zachodziła możliwie bezboleśnie dla wszystkich stron, w tym przede wszystkim dla klientów.

Pytanie: Jakiego rodzaju doświadczenia zaczerpnięte ze studiów wpłynęły najbardziej na rozwój Pańskiej kariery zawodowej? 

M.A.: Niestety studia (przynajmniej w okresie, kiedy ja studiowałem - tj. w latach 1993-1997), nie dawały szczególnie dobrego przygotowania do dobrego wykonywania zawodu, stanowiły one przede wszystkim podstawę teoretyczną. Oznacza to, iż gros doświadczeń, które wpłynęły następnie na rozwój mojej kariery zawodowej zdobywałem w praktyce, wykonując swój zawód.

Pytanie: Czy są decyzje podjęte odnośnie Pańskiej kariery, których Pan żałuje?  Gdyby mógł się Pan cofnąć w czasie, czy coś by Pan inaczej zrobił/wybrał? 
M.A.: Staram się nie patrzeć nadmiernie wstecz - wiadomo bowiem ze nie odwrócimy przeszłości i nie zmienimy tego co już się wydarzyło. Mimo tego uważam, że jak na razie - przez pierwszych 14 lat mojej pracy zawodowej - ustrzegłem się od dużych błędów, których bym teraz żałował i które za wszelką cenę chciałbym obecnie odwrócić.

Pytanie: Popełniania jakich błędów należy się wystrzegać kreując swoją karierę? 
M.A.: Najważniejsza wydaje mi się, i to na każdym etapie rozwoju, pokora - a kto jej nie ma, popełnia ogromny błąd w kreowaniu swojej kariery. Trzeba mieć i wykazywać dla wszystkich osób z którymi się zawodowo stykamy ogromny szacunek - dla ich wiedzy, pozycji, doświadczenia. Nigdy nie można spocząć na laurach, uznać się za osobę nieomylną, nie popełniającą błędów i uchybień. Trzeba się stale rozwijać - tak dla siebie samego, jak i dla klientów. Nie można się jednak przy tym bać poznawać nowych zagadnień, uczyć i dowiadywać, nawet kosztem tego, że ktoś mógłby uznać nas za ignorantów.

Pytanie: W jaki sposób najlepiej budować swoją ścieżkę kariery? Co Pana zdaniem stanowi fundament sukcesu zawodowego? 
M.A.: Przede wszystkim nie można iść na skróty, trzeba wykazywać cierpliwość i konsekwencję w dążeniu do celu. Efekty przyjdą same - jeśli tylko będziemy konsekwentnie się rozwijać i dbać o to, żeby efekt naszej pracy był satysfakcjonujący dla jego odbiorców - zarówno jeżeli chodzi o jego zawartość merytoryczną, jak i sposób "podania".   
 
Pytanie: Czego znajomością powinien wykazać się początkujący prawnik? 
M.A.: Po pierwsze, przepisów i ogólnych ram prawnych, po drugie, umiejętnością logicznego myślenia, a po trzecie, pokorą oraz umiejętnością pracy w zespole. Jeżeli początkującemu prawnikowi uda się połączyć te trzy cechy, to gwarantuję, że ścieżka jego kariery potoczy się bardzo sprawnie. 

Pytanie: W jaki sposób osiągnął Pan stanowisko partnera? Czy było to w Pańskich zamierzeniach od początku Pańskiej kariery?
M.A.: Na początku swojej kariery nie myślałem o tym nadmiernie - było to bowiem potencjalne zdarzenie, zbyt odległe, przyszłe i niepewne. Na pewnym etapie naturalne staje się jednak, iż prawnik zaczyna myśleć o zostaniu partnerem - bardzo ułatwia to bowiem budowanie biznesu, funkcjonowanie na rynku oraz rozwijanie swojej praktyki. Ja również właśnie z tych względów zacząłem myśleć i planować osiągnięcie takiego statusu.

Pytanie: Wielu młodych prawników zadaje pytanie „Kiedy zostaje się partnerem?”. Jak Pan by na to pytanie odpowiedział? Czy można określić to czasowo? 

