Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

Koło Naukowe Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

oraz

kancelaria Wardyński i Wspólnicy

zapraszają studentów prawa na

II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Prawa Handlowego

Law in Books & Law in Action

Konkurs odbędzie się w dniu 20 maja 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dwuosobowe Drużyny z wydziałów prawa z całej Polski zmierzą się w 3-etapowym, dynamicznym konkursie wiedzy z prawa handlowego.

I etap – test pisemny (do II etapu przechodzi 10 Drużyn),

II etap – rozgrywka wzorowana na teleturnieju „1 z 10″ (do III etapu przechodzą 3 Drużyny),

III etap – runda w formie szybkich pytań dla każdej Drużyny, przy ograniczonym czasie na pulę pytań.

Na zgłoszenia czekamy do 15 maja. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: http://knprawaspolek.wpia.uw.edu.pl/rejestracja/

Nagrody:
za 1. miejsce - 2000 zł netto + książka
za 2. miejsce - 1000 zł netto + książka
za 3. miejsce - książka

wtorek, 23 kwiecień 2013 22:00

Konferencja: Ubezpieczenia dla Biznesu

Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego „Ubezpieczenia dla Biznesu”.

Konferencja odbędzie się w dniach 26 – 27 kwietnia 2013 roku (piątek i sobota) w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (Pałac Kazimierzowski, Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Pierwszego dnia zaprezentowane zostaną referaty eksperckie: przedstawicieli zarówno teorii jak i praktyki. Drugiego dnia zaprosimy do udziału w charakterze Prelegentów studentów i doktorantów z całej Polski. Szansę wygłoszenia referatów otrzymali najlepsi autorzy, wyłonieni w trybie konkursu abstraktów.

Wydarzenie ma stać się forum dyskusji między przedstawicielami doktryny, praktykami doradzającymi w zakresie ubezpieczeń i studentami reprezentującymi różne ośrodki akademickie. Głęboko wierzymy, że dobre relacje między środowiskiem ubezpieczeniowym i biznesowym przynoszą korzyści obu stronom. To właśnie w przedsiębiorcach widzimy podmioty, które poprzez swoją postawę wpływać mogą na wzrost świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa.

W załączeniu przesyłamy harmonogram Konferencji. Więcej informacji na stronie Konferencji: http://konusig.wpia.uw.edu.pl/konferencja/ oraz na wydarzeniu na Portalu Społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/events/437339423002772/
Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji poprzez:
- wysłanie maila na adres: ubezpieczeniadlabiznesu2013@gmail.com
W treści maila należy podać: imię, nazwisko, uczelnię/instytucję oraz rok studiów (w przypadku studentów)
lub
- uzupełnienie poniższego formularza:
https://docs.google.com/forms/d/17nntMJ6PB_8Mg9iIgZ1e-2P_5Glzr1BOsobxmenEl4g/viewform

poniedziałek, 06 maj 2013 14:00

Eko piknik

czwartek, 25 kwiecień 2013 11:55

Konkurs Podatkowy „Tax Battle”

Rusza I Ogólnopolski Akademicki Konkurs Podatkowy „Tax Battle” organizowany przez Podatkowe Koło Naukowe Advisor. Do wygrania jest 9 płatnych praktyk (Warszawa, Poznań, Łódź) w firmach doradztwa podatkowego oraz nagrody książkowe o wartości ponad 3500zł.

Nie zwlekaj! Wejdź na stronę www.taxbattle.org, zarejestruj się i wypełnij test (ze znajomości tematyki podatkowej oraz języka angielskiego) do dnia 4 maja 2013 r. Konferencja finałowa odbędzie się 16 maja na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie 25 finalistów będzie rywalizowało o zwycięstwo!

Już 25 kwietnia o godzinie 10:30 na terenie Uczelni Heleny Chodkowskiej Samorząd Studentów organizuje konkurs krasomówczy. Najlepsi mówcy z Wydziału Prawa i Administracji WSZiP, ubrani w prawdziwe togi, w profesjonalnie zaadaptowanej Sali Sądowej zmierzą się ze sobą w procesowych mowach końcowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego i karnego.

Podstawą wystąpień konkursowych są kazusy opracowane na podstawie spraw sądowych. Komisja konkursowa składająca się z wybitnych teoretyków i praktyków w swoich dziedzinach oceni profesjonalizm wypowiedzi i erudycję przyszłych prawników. Uczestnicy otrzymają kazusy z odpowiednim wyprzedzeniem, by móc przygotować dziesięciominutową mowę końcową. Dodatkową atrakcję będzie możliwość skorzystania z 3-minutowej repliki po wypowiedzi przeciwnika.

