Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
środa, 27 luty 2013 13:00

Reklamacja Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Reklamacja pressmaster - fotolia.com.jpg

 

Często będąc w sklepie widzimy przy kasie ogłoszenia typu: ”reklamacji nie przyjmujemy” czy „towar nie podlega zwrotowi”, dlatego postanowiłam napisać o kilku istotnych sprawach, o których musimy pamiętać składając reklamację. Po pierwsze uprawnienia konsumenckie mogą wynikać z dwóch źródeł: gwarancji i ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz.U. nr 141, poz. 1176). Przez gwarancję rozumie się dobrowolne oświadczenie gwaranta (zwykle producenta), które określa jego obowiązki oraz uprawnienia konsumenta, gdyby okazało się, że towar nie spełnia warunków tej gwarancji. Niestety przepisy prawa nie regulują tego co znajduje się w gwarancji, więc gwarant może dobrowolnie kształtować jej treść. W związku z tym warunki gwarancji często nie są korzystne dla konsumenta, zawierają szereg wyłączeń, na które konsument nie może się powoływać reklamując towar. Gwarancja nie wyłącza jednak uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, o których mówi ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz.U. nr 141, poz. 1176). 

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego jeśli towar jest niezgodny z umową. Ponadto jeśli niezgodność zostanie stwierdzona przed upływem sześciu miesięcy od sprzedaży towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili sprzedaży. Domniemywa się, że towar jest zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi, ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy.

Co ciekawe, za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, o której kupujący wiedział lub mógł się z łatwością dowiedzieć.

W przypadku stwierdzenia niezgodności konsument ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, wedle swego wyboru, przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na towar zgodny z umową. Istotne jest jednak to, że musi powiadomić sprzedawcę w ciągu 2 miesięcy od zauważenia niezgodności towaru z umową, gdyż jeśli tego nie zrobi traci wszelkie uprawnienia. Przykładowo więc jeśli zauważymy wadę towaru powinniśmy jak najszybciej powiadomić o tym sprzedawcę, gdyż gdy pójdziemy reklamować towar i na piśmie potwierdzimy, że wada istnieje od trzech miesięcy nasze uprawnienia przepadają.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku. Roszczenia kupującego wynikające z niezgodności towaru z umową przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy.

Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego. Uprawnień unormowanych w ustawie nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową.

Podsumowując- składając reklamację należy pamiętać o dotrzymaniu wszystkich istotnych terminów. Czasem łatwo zagubić się w gąszczu przepisów, ale zawsze możemy zwrócić się po pomoc do Konsumenckiego Centrum E-porad czy oddziału Federacji Konsumentów. Lepiej zawczasu pomyśleć o tym by reklamacja była złożona w odpowiednim czasie, zamiast potem niepotrzebnie tracić nerwy.

 

Czytany 2556 razy
Reklama:
Najnowsze