M.A.: Myślę, że nie ma jednej reguły - to czy i kiedy zostaje się partnerem zależy bowiem od bardzo wielu czynników, takich jak choćby wielkość i organizacja kancelarii, dziedzina prawa, w której się specjalizujemy,  uwarunkowania rynkowe itp. Kiedyś - wśród amerykańskich kancelarii - funkcjonowało utarte powiedzenie, że "jeżeli nie zostaniesz partnerem w ciągu 7 lat od przyjścia, to znaczy że powinieneś zmienić kancelarię". W praktyce jednak, w dużych (zwłaszcza międzynarodowych) kancelariach mało kto (czy też raczej praktycznie nikt) nie zostaje partnerem w 7 lat po skończeniu studiów, trwa to z reguły znacznie dłużej. Myślę więc, że to pytanie należy postawić inaczej - nie "kiedy zostaje się partnerem", tylko "co powinienem zrobić, żeby zostać partnerem". Odpowiedź na te pytanie jest zaś dosyć prosta - ciężko pracując i rozwijając się na pewno dojdziemy do etapu, w którym partnerem zostaniemy.
 
Pytanie: Jaką rolę Pana zdaniem w rozwoju kariery pełni działalność pro bono? Jak bardzo tego typu aktywność jest pomocna w rozwoju kariery zawodowej? 
M.A.: Myślę, że zależy to od dziedziny prawa, w której się specjalizujemy. Jeżeli zajmujemy się sprawami karnymi czy rodzinnymi, kwestia ta ma z pewnością istotne znacznie. Jeżeli jednak np. prowadzimy obsługę prawną rynków kapitałowych - trudno znaleźć bezpośrednie przełożenie działalności pro bono na rozwój kariery zawodowej.

Pytanie: Jak ważne, Pana zdaniem, w rozwoju własnej kariery, jest udzielanie się w mediach? 
M.A.: Prezentacja swoich poglądów prawnych i organizacyjnych na pewno odgrywa spore znaczenie dla naszej późniejszej identyfikacji, jako osoby zajmującej się określoną dziedziną prawa. Myślę jednak, że w "udzielaniu się w mediach" z pewnością należy zachować pewien umiar - inaczej rynek będzie nas postrzegał bardziej jako dziennikarzy / prezenterów, a nie prawników / specjalistów.


Dziękujemy za rozmowę.

 

niedziela, 11 grudzień 2011 22:18

Praca i praktyki w międzynarodowej kancelarii

„Baker & McKenzie jest jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawnych, (…) posiada obecnie 69 biur w 38 krajach.” Szczegółowych informacji nt. przebiegu rekrutacji, praktyk i staży, najbardziej pożądanych cech u kandydatów, a także możliwości rozwoju udziela w wydziadzie dla karieraprawnika.pl - Anna Borzęcka – Human Resources Manager w Kancelarii Baker & McKenzie.

Pytanie: Proszę krótko opisać- w czym specjalizuje się Państwa Kancelaria?
Anna Borzęcka: Baker & McKenzie jest jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawnych, specjalizujących się w prawie gospodarczym. Kancelaria posiada obecnie 69 biur w 38 krajach. Warszawskie biuro Baker & McKenzie istnieje od 1992 roku, a obecnie pracuje w nim blisko 100 prawników. Są oni absolwentami renomowanych uczelni polskich jak i zagranicznych. Biuro warszawskie świadczy usługi prawne na rzecz wiodących korporacji międzynarodowych oraz lokalnych podmiotów gospodarczych. Szczególnie dużym doświadczeniem możemy pochwalić się w dziedzinach: fuzji i przejęć, prawie własności intelektualnej, prywatyzacji, bankowości i finansach, w branży farmaceutycznej, w prawie spółek i konkurencji, prawie europejskim, nieruchomościach oraz finansowaniu projektów. Nasz zespół prawa podatkowego jest największym wśród polskich kancelarii.