Konkurs Krasomówczy to szansa dla studentów do wykorzystania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych podczas edukacji i zaprezentowania ich przed szerszym gronem. Najlepsi Studenci otrzymają wartościowe nagrody, m.in zestawy książek tematycznych. Nagrodę dla zwycięzcy przygotował również Patron Medialny – Portal studentprawa.pl.

Zwycięzca KONKURSU KRASOMÓWCZEGO będzie mógł zaistnieć na Portalu z autorskim tekstem dotyczącym np. sytuacji na rynku pracy dla prawników, planów zawodowych, możliwych ścieżek kariery. Artykuł może też być rozszerzeniem zagadnienia omówionego w trakcie zwycięskiej mowy. Do tekstu będzie dołączona relacja fotograficzna z konkursu. Niech wygra najlepszy!

chodkowska

Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

serdecznie zaprasza na

ogólnopolską konferencję naukową -

„Własność intelektualna, czyli prawo w społeczeństwie wiedzy”,

która odbędzie się

9 maja 2013 roku

w sali 308 budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

 

Konferencja „Własność intelektualna, czyli prawo w społeczeństwie wiedzy” to ogólnopolska konferencja naukowa o charakterze studencko-doktoranckim, której celem będzie przekrojowe ukazanie problematyki prawa własności intelektualnej, w szczególności w kontekście stojących przed nim współcześnie wyzwań.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Planowane jest podzielenie konferencji na cztery panele dyskusyjne:

  1. „Społeczeństwo wiedzy - społeczeństwo informacyjne”,
  2. „Wszystkie prawa zastrzeżone? - prawo autorskie w dobie rozwoju technologicznego”,
  3. „Własność intelektualna w obrocie gospodarczym”,
  4. „Globalne społeczeństwo wiedzy - prawo własności intelektualnej w ujęciu międzynarodowym i prawnoporównawczym”.

Osoby zainteresowane czynnym uczestnictwem w konferencji proszone są o przesyłanie abstraktów referatów (maksymalnie 2000 znaków, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) w formie załącznika .doc lub .pdf na adres mailowy komisja.kultury.wpia.uw@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2013 r.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:

http://konferencja-ip.pl/

i stronie wydarzenia na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/events/182233955259986/

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI I CZEKAMY NA PAŃSTWA ZGŁOSZENIA DO 26 KWIETNIA!

Serdecznie zapraszamy na konferencję, która swą tematyką obejmuje zagadnienia dotyczące pozycji kobiety w prawie, sensu largo, jak i w poszczególnych jego gałęziach. Temat trudny, kontrowersyjny i szeroki, aczkolwiek powinien być zgłębiony przez każdego,już praktykującego, jak i przyszłego prawnika.

Na konferencji wykłady wygłoszą wybitni pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród prelegentów nie zabraknie również przedstawicieli praktyki prawa:

Prof. UG dr hab. Anna Machnikowska

Prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski

Mec. Marcin Stępień

Prof. UG dr hab. Monika Tomaszewska

Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2013 r. w godzinach 10:00-14:00 w Auli WPiA UG.

Wystąpienia prelegentów przeplatane będą dyskusją na temat przedstawionych referatów, a w połowie wydarzenia planowana jest również przerwa kawowa wraz z poczęstunkiem.

Osoby zainteresowane, na swoją prośbę, otrzymać mogą certyfikat uczestnictwa w konferencji, który wydawany zostanie tuż po jej zakończeniu.

UWAGA! Liczba certyfikatów ograniczona!

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd i członkowie Międzywydziałowego Koła Praw Człowieka UG im. Gustawa Radbrucha

Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań

„Ku kontradyktoryjności? Proces karny w świetle projektowanych zmian.”

 

Zakład Postępowania Karnego WPiA UAM oraz działające przy nim Koło Nauk Penalnych „Iure et facto” w dniach 22-23 kwietnia 2013 r. organizuje Konferencję Naukową „Ku kontradyktoryjności? Proces Karny w świetle projektowanych zmian”.

Celem konferencji jest dyskusja na temat rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości.

Będzie to pierwsza tego typu inicjatywa od momentu kiedy projekt nowelizacji został przyjęty przez Radę Ministrów. Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości dra Jarosława Gowina, Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego prof. dr hab. Andrzeja Zolla oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Prof. dr hab. Romana Budzinowskiego.

