Prawo amerykańskie na Łazarskim

Szkoły prawa obcego pozwalają na doskonalenie terminologii prawniczej, specjalistyczne przygotowanie językowe, poszerzenie horyzontów i pogłębienie wiedzy na temat systemów prawa w innych krajach. Współcześnie wiedza ta, w tym szczególnie dotycząca common law, staje się niezbędnym elementem warsztatu i kompetencji prawnika, który chce z powodzeniem współpracować w środowisku międzynarodowym.

Szkoły prawa obcego są kierowane nie tylko do ambitnych prawników. Z ich oferty chętnie korzysta także kadra managerska, operująca w biznesie w skali międzynarodowej. Obecnie w czasach globalizacji relacji biznesowych, specjalizacja w ramach jednego systemu prawnego często jest niewystarczająca. Zdaniem doradców zawodowych, szkoła prawa obcego, obok regularnych studiów prawniczych, może być fundamentem do rozwijania wiedzy i umiejętności nowoczesnego prawnika, zgodnie z rynkowym zapotrzebowaniem.

Pomysł uruchomienia Letniej Szkoły Prawa Amerykańskiego na Łazarskim zrodził się z kontaktów, jakie w 2014 r. nawiązał z uczelnią jeden z wykładowców – sędzia Thomas Spieczny. Doktor Dominika Harasimiuk, dyrektor Programów Obcojęzycznych i Projektów Rozwojowych Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, wspomina: „Sędzia Spieczny pamiętając o swoich polskich korzeniach, zwrócił się z propozycją współpracy do Uczelni Łazarskiego, jako jednej z wiodących w obszarze prawa w naszym kraju. Odwiedził nas dwukrotnie, wygłaszając w ciągu jednego z pobytów bardzo ciekawy cykl wykładów, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony naszej społeczności akademickiej. Postanowiliśmy wykorzystać ten potencjał i kolejnym pomysłem była Letnia Szkoła Prawa Amerykańskiego, której pierwsza edycja odbyła się na przełomie czerwca i lipca tego roku”.

Różne porządki prawne

System prawa amerykańskiego różni się od naszego, kontynentalnego. Tzw. common law, opiera się przede wszystkim na działalności orzeczniczej sądów. Jak wskazuje dr Dominika Harasimiuk: „Sędziowie podejmując decyzję, tworzą precedensy, którymi związane są sądy orzekające w podobnych sprawach. Oczywiście muszą być one zgodne z Konstytucją USA. Ponadto, tym co różni systemy anglosaskie od kontynentalnego, jest niewielki stopień kodyfikacji, mimo istniejącego prawa stanowionego. Stąd każdy prawnik chcący rozwijać swoją karierę w amerykańskiej firmie, powinien zainwestować w dokształcenie się z zakresu lokalnego prawa. Jest to wiedza w tym wypadku bardzo przydatna, i co ważne, również podnosząca wartość w oczach obecnego lub potencjalnego pracodawcy”.

Sędzia i prokurator

W Letniej Szkole Prawa Amerykańskiego Łazarskiego wykładają prawnicy praktycy z wieloletnim stażem. Jednym z nich jest sędzia stanowy, drugim prokurator federalny. Dzięki temu słuchacze mogli z pierwszej ręki dowiedzieć się jak system prawa amerykańskiego działa w rzeczywistości. Program dotyczył najważniejszych obszarów prawa amerykańskiego – prawo konstytucyjne, cywilne, karne, administracyjne, procedury cywilne i karne, prawo handlowe i gospodarcze. Uczestnicy szkoły wgłębiali się w zagadnienia odrębności common law od systemów europejskich, znaczenia orzecznictwa sądów amerykańskich oraz zasad wykonywania zawodów prawniczych w USA.