Pytanie: Na absolwentów, jakiej dziedziny prawa jest u Państwa największe zapotrzebowanie?
A.B.: Największe zapotrzebowanie jest na absolwentów, którzy interesują się zagadnieniami dotyczącymi fuzji i przejęć, aspektami podatkowymi oraz prawem własności intelektualnej. Z roku na rok, obserwujemy tendencję zwyżkową wśród absolwentów ubiegających się o staż w naszej kancelarii, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę właśnie w tych dziedzinach.

Pytanie: Jakich Kandydatów poszukuje Państwa Kancelaria?
A.B.: W ramach programu praktyk letnich rekrutujemy kandydatów posiadających solidne wykształcenie uniwersyteckie, z bardzo dobrą znajomością języków obcych. Cenimy zaangażowanie kandydatów, ich wysoką motywację oraz chęć zdobywania wiedzy.

Pytanie: Jak wygląda proces rekrutacji w Państwa Kancelarii?
A.B.: Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów: pierwszy etap rekrutacji odbywa się z udziałem pracownika HR. Podczas pierwszego spotkania chcemy poznać kandydata. Rozmowa zwykle dotyczy edukacji, oczekiwań wobec naszej kancelarii, planów na przyszłość. Sprawdzamy również znajomość języka angielskiego, która jest wymogiem podstawowym. Kolejnym etapem jest rozmowa z udziałem Partnera danej praktyki, do której kandydat aplikuje. W trakcie rozmowy sprawdzana jest wiedza merytoryczna kandydata.

Pytanie: Czym powinni cechować się idealni Kandydaci?
A.B.: Kandydaci powinni posiadać ugruntowaną wiedzę merytoryczną, którą będą mogli przełożyć na działania praktyczne. Cenimy otwartość kandydatów, umiejętność pracy w zespole, oraz zaangażowanie.

PytanieJakie zauważył Pan/Pani błędy w CV Kandydatów?
A.B.: Kandydaci, ubiegający się o staż w naszej kancelarii, od lat popełniają te same błędy w przygotowaniu CV, począwszy od nieodpowiedniego formatu, który po otwarciu przybiera różne formy, po objętość dokumentu. Często kandydaci nie zwracają uwagi na nazwę kancelarii czy poprawność nazwiska partnera danej praktyki, do którego kierują swoje dokumenty. Błędy te wynikają z wysyłania jednego szablonowego cv do wszystkich kancelarii. Stale powtarzającym błędem jest również zamieszczanie doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia w nieodpowiedniej kolejności, czyli od najstarszego do aktualnego.

Pytanie: Jakie zachowanie Kandydatów podczas spotkania może negatywnie wpłynąć na wynik rekrutacji?

A.B.: Zazwyczaj podczas spotkań rekrutacyjnych, kandydaci odczuwają stres i zdenerwowanie. Dlatego staramy się nie oceniać zachowań kandydatów, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy uczestniczą w takim spotkaniu. To co jednak wpływa negatywnie na wynik rozmowy rekrutacyjnej to brak ugruntowanej wiedzy merytorycznej oraz brak znajomości podstawowych informacji na temat działalności naszej kancelarii.

Pytanie: Czy na rozmowach rekrutacyjnych zadają Państwo pytania zaskakujące, zupełnie nieprzewidziane? (Jeśli TAK, to czemu te pytania służą?)
A.B.: Podczas spotkań rekrutacyjnych staramy się zaskoczyć kandydata zadając pytania odbiegające od klasycznej rozmowy rekrutacyjnej na temat wykształcenia oraz zainteresowań. Pytania niestandardowe, jakie przeplatają się w rozmowie rekrutacyjnej mają na celu wytrącenie kandydata z granej roli i sprawdzeniu „czujności”, oraz sposobu udzielenia odpowiedzi za pomocą efektu zaskoczenia. Najczęściej takie pytania powodują rozluźnienie i wpływają pozytywnie na dalszy przebieg rozmowy.

Pytanie: Czy praktykanci/stażyści mogą liczyć na wynagrodzenie w Państwa Kancelarii?
A.B.: Kandydaci ubiegający się o staż w naszej kancelarii mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2.500 PLN brutto miesięcznie.

