Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 

Praktykant

Nazwa Klienta: RKKW
Województwo: woj. mazowieckie
Miejsce: WARSZAWA

Oferta praktyk

Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy sp. p. z siedzibą w Warszawie poszukuje studentów ostatnich lat studiów prawa/ absolwentów prawa/ aplikantów radcowskich lub adwokackich do odbycia płatnych, min. trzymiesięcznych praktyk z możliwością nawiązania stałej współpracy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • zainteresowania prawem handlowym i dobrej znajomości przepisów kodeksu spółek handlowych;
 • dyspozycyjności min. 4 dni w tygodniu (warunek konieczny);
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 • skrupulatności i odpowiedzialności;
 • entuzjazmu i zaangażowania w powierzone zadania.

Oferujemy:

 • pracę przy ciekawych i złożonych projektach;
 • opiekę merytoryczną doświadczonych prawników;
 • możliwość publikacji artykułów naukowych i prasowych;
 • pracę w przyjaznej atmosferze w młodym i dynamicznym zespole;
 • możliwość nawiązania stałej współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w formacie PDF na adres: praktyki@rkkw.pl (w tytule maila: „Praktyki”) wraz z informacją o możliwym terminie rozpoczęcia praktyk. W treści CV oraz maila prosimy o zamieszczenie następującej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, zawartych w złożonej dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie w wybranymi osobami.

Przyszłe rekrutacje

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa dla celów przyszłych rekrutacji”.

Klauzula informacyjna

 1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000337285, NIP: 5213540088, REGON: 142011396 (dalej jako: „Administrator”).

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: sekretariat@rkkw.pl, adres siedziby Administratora lub telefonicznie na numer: + 48 22 541 70 80.

 1. W jakim celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla następujących celów:

 1. rekrutacji, a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora;
 2. wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z prawa pracy (przede wszystkim Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych), związanych z procesem zatrudnienia.
 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanie może opierać się na wskazanych poniżej podstawach prawnych:

 1. rekrutacja (pkt. 2 lit. a) – podstawą jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. wykonywanie obowiązków wynikających z prawa pracy (pkt. 2 lit. b) - podstawą są obowiązki prawne ciążące na Administratorze, wynikające z prawa krajowego np. Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych.
 3. Jak długo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane?

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (proces rekrutacyjny) dane będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte nie później niż po upływie trzech lat - o ile wcześniej Pani/Pan nie cofnie udzielonej zgody. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: sekretariat@rkkw.pl lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe ze względu na ciążący na nim obowiązek prawny, dane zostaną usunięte po upływie okresu określonego przez przepisy prawa.

 1. Jakim podmiotom Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe?

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

 1. Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG?

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym.

 1. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją cofnąć w każdym czasie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Administrator naruszy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Czy Pani/Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, włącznie z profilowaniem?

Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Located in: Praktyki
Reklama:
Najnowsze