„Wykładowcy prowadzili zajęcia w oparciu o przygotowane wcześniej prezentacje, które byłby udostępnione słuchaczom. Dzięki temu, mogli podjąć próby zastosowania powszechnej na amerykańskich uniwersytetach tzw. metody sokratycznej. Opiera się ona na prowadzeniu dialogu między studentem a profesorem, uczenia się poprzez kazusy, umiejętności przedstawiania argumentacji, analizy stanów faktycznych, prób rozwiązania problemów”, podkreśla dr Dominika Harasimiuk.


wtorek, 30 sierpień 2016 13:14
Opublikowane w Wydarzenia
Napisane przez

Warsaw Latin Convention, polsko – latynoamerykańska inicjatywa mająca na celu wzmacnianie relacji ekonomicznych, społecznych i naukowych, wróciła z rewizyty w Chile, w ramach projektu krótkoterminowych wymian studenckich między Polską a Ameryką Łacińską.

Pracowite dwa tygodnie

 

W dniach 7 – 26.07.2016 roku polski zespół Warsaw Latin Convention, w ramach rewizyty pierwszej edycji projektu, odwiedził Santiago de Chile, Valparaiso, La Serenę i Coquimbo. Podczas dwutygodniowego pobytu w Chile, studenci Uniwersytetu Warszawskiego wzięli udział w warsztatach i spotkaniach poświęconych chilijskiemu systemowi prawnemu, gospodarce, sprawom międzynarodowym i kulturze.
wlc 1

W pierwszym tygodniu spędzonym w Santiago de Chile, studenci wizytowali: Chilijski Sąd Najwyższy, Kongres w Valparaiso, Centrum Sprawiedliwości, Ambasadę RP w Santiago de Chile, Muzeum Historii Militarnej Chile i Przedstawicielstwo UE w Chile. W ciągu pięciu dni nie zabrakło spotkań ze znanymi postaciami ze świata polityki i sądownictwa. Wśród nich znaleźli się m.in.: Kandydat na prezydenta - Manuel Ossandon, były prezes Komisjii Spraw Międzynarodowych Kongresu Narodowego Chile - Jorge Tarud, Manuel Valderrama – sędzia Chilijskiego Sądu Najwyższego i Jenny Book – sędzia Sądu Odwoławczego w Santiago. Młodzi Polacy odbyli również interesujące rozmowy z Sekretarzem Generalnym UNASUR - Juanem Salazarem oraz wieloma politykami w chilijskim Kongresie (mającym siedzibę w Valparaiso). Aktualną sytuację ekonomiczną oraz polityczno – społeczną Chile nakreślili dr Hassan Akram oraz dr Simon Escoffier a kulturową część uzupełniła kolacja chilijska, gdzie podano dania typowe dla tego latynoamerykańskiego kraju.

W drugim tygodniu polscy studenci spotkali się z Konsulem Honorowym RP w La Serenie – Jaime Pozo Cisternasem oraz lokalnymi władzami: Uniwersytetu de La Serena i Liceum im. Gregorio Cordoveza. Członkowie Warsaw Latin Convention z przyjemnością zwiedzili Muzeum Minerałów imienia. naszego rodaka - Ignacego Domeyki - w La Serenie oraz Krzyż Trzeciego Tysiąclecia w Coquimbo ze świątynią z relikwiami św. Jana Pawła II.

Program spotkań i prelekcji zorganizował chilijski oddział Warsaw Latin Convention, składający się ze studentów Universidad de Chile i Pontifica Universidad Católica de Chile.

Rewizyta polskich studentów była następstwem pobytu chilijskich reprezentantów projektu Warsaw Latin Convention w Warszawie, w styczniu b.r. Uczestnicy mieli okazję brać udział m.in. w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju, Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz dyskusji z prof. Danutą Hübner i Krzysztofem Zanussim. Poprowadzili również prezentację dla młodzieży w jednym z warszawskich liceów o kulturze własnego kraju.


wtorek, 23 sierpień 2016 13:35
Opublikowane w Wydarzenia
Napisane przez
Law School on International Tax Law

Podczas gdy dla większości młodych ludzi lipiec jest miesiącem odpoczynku od nauki, dla grupy 34 studentów prawa z całej Europy początek wakacji będzie w tym roku oznaczał tydzień z prawem podatkowym w Krakowie. Co ich do tego skłoniło? Law School on International Tax Law!

