Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W piątek 31 sierpnia 2012 r. zakończyły się trwające 4 dni zawodowe egzaminy prawnicze – adwokacki i radcowski. W pierwszym dniu egzaminu, tj. 28 sierpnia 2012 r., zdający odpowiadali na 100 pytań testowych. Egzamin trwał 100 minut. W kolejnych trzech dniach, zdający - na podstawie opracowanych na potrzeby egzaminu akt lub opisów stanów faktycznych - rozwiązywali zadania z zakresu prawa karnego (29 sierpnia), cywilnego (30 sierpnia) oraz gospodarczego i administracyjnego (31 sierpnia). Egzaminy z prawa karnego i cywilnego trwały po…
czwartek, 31 maj 2012 08:47

Kto może zostać adwokatem?

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Na podstawie projektu ustawy o deregulacji zawodów z dn. 21.07.2012Do egzaminu adwokackiego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację adwokacką i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu, oraz, bez obowiązku odbycia aplikacji adwokackiej: •    doktorzy nauk prawnych, •    osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 latprzed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były nastanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystentasędziego lub asystenta prokuratora•    osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczyWymogu odbycia aplikacji…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Na prośbę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, z myślą o osobach przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką wyznaczonego na dzień 29 września 2012 r., uruchomiła rejestrację on-line. Przed złożeniem dokumentów (osobiście lub listownie) osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu winny uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej: http://nabor.ora.waw.pl Szczegółowe informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00 pod numerami telefonów (22) 58 49 643…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 29 września 2012 r. (sobota) godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej okręgowej rady adwokackiej w:     Białymstoku, ul. Przejazd 2…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) oraz art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych wyznaczył termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego na…
poniedziałek, 12 grudzień 2011 23:03

Do Adwokatury dołączy dwa tysiące aplikantów

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Połowa przystępujących w ostatnią sobotę absolwentów prawa zdała egzamin na aplikację adwokacką. Uprawnienie do rozpoczęcia aplikacji od stycznia 2011 zyskało 2029 osób z 4022, które przystąpiły do konkursu. Najlepsze wyniki uzyskali kandydaci, który zdawali w Łodzi i Krakowie. Minimum 100 punktów na 150 możliwych otrzymało tam kolejno 68 i 67 proc. zdających. W dużych miastach jak Warszawa, Wrocław, Katowice czy Gdańsk poszczęściło się średnio połowie kandydatów na aplikantów. Najsłabszy wynik zanotowano w Opolu, gdzie zdało zaledwie 27 proc. W opinii…
Strona 2 z 2
Reklama:
Najnowsze