Pytanie:  Na co mogą liczyć młodzi prawnicy odbywający praktyki/staż w Państwa Kancelarii?
A.B.: Młodzi prawnicy odbywający staż w naszej kancelarii uczestniczą w projektach międzynarodowych. Mają okazje do zdobywania wiedzy pod okiem doświadczonych prawników. Ponadto mają szansę poznania specyfiki zawodu prawnika oraz pracy w międzynarodowym środowisku.

Pytanie: Czy praktykanci mają szansę zostać zatrudnionymi w Państwa Kancelarii?
A.B.: Po zakończonych praktykach, każdy z uczestników biorący udział w programie praktyk letnich zostaje poddany formalnej ocenie, która przygotowywana jest przez prawników, z którymi kandydat współpracował. Na podstawie formularza oceny praktykanta oceniane są kluczowe kompetencje, z którymi kandydat został zapoznany w pierwszym dniu swojej pracy. Po zakończonym procesie ewaluacji, każdy z praktykantów uczestniczący w programie praktyk letnich otrzymuje informację zwrotną na temat pracy, a najlepszym składamy oferty pracy.

Pytanie: Jak wygląda praca młodych prawników w Państwa Kancelarii? Jakie są ich zadania?
A.B.: Kandydaci mają okazję uczestniczyć w prowadzonych projektach, w spotkaniach
z klientami czy w rozprawach sądowych w charakterze obserwatora, przygotowują opnie i inne dokumenty prawne.

Pytanie: Na jakie formy dokształcenia mogą liczyć pracownicy Państwa Kancelarii już na początku swojej kariery?
A.B.: Kandydaci rozpoczynający pracę w naszej kancelarii mogą liczyć na szereg szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. W ramach programu praktyk letnich mają okazję doskonalić swoje umiejętności miękkie, uczestniczą w szkoleniach dostępnych za pomocą platformy e-learningowej, oraz w zajęciach językowych, jakie oferuje kancelaria.

Pytanie: Czy tworzą Państwo ścieżkę kariery nowo zatrudnionej osobie?
A.B.: W pierwszym dniu pracy, każdy nowozatrudniony kandydat zostaje zapoznany z programem rozwoju i ścieżki kariery obowiązującej w naszej kancelarii. Dlatego też osoba rozpoczynająca pracę w naszej kancelarii, ma doskonałą wiedzę na temat stawianych wymagań, jakie należy spełnić, aby awansować na kolejny poziom w strukturze organizacyjnej kancelarii.

Pytanie: Jaka zabawna sytuacja przytrafiła się Pani w trakcie rekrutacji?
A.B.: Na jednym z assessment center organizowanym w naszej kancelarii, grupa studentów otrzymała zadanie polegające na odegraniu scenki z cyklu „trudnej rozmowy” HR-owca ze studentem i udzieleniu mu reprymendy za błędy, które popełnił. Odegranie scenki przez młodych ludzi nie tylko doprowadziło do rozbawienia całej naszej komisji oceniającej, ale i samych uczestników do takiego stopnia, że nie byli w stanie dokończyć powierzonego zadania. Ale i tak doceniliśmy ich pomysłowość, oraz poczucie humoru.

Dziękuję za rozmowę.

 

czwartek, 22 wrzesień 2016 15:29

Kontakt

Adres do korespondencji:

studentprawa.pl

Budynek Mennica Residence

ul. Grzybowska 43A
00-855 Warszawa

e-mail: marketing@studentprawa.pl


Współpracuj z nami !!!
Materiały do pobrania
Dodaj ogłoszenie
Dodaj informację prasową

Firma BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43A/84 w Warszawie (00-855) wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332. Wysokość kapitału zakładowego 297 000,00 PLN.