Druga już edycja międzynarodowego projektu organizowanego przez krakowski oddział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) to nie tylko okazja do przybliżenia młodym pasjonatom tej niezwykle ciekawej dziedziny prawa, lecz także do poszerzenia ich horyzontów. Law School on International Tax Law, dzięki swojemu umiędzynarodowieniu, jest bowiem również forum dla wymiany doświadczeń pomiędzy studentami prawa z całej Europy – a wszystko to pod okiem polskich i europejskich ekspertów.

Organizatorzy tegorocznej edycji postawili sobie za cel przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z międzynarodowym prawem podatkowym. Kwestie takie jak odprowadzanie podatku za granicą czy wysokość stawki podatku od towaru i usług to tematy, które nie tracąc na swojej aktualności, wymagają niewątpliwie lepszego przybliżenia tym spośród młodych ludzi, którzy w przyszłości zamierzają zajmować się nimi profesjonalnie. Oczywiście oprócz wykładów i warsztatów w programie pojawi się bogata oferta socjalna, która umożliwi uczestnikom lepsze poznanie nie tylko prawa podatkowego, lecz także swoich rówieśników z różnych części Europy oraz samego Krakowa, który jest niejako trzydziestym piątym, dodatkowym uczestnikiem całego projektu. Na zakończenie projektu odbędzie się uroczysta gala, będąca zwieńczeniem wysiłku zarówno prelegentów, jak i samych uczestników, dla których spędzony w Krakowie tydzień będzie niewątpliwie intensywny.

Law School on International Tax Law to zatem nie tylko czysto naukowa konferencja – to również program, który dając możliwość spojrzenia na prawo podatkowe z innej perspektywy, jednocześnie poszerza horyzonty uczestników. Wszyscy oni wyjeżdżając z Krakowa, będą wiedzieć więcej o podatkach oraz o perspektywach dalszego rozwoju, które daje im ta dziedzina prawa – także na poziomie międzynarodowym. Realizuje to w pełni cele ELSA, jakimi są umożliwienie studentom i młodym prawnikom poznania innych kultur i systemów prawnych oraz kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową.

piątek, 01 lipiec 2016 10:51
Opublikowane w Wydarzenia
Napisane przez
Wydział Prawa Łazarskiego wiceliderem wśród uczelni niepublicznych

W czołówce Rankingu Wydziałów Prawa 2016 „Rzeczpospolitej” w kategorii uczelni niepublicznych znalazły się trzy warszawskie uczelnie. Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego zajął drugie miejsce na podium, za Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Na trzecim miejscu znalazł się SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Pod względem jakości kształcenia oraz współpracy z zagranicą Łazarski jest w ścisłej czołówce, zajmując odpowiednio pierwszą i drugą lokatę.

W tym roku w Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” oceniono 15 najlepszych uczelni publicznych i 9 niepublicznych z całego kraju. W klasyfikacji uczelni niepublicznych Uczelnia Łazarskiego otrzymała w nim łącznie 19,7 pkt. ALK wyprzedziła ją jedynie o 0,9 pkt. osiągając wynik 20,6. Trzecie miejsce zajął SWPS Uniwersytet – 18,3.

Siła Wydziału – jakość kształcenia

W rankingu najwyżej punktowaną kategorią jest jakość kształcenia, w której poddano ocenie: zdawalność na aplikacje prawnicze, dostępność kadry naukowej, praktyka zawodowa, ocena wyróżniająca PKA oraz wykładowcy zawodowcy. Pod względem jakości kształcenia Uczelnia Łazarskiego jest liderem w Polsce wśród szkół niepublicznych. Jej Wydział Prawa z wynikiem 8,6 pkt., jest na pierwszym miejscu przed Akademią Leona Koźmińskiego (8,3 pkt.), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (7,8 pkt.).

Uzyskana łączna ocena uplasowała Uczelnię Łazarskiego przed takimi uczelniami publicznymi, jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Rzeszowski.

