Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Administrator

Administrator

poniedziałek, 17 październik 2016 14:16

Konkurs z Prawa Pracy - CMS zaprasza !!!

Konkurs organizuje międzynarodowa kancelaria prawna CMS.

W ramach Konkursu studenci mają za zadanie rozwiązać pisemnie kazus z prawa pracy. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 21 listopada 2016 roku

Nagrodami w Konkursie są płatne staże w kancelarii CMS, iPad Air 2 oraz książki prawnicze. Dodatkowo, wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają zaproszenie na „Dzień z CMS”, który odbędzie się 9 grudnia 2016 roku w biurze kancelarii CMS w Warszawie. Podczas spotkania studenci wezmą udział w warsztatach rozwijających umiejętności interpersonalne. Uczestnikom zostaną zwrócone koszty dojazdu. Patronami Konkursu są Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.

Dodatkowe informacje oraz regulamin Konkursu dostępne są na stronach:

https://cms.law/en/POL/Publication/CMS-Poland-launches-law-competition-for-students

www.facebook.com/konkursCMS

Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej[1] w latach 2013-2014 zarejestrowano co najmniej 15 846 ofiar handlu ludźmi w UE. Europa jest zarówno punktem docelowym, jaki i miejscem pochodzenia ofiar. Uczelnia Łazarskiego zaprasza na wykład brytyjskich ekspertów z Rady Europy: Mike’a Dottridge’a i prof. Ryszarda Piotrowicza. Zaproszeni goście przedstawią m.in. skalę zjawiska handlu ludźmi w Europie i na świecie, w tym proceder wykorzystywania ludzi do pracy przymusowej. Spotkanie odbędzie w środę, 12 października br. na terenie kampusu uczelni.

Handel ludźmi jest zjawiskiem społecznym i politycznym zaliczanym do grupy przestępstw międzynarodowych. Międzynarodowa Organizacji Pracy szacuje, że 21 mln ludzi staje się ofiarami pracy przymusowej na świecie. Z kolei Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) szacuje, że przychody organizacji przestępczych z tego przestępstwa wynoszą nawet 32 miliardów dolarów rocznie. Pod tym względem większe zyski z nielegalnego biznesu przestępcy inkasują jedynie za handel bronią i narkotykami.

Ta kwestia społeczna jest często określana jako forma niewolnictwa XXI wieku, ponieważ narusza prawa człowieka i godzi w wartości, które powinny być bezwzględnie chronione. Problem ten należy do jednych z najbardziej okrutnych form przestępczości zorganizowanej. Skala zjawiska w naszym kraju stawia Polskę na niechlubnej 5. pozycji na tle innych państw europejskich.

Spotkanie ma charakter otwarty i jest zorganizowane z myślą o studentach, absolwentach oraz wszystkich zainteresowanych problematyką. Zaproszeni goście to eksperci Rady Europy, specjaliści z zakresu problematyki handlu ludźmi i pracy przymusowej. Będą dyskutować m.in. o ewolucji procederu handlu ludźmi w Europie i na świecie, w tym szczególnie o pracy przymusowej oraz o tym jak decyzje konsumentów mogą wpływać na skalę tego zjawiska. Ponadto zostanie podjęty problem ochrony międzynarodowej ofiar handlu ludźmi, w szczególności kwestia niekaralności ofiar handlu ludźmi. Wykład poprowadzą: Mike Dottridge, wieloletni działacz takich organizacji pozarządowych, jak: Amnesty International czy Anti-Slavery International, obecnie członek zarządu United Nations Voluntary Fund on Contemporary Forms of Slavery, oraz prof. Ryszard Piotrowicz z brytyjskiego Uniwersytetu Aberystwyth, ekspert Rady Europy, profesor prawa międzynarodowego, specjalista w dziedzinie migracji, prawa humanitarnego i handlu ludźmi – mówi dr Łukasz Wieczorek z Uczelni Łazarskiego.Spotkanie będzie niepowtarzalną okazją do bezpośredniej rozmowy z ekspertami – zachęca dr Łukasz Wieczorek.

W Polsce zaobserwowano nasilenie się przestępstw tego typu na początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku[2]. Jego ofiarami są przeważnie młode osoby posiadające wykształcenie podstawowe, bezrobotne. Zespół MSWiA, na podstawie danych, wskazuje, że oprócz wykorzystywania na tle seksualnym i pracy przymusowej mamy do czynienia ze zmuszaniem do popełniania przestępstw, żebractwa oraz wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych. Autorzy raportu na podstawie danych Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego (KCIK) zwracają uwagę na ewolucję tendencji związanej z handlem ludźmi w naszym kraju. Wyraźnie wzrosła bowiem liczba ofiar wykorzystywanych do pracy przymusowej. Jeżeli jeszcze w 2013 roku co czwarty przypadek handlu ludźmi dotyczył zmuszania do pracy, to już w roku ubiegłym problem ten odnosił się do co drugiej ofiary wykorzystywania.

