Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
poniedziałek, 22 luty 2016 08:24

Debata „ Umowa o pracę vs umowy cywilnoprawne”

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną debatę cyklu „Przeciwwaga”, która ma na celu przybliżenie młodym ludziom plusów i minusów umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Wydawałoby się, że większość studentów marzy o tym by być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, lecz czy na pewno tzw. „śmieciówki” są takie straszne, jak je malują? Umowa o pracę ma wiele zalet, między innymi: pracodawca obowiązany jest opłacać składki ubezpieczenia społecznego, ponadto umowa ta daje ochronę przed…
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Już 26.02.2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. " "Finansowanie i organizacja sportu akademickiego - aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne". Konferencja ma na celu promocję sportu akademickiego, a także zapoznanie się z jego aspektami prawnymi, ekonomicznymi oraz społecznymi. Swój udział zapowiedziały osoby doskonale zorientowane w przedmiotowej tematyce, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny. Organizatorami konferencji są Koło Naukowe Prawa Sportowego "Lex Sportiva" oraz Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Toruniu. Udział w…
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Od stycznia 2016 r. zespół pracowników naukowych Uczelni Łazarskiego w składzie: prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski, dr Bartłomiej Opaliński oraz dr Piotr Brzeziński, rozpoczną pracę nad projektem badawczym pt. „Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych”. Pomysłodawcy koncepcji badania otrzymali grant na jego realizację w wysokości 71 760 zł. Został on przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS (panel HS5). Celem projektu będzie wypracowanie nowego modelu gromadzenia i udostępniania danych telekomunikacyjnych przez uprawnione podmioty.   Grupa badaczy przeanalizuje, czy…
piątek, 25 wrzesień 2015 08:34

Debaty migracyjne na Uczelni Łazarskiego

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
We wtorek, 29 września br. Uczelnia Łazarskiego zaprasza na pierwsze z cyklu czterech otwartych spotkań „W poszukiwaniu rozwiązań. Debaty na Łazarskim” poświęconych problemowi migracji w Europie. Wezmą w nim udział eksperci i aktywiści na co dzień zajmujący się tematyką imigrantów. W trakcie spotkania prezentowane będą również wnioski z interdyscyplinarnych badań „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy”. Celem cyklu jest przede wszystkim dostarczenie i popularyzacja argumentów demitologizujących zagrożenie oraz pokazanie potencjalnych korzyści, a także zagrożeń, płynących z eskalacji procesów…
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Kodeks spółek handlowych nie zawiera przepisu, który wprost zakazywałby udzielania pełnomocnictwa członkowi zarządu spółki kapitałowej. W związku z zaistniałą sytuacją, na tym tle dochodzi do licznych sporów. Zdecydowana większość doktryny opowiada się jednak za stanowiskiem, iż funkcji członka zarządu oraz pełnomocnika nie powinno się łączyć. Przede wszystkim należy zauważyć, iż zachodzi istotna różnica między pozycją prawną członka zarządu, a pełnomocnikiem. Członkowie zarządu wchodzą w skład organu osoby prawnej – spółki – których działanie, zgodnie z teorią organów, jest tożsame z…
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Zarząd – organ uprawniony do reprezentacji i prowadzenia spraw spółki kapitałowej, nie jest niczym nieograniczony w swoich działaniach. Ograniczenia swobody działania zarządu mogą wynikać albo z przepisów ustawy, albo z postanowień umowy (statutu), które muszą zostać ustanowione w sposób wyraźny, jako że są wyjątkiem od generalnej zasady. Jedno z takich ograniczeń formułuje przepis art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, który nakłada obowiązek uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia bądź rady nadzorczej na dokonanie określonej czynności prawnej. Na…
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Osoba prawna na podstawie art. 38 Kodeksu cywilnego, działa poprzez swoje organy. Organami spólki z ograniczoną odpowiedzialnością są: Zgromadzenie Wspólników, zarząd, fakultatywnie rada nadzorcza. Zarząd ten działa w dwóch sferach – sferze decyzji oraz sferze reprezentacji. Sferę decyzji należy rozumieć jako uprawnienie zarządu do podejmowania decyzji fundamentalnych dla funkcjonowania spólki. Jest to kompetencja dzielona wraz ze Zgromadzeniem Wspólników oraz radą nadzorczą. Sfera reprezentacji odnosi się do składania w imieniu spółki oświadczeń woli i przyjmowania takich oświadczeń od osób trzecich.Biorąc pod…
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
"Adwokat diabła. Krótki traktat o tym jak być naprawdę dobrym w sądzie” to pierwsza w Polsce książka dla prawników o sztuce występowania przed sądem. Kultowy brytyjski poradnik napisany lekkim, pełnym humoru stylem, krok po kroku prezentuje czytelnikowi techniki i praktyczne zalecenia oparte na 40-letnim doświadczeniu uznanego brytyjskiego prawnika procesowego, Iaina Morley’a.   Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów prawa i młodych prawników, ale znajdą w niej inspirację także praktycy z wieloletnim doświadczeniem, a także osoby nie związane z prawem,…
Oceń ten artykuł
(1 głos)
W mojej praktyce zawodowej mam okazję prowadzić również sprawy pro – bono. Jednym z moich Klientów jest osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim, która ma zajęcia komornicze. W tym kontekście moją uwagę zwróciła niewielka nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która weszła w życie w dniu 18 września 2014 r.(Dz.U. z 2014 r., poz. 1091) dotycząca rozszerzenia katalogu rzeczy, które nie podlegają egzekucji. Jeszcze nie tak dawno w mediach głośno było o sprawach egzekucyjnych, w których Komornik na poczet długu zajmował ruchomości…
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późń. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt KIO 797/14 (LEX nr 1463496) stwierdziła, iż „wykluczenie związane z przedkładaniem fałszywych…
Strona 1 z 61
Reklama:
Najnowsze