— Na Łazarskim nasi wykładowcy są blisko studenta. Staramy się kształcić elitarnie, prowadzić bardziej indywidualne zajęcia. Nasi studenci uczą się rozwiązywać realne problemy. Młodzi ludzie pracują w małych grupach, tworzą indywidualne projekty pod czujnym okiem swoich tutorów, którzy opiekują się studentami już od pierwszego roku studiów — mówi dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Współpraca z zagranicą – szkoły prawa górą

Po kątem współpracy z zagranicą oceniono: mobilność studentów i kadry, wielojęzyczność oraz szkoły prawa. W tej kategorii Uczelnia Łazarskiego (7,5 pkt.) uplasowała się na drugiej pozycji wśród szkół niepublicznych, za Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku (8,3 pkt.). W odniesieniu do szkół publicznych znalazła się w rankingu przed Uniwersytetem Łódzkim (7,1 pkt.). Ponadto Łazarski otrzymał maksymalną liczbę trzech punktów, dla kryterium szkół prawa obcego. Taką samą notę otrzymały jedynie trzy szkoły wyższe w Polsce: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński.


środa, 22 czerwiec 2016 12:50
Opublikowane w Wydarzenia
Napisane przez
Dzień Prawa na Łazarskim

W sobotę 21 maja już po raz piąty na Uczelni Łazarskiego odbędzie się „Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego”. Podczas wydarzenia będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy i konsultacji prawnej. Akcja jest częścią obchodów 100-lecia włączenia Mokotowa do Warszawy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

Każdy kto wyznaczonego dnia pojawi się na uczelni przy ul. Świeradowskiej 43 wraz z odpowiednimi dokumentami, będzie mógł liczyć na spotkanie ze specjalistami z różnych dziedzin prawa. Będą to pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, jego absolwenci, a także przedstawiciele kancelarii kooperujących z uczelnią. Dotychczas w ramach inicjatywy Uczelni Łazarskiego z pomocy skorzystało 1520 osób. W poprzednich latach porad prawnych udzieliło aż 91 specjalistów.

— Inicjatywy takie jak „Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego” są bardzo istotnymi wydarzeniami w kalendarzu naszej uczelni. Jest to zarazem przejaw naszego zaangażowania w istotne kwestie społeczne, potrzeba pomocy innym, ale także dobry sposób na integrację
z najbliższym otoczeniem i jego mieszkańcami
mówi Ewelina Milan, prawnik, wykładowca Uczelni Łazarskiego.

Przy specjalnie wyznaczonych stanowiskach eksperci podpowiedzą co zrobić w danej sytuacji, wyjaśnią zawiłości prawnej oraz poinformują jakie przysługują nam prawa, np. w zakresie skorzystania z adwokata z urzędu lub zwolnienia z opłat sądowych. Zaproszeni specjaliści pomogą nam rozwiązać zawiłości prawne z zakresu prawa pracy, prawa spadkowego, rodzinnego, administracyjnego, a także gospodarczego, karnego, prawa ochrony konsumentów czy prawa upadłości konsumenckiej.

— Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem i spotkaniem z prawnikami proszone są o zabranie potrzebnych dokumentów, jak np. umów, pism urzędowych czy aktów notarialnych, tak aby dany prawnik mógł rzetelnie zapoznać się ze sprawą — przypomina Gracjan Krupski, wiceprezes Fundacji Uczelni Łazarskiego.

Termin i miejsce:

21 maja 2016 r., sobota, godz. 9:30 - 14:00

Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43

środa, 18 maj 2016 13:44
Opublikowane w Wydarzenia
Napisane przez
Światowe sławy w zakresie prawa lotniczego na Łazarskim

W dniach 22-23 kwietnia br. na Uczelni Łazarskiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Lotnicza organizowana przez Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego. Jej gośćmi specjalnymi będą dwaj wybitni eksperci prawa lotniczego:
prof. dr Pablo Mendes de Leon z Holandii oraz prof. Stephan Hobe z Niemiec. Patronat nad wydarzeniem objął Polski Klub Lotniczy. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Podczas tegorocznej konferencji odbędą się dwa seminaria naukowe. Spotkania poprowadzą światowej sławy specjaliści w dziedzinie prawa lotniczego: prof. dr Pablo Mendesa de Leon, dyrektora Instytutu Prawa Międzynarodowego i Kosmicznego Uniwersytetu Leiden
w Holandii oraz prof. Stephana Hobe, dyrektora Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uniwersytetu w Kolonii.