Polska pełni dość szczególną rolę jeśli chodzi o zjawisko handlu ludźmi i pracy przymusowej, ponieważ występuje w trzech rolach jednocześnie, jako kraj pochodzenia, kraj tranzytowy, ale także kraj docelowy dla ofiar handlu ludźmi. Polacy stają się ofiarami pracy przymusowej w krajach Europy Zachodniej, dość wspomnieć, że aż 65% ofiar handlu ludźmi zarejestrowanych na obszarze UE to obywatele państw członkowskich, w tym posiadający m.in. polskie, bułgarskie, węgierskie, holenderskie lub rumuńskie obywatelstwo. Natomiast w Polsce ofiarami tego przestępstwa stają się głównie obywatele państw Europy Wschodniej i coraz częściej państw azjatyckich – podkreśla dr Łukasz Wieczorek z Uczelni Łazarskiego.
W Europie większość pokrzywdzonych jest wykorzystywana do świadczenia usług seksualnych, jednak coraz więcej staje się ofiarami pracy przymusowej jako takiej. Istotnym problemem jest również wykorzystywanie ofiar handlu ludźmi do żebrania lub do popełniania drobnych przestępstw np. kradzieży czy wyłudzenia świadczeń socjalnych dodaje.

Spotkanie towarzyszy obchodom 10. edycji Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi i zostało zaplanowane w ramach Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program spotkania:

 • Introduction and definitions of Trafficking in Human Beings (THB) – prof. Ryszard Piotrowicz.
 • The economic realities of Trafficking in Human Beings (THB) for labour exploitation in Europe and elsewhere; How Trafficking in Human Beings (THB) has evolved with regard to labour exploitation – Mike Dottridge.
 • GRETA’s observations on Poland and comments on the non-punishment principle – prof. Ryszard Piotrowicz.

Termin i miejsce:

12 października, środa, od 9:30 do 11:00

Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, sektor C, sala 130, I piętro.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi http://www.handelludzmi.eu/hl/aktualnosci/6879,Handel-ludzmi-w-Polsce-Raport-2015.html.


[1] http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-267-PL-F1-1.PDF

[2] Handelludzmi.eu, Handel Ludźmi w Polsce. Raport 2015. Materiał opracowany w Zespole do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Departament Analiz i Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji [online: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-analizy-strateg/raporty-i-analizy-dotyc/6880,Handel-ludzmi-w-Polsce-Raport-2015.html, dostęp: 2016-10-05].

Gościem specjalnym Arbitrażowego Forum Młodych organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej będzie David A. Pawlak, który zajmuje się reprezentacją oraz doradztwem w ramach arbitrażu międzynarodowego.

Spotkanie Arbitrażowe Forum Młodych odbędzie się w 20 października 2016 r. w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Tematem będzie „Postępowanie post-arbitrażowe. Planowanie i aspekty praktyczne”.

Podczas wystąpienia, David Pawlak poruszy wybrane aspekty związane z postępowaniem post-arbitrażowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z planowaniem oraz aspektami praktycznymi tego typu postępowań. Z uwagi na jego szerokie doświadczenie - jako niezależnego praktyka - podczas spotkania szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z arbitrażem inwestycyjnym. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej jest organizatorem Arbitrażowego Forum Młodych na których cyklicznie zapraszani są specjaliści związani z polubownym rozstrzyganiem sporów.

Dodatkowe informację dotyczące Arbitrażowego Forum Młodych znajdują się również na stronie internetowej SA KIG: www.sakig.pl.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji naukowej poświęconej prawnym aspektom współdziałaniu samorządów w zapewnieniu publicznego transportu zbiorowego. Przewidziane referaty dotyczyć mają m.in. funkcjonowania związków międzygminnych i powiatowo-gminnych, porozumień województw w zakresie przewozów kolejowych czy dostępu do informacji publicznej.

Wydarzenie odbędzie się 21 października 2016 r. w Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w sali Auditorium Maximum. Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 10.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych http://www.trampar.ayz.pl/wspolpracaptz/ oraz https://www.facebook.com/events/564350557076717/ .

Organizatorzy udzielą niezbędnych informacji pod adresem e-mail: konferencjaptz@gmail.com

Prawnicze Targi Praktyk i Pracy to NAJWIĘKSZE PRAWNICZE TARGI - ORGANIZOWANE JUŻ PO RAZ DZIESIĄTY - w Polsce. To niepowtarzalna okazja, aby studenci i absolwenci prawa mogli spotkać się z potencjalnymi pracodawcami i uzyskać aktualne informacje na temat pracy, praktyk i staży w branży prawnej. Uczestnictwo w Targach daje możliwość poznania kancelarii oraz firm obecnych na polskim rynku, które chcą zatrudnić studentów i absolwentów prawa, bądź wzmocnić wizerunek swojej marki.

