Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

Administrator

Administrator

KOnferencja naukowa

Studenckie Koło Naukowe Prawa Porównawczego „Ius et Lex” serdecznie zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności”, która odbędzie się 11 marca 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności” miała miejsce 15 maja 2013 roku. Wobec ogromnego zainteresowania z jakim spotkało się to wydarzenie „Ius et Lex” podjęło się organizacji jego II edycji, na którym obecni będą nie tylko prawnicy, ale i teolodzy, socjolodzy oraz przedstawiciele dziedzin pokrewnych.

Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnym świecie zmuszają ustawodawców do ciągłej nowelizacji prawa. Jednocześnie wydawać się może, że mimo to prawo stanowione nie zawsze rozwiązuje pojawiające się problemy. Wobec tego często słyszy się odwołania do prawa naturalnego. Czy jest ono antidotum na dylematy świata, w którym żyjemy? Czy w kontekście problemów tworzonych przez naukę i życie codzienne nadal jest ono aktualne? Czy można w nim znaleźć odpowiedzi na pytania nurtujące społeczeństwa i rozwiązania sporów je dzielących? To tylko część zagadnień wokół których debatować będą uczestnicy II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności”. Jej cel to zintegrowanie środowiska osób zainteresowanych prowadzeniem badań nad współczesnym zastosowaniem idei prawa naturalnego, a także poznanie i wymiana poglądów na temat aktualnych prądów w obrębie tej metody rozumowania prawniczego. Przedsięwzięcie będzie miało charakter interdyscyplinarny – w dyskusji i wymiany koncepcji oraz opinii wezmą udział nie tylko prawnicy, ale również przedstawiciele innych nurtów. Przewidziany jest także panel, w którym nad zakreślonym problemem debatować będą naukowcy – eksperci z omawianej dziedziny.

Bieżące informacje dotyczące Konferencji zamieszczane są na stronie wydarzenia na portalu Facebook (https://www.facebook.com/events/397680360390651/?ref=ts&fref=ts) oraz na stronie Wydziału Prawa i Administracji UMK.

poniedziałek, 09 marzec 2015 13:26

II edycja Warsaw-Beijing Forum

Warsaw Beijing Forum infografika dla mediw1

Czym jest Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business?

Chińska Republika Ludowa jest światową potęgą gospodarczą i jednym z kluczowych graczy na międzynarodowej arenie politycznej. Przyczyną wielkiego zainteresowania tym krajem w  ostatnich latach jest nie tylko wymiar historyczny czy kulturowy, lecz także zachodzące w  nim przemiany gospodarcze i społeczne. Dynamiczny wzrost gospodarczy Państwa Środka stanowi inspirację dla wielu rozwijających się krajów, między innymi Polski.

Chiny są jednak atrakcyjne nie tylko ze względu na walory ekonomiczne. Kraj ten posiada wciąż rozbudowywaną bazę naukową, co czyni go aktywnym i atrakcyjnym uczestnikiem międzynarodowej współpracy studenckiej, chętnym do wymiany doświadczeń i budowy wzajemnych relacji.

Obecnie Państwo Środka jest strategicznym partnerem handlowym Polski. W ostatnich latach relacje polsko-chińskie w wymiarze gospodarczym ożywiły się. Nastąpił wzrost polskiego eksportu do Chin, szczególnie wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych. Rynek Państwa Środka coraz bardziej kusi inwestorów z kraju nad Wisłą. Udane reformy z  przełomu lat 70. i 80. XX wieku zapewniły bowiem Chinom status światowego mocarstwa handlowego i stały wzrost produkcji. W Polsce natomiast zauważalne jest zaangażowanie chińskich firm w projekty biznesowe, między innymi w sektorze budowlanym.

Niestety, znaczna część polskiej opinii publicznej wciąż utożsamia Państwo Środka raczej z  celem egzotycznej podróży niż z miejscem prowadzenia biznesu. Odległość mierzona nie tylko w kilometrach, ale również w różnicach kulturowych, językowych i gospodarczych, wydaje się być przeszkodą bardzo trudną do pokonania.

Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business to przedsięwzięcie, którego celem jest pogłębienie współpracy między Polską a Chinami na szczeblu biznesowym oraz akademickim. Jest to innowacyjny projekt realizowany z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Prawa i  Gospodarki Chin, funkcjonującego pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsza edycja, która odbyła się w 2014 roku, zakończyła się ogromnym sukcesem, co skłoniło organizatorów do kontynuowania projektu. Obecnie studenci pracują nad kształtem II edycji. Forum składa się z dwóch etapów: pierwszy odbędzie się w dniach 21 – 27 maja w Warszawie, drugi w dniach 14 – 20 październikaw  Pekinie.

Główną ideą przedsięwzięcia jest budowanie forum współpracy oraz dialogu pomiędzy dwoma uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim oraz China University of Political Science and Law w Pekinie. Członkowie Koła Naukowego Prawa i Gospodarki Chin stworzyli platformę do wymiany poglądów, dyskusji na temat polsko-chińskich stosunków politycznych i gospodarczych, a także transferu doświadczeń zdobytych przez studentów z  obu krajów. Wydarzenie przyczynia się do aktywnego przełamywania barier kulturowych, a  studentom umożliwia zdobycie zarówno gruntownej wiedzy, jak i umiejętności praktycznych, mogących przełożyć się na zwiększenie liczby młodych profesjonalistów.

Zarówno w Polsce, jak i w Chinach studenci uczestniczą w wielu ciekawych prelekcjach i  warsztatach, podczas których mają szansę na lepsze poznanie gospodarki, prawa oraz kultury kraju partnerskiego. Różnorodna tematyka wykładów organizowanych przez firmy takie jak TP-LINK, Deloitte, Bank HSBC, DLA Piper Wiater czy możliwość spotkania z panem Tadeuszem Chomickim, Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach oraz panią Darią Lipińską-Nałęcz, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach, umożliwia uczestnikom Forum zrozumienie etykiety biznesowej oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz Państwie Środka.

I edycja Warsaw-Beijing Forum została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki, Parlamentu Europejskiego, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Europejskiej Akademii Dyplomacji, Laboratorium Prawa i Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach współpracy organizatorom I edycji Forum udało się̨ pozyskać́ wielu prestiżowych partnerów: TP-LINK, Kancelarię Miller Canfield, Bank HSBC, DLA Piper Wiater, Deloitte, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej, Trinity Culture Lab, Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, European Edu Center oraz Warsaw Convention Bureau.

Dzięki sponsorom: TP-LINK, DLA Piper Wiater, Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski, Fundacji Chińsko-Polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej, B.ILO Poland, Kancelarii Miller Canfield, Bankowi HSBC, Księgarni Internetowej PWN, firmie Decco, Województwu Podkarpackiemu, firmie Super Drób, restauracji Food House, Samorządowi Studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Radzie Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego organizatorzy pozyskali środki na realizację I edycji projektu.

Patroni medialni wydarzenia: Rzeczpospolita, TVP Warszawa, Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gazeta BCC, Chińskie Radio Międzynarodowe, Centrum Studiów Polska – Azja, Equity Magazine, Okręgowa Izba Radców Prawnych, CHINY to LUBIĘ, miesięcznik Perspektywy, magazyn Stosunki Międzynarodowe, portal Studentprawa.pl, portal Karierawfinansach.pl, Magiel, Radio Kampus oraz eChiny.pl intensywnie promowali I edycję przedsięwzięcia. 

poniedziałek, 23 luty 2015 11:02

PRAWO PRACY – ATYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA

Dnia 5 marca 2015 roku o godz. 11:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się panel dyskusyjny „Prawo Pracy – Atypowe Formy Zatrudnienia”, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk, w ramach cyklu propagującego wiedzę o prawach człowieka.

W tegorocznej edycji organizatorzy pragną poruszyć zagadnienia związane z prawem pracy, a ściślej z formami zatrudnienia odbiegającymi w swej istocie od tradycyjnej podstawy stosunku pracy, opartej na umowie o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin, gdzie miejscem wykonywania pracy jest siedziba pracodawcy.