— Przyjazd takich autorytetów będzie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem dla naszej uczelni. To także wyjątkowa okazja do porozmawiania z zaproszonymi gośćmi. Prawo lotnicze to
z jednej strony ciekawa specjalizacja sama w sobie, ale również dyscyplina, która wobec ostatnich wydarzeń na arenie międzynarodowej ma przed sobą poważne wyzwania i cieszy się coraz to większym zainteresowaniem opinii publicznej. Stąd jestem przekonana, że organizowana przez Uczelnię Łazarskiego Międzynarodowa Konferencja Lotnicza będzie interesującym wydarzeniem nie tylko dla specjalistów zajmujących się tym obszarem —
mówi prof. nadzw. dr hab. Anna Konert, ekspert prawa lotniczego, prodziekan Wydziału Prawa
i Administracji na Uczelni Łazarskiego.

Seminaria odbędą się według następującego planu:

22.04 godz. 17:30, piątek

Pablo Mendes de Leon - “Aviation Law in International Practice” (Criminal air law ex: MH17; Smolensk and Competition law ex: mergers like AF/KL);

23.04 godz. 11:30, sobota

Stephan Hobe - “The Chicago Convention 1944 (Motives, Developments, Results). An Overview. The annexes to the Chicago Convention and their changes. The MH 17 incident and legal questions concerned.”

Przy tej okazji w piątek 22 kwietnia organizowana jest również oficjalna kolacja. Obecny na niej będzie prof. Pablo Mendes de Leon, co pozwoli na kameralne spotkanie i rozmowę
z ekspertem o zagadnieniach prawa lotniczego w przyjaznej i swobodnej atmosferze.

Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego jako jedyny w Polsce specjalizuje się w prawie lotniczym. W 2013 roku na Uczelni Łazarskiego zostało utworzone Regionalne Centrum Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych – IATA. Uczelnia jest siedzibą Polskiego Klubu Lotniczego. Ponadto od pięciu lat prężnie działa Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego AVION. Działają w nim miłośnicy z wielu polskich uczelni, którzy spotykają się z ekspertami branży lotniczej, organizują warsztaty, seminaria i konferencje. Dzięki temu poszerzają swoją wiedzę oraz wspierają wszelkie działania pozwalające na wymianę doświadczeń oraz podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu prawa lotniczego.


środa, 20 kwiecień 2016 14:28
Opublikowane w Wydarzenia
Napisane przez
Startuje Łazarski Social Media Day

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, w partnerstwie z KnowledgeHub, Mint Media, NapoleonCat i Catvertiser, zaprasza wszystkich zainteresowanych tematem nowych mediów 18 kwietnia o 16.00 na spotkanie Łazarski Social Media Day. Podczas spotkania prelegenci będą rozmawiać m.in. na temat zmian kulturowych związanych z social media, tajnikach marketingowych Facebooka oraz wykorzystaniu mediów społecznościowych w procesie rekrutacyjnym.

Według raportu We are social na świecie jest ponad 2 miliardy użytkowników mediów społecznościowych. Na samym tylko Facebooku, w ciągu jednej minuty, użytkownicy dodają 293 000 statusów oraz 136 000 zdjęć. W dobie wszechobecnego Internetu i digitalowego rozwoju, żadna sfera życia zawodowego, ani prywatnego nie jest już tajemnicą. Wrzucane do sieci treści w ciągu kilku godzin mogą obiec cały świat.

Łazarski Social Media Day jest poświęcony zmianom, które dynamicznie i ciągle zachodzą w mediach społecznościowych. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję posłuchać, jak social media wpływają na życie zawodowe oraz jak sprawnie poruszać się w świecie, w którym każdy krok jest dokładnie rejestrowany.

