Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
wtorek, 12 sierpień 2014 22:00

O badaniu wariograficznym słów kilka

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ludzie od dawna starają się znaleźć uniwersalną metodę wykrywania kłamstw i nic w tym dziwnego, wszystkim nam zależy na tym, aby mieć do czynienia z osobami prawdomównymi. Problemem zdefiniowania kłamstwa zajmowali się już starożytni myśliciele. Według Arystotelesa prawdą jest zgodność sądów z rzeczywistym stanem rzeczy, którego ten sąd dotyczy. Przez kłamstwo należy więc rozumieć wypowiedź fałszywą mającą na celu wprowadzenie kogoś w błąd, ale także przemilczenie, udawanie, pozorowanie innej sytuacji niż sytuacja rzeczywista[1]. W powszechnej opinii skutecznym remedium na problem…
poniedziałek, 11 sierpień 2014 22:00

Zarys instytucji czynu ciągłego

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Jedną z najbardziej spornych w polskiej doktrynie prawa karnego jest instytucja czynu ciągłego uregulowana w art. 12 Kodeksu karnego, który stanowi: „Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego”. W doktrynie krytykuje się między innymi brak możliwości zaostrzenia wymiaru kary z powodu wielości zachowań, co ma prowadzić do nieuzasadnionego premiowania…
niedziela, 10 sierpień 2014 22:00

Spółka z o.o. bez kapitału zakładowego

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje przeprowadzenie nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych, która szczególnie dla spółek z o.o. będzie małą rewolucją. Zakładane jest przede wszystkim obniżenie minimalnego progu kapitału zakładowego dla nowych spółek do 1 zł, a nawet możliwości tworzenia spółek bez takiego kapitału, w oparciu o udziały beznominałowe. Jednocześnie rząd zamierza stworzyć odpowiednie zabezpieczenia dla wierzycieli spółek.  Po nowelizacji spółka z o.o. będzie mogła działać w trzech wariantach: Klasycznym – funkcjonującym zgodnie z obecnymi zasadami, a więc opartym na kapitale zakładowym i udziałach o określonej wartości nominalnej. Nastąpi jednak obniżenie minimalnego progu kapitału zakładowego z 5.000 zł do 1…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nabycie spółki za pieniądze spółki? Brzmi kusząco. Pod zgrabną nazwą financial assistance kryje się finansowanie przez spółkę nabycia lub objęcia jej akcji własnych. Konstrukcja ta często wykorzystywana jest przy wykupach menadżerskich. Menadżerowi zamierzający nabyć akcje spółki potrzebują środków na realizację transakcji. Sama spółka może ułatwić przeprowadzenie takiego zamierzenia albo przez udzielenie finansowania (w postaci pożyczki, zaliczkowej wypłaty) albo poprzez udzielenie zabezpieczenia dla finansowania od innego podmiotu (m.in.  banku) – np. poręczenia. Przykładowa transakcja z wykorzystaniem financial assistance może wyglądać tak: grupa inwestorów (np. obecnych członków zarządu) zamierza nabyć akcje…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W ramach międzynarodowego projektu Glogal University Entrepreneurial Spirit Sudents’ Survey – GUESSS przeprowadzono ankiety wśród 11,9 tys. studentów z 36 polskich uczelni – dzieciach z polskich firm rodzinnych. Wyniki pokazały, że 48,4 % respondentów w ciągu 5 lat po studiach planuje prowadzić własny biznes. Natomiast już tylko 6,3 % deklaruje przejęcie firmy rodzinnej. Polskie firmy to w wielu wypadkach budowane przez lata biznesy rodzinne. Ich sukces był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu właścicieli. Ryzykowali oni często całe swoje majątki, żeby rozwinąć interes, bo wierzyli w jego powodzenie. Zwykle ich marzeniem jest…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Dopiero zaczynasz studia prawnicze? Jesteś osobą otwartą na nawiązanie nowych kontaktów? Chcesz poznać studentów Wydziałów Prawa i Administracji z całej Polski ? Jeśli tak to dobrze trafiłeś, najlepszą okazją do tego będzie „Adapciak”, który w tym roku odbywać się będzie w stolicy krainy tysiąca jezior. Dlaczego? To już XVIII edycja Ogólnopolskiego Obozu Adaptacyjnego Studentów Prawa i Administracji „Adapciak” co roku obóz cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem świeżo upieczonych studentów z całej Polski. Na obozie czekają na Ciebie szkolenia, warsztaty, wykłady,…
Oceń ten artykuł
(1 głos)
W dniu 1 kwietnia 2011 roku zamknięto postępowanie przed Sądem Rejonowym toczącym się przeciwko Januszowi J. o popełnienie dwóch przestępstw: pomocnictwa do kradzieży oraz kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego tj. odpowiednio z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 278 § 1 i z art. 278 § 1 i 5 k.k. Wydanie wyroku jednak odroczono i w dniu 8 kwietnia 2011 roku, przewodniczący odczytał treść orzeczenia z monitora komputera w oparciu o…
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Prawo karne nieletnich jest stosunkowo nową dziedziną prawa karnego, która swój rozwój zawdzięcza szkole pozytywnej. Jej przedstawiciele zwrócili uwagę na społeczne i biologiczne przyczyny przestępczości oraz zakwestionowali klasyczną koncepcję kary jako odpłaty za czyn sprawcy. Również pojawienie się nowych koncepcji pedagogicznych pozwoliło dostrzec w dzieciach osoby o odmiennej psychice. Nowy sposób myślenia zakładał, że nie można traktować nieletniego tak samo jak dorosłego przestępcy, lecz należy stworzyć specjalną procedurą, a oprócz kar stosować środki wychowawcze i opiekuńcze.W literaturze przedmiotu wskazuje się,…
poniedziałek, 04 sierpień 2014 10:23

Słów kilka o kontratypie sztuki

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Problematyka granic swobody artystycznej cały czas jest aktualna. Również niniejsza publikacja, na co wskazuje jej tytuł, będzie wpisywała się w szeroko pojętą tematykę karnoprawnej oceny działalności artystycznej. Nie ulega wątpliwości, że artysta korzystając z konstytucyjnej wolności twórczości może godzić w różne dobra prawne, nie tylko w uczucia religijne (co zdaje się wzbudzać największe kontrowersje). Znane są wystawy fotografii ukazujących narządy rozrodcze, czy spektakle w których aktorzy odtwarzali spółkowanie – w tym przypadku artyści mogli narazić się na zarzut rozpowszechniania pornografii.…
wtorek, 22 lipiec 2014 22:00

Jestem ojcem biologicznym. Co dalej?

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W polskim porządku prawnym dominuje starorzymska zasada mater semper certa est. Jak głosi art. 619 ustawy z 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 788; zm.: poz. 1529) matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Mamy więc tu do czynienia z macierzyństwem prawnym, którego źródłem jest sam fakt urodzenia dziecka przez daną kobietę, a nie macierzyństwem biologicznym, które to większy nacisk kładzie na powiązania genetyczne. Parafrazując, co jednak gdy matka wcale nie jest…
Reklama:
Najnowsze