środa, 07 grudzień 2011 14:21

Współpraca

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą wybierz jedną z poniższych pozycji ...

wspolpraca studenci prawa       wspolpraca samorzady studentow        wspolpraca kola naukowe       poradnie prawa
 


           
    wspolpraca uczelnie    wspolpraca biura karier    
 


           
    wspolpraca pracodawcy       

 

 

 

... lub skontaktuj się z nami  >>> KONTAKT <<<

 


 

wtorek, 20 grudzień 2011 12:34

Aplikacja a praca adwokata

O specyfice oraz możliwościach i perspektywach jakie stwarza Aplikacja adwokacka, jak można ją pogodzić z jednoczesną pracą zawodową, opowiada Sebastian Pietrzyk, Aplikant adwokacki, Manager w Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski sp. k.

karieraprawnika.pl: Jest Pan obecnie aplikantem adwokackim, dlaczego zdecydował się Pan na rozpoczęcie akurat aplikacji adwokackiej? Co wyróżnia aplikację adwokacką spośród innych?
Sebastian Pietrzyk: W mojej ocenie, aplikacja adwokacka obecnie umożliwia uzyskanie wszechstronnej wiedzy prawnikowi, a dodatkowo uczy bardzo praktycznego spojrzenia na prawo, jako instrumentu i narzędzia, które służy do wykonywania przyszłego zawodu. Co niezwykle istotne, wiedza podczas aplikacji przekazywana jest głównie przez prawników praktyków – specjalistów w danej gałęzi. Założenie jest stosunkowo proste – nasi Klienci nie oczekują znajomości sygnatur i tez poszczególnych uchwał Sądu Najwyższego, ale są zainteresowani skutecznym rozwiązaniem ich biznesowego problemu. To zdecydowanie odróżnia aplikację adwokacką od sądowej czy prokuratorskiej, ale oczywiście aplikanci tych ostatnich w założeniu nie są kształceni pod kątem doradztwa prawnego. Co chciałbym również podkreślić, niezmiernie ważne jest, aby aplikacja pokrywała się z praktycznym wykonywaniem zawodu w kancelarii prawnej, w której aplikant poznaje „od kuchni” rzeczywiste zastosowanie przepisów i rozwiązań, przekazywanych podczas zajęć teoretycznych.
Na marginesie – moim zdaniem – zawód adwokata stworzony jest dla prawników ceniących samodzielność w pracy, innowacyjność i kreatywność w podejmowanych decyzjach. Dyspozycyjność dla Klientów i odrzucenie schematu pracy „od – do” jest immanentną cechą tego zawodu, o czym powinni pamiętać Ci studenci, którzy planują zdawać na aplikację adwokacką i w przyszłości wykonywać zawód adwokata.

karieraprawnika.pl: Jakie są perspektywy, możliwości rozwoju zawodowego dla studentów oraz absolwentów aplikacji adwokackiej?
S.P.: Aplikacja adwokacka otwiera przed prawnikiem szerokie spektrum możliwości i perspektyw zawodowych. Zauważalną tendencją jest, iż na aplikację zdają osoby, które posiadają już doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych. Obecnie, zawód adwokata wymaga pewnej redefinicji, albowiem wobec zmian gospodarczych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, adwokat jest jednocześnie negocjatorem, przedsiębiorcą – a co za tym idzie, musi rozumieć biznes i reguły, w oparciu o które działają Klienci. Adwokat uczestniczy w szeregu skomplikowanych transakcji kapitałowych, również projektów trans-granicznych, w tym takich, które wymagają znajomości nie tylko prawa polskiego, ale również europejskiego. W zasadzie możliwości rozwoju zawodowego aplikanta adwokackiego są nieograniczonego. Złożoność polskiego i europejskiego systemu prawa, jak również powstawanie nowych dziedzin i specjalizacji pozwala stwierdzić, iż czasy prawników tzw. wszechstronnych odeszły w niepamięć. Liczy się wiedza i umiejętności w ramach danej gałęzi czy specjalizacji, bo w przypadku realizacji projektów wieloaspektowych, ich wykonanie powierzane jest najczęściej zespołowi prawników/adwokatów, z których każdy specjalizuje się w odrębnej dziedzinie.