Spotkanie z przyszłym pracodawcą, to także szansa na zapoznanie się z procesem rekrutacyjnym, wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz umiejętnościami niezbędnymi do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Dodatkowo podczas Prawniczych Targów Praktyk i Pracy odbywają się:

 • konkursy z nagrodami organizowane przez Wystawców,
 • konsultacje i porady związane z karierą udzielane przez doradców personalnych,
 • analiza CV przez head-hunter’ów oraz pracodawców.

Zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących Targów na stronie www.targiprawnicze.pl Znajdą tam Państwo wszelkie informacje dotyczące Wystawców, Patronów, Partnerów oraz atrakcji towarzyszących Targom.

Zapraszamy również do zapisywania się do newslettera Prawniczych Targów Praktyk i Pracy: http://targiprawnicze.pl/newsletter. Będziemy w nim na bieżąco informować o wszelkich zmianach dotyczących Targów.

Informacje dotyczące bieżącej edycji Targów: https://targiprawnicze.pl/edycja-2022

 

PRAWNICZE TARGI PRAKTYK I PRACY

Data: 11 maja 2022 r. (g. 10.00 – 17.00)

Miejsce: Warszawa, Ewektrownia Powiśle

Organizator: BCSystems Sp. z o.o.

http://targiprawnicze.pl

https://www.facebook.com/targiprawnicze

2022 glowna

 

 

 

wtorek, 20 wrzesień 2016 10:46

Ambasadorzy CMS poszukiwani

Ambasadorzy to osoby takie jak Ty, pełne zaangażowania i szukające możliwości rozwoju. Współtworzycie wizerunek naszej firmy oraz pełnicie kluczową rolę w budowaniu relacji kancelarii ze studentami. Razem z Wami nasz zespół planuje projekty akademickie takie jak konkursy, staże czy szkolenia. Dzięki Wam, studenci mogą zapoznać się z profilem działalności kancelarii, na bieżąco są informowani o przeprowadzanej rekrutacji i podejmowanych inicjatywach na wydziałach prawa w Polsce.

Program Ambasadorski CMS jest możliwością zdobycia umiejętności poszukiwanych i cenionych przez pracodawców. Jest to również szansa na nawiązanie profesjonalnych kontaktów i rozpoczęcie współpracy z międzynarodową kancelarią.

A może to właśnie CMS będzie miejscem z którym zechcesz związać się na dłużej?
Bądź z rekrutacją na bieżąco! Dołącz do nas na facebooku: https://www.facebook.com/CMSPolskaKariera/

2016 09 20 CMS ambasador

poniedziałek, 19 wrzesień 2016 21:03

Ogłoszenia

 

          praktyki              

             Praktyki

 

         
          staz          

       Staże

 

         
          ambasador          

 Ambasador

 

         
prac          
       Praca          
wtorek, 01 marzec 2016 18:14

Inauguracja Polskiego Forum Arbitrażu

Europejskie Centrum Arbitrażu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału Inauguracji Polskiego Forum Arbitrażu, która odbędzie się w dniu 11 marca br. w godz. 11.30-14.30Aula d. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Polskie Forum Arbitrażu (PFA) to projekt promujący polubowne metody rozstrzygania sporów i przedstawiający arbitraż na trzech płaszczyznach: zjawisko społeczne, instytucja prawna oraz usługa dla biznesu.

Projekt otworzy wystąpienie Dariusza Mioduskiego, m.in. Wiceprezesa Polskiej Rady Biznesu, b. CEO Kulczyk Investments.

Dyskusję poprowadzi mec. Roman Rewald, a w panelu eksperckim wystąpią:

 • dr Marcin Asłanowicz, Partner Wolf Theiss
 • mec. Bogdan Dzudzewicz, General Counsel PKN Orlen
 • dr Marek Jeżewski, Partner Kochański Zięba & Partnerzy
 • mec. Jarosław Kołkowski, Partner Weil, Gotshal & Manges
 • mec. Robert Lis, Partner Greenberg Traurig
 • mec. Bartłomiej Niewczas, Counsel Bird & Bird
 • mec. Karl Pörnbacher, Partner Hogan Lovells (Monachium)

Wstęp wolny – osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o wysłanie swojego zgłoszenia na adres: eca@eca.org.pl. Prześlemy w odpowiedzi potwierdzenie Państwa udziału.

Serdecznie zapraszamy!

ELSA Poznań powraca do tematyki praw człowieka z kolejnym seminarium!