Konferencja  składać się będzie z dwóch części. Pierwsza będzie miała charakter dyskusji zaproszonych gości, wybitnych specjalistów z zakresu postępowania karnego, natomiast druga przeznaczona będzie na wystąpienia studentów i doktorantów zainteresowanych omawianą problematyką.

Gośćmi konferencji będą m.in. Michał Laskowski - Sędzia Sądu Najwyższego, Stanisław Zabłocki - Sędzia Sądu Najwyższego, Krzysztof Józefowicz - Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Robert Hernand - Z-ca Prokuratora Generalnego, Zbigniew Tur - Wicedziekan OIRP w Poznaniu, Sławomir Twardowski - Prokurator Apelacyjny w Poznaniu, Mariusz Orlicki - Z-ca Prokuratora Okręgowego w Poznaniu,  prof. dr hab. Piotr Hofmański, dr hab. Michał Królikowski - Wiceminister Sprawiedliwości, prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, prof. dr hab. Cezary Kulesza, prof. dr hab. Stanisław Waltoś, prof. dr hab. Andrzej Zoll, prof. UŁ dr hab. Ryszard Stefański, prof. UG dr hab. Stanisław Steinborn.

Patronat medialny nad Konferencją objęli: Wolters Kluwer Polska, Radio Merkury oraz Życie Uniwersyteckie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która jest otwarta dla wszystkich pracowników i studentów UAM.

Konferencja będzie miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w auli Collegium Iuridicum, Al. Niepodległości 53.

Więcej informacji pod adresem: www.konferencja-prawokarne.pl

Kontakt: agnieszkaorfin@wp.pl

Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa „Viribus Unitis”

oraz Grupa Inicjatywna ze Statusem Obserwatora przy ELSA Poland w Stalowej Woli

 

zaprasza do wzięcia udziału w III edycji Międzynarodowej Konferencji „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości”,

która odbędzie się 23-24 kwietnia b.r., o godz. 10.00,

w gmachu Wydziału  Zamiejscowego Prawa i Nauki o Gospodarce KUL w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 4.

 

Kolejna już edycja poświęcona węzłowym zagadnieniom prawa sądowego będzie okazją do przedstawienia ciekawych rozważań teoretycznych i praktycznych. Tym razem poruszane będą zagadnienia dotyczące instytucji ongiś funkcjonujących w prawie sądowym, zaś obecnie wyrugowanych z procesu karnego, cywilnego lub administracyjnego. Przedstawione zostaną także zagadnienia orzecznicze (które obecnie już dotyczą instytucji historycznych), a które warto przywołać w kontekście rozważań de lege ferenda. Możecie Państwo liczyć również na wątki komparatystyczne w zakresie obecnych rozwiązań proceduralnych, z odniesieniem do regulacji historycznych lub prawodawstwa innych Państw.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres :

wspolczesne.problemy.iii@gmail.com lub

telefonicznie : 690031520

poniedziałek, 15 kwiecień 2013 09:36

Sympozjum: "Ochrona inwestora prywatnego"

Data: 24.04.2013 r.

Godzina: 17:00 – 20:00

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4, sala NewConnect

 

Studenci WPiA UKSW, Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych oraz ELSA Warszawa zapraszają na Sympozjum naukowe pt. „OCHRONA INWESTORA INDYWIDUALNEGO”.

 

Spotkanie zainauguruje Adam Maciejewski Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, obok którego udział wezmą: prof. dr hab. Marek Michalski - Dziekan WPiA UKSW, prof. dr hab. Marek Wierzbowski - Prezes Rady GPW, adw. dr hab. Piotr Zapadka – Prodziekan WPiA UKSW, Leszek Koziorowski - radca prawny, Maciej Kurzajewski - Dyrektor, KNF oraz Studenci: Paweł Izdebski, Kamila Walaszczyk i Paweł Michalski.

Po referatach wymienionych prelegentów odbędzie się debata.

 

Wśród uczestników spotkania rozlosujemy nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo C.H.Beck oraz Fundację im. Lesława A. Pagi. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Sympozjum.

 

UWAGA!!!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali, prosimy chętnych do udziału w Sympozjum o rejestrację poprzez poniższy formularz.

https://docs.google.com/forms/d/1hKL502MBoLvGDR96Q4t0RhWoaHRkz0p4dVzthRHciPA/viewform

Serdecznie zapraszamy!

Reklama:
Najnowsze