karieraprawnika.pl: W jaki sposób przebiega aplikacja adwokacka, jakiego rodzaju trudności mogą napotkać osoby pragnące pogodzić ją z pracą zarobkową oraz w jaki sposób Pana zdaniem można je rozwiązać?
S.P.: Aplikacja adwokacka obecnie trwa 3,5 roku. Wydaje się, iż skrócenie tego terminu do lat 2 byłoby pożądanym rozwiązaniem. Nie mniej jednak, oprócz półrocznych praktyk odbywanych co do zasady w sądach, aplikant uczestniczy w cotygodniowych zajęciach teoretycznych – tak jak wyżej wspomniałem – prowadzonych głównie przez adwokatów, specjalizujących się w danej dziedzinie prawa. W ciągu danego roku aplikanci zobowiązani są przygotować określone pisma procesowe, opinie prawne lub umowy, które stanowią zaliczenia danych zajęć. Każdy rok aplikacji kończy się natomiast egzaminem zbiorczym, którego zakres określa Okręgowa Rada Adwokacka. Aplikacja adwokacka to nie tylko analiza przepisów i odbywanie praktyk – znajdujemy czas na wspólne szalone wyjazdy weekendowe w różne zakątki Polski – i proszę mi wierzyć – nie dyskutujemy podczas tych spotkań przykładowo o zarzutach kasacyjnych J.
Osobiście nie widzę większego problemu w pogodzeniu obowiązków związanych z wykonywaniem pracy w Kancelarii, a odbywaniem aplikacji. Praktyki sądowe trwają zaledwie pół roku, w praktyce to jeden dzień w tygodniu, zajęcia teoretyczne są planowane w godzinach 16 -17. Poza tym, tak jak wspominałem, pogodzenie wszystkich obowiązków, w tym również czasu na realizację własnych pasji i zainteresowań wymaga od aplikanta dobrej organizacji własnego czasu – jeśli tej cechy aplikant nie wypracuje w sobie i jej nie posiądzie, wykonywanie przez niego zawodu adwokata może być co najmniej utrudnione.

 karieraprawnika.pl: Jak wygląda kwestia opłacania aplikacji przez pracodawcę? Czy pracodawca jest do tego zobligowany?
S.P.: Pracodawca nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów odbywania aplikacji przez swojego pracownika (aplikanta). Można powiedzieć, że „dobrą praktyką” jest, iż co do zasady koszty te są jednak pokrywane przez pracodawcę (kancelarię), na zasadzie pewnego rodzaju bonusu. Pracodawcy przecież, nie mniej niż samemu aplikantowi, zależy na podnoszeniu kwalifikacji i uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu. W tym zakresie praktyka oczywiście jest różna i zależy od wielu czynników, takich jak polityka kancelarii, jej wielkość i zasięg, no i oczywiście wola partnerów zarządzających.

karieraprawnika.pl: W jaki sposób regulowane są zwykle z pracodawcą nieobecności aplikantów, gdy wychodzą oni na zajęcia lub też na praktyki w godzinach pracy?
S.P.: W dotychczasowym kształcie, przez pierwsze pół roku odbywania aplikacji, aplikant zobowiązany był do odbycia praktyk, między innymi w sądach czy prokuraturze. W tym okresie faktycznie mogą pojawić się pewne problemy związane z czasową nieobecnością aplikanta w pracy. Nie mniej jednak – w mojej ocenie – przy odrobinie chęci łatwo pogodzić praktyki z obowiązkami w pracy. W końcu jest tak, iż zawód prawnika, to również umiejętność dobrej organizacji własnego czasu pracy, oraz umiejętność działania pod jego presją. Z punktu widzenia pracodawcy oczywiście mniej korzystnym jest, jeśli prawnik koncentruje się tylko i wyłącznie na praktykach i zajęciach teoretycznych, nie wykonując swoich obowiązków. Osobiście nie spotkałem się z przypadkiem, w którym pracodawca nie zwalnia aplikanta na zajęcia lub praktyki.

karieraprawnika.pl: Co Pan sądzi o tym, że aplikant adwokacki nie może podjąć pracy zarobkowej bez zgody patrona i dziekana, natomiast aplikanci radcowscy nie mają takich ograniczeń?
S.P.: Zgoda, o którym Pani wspomina w pytaniu, ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której aplikant adwokacki chciałby podjąć zajęcie lub działalność sprzeczną z charakterem przyszłego zawodu. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której aplikant rozpoczyna działalność gospodarczą i świadczy usługi przykładowo przewozu osób lub prowadzi hurtownię z alkoholami. O ile chwalebne jest podejmowanie pracy zarobkowej, o tyle, w istotę zawodu wpisane są pewne ograniczenia, z których aplikant musi sobie zdawać sprawę i które musi zaakceptować. Nie mogę oceniać braku takiego rozwiązania w przypadku aplikantów radcowskich, nie mniej jednak wydaje mi się, że w pewnym sensie, było i jest to uwarunkowane po części rysem historycznym, jaki posiadają obydwa zawodowy i wypracowanymi na tym gruncie praktykami i zasadami wykonywania zawodu.