Wiodącą tematykę tegorocznego panelu stanowić więc będą aspekty związane z zatrudnieniem, które znamionują niestandardowe warunki pracy z uwagi na miejsce świadczenia pracy bądź sposób jej wykonywania, elastyczność czasu pracy, a także zmniejszony jej wymiar. Organizatorzy chcą zwrócić szczególną uwagę na nowe regulacje w tym zakresie, wchodzące w życie z początkiem 2015, a także 2016 roku.

Aby wziąć udział w panelu dyskusyjnym, należy uprzednio wysłać e-maila wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem, a studenci dodatkowo z kierunkiem i rokiem studiów na adres: ppcz@gdansk.elsa.org.pl. W razie jakichkolwiek pytań organizatorzy udzielą wszelkich odpowiedzi pod wyżej wymienionym adresem e-mailowym.

piątek, 31 październik 2014 14:09

Konkursu Wiedzy Prawniczej „Lex Empiricus”

Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy oraz Stowarzyszenie ELSA działające przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zapraszają studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji do wzięcia udziału w trzeciej edycji Konkursu Wiedzy Prawniczej „Lex Empiricus”. Patronat nad konkursem objął dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach - adw. Jerzy Pinior.

Konkurs będzie się składał z II etapów. W I etapie uczestnicy otrzymają do rozwiązania kazus prawniczy na którego rozwiązanie mają czas do 14 listopada. Do II etapu – finału zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 najlepszych uczestników. Finał odbędzie się 19 listopada podczas Dni Edukacji Prawniczej na Uniwersytecie Śląskim. Finał ma charakter symulacji codziennej pracy prawnika. Uczestnicy będą mieli za zadanie podczas kilku godzin wykazać się umiejętnościami zastosowania swojej wiedzy w udzieleniu krótkiej porady prawnej, przedstawieniu argumentacji procesowej i szeregu innych zadań. Finał odbędzie się przy udziale publiczności. W związku z charakterem części finałowej, poczynania uczestników będzie oceniać jury.

Dla zwycięzców (miejsca I – III) konkursu zostały przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe przygotowane przez organizatorów Konkursu oraz Partnerów Konkursu: Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, warunków zgłoszeń, jego regulaminu oraz nagród można znaleźć na stronie internetowej www.kancelaria-szip.pl/konkurs.

wtorek, 28 październik 2014 10:01

Debata "POLICJANT VS. STUDENT"

Zapraszamy serdecznie na debatę "POLICJANT VS. STUDENT" w ramach Forum Prawniczego 2014 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Głównym tematem spotkania będzie kwestia praw i obowiązków studenta w bezpośredniej konfrontacji z Policją.

Jak powinien zachować się student w przypadku wizyty Policjanta na stancji lub w akademiku? Kto może wylegitymować studenta? Czy student może nie wpuścić policjantów do mieszkania podczas domówki? Kiedy można zostać oskarżonym o zakłócanie ciszy nocnej? Jakie prawa i obowiązki ma student a jakie uprawnienia przysługują funkcjonariuszowi Policji?

Debata ma na celu wyjaśnienie wszelkich niedomówień i wątpliwości orazumożliwienie potencjalnemu studentowi zdobycia niezbędnych informacji dotyczących powyższej tematyki.

Obowiązują zapisy na debatę "POLICJANT VS. STUDENT"

Zgłoszenia (imię nazwisko, rok studiów) prosimy przesyłać na adres: zapisy@poznan.elsa.org.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do 29.10.

DEBATA: 30.10 (czwartek) | godz.18.30 | s. 4.14 (CIN)

Do zobaczenia! :)

 

Studiujesz prawo, administrację lub europeistykę? Prawo Europejskie to twój konik? A może po prostu chcesz sprawdzić swoją wiedzę w tej dziedzinie?

Jeżeli chociaż raz odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania nie zastanawiaj się, podejmij wyzwanie i weź udział w XII już Ogólnopolskim Konkursie Prawa Europejskiego!

Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego jest to najważniejszy i największy projekt organizowany od lat przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Słubice.

W konkursie czekają na Ciebie pasjonujące nagrody m.in. książki i nagrody pieniężne!

Aby mieć szansę walczenia o wyżej wymienione wyróżnienia, musisz przejść przez 2 etapy konkursu.