We współczesnym świecie duchowość odgrywa coraz mniejszą rolę? Czy zasady, którymi mają kierować się wyznawcy określonej religii ograniczają czyjąś wolność? Czy mogą wyznaczać granice swobody?

Człowiek od zawsze poszukiwał wolności – na tle różnych wydarzeń społeczno-ekonomicznych problem wolności jako wartości indywidualnej był mniej lub bardziej eskalowany. Czy na pewno możemy przyjąć, że żyjemy w świecie wolnym, gdzie autonomia jednego człowieka wyznacza granice wolności drugiej osoby? Doniesienia medialne wskazują, że na przestrzeni ostatnich miesięcy coraz wyraźniej rysuje się granica podziału między zwolennikami nieskrępowanej wolności religijnej a entuzjastami jej ograniczania.

Jak wolność wyznania wygląda w innych częściach globu? Co dzieje się z prawnonaturalnymi koncepcjami w świecie zdominowanym przez prawo religii? Co się dzieje, gdy normy religijne wymuszają na ludziach postępowanie w określony sposób i wpływają nawet na najbardziej intymne sfery życia?

Prawo szariatu to system oparty na zasadach religii islamu, która w pewnych założeniach jest bezkompromisowa. Jak jest rozumiana przez muzułmanów, a jak przez wyznawców innych religii? Jak ten problem postrzegają Europejczycy? Czy wszyscy muzułmanie rozumieją Koran tak samo? Jaki jest realny wpływ norm religijnych na normy prawne w systemie szariatu? Czy prawo szariatu, w sposób naturalny, wynika z religii, czy też jest to surowy system prawa uzasadniony prawdami religijnymi?

Na te pytania, podczas SEMINARIUM “Prawo szariatu - prawo religii czy religia prawa?”,odpowiedzi udzielą zaproszeni goście: Youssef Chadid, dr Jacek Raubo, dr Juliusz Iwanicki, dr Damian Kokoć. Więcej informacji o gościach i samym wydarzeniu pozyskać można na stronie wydarzenia na portalu Facebook - https://www.facebook.com/events/1044988452233532/

Kiedy i gdzie?
03.03.2016, godz. 17:30, sala 4.7
Collegium Iuridicum Novum
Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
Al. Niepodległości 53.
WSTĘP WOLNY

Zapraszamy do udziału!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Prawne aspekty dyskryminacji i równego traktowania", organizowaną przez Koło Naukowe Prawa Pracy UW oraz Koło Naukowe Prawo a Płeć UW (Lex & Sex). Konferencja odbędzie się 11 marca 2016 roku o godzinie 9:00 na Uniwersytecie Warszawskim, w budynku Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4), w sali A3.

Udział w konferencji jest okazją do zgłębienia wiedzy na temat antydyskryminacyjnych i równościowych regulacji, a także poznania aktualnych problemów, jakie w praktyce wywołują. Konferencja jest istotnym wydarzeniem w konteście kompleksowego ujęcia tematu, z uwzględnieniem wielu przejawów nierównego traktowania i dyskryminacji.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

 • I Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
 • Dziekan WPiA UW dr hab. prof. UW Krzysztof Rączka
 • Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz


Opiekę naukową nad konferencją sprawują:

 • Opiekun Koła Naukowego Prawa Pracy UW i Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UW prof. dr hab. Ludwik Florek
 • Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
 • Opiekun Koła Naukowego Prawo a Płeć UW dr Barbara Namysłowska- Gabrysiak


Konferencja składa się z czterech modułów
:

 • Moduł I – dyskusja panelowa dotycząca zasady równego traktowania w prawie polskim i europejskim. Moderatorem dyskusji jest prof. dr hab. Ludwik Florek. Uczestnikami dyskusji będą wybitni przedstawiciele nauki z dziedziny prawa pracy, prawa konstytucyjnego, prawa europejskiego oraz praw człowieka, w tym sędziowie Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego.
 • Moduł II – referaty poświęcone problematyce dyskryminacji i równego traktowania w prawie pracy. Moderatorem jest dr Michał Raczkowski. Prelegentami są uznani prawnicy, specjalizujący się w praktyce prawa pracy.
 • Moduł III – referaty poświęcone zostaną praktyce stosowania, problematyce oraz propozycjom zmiany tzw. Ustawy równościowej, a także europejskim standardom równości. Prelegentami są m.in. prawnicy Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, jednej z czołowych instytucji w Polsce zajmującej się tematyką dyskryminacji i promowaniem zasady równego traktowania. Moderatorem jest dr Barbara Namysłowska – Gabrysiak.
 • Moduł IV – referaty studencko-doktoranckie poświęcone tematyce dyskryminacji w prawie pracy i nie tylko. Moderatorem jest dr hab. Monika Latos-Miłkowska.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/events/541382182696027

Reklama:
Najnowsze