Sebastian Pietrzyk,
Aplikant adwokacki, Manager
Kancelaria Radców Prawnych
Stopczyk & Mikulski sp. k.

 

wtorek, 06 grudzień 2011 12:32

LL.M. za granicą? Jak się przygotować?

Posiadanie tytułu LL.M. (łac. legum magister - magister prawa), czyli absolwenta podyplomowych studiów prawniczych stało się bardzo popularne, zwłaszcza ze względu na możliwości jakie stwarza absolwentom na rynku pracy. O tym, jak należy się przygotować do studiów LL.M za granicą, opowiada Karolina Matuszewska – magister prawa oraz studentka studiów LL.M. na Universite de Liege w Belgii.


Pytanie: Jest Pani studentką LL.M. w Belgii, jak wyglądała procedura rekrutacyjna? Na co, Pani zdaniem należy głównie zwracać uwagę przy wyborze LL.M.?

K. M.: Co do zasady decyzję ws. aplikowania na studia LL.M. powinno się podjąć na około rok przed rozpoczęciem, gdyż już wtedy rozpoczyna się cała procedura rekrutacyjna ale są wyjątki. W moim przypadku decyzja ws. aplikowania na studia LL.M. zapadła dość późno, była to bodajże połowa marca kiedy zaczęłam się interesować warunkami przyjęcia, ale dopiero pod koniec maja miałam wszystkie potrzebne dokumenty, zaświadczenia, tłumaczenia itp. i mogłam wysłać swoją aplikację. Mimo to zostałam przyjęta.

Sama procedura nie była skomplikowana, wystarczyło wysłać swoje dossier, które było potem analizowane przez specjalny komitet ws. przyjęć. Pozytywną decyzję otrzymałam po ok. 2 tygodniach od wysłania dokumentów, więc wydaje mi się, że pod tym względem wszystko poszło wyjątkowo sprawnie. Tak naprawdę najwięcej czasu zajęło mi skompletowanie dossier, a zwłaszcza streszczenie w 3 stronach po angielsku mojej 80 stronicowej polskiej pracy magisterskiej :). Z wymaganych dokumentów należało dołączyć: kopię dowodu osobistego lub paszportu, wersję angielską dyplomu ukończenia studiów wraz w wykazem ocen, krótkie streszczenie pracy magisterskiej wraz z planem pracy, kopię certyfikatów językowych, CV i list motywacyjny. Listy referencyjne nie były wymagane ale wiem, że są dobrze postrzegane.

 Moim zdaniem przy wyborze studiów LL.M. należy przede wszystkim zastanowić się z jakiej dziedziny prawa chce się takie studia zrobić. Na tym etapie bardzo przydany jest Internet, polecam zwłaszcza stronę: http://www.llm-guide.com, gdzie dzięki prostej wyszukiwarce możemy znaleźć najbardziej interesujący dla nas program. Ważna jest także lista proponowanych zajęć i możliwość wyboru interesujących nas przedmiotów. Renoma studiów LL.M jest na pewno ważna ale moim zdaniem nie powinna być decydująca. Studia LL.M., które ja ukończyłam są relatywnie nowe (istnieją od 5 lat), więc per se nie mogą mieć jeszcze wielkiej renomy, za to lista profesorów wykładających na tym LL.M. jest naprawdę imponująca. Choć nam te nazwiska mogą niewiele mówić, w Brukseli są to bardzo znane osobistości. Co ważne wszyscy wykładający są praktykującymi prawnikami, więc poza wiedzą teoretyczną można liczyć na zajęcia praktyczne, a także pełno anegdotek z europejskiego podwórka.