W pierwszym etapie czeka na Ciebie napisanie eseju na jeden z zaproponowanych przez organizatorów tematów, które znajdziesz na stronie internetowej http://okpe.elsa.org.pl/

Jeżeli uda Ci się pokonać pierwszy etap, możesz czuć się wyróżniony, gdyż będzie to wyjątkowa okazja do tego, aby sprawdzić swoją wiedzę w drugim etapie już 5 grudnia w Collegium Polonicum w Słubicach. Będzie to test konkursowy, który wyłoni 5 najlepszych osób. Elitę, która będzie miała możliwość zmierzenia się z pytaniami zadanymi przez członków Jury, składającego się ze specjalistów z dziedziny prawa europejskiego. W tym miejscu Komisja wybierze szczęśliwego zwycięzcę!

Kto wie, może to będziesz właśnie Ty? Ale nie przekonasz się póki nie spróbujesz!

Nie zwlekaj! Pamiętaj, na twoją pracę czekamy do 7 listopada.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową http://okpe.elsa.org.pl/ lub bezpośrednio do organizatorów konkursu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!

środa, 20 sierpień 2014 12:22

Szkoła Arbitrażu

Mamy przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w Szkole Arbitrażu oraz ADR ICC organizowanej pod patronatem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC, Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Polskiego Komitetu Narodowego przy ICC.

Informacje nt. Szkoły znajdują się w broszurze ICC School of Arbitration and ADR.

Formularzem rekrutacyjny można pobrać ze strony www.mediujmy.pl

Konferencja pt. „Intellectual Property Law – European Unitary Patent” odbędzie się dnia 21.07.2014 roku. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sali Auditorium Maximum.

Konferencja jest częścią projektu Law School „Intellectual Property Law – European Unitary Patent” odbywającego się w dniach 20.07-27.07.2014 r., w ramach którego studenci z całej Europy mają możliwość uczestniczenia w konferencji oraz warsztatach dotyczących europejskiego patentu o jednolitym skutku. Opiekunami merytorycznymi projektu są Pani prof. dr hab. Aurelia Nowicka, Pan prof. dr hab. Marian Kępiński oraz Pan dr hab. Rafał Sikorski. Patronat nad projektem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski, Prezydent Miasta Poznania, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz IP Centrum.

Podczas konferencji planowane są wystąpienia Pani prof. dr hab. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej, Pana dr. Adama Andrzejewskiego, Pani dr Magdaleny Konopackiej oraz Pana dr. Janusza Fiołki.

Więcej informacji na Wydarzeniu!

Serdecznie zapraszamy!

czwartek, 17 lipiec 2014 11:32

Blog Prawo dla nas

Blog Prawo dla nas, zawiera informacje, jak radzić sobie z kruczkami prawnymi i pułapkami zastawianymi na każdego z nas w codziennym życiu. Niejednokrotnie zdarza się tak, że wyegzekwowanie podstawowych uprawnień przez przeciętnego konsumenta, bywa trudne. Przedsiębiorcy często nie liczą się z klientem, który jednak jest tą słabszą jednostką na rynku gospodarczym. Pojawia się też coraz więcej praktyk, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów, przed którymi staram się w treści bloga ostrzegać.

Pomysł na prowadzenie bloga zrodził się z zainteresowań prawem gospodarczym, a w szczególności zakresem ochrony konsumenta. Problematyka poruszana na blogu należy do tych „z życia wziętych”, z którymi spotkałam się albo osobiście, albo z relacji znajomych.

Prowadzenie bloga daje mi dużo satysfakcji, już na samym początku spotkałam się z pozytywnym odzewem na taki projekt od rodziny i przyjaciół, teraz dostaję nawet korespondencję mailową z zapytaniami odnośnie konkretnych tematów. Bardzo mnie cieszy to, że mogę się jednocześnie rozwijać, uczyć, a przy tym w jakiś sposób pomóc innym osobom.

Zachęcam do odwiedzania bloga i zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby nie zabrakło w nim ciekawych i przydatnych dla Czytelników informacji.

Reklama:
Najnowsze