W spotkaniu udział wezmą: Marcin Żukowski – Team Leader agencji interaktywnej Mint Media, ekspert mediów społecznościowych, autor książki Twoja firma w social media, Grzegorz Berezowski – CEO NapoleonCat – platformy do analizy i zarządzania treściami w social media, Arleta Bińkowska – HR Manager KnowledgeHub, Sylwia Solawa-Wrzosek – specjalista ds. Social Mediów Uczelni Łazarskiego, dr Aleksandra Smyczyńska – kierownik specjalizacji marketing interaktywny Uczelni Łazarskiego oraz Anna Kosińska – dyrektor Biura Karier Uczelni Łazarskiego.

W pierwszej części spotkania prelegenci opowiedzą o zachowaniach pokolenia X, Y, Z na Facebooku, a także o tajnikach marketingowych i sprzedażowych największego serwisu społecznościowego. Blok prelekcji zakończy wystąpienie poświęcone sposobom wykorzystania mediów społecznościowych na potrzeby rekrutacji, po którym nastąpi debata na temat emocji w social media oraz relacji pracodawca – kandydat. Słuchacze dowiedzą się, jakie konsekwencję niesie za sobą dodanie komentarza, zdjęcia czy dobrze wszystkim znanego „lajka”.

— Intensywny rozwój technologii komunikacyjnych przyczynił się do rozwoju nowych zjawisk zarówno w funkcjonowaniu jednostek, jak i organizacji, Niezależnie od wielkości czy zakresu działalności różnego rodzaju firmy wykorzystują nowe media do wspomagania polityki personalnej oraz rekrutacji, dlatego warto poznać szanse i zagrożenia wynikające ze stosowania narzędzi nowoczesnej komunikacji. Jest to szczególnie istotna wiedza dla młodych ludzi, którzy są tuż przed procesem aplikowania do pracy — mówi dr Aleksandra Smyczyńska z Uczelni Łazarskiego.

Łazarski Social Media Day dedykowany jest studentom, absolwentom, pracownikom średnich i małych przedsiębiorstw oraz wszystkim pasjonatom social mediów. Dodatkowe informacje na stronie: lazarski.pl

Link do wydarzenia na Facebooku - https://www.facebook.com/events/706178096192145/

wtorek, 12 kwiecień 2016 10:05
Opublikowane w Wydarzenia
Napisane przez
Czwarty International Week na Uczelni Łazarskiego

W dniach 11-15 kwietnia br. na Uczelni Łazarskiego odbędzie się ważne dla społeczności uczelni wydarzenie – czwarty International Week. To wyjątkowa w polskim środowisku akademickim impreza mająca na celu podkreślenie międzynarodowego charakteru uczelni i pokazanie, jak interkulturowość wpływa na atmosferę oraz codzienne funkcjonowanie kampusu. International Week jest organizowany przez Wydziały Ekonomii i Zarządzania, Prawa i Administracji, Dział Programów Międzynarodowych oraz samych studentów.

Główną ideą stojącą za International Week jest przyczynienie się do rozwoju oraz promocji transgranicznego charakteru Uczelni Łazarskiego. Wydarzenie to niepowtarzalna szansa spotkania się z zagranicznymi wykładowcami oraz studentami reprezentującymi uczelnie z innych państw. To także doskonała okazja do uczestnictwa w różnych projektach międzynarodowych, integracji oraz poznawania kolegów i koleżanek ze wszystkich stron świata.

— International Week to bardzo ważny punkt w kalendarzu Uczelni Łazarskiego. Nasi studenci mają okazję uczestniczyć w wielu interesujących naukowych i kulturalnych wydarzeniach. Międzynarodowość to bardzo istotny element DNA naszej uczelni – studenci nie tylko czekają na tego typu wydarzenia i chętnie w nich uczestniczą, ale również ich oczekują i angażują się w organizację. Współpracujemy z 93 zagranicznymi uczelniami, a naszym partnerem jest Uniwersytet Coventry. Dzięki temu stwarzamy naszym studentom szanse rozwoju w środowisku międzynarodowym — mówi Katarzyna Marton-Gadoś, koordynator programu Erasmus na wydziale Ekonomii i Zarządzania, współorganizator International Week. —W tym roku program imprezy jest bardzo rozbudowany, stąd jesteśmy przekonani, że frekwencja będzie bardzo wysoka. Serdecznie zapraszamy do udziału w 4th International Week studentów, wykładowców, pracowników Uczelni Łazarskiego oraz Gości — zachęca Marton-Gadoś.