Pytanie: Jakie są Pani zdaniem zalety ukończenia LL.M.?

K. M.: Studia LL.M. dają po pierwsze specjalizację w węższej dziedzinie prawa. Po drugie jeżeli są to studia odbyte za granicą dają szeroki zasób słownictwa prawniczego i generalną swobodę wyrażania myśli prawniczych, tak w mowie jak i w piśmie. Po trzecie dają możliwość praktycznego spojrzenia na prawo. Różnica pomiędzy studiami magisterskimi a studiami LL.M. jest głównie taka, że podczas studiów LL.M. nacisk jest położony na aspekt praktyczny, na ćwiczenie stosowania prawa w realnych sytuacjach. Ostatni powód, choć nie mniej ważny, to prestiż ukończenia takich studiów, a co za tym idzie niewątpliwy atut podczas poszukiwania pracy. Polecam zwłaszcza studia LL.M. w Belgii. Bliskość Brukseli sprawia, że studenci mogą wziąć udział w wielu konferencjach, seminariach na których są obecni pracownicy Instytucji europejskich oraz prawnicy z wszelkich kancelarii mających swoje siedziby w stolicy Unii Europejskiej.

 Pytanie: Jakie możliwości, perspektywy rozwoju daje ukończenie studiów podyplomowych za granicą? Czy ukończenie LL.M. ułatwia znalezienie tam pracy?

K.M.: Niewątpliwie jeżeli ktoś chce pracować za granicą w zawodzie prawnika, czy to na stałe czy to przez pewien okres czasu, studia LL.M. są bardzo ważne i przydatne. Sama znajomość języka obcego nie wystarczy, należy także znać inny porządek prawny, zasady i reguły nim rządzące. Studia LL.M. zawsze dają dodatkowy atut zwłaszcza, jeżeli aplikujemy o pracę do której jest wielu chętnych z różnych krajów.

 Wydaje mi się, że także w Polsce takie studia to ogromny atut, gdyż póki co absolwenci prawa jeszcze rzadko decydują się na poświęcenie kolejnego roku na studia, więc LL.M. na pewno daje swoistą przewagę.

LL.M. daje specjalizację, doświadczenie studiowania za granicą, lepszą znajomość języka obcego, a także kontakty, które w przyszłej karierze mogą się okazać nie raz przydatne.


Pytanie: Doświadczenia zawodowe zdobywała Pani podczas staży, które z nich uznaje Pani za najcenniejsze i dlaczego?

K. M.: Jeśli chodzi o mnie to cieszę się przede wszystkim, że miałam okazję odbyć staż tak w instytucji państwowej (w ministerstwie) jak i kancelarii prawnej. Staż w ministerstwie dał mi szansę zobaczyć jak wygląda procedura załatwiania spraw od strony państwowej, z kolei staż w kancelarii prawnej pozwolił mi zobaczyć podobne sprawy z punktu widzenia klienta. Obydwa doświadczenia były bardzo cenne, ale zdecydowanie najwyżej oceniam staż, który odbyłam w jednej z warszawskich kancelarii międzynarodowych. Podczas tego stażu miałam okazję pracować z prawnikami o dużym doświadczeniu, którzy udzielili mi wielu cennych wskazówek i porad. Miałam także możliwość pracowania nie tylko w języku polskim, ale także w języku angielskim i francuskim.


Pytanie: W jaki sposób odbycie staży wpłynęło na decyzje dotyczące Pani dalszej kariery zawodowej?

K. M.: W moim przypadku odbycie staży zdecydowało tak naprawdę co chcę dalej robić. To właśnie w trakcie jednego ze stażów zainteresowałam się prawem konkurencji i stwierdziłam, że chcę pójść głębiej w tym kierunku, dlatego też zdecydowałam rozpocząć studia LL.M. w Belgii. Staże dały mi pierwsze doświadczenie zawodowe, więc utwierdziły mnie w przekonaniu, że rzeczywiście chcę być prawnikiem.

 

 

Dziękuję za rozmowę.

Reklama:
Najnowsze