Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną, przeprowadzonego w dniu 29 września 2012 r. Zgodnie z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 75j ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) i art. 3310 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), art. 71k § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.),…
wtorek, 16 październik 2012 19:01

Informacje ogólne dla aplikantów

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Informacje ogólne dla aplikantów Aplikant jest uprawniony do bezpłat­nego korzystania z bazy dydaktycznej i informatycznej oraz wyposażenia i sprzę­tu Krajowej Szkoły w celu pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umieję­tności, na warunkach określonych przez Dyrektora Krajowej Szkoły. Aplikanci mają do dyspozycji nowo­czesny obiekt noclegowy, połączony we­wnętrznym przejściem z Krajową Szkołą, gdzie odbywają się zajęcia. Dom Apli­kanta oferuje 176 pokoi z łazienkami, darmowym dostępem do internetu, we­wnętrzną Iinią telefoniczną. Dyrektor Krajowej Szkoły przyznaje aplikantowi, na jego wniosek, stypen­dium na czas każdej z aplikacji, z wyłączeniem okresu…
wtorek, 16 październik 2012 18:58

Informacje ogólne dla aplikantów

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Informacje ogólne dla aplikantów Aplikant jest uprawniony do bezpłat­nego korzystania z bazy dydaktycznej i informatycznej oraz wyposażenia i sprzę­tu Krajowej Szkoły w celu pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umieję­tności, na warunkach określonych przez Dyrektora Krajowej Szkoły. Aplikanci mają do dyspozycji nowo­czesny obiekt noclegowy, połączony we­wnętrznym przejściem z Krajową Szkołą, gdzie odbywają się zajęcia. Dom Apli­kanta oferuje 176 pokoi z łazienkami, darmowym dostępem do internetu, we­wnętrzną Iinią telefoniczną. Dyrektor Krajowej Szkoły przyznaje aplikantowi, na jego wniosek, stypen­dium na czas każdej z aplikacji, z wyłączeniem okresu…
wtorek, 16 październik 2012 18:50

Informacje ogólne dla aplikantów

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Informacje ogólne dla aplikantów Aplikant jest uprawniony do bezpłat­nego korzystania z bazy dydaktycznej i informatycznej oraz wyposażenia i sprzę­tu Krajowej Szkoły w celu pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umieję­tności, na warunkach określonych przez Dyrektora Krajowej Szkoły. Aplikanci mają do dyspozycji nowo­czesny obiekt noclegowy, połączony we­wnętrznym przejściem z Krajową Szkołą, gdzie odbywają się zajęcia. Dom Apli­kanta oferuje 176 pokoi z łazienkami, darmowym dostępem do internetu, we­wnętrzną Iinią telefoniczną. Dyrektor Krajowej Szkoły przyznaje aplikantowi, na jego wniosek, stypen­dium na czas każdej z aplikacji, z wyłączeniem okresu…
wtorek, 16 październik 2012 18:24

Aplikacja prokuratorska - informacje podstawowe

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Aplikacja prokuratorska - informacje podstawowe Aplikacja prokuratorska trwa 30 miesięcy. W ramach tej aplikacji, apli­kanci odbywają zajęcia w Krajowej Szkole i praktyki zgodnie z programem aplikacji. W ostatnim miesiącu aplikacji pro­kuratorskiej aplikanci przystępują do egzaminu prokuratorskiego, przepro­wadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prokuratora Generalne­go. Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od dnia zakończenia egzaminu prokuratorskiego, sporządza i przekazuje Prokuratorowi Generalnemu listę klasy­fikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej. Warunkiem umieszczenia na liście jest złożenie egzaminu prokuratorskiego z wynikiem pozytywnym. Lista zawie­ra imiona i nazwiska egzaminowanych aplikantów…
wtorek, 16 październik 2012 18:14

Aplikacja sędziowska - informacje podstawowe

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Aplikacja sędziowska - informacje podstawowe Aplikacja sędziowska trwa 54 mie­siące. W jej ramach aplikanci odbywają w okresie 30 miesięcy zajęcia w Krajowej Szkole i praktyki zgodnie z programem aplikacji, oraz w okresie kolejnych 24 miesięcy staż na stanowiskach: asystenta sędziego i referendarza sądowego. W okresie stażu aplikant aplikacji sę­dziowskiej zostaje zatrudniony na stanowi­sku asystenta sędziego na podstawie umowy o pracę na czas określony, a następnie na stanowisku referendarza sądowego na czas nieokreślony. W trzydziestym miesiącu aplikacji sę­dziowskiej aplikanci przystępują do eg­zaminu sędziowskiego. Warunkiem przystąpienia do…
wtorek, 16 październik 2012 18:02

Aplikacja ogólna - podstawowe informacje

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Aplikacja ogólna - podstawowe informacje Jednym z głównych ustawowych zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokura­tury jest prowadzenie aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej. Minister Sprawiedliwości zarządza, w zależności od potrzeb kadrowych są­dów i prokuratury, nabór na aplikację ogólną, sędziowską oraz prokuratorską i jednocześnie wyznacza limity miejsc na te aplikacje. Nabór na aplikację ogólną odbywa się w drodze konkursu składającego się z 2 etapów: 1.   Testu sprawdzającego wiedzę z po­szczególnych dziedzin prawa. 2. Pracy pisemnej sprawdzającej umie­jętność stosowania argumentacji prawni­czej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych. Warunkiem…
wtorek, 02 październik 2012 13:32

Egzamin wstępny na aplikację ogólną

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Egzamin wstępny na aplikację ogólną Wczoraj odbył się egzamin wstępny na aplikację ogólną. Dla najlepszych Ministerstwo Sprawiedliwości wyznaczyło 200 miejsc na aplikacji. 1 października 2012 r. studenci pisali pierwszą część konkursu na aplikację ogólną ogłoszoną przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Dziś był to test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa, natomiast 24 października na studentów czeka praca pisemna mająca na celu sprawdzić umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni i kwalifikowania stanów faktycznych. Aby jednak dostać się do drugiego etapu konkursu należy uzyskać minimum…
poniedziałek, 01 październik 2012 22:31

Odbyły się egzaminy na aplikacje prawnicze

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Odbyły się egzaminy na aplikacje prawnicze W sobotę 29 września 2012 r. już po raz siódmy odbyły się państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz po raz piąty przeprowadzony został państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Do egzaminów tych przystąpiło łącznie ok. 11 700 osób, spośród których na aplikację adwokacką - ok. 4300, na aplikację radcowską - ok. 5900, na aplikację notarialną - ok. 830, a na aplikację komorniczą - ok. 640.   Egzaminy, które przeprowadziło łącznie 65 komisji, rozpoczęły się w całym kraju…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Testy wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi z egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze przeprowadzonych w dniu 29 września 2012 r. Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 29 września 2012 r. egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Pytania testowe na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich przygotował zespół w składzie: - przewodniczący zespołu - sędzia Henryk Komisarski; - przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości – sędziowie: Andrzej Daczyński, Jolanta Grzegorczyk, Hanna Kamińska i Jan Szachułowicz; - adwokaci delegowani przez…
Reklama:
Najnowsze