Do głównych punktów programu m.in. należy cykl dedykowanych wykładów gości z zagranicy (Visiting Professors). W tegorocznej edycji na uczelni będą gościć wykładowcy z Hiszpanii, Włoch, Turcji, Rumunii i Gruzji. Ponadto swój finał będzie mieć międzynarodowy projekt studencki przeprowadzony wspólnie z brytyjską reprezentacją żaków z prestiżowego Coventry University. International Week to także możliwość spotkania z przedstawicielami 15 ambasad oraz liczne wydarzenia kulturalne, jak przedstawienie „Multi-Culti” przygotowywane przez studentów Uczelni Łazarskiego. Ponadto uczestnicy imprezy będą wspólnie poszukiwać dodatkowych, różnorodnych form współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi.


piątek, 08 kwiecień 2016 10:32
Opublikowane w Wydarzenia
Napisane przez
Konferencja "Starcie na starcie: nieustraszony kandydat vs. pracodawcy doskonali"

Czy pierwsza praca musi być stresująca? Czy są pracownicy idealni? Czy pracodawca może być Twoim mentorem? Czym jest system Total Quality Management? Pasja czy dobra praca? – to tylko niektóre z pytań, na które postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Starcie na starcie: nieustraszony kandydat vs. pracodawcy doskonali”. Wezmą w niej udział studenci, menadżerowie, trenerzy oraz konsultanci HR. Uczelnia Łazarskiego zaprasza na otwarte spotkanie już w środę, 6 kwietnia w auli 38, o godz. 15.00.

Celem konferencji jest nawiązanie dialogu pomiędzy młodymi, wkraczającymi na rynek pracy przedstawicielami pokolenia Y, a pracodawcami – reprezentantami pokolenia X. Uczestnicy spotkania spróbują rozwiać wątpliwości „świeżo upieczonych” absolwentów z pokolenia Y na temat pierwszej pracy, a także przedstawić fakty i mity z nią związane.

Rozpoczęcie życia zawodowego to niełatwe zadanie. Studenci Uczelni Łazarskiego to ambitni młodzi ludzie, którzy już na studiach zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe. Większość z nich, bo aż 96 proc., pracuje podczas studiów, aby w trakcie nauki nabyć pożądane kompetencje. Podczas konferencji podzielą się swoimi spostrzeżeniami  z pokoleniem X.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie platformą dialogu i współpracy pomiędzy studentami i potencjalnymi pracodawcami. Poruszane na niej tematy i problemy są bliskie większości studentów oraz pracodawców. Tak wiele razy słyszymy z ust zarówno jednej jak i drugiej grupy o braku porozumienia, o rozbieżności celów obu pokoleń. Czy uda się wypracować porozumienie i odpowiedzieć na pytanie: czego oczekujemy od innych i czy jest to osiągalne? — mówi Paweł Wielądek, organizator konferencji i student ekonomii na Łazarskim. — Odpowiedź już wkrótce. Serdecznie Was zapraszamy do udziału w tym spotkaniu — zachęca.

Podczas spotkania uczestnicy będą rozmawiać o różnicach w postrzeganiu „reżimu” pracy z perspektywy pokolenia X oraz pokolenia Y. Będą mogli sprawdzić się w praktyce podczas wspólnej pracy w ramach nowo powstałej sekcji intermentoringu Akademickiego Centrum Mentoringu. Centrum zostało uruchomione dzięki wspólnej inicjatywie Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu oraz Uczelni Łazarskiego. Jest miejscem rozwijania najlepszych praktyk z zakresu mentoringu oraz ośrodkiem integrującym szerokie doświadczenia zawodowe mentorów ze studentami uczelni.

Podczas pierwszej części konferencji studenci Uczelni Łazarskiego zaprezentują jak oni sami widzą się na rynku pracy – jakie są ich marzenia, czego szukają oraz jak definiują słowo „sukces”. Przedstawiony materiał będzie komentowany przez zaproszonych panelistów – specjalistów ds. rekrutacji i przedstawicieli firm. Temat drugiego panelu: „Igreki” w oczach „Iksów” – rozpocznie wystąpienie Mariana Owerko, twórcy spółki Bakalland. Studenci będą mogli poznać historię sukcesu założyciela firmy Bakalland. Spotkanie będzie także okazją do zadania ekspertowi pytań w sesji Q&A. Bakalland bierze udział w prestiżowym programie płatnych staży – Program Kariera, który jest realizowany przez Polską Radę Biznesu.


piątek, 01 kwiecień 2016 12:45
Opublikowane w Wydarzenia
Napisane przez
Konferencja „Ethos sędziego” na Łazarskim

W piątek, 18 marca na Uczelni Łazarskiego odbędzie się otwarta konferencja pt. „Ethos sędziego”. Wezmą w niej udział sędziowie oraz prezesi TK w stanie spoczynku – Jerzy Stępień i Bohdan Zdziennicki. Organizatorami wydarzenia jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Ostanie miesiące obfitowały we wzmożone dyskusje dotyczące zmian legislacyjnych w sferze działania wymiaru sprawiedliwości. W tej sytuacji przeprowadzenie merytorycznej debaty może pomóc w dookreśleniu i ponownej ocenie poglądów na temat przejawów oraz roli etosu zawodu sędziego.

Etyka jest nierozerwalnym elementem w praktyce sędziów. Podczas konferencji, zostanie zaprezentowany specjalnie przygotowany film dokumentalny. Obraz jest poświęcony pamięci trzech wybitnych sędziów Sądu Najwyższego: Aleksandra Mogilnickiego, Stanisława Rudnickiego oraz Stanisława Dąbrowskiego. Aleksandra Mogilnickiego, Prezesa Izby Karnej usuniętego ze stanowiska w 1929 roku przez władze za konsekwentną obronę niezawisłości sędziowskiej. W 1982 roku Stanisław Rudnicki, Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego został usunięty ze stanowiska sędziego z podobnych przyczyn, a po upadku komunizmu to samo spotkało Stanisława Dąbrowskiego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

— Celem konferencji jest wywołanie dyskusji na temat postaw sędziów zarówno w służbie, jak i poza nią wobec stron postępowania, społeczeństwa, polityków, czy dziennikarzy oraz na temat wzorca sędziego sprawiedliwego — mówi sędzia, dr Aneta Łazarska, wykładowca Uczelni Łazarskiego. — Konferencja jest poświęcona pamięci trzech wybitnych sędziów, o których życiu i osiągnięciach będą mówić ich najbliższe osoby. Wybór tych Sędziów nie jest przypadkowy. Ich życie jest świadectwem wierności najwyższej wartości, jaką jest niezawisłość sędziowska. Wartość ta szczególnie dziś jest dla całego społeczeństwa bezcenna — podkreśla Łazarska.

Konferencja została podzielona na dwie części. Tematem pierwszej z nich będzie relacja sędziego między władzą wykonawczą i ustawodawczą. Otworzy ją wykład prorektora Uczelni Łazarskiego, Jerzego Stępia pt. „Sędzia – arbiter czy urzędnik”. Następnie zostanie wyświetlony film przedstawiający sylwetki sędziów Sądu Najwyższego – uznanych autorytetów wymiaru sprawiedliwości. Projekcja ma być zarzewiem dyskusji na kanwie filmu.

Podczas drugiego panelu uczestnicy będą dyskutować o wzorcu sprawiedliwego sędziego.
W tej części spotkania wystąpienia panelistów będą przeplatane fragmentami filmu.

 

 

Termin i miejsce:
18 marca 2016 r., piątek


czwartek, 17 marzec 2016 09:37
Opublikowane w Wydarzenia
Napisane przez
Joomla SEF URLs by Artio
penguinMail Are you sure that you want to switch to desktop version?